Gegevens over Warnsinck, I.
  Geboren te Amsterdam op 1811
Opleiding: Lessen natuur- en werktuigkunde J. Jonkhert/1825;theoretische vakken J. de Greef/na 1825;praktische
Nevenfuncties: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten/lid raad van bestuur/1840-1857;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/secretaris/1841-1857;Architectura et Amicitia/erelid/1855-1857;Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schonen Kunsten/secretaris van de vierde klasse (schonen kunsten)/1848-1857;Amsterdamse gemeenteraad/lid/1851-1855;Publieke Werken Amsterdam/wethouder/1855-1857
Werken:
(35)
openen Algemene Begraafplaats Spanjaardslaan Leeuwarden
openen Amstelkerk Amsterdam
openen Buitenplaats Haarlemmerhout
openen Cellulaire gevangenis Utrecht
openen Cellulaire strafgevangenis Wolvenplein Utrecht
openen Fabrieksgebouwen Rijs
openen Gevangenis Almelo
openen Gevangenis Appingedam
openen Gevangenis Assen
openen Gevangenis Deventer
openen Gevangenis Gorinchem
openen Gevangenis Hoorn
openen Gevangenis Leeuwarden
openen Gevangenis Maastricht
openen Gevangenis Middelburg
openen Gevangenis Sneek
openen Gevangenis Winschoten
openen Hollandsche Gasfabriek Amsterdam
openen Huis van arrest en justitie Amsterdam
openen Huis van arrest Tiel
openen Huis van Bewaring Leidseplein Amsterdam
openen Huis van burgerlijke en militaire verzekering Den Bosch
openen Jacobijnekerk Leeuwarden
openen Koopmansbeurs Amsterdam
openen Landhuis De Beek Bloemendaal
openen Landhuis Lindenheuvel Overveen-Bloemendaal
openen Louisa-bewaarschool Amsterdam
openen Militair huis van detentie Leiden
openen Nederlands Hervormde kerk Gorinchem
openen Nederlands Hervormde kerk Wilhelminadorp
openen Stoom-suikerfabriek Bickerseiland Amsterdam
openen Tulle-fabriek Amsterdam
openen Twee poorthuisjes tot stadsbegraafplaats Leeuwarden
openen Weeshuis Sneek
Artikelen:
(75)
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905
openen Een bouwmaterialententoonstelling
openen Prijsvragen, uitgeschreven voor den jare 1842, door de Maatschappij: tot Bevordering der Bouwkunst
openen Over het waterdigte hennepvilt voor dakbedekking
openen Iets over de verglaasde Napolitaansche vloertegels
openen Prijsvragen
openen Verslag van het voorgevallene op de tweede algemeene vergadering der Maatschappij: Tot bevordering der Bouwkunst' [...]
openen Binnen- en buitenlandsche berigten
openen De nieuwe kerk van Wilhelminadorp
openen Verslag van het voorgevallene op de derde algemeene vergadering, der maatschappij; tot bevordering der bouwkunst
openen Verslag van het voorgevallene op de vierde algemeene vergadering der maatschappij
openen Verslag van de vijfde algemeene vergadering der Maatschappij; Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Steigers om den toren van de Lieve-Vrouwe-Kerk te Breda
openen Wenk omtrent de bewaring van vaderlandsche kunstvoortbrengselen van vroegeren tijd
openen Brug over de Delfshavensche Schie
openen Iets over de schroefpaalfunderingen van den heer H. Mitchell te Belfast. (Naar eene daarvan bestaande mededeeling in het Engelsch)
openen Eenige mededeelingen betrekkelijk Zweeds graniet van het eiland Malmö
openen Verslag van de zesde algemeene vergadering der Maatschappij, Tot bevordering der Bouwkunst
openen Het landhuis 'Lindenheuvel' te Overveen boven Haarlem
openen Beschrijving van het zieken- proveniers- en armenhuis te Purmerende
openen Het gebouw van de oude kanselarij te Leeuwarden
openen Verslag van de negende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Over de inrichting van gebouwen tot het bewaren en tentoonstellen van schilderijen en kunstwerken. Door H. Gemmel. Overgenomen uit het Deutsche Kunstblatt, no. 17, Jaarg. 1851
openen Verslag van de tiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Voorgevel van een huis op de kaasmarkt te Rotterdam
openen Verslag van de elfde algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij
openen Verslag van de zevende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Het huis met de hoofden
openen Verslag van de achtste algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [...]
openen Verslag van de twaalfde algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de dertiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de werkzaamheden der tweede algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de veertiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de vijftiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [...] en het verhaqndelde op de algemeene bijeenkomst der leden.
openen Verslag van de achttiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen oude samenstelling van stucco of pleister
openen De nieuwe overdekte zeevismarkt, op de Nieuwe-Markt en Geldersche-kade te Amsterdam
openen Uitbreiding van het Binnen-Gasthuis te Amsterdam
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen geen
openen Het nieuwe station Baarle-Nassau
openen De invloed van bouwmeester Cuypers op de in zijnen tijd voor het rijk uitgevoerde bouwwerken
openen Groningen. Het leven in de 'Oude Stad'. Het leven in de nieuwe wijken
openen Verslag van het voorgevallene op de derde algemeene vergadering, der maatschappij; tot bevordering der bouwkunst
openen Verslag van het voorgevallene op de tweede algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst' [...]
openen Verslag van het voorgevallene op de tweede algemeene vergadering der Maatschappij: Tot bevordering der Bouwkunst' [...]
openen Verslag van de tiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de zevende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de tiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen De Echo
openen Het een en ander uit de Hoofdstad
openen De nieuwe kerk te Wilhelminadorp
openen Wenk omtrent de bewaring van vaderlandsche kunstvoortbrengselen van vroegeren tijd
openen Het landhuis 'Lindenheuvel' te Overveen boven Haarlem
openen Het gebouw van de oude kanselarij te Leeuwarden
openen Voorgevel van een huis op de Kaasmarkt te Rotterdam
openen Iets over de verglaasde Napolitaansche vloertegels
openen Brug over de Delfhavensche Schie, ter dienst van den ijzeren spoorweg van Amsterdam naar Rotterdam, ontworpen door den ingenieur-directeur F.W. Conrad
openen Voorrede
openen Binnen- en buitenlandsche berigten
openen Verslag van de negende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van het voorgevallene op de vierde algemeene vergadering der Maatschappij
openen De Amsterdamse Beurskwestie
openen Beschrijving van het zieken-, proveniers- en armenhuis te Purmerende
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Verslag van de achttiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de algemeene bijeenkomsten der leden van de Maatschappij
openen Verslag van de dertiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de twaalfde algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de veertiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de vijftiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de werkzaamheden der tweede algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Toespraak op de 15e Algemene Leden Vergaderig
openen
Boeken:
(9)
openen Bouwkundige aanmerkingen op het onlangs tentoongestelde model van eene koopmansbeurs, voor de stad Amsterdam
openen Beknopte wederlegging van het kort antwoord des Heeren J.D. Zocher
openen De kunst beschouwd als een element van volksbeschaving
openen Bouwkundige aanmerkingen op het onlangs tentoongestelde model van eene koopmansbeurs, voor de stad Amsterdam
openen Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers
openen Ambacht, Kunst, Wetenschap. Bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-1880)
openen Waarheid en karakter. Het debat over de bouwkunst 1840-1900
openen Kort antwoord op de aanmerkingen des Heeren I. Warnsinck
openen Gedenkschrift van de Koninklijke Academie en van de Polytechnische School, 1842-1905
Lezingen:
(0)
Essay:
I. Warnsinck (1811-1857), Nederlands eerste rationalistische bouwmeester

Isaäc Warnsinck is het voorbeeld bij uitstek van de negentiende-eeuwse 'self-made gentleman-architect': geboren uit een artistiek en welvarend milieu in Amsterdam, had hij door privé-onderwijs 'zich die wetenschappen e ... meer

In 4.82 sec.