Gegevens over Wijs sr., W.K. de
  Geboren te Rotterdam op 1884.03.06
  Overleden te Enschede op 1964.12.10
Adres(sen): Enschede,
Opleiding: TH Delft/?-1909
Nevenfuncties: Twentse kunstkring/voorzitter/;Twentse kunstkring/initiatiefnemer/;gewestelijke kring van Overijssel B.N.A./voorzitter/;Nederlandse kleurengenootschap/bestuurslid/;gemeentewerken Enschede/adjunct-directeur/1911-1916
Werken:
(0)
Artikelen:
(6)
openen U moet weten
openen Personalia
openen Prijsvraag. Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Bouwraad te Utrecht
openen Normalisatie in den woningbouw
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
W.K. de Wijs sr. (1884-1964)

Willem Karel de Wijs heeft vanaf 1917 als particulier architect verscheidene scholen (o.a. Hogere Textiel School De Maere, Ripperdastraat te Enschede; in gebruik genomen 12 september 1922), landhuizen en woningcomplexen (o.a. in de wijk Pathmos te Enschede, 1915-1 ... meer

In 2.09 sec.