Gegevens over Wiedijk, K.
  Geboren te Zuid-Noordschermer op 1884.07.03
  Overleden te ... op 1960.11.17
Opleiding: ambachtsschool/;architecten-cursus HBO te Amsterdam/
Nevenfuncties: HTS Dongestraat 12 te Amsterdam/docent/1930-?
Werken:
(0)
Artikelen:
(17)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1254ste gewone ledenvergadering, op Woensdag 3 Februari 1909, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1273ste gewone vergadering, gehouden op Woensdag 16 Fe bruari 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1274ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 2 Maart 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Van de boekentafel
openen Personalia
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Examen voor het Diploma Bouwkundig Opzichter, voor Bouwkundigteekenaar en voor Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas), ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en afgenomen van 27 Februari tot 30 Maart 1911
openen Genootschapsprijsvragen 'Architectura et Amicitia' 1915
openen Examens Teekenen M.O. akte Md en Me
openen Boekbespreking
openen Technische vraagbaak
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
K. Wiedijk (1884-1960)

Klaas Wiedijk was vooral actief als docent en auteur van studieboeken. Hij was als architect verantwoordelijk voor de woningen IJsselstraat 213-231 te Amsterdam (1935). Hij werkte samen met architect Adriaan Roelof de Vries (geb. 1887) en vanaf eind jaren 1940 met zijn ... meer

In 2.10 sec.