Gegevens over Wils, J.
  Geboren te Alkmaar op 1891.02.22
  Overleden te Voorburg op 1972.02.11
Opleiding: Burgeravondschool in Alkmaar/
Archief: NAi/WILS
Werken:
(4)
openen Flatgebouw Jozef Israëlsplein 9-34 Den Haag
openen Floratheater Amstelstraat Amsterdam
openen Villa Tobias Asserlaan 10 Den Haag
openen Woonhuis E. Wolff
Artikelen:
(370)
openen Korte berichten uit de Bouwwereld
openen De weg terug
openen Boekbespreking
openen Tentoonstelling
openen Nationale bouwkundige studie prijsvraag "Landelijke Woning". UItgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten. Jury rapport
openen De tentoonstelling van baksteen en andere producten 1912
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1913, uitgebracht in de 58ste Algemeene Vergadering op 17 December 1913
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Verschenen nummers van het maandblad Wendingen
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Genootschapsprijsvragen 1922
openen Prijsvraag sportpark
openen Een nieuwe serie-uitgave over Nederlandsche kunstnijverheid
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Steun aan Oostenrijksche architecten
openen Genootschapsprijsvragen
openen Schetsontwerp voor het Tweede Gymnasium te 's-Gravenhage door Ir. J. Limburg
openen Jury rapport prijsvraag A. et A.
openen Reisschetsen
openen Holland op zijn rechtst
openen Berichten
openen Ontvangen tijdschriften
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen De Haagsche raadhuisbouw
openen Tramhuisje en dubbel woonhuis van arch. B. v.d. Lecq
openen De jubileum-bouwkunst. Tentoonstelling te Amsterdam
openen K.P.C. de Bazel
openen Dr. H.P. Berlage
openen Het uitbreidingsplan van Den Haag
openen De ontwerpen voor het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal I
openen De ontwerpen voor het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal II
openen Het gebouw voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen De Hagenaar en de wederopbouw
openen Ex-libris Jan Wils
openen Haagsche architecten exposeeren
openen Diversen
openen Hoe Rotterdam in oorlogstijd bouwde
openen U moet weten:
openen Jan Wils in Olympische jury
openen Bouwplannen
openen 1898 - 1948 Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen Technische school voor Voorburg en omstreken
openen Toeristen-oord op Aruba
openen Hotel te Zandvoort
openen Flatbouw te Zandvoort
openen Nieuw badhotel te Zandvoort
openen Spiegel van de week
openen Badhotel Zandvoort
openen Grote bouwopdrachten
openen U moet weten
openen [Cityflat te Rotterdam]
openen Plannen voor woningbouw te Vlissingen
openen U moet weten
openen Bouw van torenflats in Den Haag
openen Moderne architectuur in Nederland
openen U moet weten
openen Piet Zwart: een pionier werd zeventig
openen Architecten in internationaal verband bijeen
openen Architecten kwamen bijeen
openen Prijsvragen
openen Spiegel van de week
openen U moet weten
openen Nieuwe plannen voor boulevard-centrum Zandvoort
openen Personalia
openen Winkelgebouw 'De Stede' te 's-Gravenhage
openen Van de boekentafel
openen Bejaardencentrum 'Steenvoorde' te Rijswijk
openen Van de boekentafel
openen Motel te Scheveningen
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoeringBouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Bouwplannen
openen U moet weten
openen Opening systeemschool te Breukelen
openen Boekentafel
openen Bouwplannen
openen Flats in Waldeck, Den Haag
openen U moet weten
openen Personalia
openen Bouwplannen
openen Kleuterschool 'De Koepeltjes' te Rijswijk Z.-H..
openen Bedrijfsgebouw voor 'Citroën' te Amsterdam
openen Kamer van koophandel te Den Haag
openen Bouwplannen
openen Wandelpier en appartementenhotel te Zandvoort
openen Architectenbureau Wils-Meijsen
openen Het Haagse crematorium
openen Bouwplannen
openen Bedrijfsgebouw Citroën N.V. te Amsterdam
openen Dr. G.Th. Rietveld overleden
openen Het gewestelijk arbeidsbureau en het districtsbureau voor arbeidsvoorziening in Den Haag
openen Jan Wils 75 jaar
openen Appartementenhotel te Zandvoort
openen Bouwplannen
openen Kamer van Koophandel in Den Haag
openen Stadions en stadioncomplexen
openen Verpleegtehuis te Leidschendam
openen u moet weten
openen Jan Wils overleden
openen wat, waar, wanneer
openen Bij de dood van een beroemde vergetene (1) Robert van 't Hoff maker van het kleinst denkbare oeuvre
openen Onze eerste industriële ontwerper
openen Beurzen en tentoonstellingen
openen Papaverhof Jan Wils gerestaureerd: restauratie en renovatie in evenwicht
openen Afscheid van het Olympische Stadion
openen Onduidelijkheid troef over olympisch stadion
openen Toch behoud Olympisch stadion?
openen Mild modernisme
openen Dubbelwoonhuis te Goes
openen Nieuwe Boeken.
openen De bescherming van buitenmuren bij Platafdeling
openen Een naar beneden schuivend raam
openen Nieuwe boeken
openen Landhuis te Gorssel Architecten Postma en Hoogstraten te Deventer.
openen Het kerkgebouw der Nederl. Hervormde Gemeente te Nieuw-Lekkerland van Jan Wils, architect B.N.A.
openen Nieuwe boeken.
openen Litteratuur-overzicht.
openen De Hoogovens te Velsen
openen Tramhuisje en dubbel woonhuis van arch. B. v.d. Lecq
openen De bouwbedrijvigheid te Amsterdam
openen Werken van C.M. van Moorsel
openen De vereenvoudiging van de woning
openen Nieuwe boeken
openen De bouwwerken van het Hoogovenbedrijf te IJmuiden
openen Nieuwe boeken
openen De keukenkast
openen Woningblok in "Spangen" en theater "scala" te Rotterdam van architect L.C. v.d. Vlugt
openen De ramp te Borculo uit bouwtechnisch oogpunt
openen De systematische voorbereiding en uitvoering van bouwwerken
openen Het gebouw "Acetylena" te 's-Gravenhage
openen Voorgenomen werken
openen De open zweminrichting in het Zuiderpark te 's-Gravenhage
openen Nieuwe boeken
openen Tentoonstelling van de B.E.S.K. te Utrecht
openen De Julianakerk te 's-Gravenhage Arch. G. van Hoogevest, B.N.A., Amersfoort
openen Verbouwing apotheek te Zandvoort Architecten Irs. Duiker en Bijvoet.
openen De aanbesteding van het nieuwe stadion te Amsterdam
openen Tribune-overkappingen van het nieuwe stadion te Amsterdam
openen Een voordracht van Dr. Knuttel te Weenen over moderne Hollandsche architectuur.
openen Het Olympisch Stadion te Amsterdam
openen De constructie en de uitvoering van de wielerbaan in het Olympisch Stadion te Amsterdam
openen Flatgebouw te Rotterdam aan den Westzeedijk Arch. F. Lourijsen.
openen He stadion te Amsterdam Arch. Jan Wils
openen Het glas in lood in de oude en nieuwe architectuur
openen Voorgenomen werken.
openen Architect Jan Wils
openen In Memoriam Théo van Doesburg
openen Flatgebouw aan het Jozef Israelsplein te Den Haag Arch. Jan Wils en F. Lourijsen
openen Nederlandsche bouwtentoonstelling Den Haag 1932
openen Gebouw Citroën aan het Stadionplein te Amsterdam architect Jan Wils
openen Officieele mededeelingen Betonvereeniging
openen Levensverzeringsgebouw O.L.V.E.H. in Den Haag architect Jan Wils
openen Moderne bouw te Katwijk arch. Jan Wils, B.N.A.
openen Het City-Theater te Amsterdam architecten Jan Wils en O. Rosendahl
openen In memoriam L.C. van der Vlugt
openen Brandbeveiliging van het Amsterdamsche City-Theater
openen Vacatues
openen Nieuwe uitgaven
openen Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag 'landelijke woning' uitgeschreven door de vereeniging van Nederl. baksteenfabrikanten
openen Auto-garage in Alkmaar
openen Prijsvragen. Studie-prijsvraag voor een Volks-Bad- en Zweminrichting uitgeschreven door de Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Nieuw tijdschrift voor Beeldende Kunst ['De Stijl']
openen Prijsvragen:Prijsvraag voor een kerkgebouw te Nieuw Lekkerland
openen Tentoonstelling van bouwkunst en kunstnijverheid in de 'Haagsche Kunstkring'
openen Prijsvraag tot verfraaiing Stationsplein te Leeuwarden
openen Eenige gedachten over de komende architectuur
openen Manifest van "De Stijl", 1918
openen Haagsche Kunstkring
openen Tentoonstelling-Woningbouw
openen Ontvangen boekwerken en tijdschriften; Volkswoningbouw
openen Tentoonstelling van middenstandswoningen in de kon. school voor techniek en ambacht te 's-Hertogenbosch
openen De buitengewone vergadering van den B.N.A. ter bespreking van het album met 50 woningtypen uitgegeven door het departement van arbeid
openen Wright, F.L.
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Het atelier van Berssenbrugge te 's-Gravenhage
openen Bestuur van den B.N.A.
openen Vertegenwoordiging van den B.N.A. op het Xe internationale architecten congres
openen Prof. Behrens over moderne Nederlandsche Bouwkunst
openen Woninggroep "Daal en Berg" 's-Gravenhage
openen Ontwerpen voor een kerk der gereformeerde gemeente te Den Haag
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Steun aan Oostenrijkse architecten
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Bouwkunst-tentoonstelling 1893-1923 te Amsterdam (II)
openen Den 28sten November
openen K.P.C. de Bazel
openen Ontvangen boekwerken en tijdschriften: 'De sierende Elementen van de Bouwkunst' door Jan Wils
openen Schoonheidscommissie III
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen De hoek Spui - NZ Voorburgwal te Amsterdam
openen Normalisatie van steen
openen Congresnummer
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Officieele mededeelingen
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Een vergelijking van het Amsterdamsche Olympische Stadion met zijn voorgangers te Stockholm, Antwerpen en Parijs
openen Lef-architectuur
openen Huldiging van architect Jan Wils
openen Kroniek van de week
openen Jury-rapport 'Studieprijsvraag reclamezuil'
openen Overzicht van de geschiedenis van de C.P.I.A.
openen De tribune in het gemeentelijk sportpark te Alkmaar van Jan Wils
openen Kort verslag van de vergadeing C.P.I.A. te Parijs
openen Het Citroëngebouw aan het stadionplein te Amsterdam
openen Gebouw Citroën te Amsterdam
openen Het kantoorgebouw van de O.L.V.E.H. te 's-Gravenhage
openen De bewegende mensch
openen Tentoonstelling van bouwkunst in het gebouw van de Haagsche Kunstkring
openen Kantoor van "De Centrale Onderlinge", Den Haag
openen Het city-theater te Amsterdam.
openen Tempelbouw
openen "Ambassade' Den Haag
openen Jubileumtentoonstelling van de Haagschen Kunstkring
openen Flatgebouw te Den Haag
openen NV Pelterijenhandel Splitter frères, Den Haag
openen Het uitbreidingsplan voor het diergaardeterrein te Rotterdam
openen Architecten-commissie
openen Olympische Spelen
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Over de tentoonstelling "Collectie Van der Steur"
openen Kroniek van de B.N.A. over 1952
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1955
openen Diverse mededelingen
openen Samenstelling van Bestuur en Commissies van de BNA
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Jan Wils 22 februari zeventig jaar
openen Gebouw voor de Kamer van Koophandel in Den Haag
openen Bedrijfsgebouw te Amsterdam
openen Crematorium in Den Haag
openen Gemengd Nieuws; Nieuw bedrijfspand voor Rentokil Chemie
openen Roapssing van natuursteen; gebouw voor de Kamer van Koophandel van Den Haag
openen Algemeen
openen Korte Berichten
openen Woningblok in 'Spangen' en theater 'Scala' te Rotterdam van architect L.C. v.d. Vlugt
openen Jury rapport prijsvraag A. et A.
openen Genootschapsprijsvragen 1922
openen Overzicht van de geschiedenis van C.P.I.A.
openen Ideologie in woning- en stedenbouw
openen Architectuurmuseum toont Auke Komter en Jan Wils. Voorstudies over functionalisme in Nederland
openen Verbouwing apotheek te Zandvoort Architecten Irs. Duiker en Bijvoet.
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Boekbespreking. "Inleiding tot de symbolische vormen en de mystiek der bouwkunst" door J. de Boer, met een voorwoord van Jan Wils
openen Een halve eeuw bouwen
openen 'De Stijl' toen en J.J.P. Oud nu
openen Landhuis te Gorssel. Architecten Postma en Hoogstraten te Deventer
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Nederl. Bouwtentoonstelling 1932
openen Een architekt-wijsgeer
openen Weekstaten. Van 2 tot 15 December
openen Een Fransch boek over Nederlandsche architektuur
openen Allerlei. De ingebouwde kerk
openen Tentoonstellingen. Haagsche Kunstkring
openen Nieuwe Zakelijkheid
openen Weekstaten. Van 26 November tot 9 December
openen Nationale bouwkundige studie-prijsvraag met algemeene mededinging, uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten
openen Rapport der Jury in zake onze prijsvraag
openen Moderne Bouwkunst en Baksteen. (Bij eenige werken van Jan Wils)
openen Studies in hedendaagsche Architectuur. V. "De Dubbele Sleutel" te Woerden
openen Boekbespreking
openen Steun aan Oostenrijksche Architecten
openen De "Bauhaus"-tentoonstelling te Weimar
openen Boekbespreking
openen Boekbesprekingen
openen Metselsteenformaten
openen Normalisatie van baksteen
openen Het Olympische Stadion te Amsterdam
openen De bouwwerken van het Hoogovenbedrijf te IJmuiden
openen Nieuwe boeken
openen Den 28sten November
openen Dubbel woonhuis te Goes
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Papaverhof
openen De taal der muren
openen Ontvangen geschriften
openen De bouwwerken van het Hoogovenbedrijf te IJmuiden
openen Nieuwe boeken
openen Schoonheidscommissie III
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Visioen van twee bouwmeesters
openen Prijsvraag Landelijke woning, uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteen-fabrikanten
openen Genootschapsprijsvragen 'Architectura et Amicitia' 1916
openen Architectura's twaalfde lustrum
openen Prijsvraag voor meubelen voor een arbeiderswoonkamer
openen Prijsvragen der Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap', te Rotterdam
openen Prijsvraag voor een kerkgebouw te Nieuw-Lekkerland
openen Prijsvraag stationsplein te Leeuwarden
openen Prijsvraag verfraaiing stationsplein te Leeuwarden
openen Tentoonstelling woningbouw
openen Boekaankondiging
openen Boekbespreking
openen Mededeelingen
openen Ontvangen boekwerken
openen Mededeelingen
openen Congres Neerlands Volkskracht
openen Plan voor een buitenhuisje voor een kunstenaar
openen Mededeelingen
openen Technische Vragen
openen Mededeelingen
openen Internationaal Architectencongres
openen Het Olympisch Stadion
openen Mededeelingen
openen Het nieuwe Citroën-gebouw te Amsterdam
openen Voorgenomen Werken
openen 12e Internationale Architectencongres
openen Internationale organisatie van architecten
openen Het Citroëngebouw te Amsterdam
openen De Nederlandsche Bouwtentoonstelling 1932 (N.E.B.O.)
openen De ontwikkeling van het architectuurbegrip en de bouwkunstuitingen van 1850-1931
openen Mededeelingen
openen Architect W. Kromhout Czn. gehuldigd
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Moderne bouwkunst te Rotterdam en Omgeving
openen Architectonisch Nieuws uit de Hoofdstad. Het nieuwe City-Theater aan het Kleine-Gartman-Plantsoen te Amsterdam. Architecten: Jan Wils en O. Rosendahl.
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Voorgenomen werken
openen Tentoonstelling van kunstnijverheid en volkskunst te Rotterdam
openen Woningblok in 'Spangen' en Theater 'Scala' te Rotterdam van architect L.C. v.d. Vlught
openen Russische architecten kunnen helpen traditionele woonvormen te doorbreken
openen Het archief van Jan Wils - een voorbeeld
openen Het landschap als speelruimte voor de stad
openen Americana
openen Agenda tentoonstellingen
openen Plan Meer en Bos
openen Theo van Doesburg
openen Landhuis te Gorssel. Architecten Postma en Hoogstraten te Deventer
openen Lustrumtentoonstelling van 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen De plannen voor de stedelijke museum-gebouwen te 's-Gravenhage
openen De ontwerpen voor het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, II
openen Werken van C.M. van Moorsel
Boeken:
(10)
openen De sierende elementen van de bouwkunst
openen Arbeiderswoningen in Nederland:vijftig met rijkssteun, onder leiding van architecten uitgevoerde plannen, met de financieele gegevens
openen De sierende elementen van de bouwkunst
openen Arbeiderswoningen in Nederland
openen Arbeiderswoningen in Nederland
openen De sierende elementen van de bouwkunst
openen Arbeiderswoningen in Nederland
openen De sierende elementen van de bouwkunst
openen De sierende elementen van de bouwkunst
openen Arbeiderswoningen in Nederland
Lezingen:
(0)
Essay:
J. Wils (1891-1972)

Jan Wils werd in 1891 te Alkaar geboren en was een zoon van een aannemer. Wils behoorde als veel generatiegenoten nog tot de autodidacten onder de architecten. Behalve tekenlessen aan de Burgeravondschool in Alkmaar deed Wils zijn kennis vooral op in de werkplaats van zijn ... meer

In 2.91 sec.