Gegevens over Wijdeveld, H.Th.
  Geboren te Den Haag op 1885.07.05
  Overleden te Nijmegen op 1987.07.27
Nevenfuncties: Tijdschrift Wendingen/hoofdredacteur/
Archief: NAi/WIJD
Werken:
(8)
openen D.S.S. 'Nieuw Amsterdam'
openen passagiersschip “Nieuw Amsterdam”
openen stadhuis Arnhem
openen Vredespaleis en bibliotheek Carnegieplein 2 Den Haag
openen Vredespaleis en bibliotheek Den Haag
openen Wijkgebouw Groene Kruis en kraamcentrum Breukelen-Nijenrode
openen woning Landsmeer
Artikelen:
(300)
openen Bespreking fotoalbum uitgegeven door de N.V. Ned. Aannemingmij v/h. H.F. Boersma.
openen Meer openbaarheid! De bouw van het Nederlandsch paviljoen op de Wereldtentoonstelling te New York
openen Het passagiersschip de "Nieuw Amsterdam"
openen Samenvatting der discussies
openen Inleiding van het jury-rapport
openen De Jaarbeurs te Utrecht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1189ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier, op Woensdag 22 Februari 1905
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1191ste gewone vergadering, gehouden op Woensdag 22 Maart 1905, in cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De tentoonstelling van architectuur-schetsen in den Haagschen kunstkring
openen Nagekomen berichten
openen Frühlicht
openen Mededeeling der redactie
openen Albrecht L. Merz schrijft:
openen Martin Hardie schrijft:
openen Dr. Willem Royaards schrijft:
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Jaarverslag v/d 1en secretaris over 1921
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Wendingen
openen Verschenen nummers van het maandblad Wendingen
openen Hollandsche marionetten
openen Waarom te laat en toch op tijd
openen Tentoonstelling voor bouwkunst en aanverwante kunsten
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Kunstnijverheid
openen Aan de firma's die "reclame" rondzenden
openen Het bouwongeluk te Berlijn
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen De samenwerking tuisschen bouw-ondernemers en architecten
openen Verslag van de handelingen van het Genootschap Architectura over 1922
openen Tentoonstelling te Gothenburg in den zomer van 1923
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Concept notulen van de 56e algemeene vergadering
openen Jaarverslag van de redactie van het weekblad "Architectura" over het jaar 1922
openen Mededeeling
openen Verslag van de ledenvergadering, gehouden op Dinsdag 26 Februari 12924.
openen Instituut voor sier- en nijverheidskunst, 's-Gravenhage [...]
openen De Recla
openen Ontvangen tijdschriften
openen Gedachten naar aanleiding van de tooneelverzorging van H.Th. Wijdeveld voor St. Joanne van B. Shaw
openen Concept notulen der 57e Algemeene Vergadering van het genootschap, gehouden op 19 December 1924, Heerengracht 545-549
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Notulen der ledenvergadering van het Genootschap Architectura et Amicitia, gehouden op Maandag 20 April 1925, Heerengracht 545
openen Naar aanleiding van de "Besprekingen". (Ingezonden)
openen Mededeelingen van het bestuur. Iets meer dan een verslag van der redacteur van Wendingen over 1924
openen Jaarverslag van den 1en secretaris
openen Nederland te Parijs
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Instituut voor sier- en nijverheidskunst te 's-Gravenhage
openen Gedenken en voorwaarts zien
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Tentoonstelling van het werk der afgevaardigde leden
openen Het operagebouw der WAgnervereeniging
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Tentoonstelling van werk der afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Stedebouwkundige problemen in Amerika. Verslag van de door Ir A. Keppler op 10 Nov. voor het genootschap gehouden lezing
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Tentoonstelling van het werk der afgevaardigde leden
openen Periodiek overzicht I
openen Aan H.H. bestuurderen der stichting "De Wagnervereeniging"
openen Tentoonstelling van Fransche stoffen. Mode-architectuur bij Hirsch.
openen De schetsplannen voor het opera-gebouw te Amsterdam. Toielichtinbg. Motto "Opera-Seria". Ontwerp H.Th. Wijdeveld
openen Marionetten, schimmen en maskers. Koninklijke bazar, 's-Gravenhage
openen De verkiezing van een redactie-commissie van het maandblad "Wendingen"
openen `Bij de decor-ointwerpen van arch. H.Th. Wijdeveld voor Shakespeare's Julius Caesar
openen Mededeeling aan de leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Jaarverslag over 1925 van den redacteur van Architectura
openen Vijf dagen in Zeeland. Een reis-synthese
openen "Architectura" op de Bundestagung van de B.D.A. in Düsseldorf. Een paradoxaal verslag
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Mededeelingen van het bestuur
openen Amsterdam-West
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen De verhouding van de bouwkunst tot den godsdienst, voordracht gehouden door den heer K.P.C. de Bazel
openen Naar aanleiding van de verbouwing van Huize 'De Maerle'
openen Inzake verbouw 'De Maerle'
openen Aan Dr. H.P. Berlage
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen De mythe van de Amsterdamse School
openen Een halve eeuw volkshuisvesting
openen M.J. Granpré Molière, vijf en twintig jaar hoogleraar
openen Tentoonstellingen
openen U moet weten
openen Nieuwe plannen voor boulevard-centrum Zandvoort
openen Nederlanders gaan bouwen op Mallorca
openen Personeel havenbedrijf bouwt eigen bungalowpark
openen Zandvoortse plannen
openen Toespraak van J.B. Bakema bij de opening van de tentoonstelling 'Duiker' te Amsterdam
openen Wandelpier en appartementenhotel te Zandvoort
openen Na dertig jaar: nieuw open prijsvraag voor Amsterdams stadhuis
openen Wiekart en de waarheid
openen Tentoonstellingen
openen Symptomen
openen Woonnood na woningnood Men luistert wel naar de rebellen maar past hun boodschap niet toe
openen Hoogbouw in Nederland
openen 100 [jaar] H.Th. Wijdeveld 1885-1985
openen Exit Wijdeveld
openen Wooncentrum Nieuwmarkt te Amsterdam
openen Woningbouw van Wijdeveld
openen De bouwbedrijvigheid te Amsterdam
openen Onderscheidingen
openen Nieuwe boeken
openen Plaatwerk de Haagsche Bijenkorf
openen Uitslag van de prijsvraag voor het Volkerenbondsgebouw te Genève. Twee tweede en een derde prijs aan Nederlanders toegekend.
openen De groei van Amsterdam-Oost ("Indische Buurt")
openen De prijsvraag in Amsterdam "Zuid".
openen De prijsvraag voor het bebouwen van het Allebéplein te Amsterdam.
openen Schoonheids-commissies.
openen Een Finsche beoordeeling van de Nederlandsche bouwkunst
openen Nieuwe uitgaven
openen Atelier-woningen aan de Uiterwaardenstraat te Amsterdam architecten: Zanstra, Giesen en Sijmons
openen De internationale tentoonstelling van kunst en techniek 1937 te Parijs
openen Tentoonstelling "Ideaal Wonen"
openen Vijfde gevelwedstrijd, uitgeschreven door de afd. Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Villa te Heemstede [Gevelwedstrijd Haarlem]
openen Afbeeldingen behoorende bij het rapport over het goed-recht van de toepassing van het platte en flauwhellende dak in Nederland
openen De verbouwing van de Vijzelstraat te Amsterdam
openen Gijsbrecht van Aemstel
openen Lijst van Architecten voor Volkswoningbouw
openen Algemeene Architecten-Associatie
openen Internationale theater tentoonstelling te Amsterdam
openen Ontvangen tijdschriften
openen Situatie Amstels Bouwvereeniging
openen Allerlei berichten
openen Internationale reclame-tentoonstelling R.E.C.L.A. [...] 1924
openen De Philips' stand op de RECLA te Amsterdam
openen De RECLA-tentoonstelling te Amsterdam
openen Allerlei Berichten
openen Officiële mededeelingen
openen Monument voor generaal van Heutz
openen Berichten: het operagebouw der Wagnervereeniging
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Het grafmonument voor generaal Van Heutsz
openen Tentoonstelling plannen opera-gebouw
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Beschouwingen over de plannen voor het nieuwe operagebouw te Amsterdam
openen Officiele mededeelingen: Kring Amsterdam
openen T.O.P.A. tentoonstelling op het gebied van de openbare en particuliere administratie in het Stedelijk Museum
openen Het Rokin Vraagstuk te Amsterdam
openen Het Rokin-vraagstuk te Amsterdam
openen Mijn slotwoord over het Rokin over te gaan op belangrijker banen
openen A. et A.
openen Een vreemde beslissing
openen Amsterdamse Bebouwingen
openen De Prijsvraag voor het Volkenbondsgebouw
openen De theatervoorstelling in Magdeburg
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1926
openen Prijsvraag Volkenbondpaleis
openen Congresnummer
openen Onze provinciesteden: opgedragen aan het gemeentebestuur van onze sleutelstad
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Congresindrukken (slot)
openen Kroniek van de week
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Het voorbereiden en inrichten van kunst-tentoonstellingen
openen Decoratie op de theatertentoonstelling/blue band show-room
openen Voor Dr. Willem Royaards
openen Een Monument voor den Oud-Directeur van Gemeentewerken G.J. de Jongh
openen Techniek en Bouwkunst. Geïllustreerd verslag van den Voordracht door de heer H.Th. Wijdeveld [...]
openen Wijdeveld-schnell-laufer
openen Bebouwingsplannen van het Allebéplein te Amsterdam
openen Nederlandsch paviljoen op de wereldtentoonstelling te Antwerpen
openen Jaarverlagen van de Gewestelijke Kringen van den B.N.A. over 1929
openen Het Nederlandsche paviljoen op de wereldtentoonstelling te Antwerpen
openen Antwerpen
openen Bouw van het nieuwe raadhuis te Bloemendaal
openen Amsterdam-Zuid
openen Adres inzake de bebouwing van het Allebé- en het Minervaplein te Amsterdam
openen Vereeniging voor voortgezet- en hooger bouwkunstonderwijs
openen Naar een internationale werkgemeenschap, een plan met 16 illustraties
openen Naar een openlucht museum voor 'architecten schetsen'
openen De ontwerpen voor en raadhuis met eenige andere gebouwen te Bloemendaal
openen Prijsvraag voor een reclameplaat voor de vereeniging 'Tentoonstelling stad Tilburg 1934'
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen De expo 1937 (III)
openen Wereldtentoonstelling te New York 1939
openen "Elckerlyc" Lage Vuursche
openen Het D.S.S. "Nieuw Amsterdam"
openen Tentoonstellingswoning 'ideaal wonen' te 's-Hertogenbosch
openen Richard Nicolaüs Roland Holst
openen Over strijd en bouwen in Italie
openen Rapport aan den leider van de vakgroep bouwkunst in het gilde voor beeldende kunstenaars in de Nederlandsche Kultuurkamer 1942
openen Rapport aan den leider van de vakgroep bouwkunst in het gilde voor beeldende kunstenaars der Nederlandsche kultuurkamer
openen Rapport aan den leider van de groep bouwkunst in het gilde voor bouwkunst, beeldende kunsten en kunstambacht van de Nederlandsche kultuurkamer
openen Rapport aan den leider van de groep bouwkunst in het gilde voor bouwkunst, beeldende kunsten en kunstambacht van de Nederlandsche Kultuurkamer
openen H.Th. Wijdeveld 1885-4 October-1955
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen "De mise en scène van de architectuur"-Plan the impossible'
openen Prijsvraag voor een gebouw der Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Tentoonstelling van het werk der afgevaardigde leden
openen Piet Kramer. Zijn bruggen in Amsterdam
openen De Nederlandse massa-woningbouw tussen 1900 en 1940: voor het volk, maar niet door het volk. Een nieuwe belangwekkende studie
openen De paleizen van de Bijenkoningin. De bouwkundige geschiedenis van een warenhuis
openen Moeder, wat duren honderd tellen toch lang
openen Genootschapsprijsvraag voor een booglamp met lichtreclame. Jury-Rapport.
openen Genootschapsprijsvragen 1917
openen Jury-rapport prijsvraag "Watertoren"
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Het toneel en de architect
openen H.B.O. Eindprojecten 1950
openen Architectuur in de woningbouw
openen Werk in uitvoering
openen De Nederlandse typografie en de "Jugendstil"
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Een bezoek aan de Wereldtentoonstelling te Antwerpen
openen Allerlei. Méditerranée
openen Schoonheidscommissies
openen Weekstaten. Van 26 November tot 9 December
openen Een kapel op de 'Nieuw Amsterdam'
openen Tentoonstellingen. Tentoonstelling ' Ideaal wonen'
openen Nieuwe uitgaven. Inventies door H.Th. Wijdeveld, Architekt
openen Wereldpaleizen
openen De Theaterontwerpen op de Tentoonstelling van de Eerste Nederlandsche Tooneelmaand te 'sGravenhage
openen Boekbespreking
openen Voor Dr. Willem Royaards
openen Prijsvraag voor een gebouw der Rijksacademie voor beeldende kunsten te Amsterdam
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Ontvangen geschriften
openen Vijf eeuwen typografie
openen De Jaarbeurs te Utrecht
openen Hoogbouw
openen Bespreking fotoalbum uitgegeven door de N.V. Ned. Aannemingmij v/h. H.F. Boersma.
openen A. Salm GBz.
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Vijfde gevelwedstrijd
openen Architectura's twaalfde lustrum
openen Genootschapsprijsvragen 'Architectura et Amicitia' 1917
openen Kunstnijverheidstentoonstelling
openen Gedenkteeken te Amsterdam van Generaal J.B. van Heutsz
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Huisinrichting en Meubelkunst
openen Mededeelingen
openen Winkelpui te Amsterdam
openen De bebouwing van het Allebé- en Minervaplein te Amsterdam
openen Nieuw-Nederlandsche Bouwkunst
openen De Wereldtentoonstelling te Antwerpen
openen De 15-jarige woningdienst in Amsterdam
openen Architect H.Th. Wijdeveld naar Engeland
openen Tentoonstelling van portretten van Nederlandsche levende architecten
openen Boekbespreking
openen Bijzondere onderscheidingen
openen Mededeelingen
openen In memoriam Arch. Ir. J. Duiker b.i.
openen Mededeelingen
openen Nederlanders onderscheiden op de Exposition Internationale te Parijs
openen Tentoonstelling "Ideaaal Wonen" te 's-Hertogenbosch
openen Tentoonstelling "Ideaal Wonen" te 's-Hertogenbosch
openen De brug in de Vijzelstraat over de Heerengracht
openen De Rijks-academie voor Beeldende Kunsten, Een waardebepaling
openen J.J. Vriend[.] Het leven van J.J. Vriend, een permanent pleidooi voor een menselijke architectuur tussen verstand en gevoel
openen Nederland en de Nieuwe Wereld
openen Wijdeveld 90 jaar - glimp van de slip van Wagner
openen Wat was Berlage? Cultuurpolitiek en architectuurgeschiedenis
openen Americana
openen Nostalgia
openen Leven en dood van de wolkenkrabber
openen Verwarring over huisvesting
openen Ir. W. van Tijen: 'Het bouwen van de perfekte consumptiewoning dat is de dood in de pot'
openen Boeken
openen Jaap Bakema
openen Het genootschap A. et A. heeft de eerbiedwaardige leeftijd van 80 jaar bereikt
openen Lustrumtentoonstelling van 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen de Rijks-Academie voor Beeldende kunsten een waardebepaling
openen De Jaarbeurs te Utrecht
openen Het Park Meerwijk te Bergen
openen Het park Meerwijk te Bergen
openen De Jaarbeurs te Utrecht
openen Juryrapport Gevelprijsvraag arbeiderswoningen
openen Het Park Meerwijk te Bergen
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
H.Th. Wijdeveld (1885-1987)

Hendricus Theodorus Wijdeveld was architect en vormgever. Hij beschouwde zich als regisseur, met de wereld als totaaltheater. Wijdeveld begon zijn carrière rond de eeuwwisseling op het atelier van P.J.H. Cuypers en werkte later voor de Fransman L. Cordonnier aan h ... meer

In 2.92 sec.