Gegevens over Wiebenga, J.G.
  Geboren te Soerakarta op 1886.12.20
  Overleden te Den Haag op 1974.01.01
Opleiding: HBS//;TH Delft/1906-1912
Nevenfuncties: Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag/leraar/1916-1922;Middelbaar Technische School, Groningen/directeur/1922-1924;Moormans Periodieke Pers/redacteur/1925.10.01-1926.09.01;Gemeentewerken Aalsmeer/directeur/1927-1930;Amsterdamse architectenkern 'de 8'/lid/1928-?;commissie voor den hoogen bouw, Amsterdam/lid/1929.03.29-1933;Directeur Technische Dienst, gemeente Zwolle/1931-1935;Vierde CIAM-congres/gedelegeerde/;Bureau Brinkman en Van der Vlught ivm totstandkoming van de Van Nellefabriek/technisch adviseur/1926
Archief: Nai/WIEB
Werken:
(108)
openen 15 woningen Smidsplein 7-9 (plangebied Smidsplein) Den Haag
openen Aardappelfabriek fa Scholten Appingedam
openen Aardbevingsbestendig kantoorgebouw Guatemala
openen Achttal projecten voor de Marine (J.G. Wiebenga)
openen Ahmadiyya Moslim Missiehuis Oostduinlaan Den Haag
openen Automobielhotel en woningen Akeleistraat Den Haag
openen beton constructiesysteem
openen Betonnen brug in de rijksweg Vaals-Maastricht
openen betonwoningen CIAM-congres
openen Brug Groningen
openen Brug over de Maas Luik
openen Brug over de Waal Nijmegen
openen Bungalow Zomerluststraat 12
openen Cenakel kerk Heilig Landstichting Nijmegen
openen Centraal Magazijn voor de Posterijen Binckhorstlaan Den Haag
openen Chemische fabriek in Amerika
openen Derde Ambachtsschool Scheveningen (Den Haag)
openen Derde Ambachtsschool Zwaardstraat 16 Scheveningen
openen Diaconessenhuis Leeuwarden
openen Diverse betonnen bouwonderdelen (J.G. Wiebenga)
openen Drie flats 'Klein Nirwâna' Van Beuningenstraat 18 Den Haag
openen Dubbel woonhuis J.G. Wiebenga
openen Duplex-woning Van Voorschotenlaan 27 Den Haag
openen Electriciteitscentrales Amerika
openen Fabriek nv Betonfabriek Vevo Arnhem (te Lobith)
openen Fabrieksgebouwen nv IJzergieterijen en Emailleerfabrieken De Etna Breda
openen Fabrieksgebouwen nv Stoom-Chocolade- en Cacaofabriek Kwatta Breda
openen Fabrieksgebouwen voor de Société Céramique Maastricht
openen Flatgebouw 'Ambassador' Willemspark Den Haag
openen Garage voor de Maatschappij Woningbouw Rotterdam
openen Gebouw in IJmuiden
openen Gebouwen en graansilo's voor Wessanen Wormerveer
openen Gedenkteken voor de Koningin Moeder Den Haag (ontwerp J.G. Wiebenga)
openen Gemeentelijke gasfabriek Maastricht
openen Gewapend betonwoningen voor het derde CIAM congres in Brussel
openen Graansilo's fa Van Leiden en Van Beest Rotterdam
openen Groentedrogerij Pomona Breda
openen Herenhuis J.G. Wiebenga
openen Hoogbouwflats Amsterdam
openen Hotel Astoria Stationweg Den Haag
openen Hotel en Schouwburg Gooiland Hilversum
openen Huis I Amersfoort
openen Huis II, woonhuis Wentzel Aalsmeer
openen Huis III, beambten woningen met schuurtje bij het Openbaar slachthuis Zwolle
openen Huis IV Huis Dippel Eindhoven (ontwerp J.G. Wiebenga)
openen Huis V, acht woningen Hoek van Holland
openen Instituut St. Lucia Rotterdam
openen Kazernementen Alkmaar
openen Kazernementen IJmuiden
openen Kerkgebouw Onafhankelijke Russisch Orthodoxe Gemeenschap Den Haag
openen Leo-scholen (P.G. Buskens)
openen Meelfabriek fa Van Dusseldorp Rotterdam
openen Meubelwinkel met magazijn en bovenwoningen Den Haag
openen Mortel- en speciebereidingscentrale Binckhorstlaan Den Haag
openen Naai- en Knipschool Aalsmeer
openen Nazorgkolonie Zonnestraal Loosdrechtse Bos 7 Hilversum
openen Nirwana-flat ('s-Gravenhage)
openen Nirwanaflat ('s-Gravenhage)
openen Onderwijsgebouw voor oogheelkunde Groningen
openen Openbaar slachthuis Zwolle
openen Openluchtzwembad en sportcomplex Zwolle
openen Oxideergebouw Nederlandse Linoleum Fabriek Krommenie
openen Pakhuis De Gruyter en Zn. Den Bosch
openen Papierfabriek Heerlen
openen Parkeergarage Pletterijstraat Den Haag
openen Parkeergarage Torenstraat Den Haag
openen Pompstation voor het Waterleidingbedrijf Vlaardingen
openen Prefabbetonsysteem octrooi nr. 14321
openen Rijksacademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
openen Sophiaziekenhuis Rhijnvis Feithlaan Zwolle
openen Spinnerijen en weverijen Elias Tilburg
openen Sport- en tentoonstellingscomplex Aalsmeer (waarschijnlijk)
openen Tabaksfabriek Niemeier en Co. Groningen
openen Technische Scholen Bernoulliplein Groningen
openen Theater aan de Gedempte Vest Rotterdam
openen Theater Soesman (Scala) Kruiskade Rotterdam
openen Tramtunnel in de rechter Waalbandijk bij Gendt
openen Twee boogbruggen over het Wilhelminakanaal Oosterhout
openen ULO-school Schoolstraat Aalsmeer
openen Van Nelle fabriek Rotterdam
openen Vergadergebouw theosofische P.C. Meulemanstichting Tolstraat Amsterdam
openen Vijf flats Lange Voorhout 100 (plangebied Smidsplein) Den Haag
openen Vijf flats Lange Voorhout 6 (plangebied Smidsplein) Den Haag
openen Villa 'Nirwâna' (ontwerp J.G. Wiebenga)
openen Vliegveld Bergen
openen Volkenbondspaleis Genève
openen volkswoningen, een studie naar hoogbouw
openen Waterkrachtcentrale Kali Kaboejoetan Indonesië
openen Waterleiding van Westchester County
openen Waterleidingsinstallaties in diverse gemeenten en districten rond New York
openen Woning (ontwerp J.G. Wiebenga)
openen Woning Gevers Deynootweg 113 Scheveningen
openen Woningen Cyclaamstraat 10-30 Den Haag
openen Woningen en bedrijfsruimte Smidsplein 1-4 (plangebied Smidsplein) Den Haag
openen Woongebouw Jacob Catslaan Den Haag
openen Woonhuis P.J. Gaillard Regentesselaan 19 Amersfoort
openen Zaadpakhuis Arnhem
openen Zaadpakhuis Nederlandse Heidemaatschappij Arnhem
openen Zigzag-wolkenkrabber
openen Zolderdekschuit in gewapend beton Maastricht
openen Zomerbadplaats Keansburg
openen Zusterhuis Groningen
Artikelen:
(311)
openen Excursie De 8
openen Onderwijs en schoolgebouw
openen Een gezonde school voor het gezonde kind
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Hotel Gooiland te Hilversum. "Gooiland", de kroon op Duiker's werk
openen Ontvangen tijdschriften
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Aalsmeer, door Ir. J.G. Wiebenga, (Dir. Gem. Werken)
openen Stroomingen en tendenties in de nieuwe Nederlandsche Architectuur
openen Samenspraak der architecten
openen De ligging van de school[.] En de ruimten er om heen
openen U moet weten
openen Toespraak van J.B. Bakema bij de opening van de tentoonstelling 'Duiker' te Amsterdam
openen bijeenkomsten
openen Duiker architect van een nieuwe tijd
openen Agenda
openen Het oeuvre van architect J. Duiker tentoongesteld en beschreven
openen Hoogbouw in Nederland
openen Ir. Jan Gerko Wiebenga, apostel van het Nieuwe Bouwen
openen Agenda
openen Bruggen naar het Zuiden
openen Hogeschool in maatkostuum
openen Woningblok in "Spangen" en theater "scala" te Rotterdam van architect L.C. v.d. Vlugt
openen Beton vloeroppervlakken
openen Boekbespreking
openen Nieuwe boeken
openen Een Amerikaansche bouwput
openen Amerika bouwt goedkooper Hooge arbeidsloonen en materiaalprijzen - Solide, lichte woningconstructies
openen De Amerikaansche apartmentwoning
openen Nieuwe boeken
openen Trillingvrije gebouwen
openen Één man excavateur tevens transporteur
openen De Amerikaansche apartmentwoning
openen Beeren geschikt voor heien en trekken, zoowel boven als onder water en zonder geleiders of oplangers
openen
openen Simensioneel ontwerpen van betonsamenstellingen
openen Nieuwe boeken
openen Garantie voor goede uitvoering van betonwerken
openen Aanbesteding volgens eenheidsprijzen
openen Nieuwe boeken
openen De toepassing van hoogwaardig- of edelbeton in de praktijk
openen Nieuwe boeken
openen De practische toepassing van het dimensioneele ontwerpen der betonsamenstelling
openen Montage van winkelruiten
openen Meeningen van anderen Dimensioneel ontwerpen van beton-samenstellingen
openen Naschrift
openen Nieuwe boeken
openen Hedendaagsche houten kapconstructies
openen De organisatie van de uitvoering
openen Timmerwerken en machinale houtbewerking bij de uitvoering van bouwwerken
openen Primitieve en goede betonbereiding
openen Het liftenvraagstuk
openen Grondwerk
openen Verbouwing van een woonhuis
openen Voorgenomen werken.
openen Baksteen en haar toepassing in Amerika
openen Voorgenomen werken.
openen Nieuwe uitgaven
openen Schoolgebouw te Aalsmeer
openen Ir. J. Duiker +
openen Woonhuis te Aalsmeer arch. Ir. J.G. Wiebenga
openen Uitbreiding van het Sophia-ziekenhuis te Zwolle arch. Ir. J.G. Wiebenga te 's-Gravenhage
openen Het rapport der schoorsteen-commissie
openen De nieuwe Nijverheidsscholen te Groningen
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Bij de Nirwanaflats van de irs. Bijvoet, Duiker & Wiebenga
openen De architectenkern de 8
openen Nadere toelichting op het adres aan den raad van Amsterdam van de architecten-kern "De 8"
openen Cuaserie gehouden op 2 mei door ir. Wiebinga voor de kring Amsterdam
openen Aalsmeer
openen Jaarverlagen van de Gewestelijke Kringen van den B.N.A. over 1929
openen De 'experimentele woningbouwprijsvraag' van de B.N.A.
openen Gebouwen 1894-1980 Groningen stad
openen Aalsmeer
openen Nadere toelichting op het adres aan den raad van Amsterdam van de architecten-kern "De 8"
openen Aalsmeer
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Een gezonde school voor het gezonde kind
openen Onderwijs en schoolgebouw
openen Excursie De 8
openen Gewapend beton
openen Baksteen en haar toepassing in Amerika
openen Hooge bouw te Amsterdam
openen Moderne Architectuur
openen Mededeelingen
openen "De Schoorsteencommissie"
openen Een plan voor goedkoope woningen van f5.- huur per week af.(samenvatting)
openen Aalsmeer
openen Wat het bouwen in Amerika goedkoop maakt
openen Beton vloeroppervlakken
openen Een Amerikaansche bouwput
openen Amerika bouwt goedkoper, Hooge arbeidslonen en materiaalprijzen - Solide, lichte woningconstructies
openen De Amerikaansche apartementwoning
openen Trillingvrije gebouwen
openen Één man excavateur tevens transporteur
openen De Amerikaansche apartementwoning (slot)
openen Beeren geschikt voor heien en trekken, zoowel boven als onder water en zonder geleiders of oplangers
openen Dimensioneel ontwerpen van betonsamenstellingen
openen Garantie voor goede uitvoering van betonwerken
openen Aanbestedig volgens eenheidsprijzen
openen De toepassing van hoogwaardig- of edelbeton in de praktijk
openen De practische toepassing van het dimensioneele ontwerpen der betonsamenstelling
openen Montage van winkelruiten
openen Hedendaagsche houten kapconstructies
openen De organisatie van de uitvoering
openen Timmerwerken en machinale houtbewerking bij de uitvoering van bouwwerken
openen Primitieve en goede betonbereiding
openen Het liftenvraagstuk
openen Grondwerk
openen Baksteen en haar toepassing in Amerika
openen Natuur- en Scheikunde der Bouwstoffen: I. Inleiding
openen Natuur- en Scheikunde der Bouwstoffen: II. Grondwetten
openen Natuur- en Scheikunde der Bouwstoffen: III. Waterstof H
openen Natuur- en Scheikunde der Bouwstoffen: IV. Water H2O
openen Natuur- en Scheikunde der Bouwstoffen: V. Drinkwater
openen Natuur- en Scheikunde der Bouwstoffen: VI. Watervoorziening
openen Natuur- en Scheikunde der Bouwstoffen: VII. Zuurstof O
openen Natuur- en Scheikunde der Bouwstoffen: VIII. Lucht en Dampkring
openen Natuur- en Scheikunde der Bouwstoffen: IX. Fluor F
openen Natuur- en Scheikunde der Bouwstoffen: X.Chloor CL
openen Natuur- en Scheikunde der Bouwstoffen: XI. Chloorwaterstof of HCL Zoutzuur; XII. Onderchlorigzuur HOCL en Hypochlorieten; XIII. Bromium Br en Jodium J
openen Natuur- en Scheikunde der Bouwstoffen: XIV. Zwavel S; XV. Zwavelwaterstof H2S; XVI. Zwavelzuur H2SO4; XVII. Zwaveligzuur H2SO3, Thiozwavelzuur H2S2O3 en Overzwavelzuur H2S2O8
openen Hedendaagsche Fundeeringen
openen Gedachtenwisseling. Emulsies en suspensies
openen gedachtenwisseling: Keuring van verzinkt ijzer.
openen Gedachtenwisseling. Magnesietvloeren
openen Gedachtenwisseling. Misbruiken bij aanbestedingen
openen Gedachtenwisseling. Fluaten op gipspleisterwerk
openen Hogedruk-leidingbuizen van gewapend beton voor vloeistoffen en gassen. met afbeeldingen.
openen Een plan voor goedkoope woningen van f5,- huur per week af
openen De bouw van het ééngezinshuis
openen Het gemeentelijke openlucht, bad- en zweminrichting te Zwolle
openen Nederland en de Nieuwe Wereld
openen 100 jaar bouwen in de stad Groningen
openen Vergrooting van het Sophiaziekenhuis te Zwolle
openen Excursie De 8
openen Onderwijs en schoolgebouw
openen Een gezonde school voor het gezonde kind
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Excursie De 8
openen Onderwijs en schoolgebouw
openen Een gezonde school voor het gezonde kind
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Excursie De 8
openen Onderwijs en schoolgebouw
openen Een gezonde school voor het gezonde kind
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen De Architectenkern 'de 8'
openen Titelwet voor architecten
openen Jan Gerko Wiebenga. Wiebenga and Van der Vlugt: the Teamwork which Had to Stop
openen Biographies
openen Wiebenga, apostel van het Nieuwe Bouwen
openen Prijsvraag Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Tentoonstelling van de ontwerpen voor een Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Tentoonstelling van de ontwerpen voor een Rijksacademie van BeeldendeKunsten te Amsterdam
openen Maquette Rijks-Academie van Beeldende Kunsten
openen De nieuwe nijverheidsscholen te Groningen
openen Plannen voor de derde ambachtsschool te 's-Gravenhage
openen De tentoonstelling te Parijs in 1925
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Bij de Nirwânaflats van Irs. Bijvoet, Duiker en Wiebenga
openen
openen Nadere toelichting op het adres aan den Raad van Amsterdam van De Architectenkern 'de 8'
openen 'Zonnestraal'
openen Bij het fabrieksgebouw-Van Nelle
openen Van Nelle's glaspaleis
openen Naar aanleiding van eenige scholen
openen Ir. J. Duiker
openen Drie generaties over 'Zonnestraal'
openen Mart Stam
openen Woningblok in 'Spangen' en Theater 'Scala' te Rotterdam van architect L.C. v.d. Vlught
openen Fabrieksgebouwen van de Erven de Wed. J. van Nelle te Overschie. Arch J.A. Brinkman en L.C. van der Vlught.
openen Hoogbouw, door Ir. J. Duiker. Uitgave W. L. & J. Brusse, Rotterdam. Prijs f 1.50
openen Schoolgebouw te Aalsmeer, Arch. Ir. J.G. Wiebenga
openen Woonhuis te Aalsmeer, Arch. Ir. J.G. Wiebenga
openen Uitbreiding van het Sophia - Ziekenhuis te Zwolle
openen Revolutie in het bos
openen Gewapend beton uit de beginjaren
openen Zakelijkheid en Goddelijk licht. Van der Vlughts theosofische tempel aan de Tolstraat in Amsterdam
openen Zonnestraal gaat aan zijn bestemming ten onder
openen Een lucide bouwsel van beton, ijzer en vooral veel glas. De ontstaansgeschiedenis van Zonnestraal
openen Cilinders, stroken en moduulmaten. Onderzoek naar de constructie van Zonnestraal
openen Nederland en de Nieuwe Wereld
openen 100 jaar bouwen in Groningen
openen 64. Fabrieksgebouw Van Nelle
openen Hedendaagse scholenbouw III.(Slot.)
openen Adres der Architecten-kern 'De 8' aan den Amsterdamschen Gemeenteraad
openen Van Nelle's glaspaleis
openen 'Zonnestraal' in Hilversum beschermd
openen Onvoltooid Verleden Tijd: het verhaal van Zonnestraal
openen Hilversum
openen Wiebenga-hallen: wel of niet bewaren?
openen De plannen voor het Gooilandcomplex in Hilversum.
openen Een meesterwerk professioneel hersteld. Geslaagde gevelrestauratie Nirwâna-flat
openen Rossi's Bonnefanten. Ook Wiebengahal uit 1912 gerestaureerd.
openen Van Nelle fabriek pragmatisch gerestaureerd. De facelift van een oude dame.
openen Bonnefantenmuseum. Aldo Rossi in Maastricht
openen Nirwâna in de steigers
openen De Van Nelle-fabriek wordt in oude glorie hersteld
openen De Sphinx en zijn gebouwen
openen Maastricht: Niewbouw Bonnefantenmuseum op Céramique-terrein voltooid. Bijzonder bouwwerk aan de boorden van de Maas
openen Rotterdam: Van Nelle monument herkrijgt oude glorie.
openen Bouw Bonnefantenmuseum te Maastricht bereikte hoogste punt. Uniek projekt op het v/m Céramique-terrein
openen Back to the future. Over de betekenis van Aldo Rossi's museum in Maastricht voor de Nederlandse architectuur
openen Traiectum
openen Planbeschrijving
openen Koesteren. Dilemma's bij behoud van moderne monumenten
openen Keuzes voor restaureren, Nieuwe Bouwen in praktijk afgewogen.
openen Gevelrestauratie Gooilandcomplex (te) dure operatie voor Hilversum. 'Jong Monument' wacht op subsidie.
openen Restauratie Gooiland. Behoud beeld essentie van gevelrestauratie
openen De Van Nellefabriek in Rotterdam. Geen nieuws is goed nieuws?
openen Van Nelle Monument wordt Van Nelle Ontwerpfabriek. Nieuwe functie voor Van Nelle fabriek
openen Aandacht voor architectuur in Aalsmeerse traditie.
openen Verbouwing en renovatie Gooilandcomplex, Hilversum.
openen Constructieve aspecten renovatie en herinrichting Gooiland-complex.
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Restauratiemodellen voor Zonnestraal
openen Museum Rossi een hoofdgerecht in Maastricht
openen Minimalisme zegeviert in Bonnefantenmuseum.
openen Het nieuwe Academie-gebouw
openen De Rijks-academie voor Beeldende Kunsten, Een waardebepaling
openen Over de gebouwen van de firma Van Nelle
openen Bij eenige Nederlandse schoolgebouwen.
openen Stedebouwkundig plan Sphinx-Céramique
openen Een choreografie van stedelijkheid. Maastricht, Lille, Nantes: scenario's van stedelijke inrichting.
openen Eén zonnestraal maakt nog geen lente.
openen Een vitaal monument. Het Bonnefantenmuseum van Aldo Rossi in Maastricht.
openen Een nooduitgang voor de Zakelijkheid. Koen van Velsens verbouwing van Hotel Gooiland
openen De Van Nelle fabriek te Rotterdam.
openen Als de huisvrouw meebouwt
openen Zonnestraal
openen Overzicht Ir. J. Duiker
openen Duiker in z'n tijd.
openen Bakema
openen Het waarom van Mart Stam
openen Een eerste prijs voor Duiker
openen Onderwijs en schoolgebouw
openen Een gezonde school voor het gezonde kind
openen Gewapend beton
openen Vergrooting van het Sophiaziekenhuis Rhijnvis Feithlaan Zwolle.
openen Van der Vlugt als realisator
openen Over kantoorgebouwen in het algemeen
openen Functionele buitenwanden
openen Over baksteen en bouwen
openen Hotel Gooiland te Hilversum. 'Gooiland', de kroon op Duiker's werk
openen De Côte D'azur in Hilversum
openen Stralingsverwarming en Ventilatiesysteem
openen
openen Tooneel en Techniek
openen Na den Oorlog. En hoe wij er nu tegenover staan.
openen Duikers 'Zonnestraal' verschandelt
openen Objektive Architektur
openen Wird Duikers Sanatorium 'Zonnestraal' unkenntlich?
openen Van Nelle Factory, Rotterdam, revisited
openen Factories
openen l'Usine Van Nelle
openen Johannes Duiker e il costruire funzionalista
openen Bijvoet and Duiker
openen Construction 'objective' et préfabrication. Le brevet no. 14521 de Duiker et Wiebenga
openen Leen van der Vlugt. Blank Verse in Architecture. An Introduction
openen Van Nelle. Van Nells' New Factories, American Inspiration and Cooperation
openen Mart Stam. 'My name was not to be mentioned': Mart Stam and the firm of Brinkman and Van der Vlugt. A conversation with Gerrit Oorthuys, september 23, 1989
openen Van den Broek und Bakema, Ein beitrag zur Geschichte der Architectur
openen M. Kunst
openen Sphinx-Céramique Site. Maastricht, The Netherlands
openen Das Bonnefantenmuseum in Maastricht
openen Bonnefantenmuseum in Maastricht
openen Altern und ewige Jugend- Restaurierung und Authentizität
openen Jan Duikers Grand Hotel Gooiland
openen Maastricht
openen Maastricht. Bonnefantenmuseum
openen Modernisme i restaureringsalderen
openen Le Nouveau Gooiland
openen Modern Dutch Architecture
openen Jonge Monumenten 1900-1940
openen Cultuurprijs Hilversum, 1970: postuum toegekend aan ir. J. Duiker.
openen Zonnestraal wéér verder geliquideerd
openen Stroomingen en tendenties in de nieuwe Nederlandsche Architectuur
openen Samenspraak der architecten. De weg naar eenheid is ingeslagen, maar hij is lang en moeilijk.
openen De ligging van de school. En de ruimten er om heen.
openen 'Wij kunnen de helderheid van Zonnestraal niet missen' Toespraak van J.B. Bakema bij de opening van de tentoonstelling 'Duiker' te Amsterdam.
openen Ter herinnering aan architect F.H Welschen
openen Deining en apathie rond het behoud van een jong cultuurmonument. Duikers schepping van beton, staal en glas 'Zonnestraal' wordt ongeduldig
openen Zonnestraal is best te redden
openen Céramique profiteert van vertraging.
openen Gebouwen 1894-1980 Groningen Stad
openen Gered en toch verloren. Restauratie school Wiebenga Aalsmeer
openen Weerspiegeling van de stad, Aldo Rossi ontwerpt museum in Maastricht.
openen Nieuw plan Sanatorium Zonnestraal: operatie geslaagd, patient helaas overleden.
openen Verlust der Mitte
openen Gooiland het modernste gebouw van Nederland. Interieurverbouwing door Koen van Velsen
openen Bouwfysische aspecten gevelrestauratie Gooiland
openen Theosofische Tempel na 'Cinetol' nu bibliotheek
openen Kleur bekennen in de Pijp. Twee woningbouwprojecten en een buurthuis te Amsterdam.
openen Transparant exemplaar van het Nieuwe Bouwen. Sanatorium Zonnestraal gaat voor de werelderfgoedlijst
openen Wedergeboorte van een wegwerpgebouw. Sanatorium Hilversum
openen "Je bewaart iets omdat het leuk is" Interview met Hubert Jan Henket
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J.G. Wiebenga (1886-1974)

Jan Gerko Wiebenga werd geboren op 20 december 1886 in Soerakarta, Indonesië, zoon van Gerko Wiardus Wiebenga en Jeanette Geertruida Coers.1
Omstreeks 1903 keerde de familie Wiebenga terug naar Nederland dit had alles te maken met de gezondheid van de vader en de ... meer

In 8.83 sec.