Gegevens over Westerhout, G.
  Geboren te Amsterdam op 1893
  Overleden te ...
op 1976
Werken:
(21)
openen Academisch Ziekenhuis Leiden
openen administratiegebouw Academisch Ziekenhuis
openen Bodemkundig Instituut Rijks Universiteit Groningen
openen Elisabeth Brugsmaflat, flatgebouw voor de vrouw
openen flatgebouw voor ongehuwde dames
openen gemeentewoningencomplex Aagje Dekenlaan
openen gemeenteziekenhuis Schiedam
openen kerk met recreatiecentrum Sonnevanck
openen Nederlands Hervomde Paaskerk Den Haag
openen Oude en Nieuwe Gasthuis Delft
openen reistekeningen Romboutstoren, Mechelen
openen Rijks H.B.S. Almelo
openen Rijkshogere Burgerschool met conciergewoning Ter Apel
openen SER-gebouw Bezuidenhoutseweg
openen structuurplan Academisch Ziekenhuis Groningen
openen supervisor Morgenstond, Den Haag
openen woningbouwcomplex Erasmusweg
openen woningbouwcomplex Hoogvlietstraat
openen woningbouwcomplex Wieringsestraat
openen Zeehospitium Kijkduin
openen Zwembad Het Bosbad Den Haag
Artikelen:
(225)
openen Inleiding van het jury-rapport
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Verslag van de ledenvergadering, gehouden op Dinsdag 26 Februari 12924.
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Vergadering:
openen Concept-notulen van de ledenvergadering gehouden op Woensdag 24 September
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Genootschapsmededeelingen
openen Borculo
openen Vlaamsche steden
openen Tijdschriften
openen Breda's Heuvelkwartier
openen Stedebouw en supervisie
openen Adreslijsten
openen Tuindorp Amstelstation
openen Van de boekentafel
openen Architecten Commissie voor 's-Gravenhage
openen Van de boekentafel
openen Fritz Schumacher +
openen Zelfmoord
openen Ontmoetingen
openen Aula c.a. op een dorpsbegraafplaats
openen Van de boekentafel
openen Ontmoetingen
openen Van de boekentafel
openen Architectuur en stedebouw in de Sovjet-Unie
openen Van de boekentafel
openen [Van de boekentafel]
openen Van de boekentafel
openen Overpeinzingen bij nog wat vacantiehuizen
openen Uit de porseleinkast van de architect
openen David Zuiderhoek bij de Koppelpoort te Amersfoort
openen Van de boekentafel
openen Overpeinzingen
openen Wat en hoe Den Haag bouwt
openen "De sonde naar braafheid"
openen Rondom de goocheltent te Bussum
openen Repliek van wethouder Bouma
openen Het teken
openen Prijsvragen
openen Moerwijk Etagebouw in Den Haag (woningwetbouw)
openen Etagewoningen te Rotterdam
openen Personalia
openen Prijsvragen
openen Onbaatzuchtige toewijding geëerd
openen Doornse dagen 1952
openen Van de boekentafel
openen Breda's Heuvelkwartier
openen Verhouding tussen stedebouw en architectuur
openen Stedebouw en architectuur
openen Kleine woning op Terschelling
openen Enkele losse opmerkingen
openen Tussen twee schelven hooi!
openen Prijsvraag voor wijkcentrum
openen Huisvesting van alleenwonenden
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Wijkcentrum Morgenstond
openen Dudok 1864 - 6 Juli - 1954
openen Tussen twee werelden
openen U moet weten
openen Spiegel van de week
openen Houtdagen te Amsterdam trokken veel belangstelling
openen Nieuw zeehospitium te Kijkduin
openen Prijsvragen
openen Haagse vrouwenflat
openen Houtdag 1955 pousseert het houtrijke huis
openen Voorbereiding van het ontwerp
openen Houten wand en houten raam
openen Maand van de bouwnijverheid
openen Maand van de bouwnijverheid: 6 februari
openen Bouwplannen in voorbereiding of uitvoering
openen Doorwerken bij minder gunstig weer
openen Studieraad Informatiecentrum voor Scholenbouw
openen H.M. de Koningin zal zeehospitium openen
openen Een plicht: het opstellen van een ethiek voor de vormgeving
openen Stichting bevordering bouwkunst in Den Haag
openen Gereformeerde kerk te 's-Gravenhage
openen Naschrift
openen Unieke ervaring
openen Overdracht 10.00ste naoorlogse woning in Arnhem
openen U moet weten
openen Bouwplannen
openen In memoriam W.J. Gerretsen
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Ziekenhuis voor Schiedam
openen Berlageprijs voor architect P. Zanstra
openen Bouwplannen
openen Naar aanleiding van de Don Bosco-kerk
openen Architect G. Westerhout 70 jaar
openen Herinneringen
openen Bouwplannen
openen Personalia
openen A.J. van Eck-prijs 1965
openen Personalia
openen A.J. van Eck-prijs uitgereikt
openen De oogst van een decennium
openen Redactieraad ingesteld
openen Een afscheid en een verjaardag
openen Oude- en Nieuwe gasthuis te Delft architectenbureau Westerhout, Smid en Cramer ontwerp G. Westerhout uitvoerend architect E. Smid
openen Gemeenteziekenhuis te Schiedam architectenbureau Westerhout, Smid en Cramer ontwerp G. Westerhout uitvoerend architect E. Smid
openen Architect G. Westerhout 80 jaar
openen Rijks Hoogere Burgerschool te Ter Apel
openen Rijks H.B.S. te Ter Apel
openen Het Van Heutz-monument
openen De Rijks Hoogere Burgerschool te Almelo
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Een greep uit de Haagsche Rommelkas
openen De tribune in het gemeentelijk sportpark te Alkmaar van Jan Wils
openen De Rijks Hoogere Burgerschool te Harlingen
openen Het Citroëngebouw aan het stadionplein te Amsterdam
openen Bouwen-Holland-Nieuwe Zakelijkheid (boekbespreking)
openen Rapport inzake den opbouw van 's-Gravenhage
openen De nieuwe concertzaal 'De Doele' te Rotterdam
openen Tentoonstelling van bouwkunst in het gebouw van de Haagsche Kunstkring
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Officiële mededeelingen aan de vereenigingen
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1935
openen Een ongepaste publicatie
openen Als de ganzen trekken
openen Het 'Bosbad' te Den Haag
openen Jubileumtentoonstelling van de Haagschen Kunstkring
openen Ontvangen boekwerken
openen De verandering in de commissie van redactie
openen Crisisraad van den BNA
openen Van het bestuur van het genootschap A & A
openen Architecten-commissie
openen Zes woninkjes aan de Bosweg te Oostvoorne
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Diverse Mededelingen
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1954
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Kroniek van de B.N.A. over 1953
openen Over de tentoonstelling "Collectie Van der Steur"
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Openbare prijsvraag bebouwing "Morgenstond" te 's-Gravenhage
openen Diverse mededelingen
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Mededelingen
openen Adventskerk te Loosduinen
openen Het Hoofdbestuur van de B.N.A. en zijn apparaat
openen Flat voor de vrouw te Den Haag
openen M.J. Luthmann
openen Mededeling
openen Henri Thunnissen 19 juni 70 jaar
openen Hayo Hoekstra overleden
openen De Dr. H.P. Berlageprijs 1960 toegekend aan P. Zanstra
openen Korte Berichten
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Rapport inzake den opbouw van 's-Gravenhage
openen Ontmoetingen
openen 9e Leergang te Doorn
openen Prijsvraag voor een wijkcentrum
openen Kantoorgebouwen
openen Errata
openen Beschouwing
openen Enige toonzalen voor mensen en materialen
openen In memoriam W.J. Gerretsen
openen Kantoorgebouwen
openen Houtdagen 1954
openen Twee bekroonde eindproducten van de cursus kerkelijke architectuur
openen Het probleem van de meervoudige bestemming. Kerk en recreatiecentrum te Sonnevanck. Architect G. westerhout
openen Het raadhuis van Waalwijk
openen Tentoonstelling van bouwkunst in het gebouw van de Haagsche Kunstkring
openen Jubileumtentoonstelling van de Haagschen Kunstkring
openen Kantoorgebouwen
openen Bouwen-Holland-Nieuwe Zakelijkheid (boekbespreking)
openen Kantoorgebouwen
openen Een ongepaste publicatie
openen Flat voor de vrouw te Den Haag
openen Inleiding van het jury-rapport
openen Van het bestuur van het genootschap A & A
openen Kantoorgebouwen
openen Examencommissie voor het afnemen van het voorbereidend en definitief Examen voor Bouwkundig Opzichter B.N.A. in 1929
openen Examens Bouwkundig Opzichter B.N.A.
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A
openen Mededeelingen
openen Het Bosbad te Den Haag
openen Rijks Hogere Burgerschool te Ter Apel
openen Flat voor de vrouw te Den Haag
openen Rijks Hoogere Burgerschool te Ter Apel
openen Als de ganzen trekken
openen Het 'Bosbad' te Den Haag
openen Verbouwing van een pakhuis tot winkelpand te Rotterdam
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Gelijkgerichte wegen?
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen
openen In memoriam. Joseph Crouwel 16-2-1962
openen De Rijks Hoogere Burgerschool te Harlingen
openen M.J. Luthmann
openen Tentoonstelling van bouwkunst in het gebouw van de Haagsche Kunstkring
openen Tentoonstelling van Bouwkunst in het gebouw van den Haagsche Kunstkring
openen Jubileumtentoonstelling van den Haagschen Kunstkring in het Gemeentemuseum te Den Haag van 7 mei tot 19 juni
openen Kantoorgebouwen
openen Henri Thunnissen 19 juni 70 jaar
openen De nieuwe concertzaal "De Doelen" te Rotterdam
openen Beschouwing
openen Enige toonzalen voor mensen en materialen
openen Adventskerk te Loosduinen
openen Gelijkgerichte wegen?
openen Het probleem van de meervoudige bestemming. Kerk en recreatiecentrum te Sonnevanck. Architect G. Westerhout
openen Rijks H.B.S. te Ter Apel
openen Openbare prijsvraag bebouwing "Morgenstond" te 's-Gravenhage
openen Over de tentoonstelling "Collectie Van der Steur"
openen Gebouw van de S.E.R. te 's-Gravenhage architectenbureau Westerhout, Smid en Cramer
openen Oude- en Nieuwe gasthuis te Delft architectenbureau Westerhout, Smid en Cramer ontwerp G. Westerhout uitvoerend architect E. Smid
openen Gemeenteziekenhuis te Schiedam architectenbureau Westerhout, Smid en Cramer ontwerp G. Westerhout uitvoerend architect E. Smid
openen De Rijks Hoogere Burgerschool te Almelo
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
G. Westerhout (1893-1976)

Als zoon van een bouwvakker met een stucadoorsbedrijf kwam Gart Westerhout al op jonge leeftijd in aanraking met de bouwwereld. Samen met Gerrit Rietveld volgde hij tekenlessen bij Kunstliefde en vervolgens deed hij de tekenopleiding aan de Rijksnormaalschool in Amst ... meer

In 4.61 sec.