Gegevens over Walenkamp, H.J.M.
  Geboren te Weesp op 1871.12.12
  Overleden te Zandvoort op 1933.09.24
Adres(sen): Plantage Middenlaan 26, 1018 DD Amsterdam
Nevenfuncties: J.H. Leliman Prijsvraag/jurylid/1912;Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag 'landelijke woning' uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten/jurylid/1912;Eere-prijsvraag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/jurylid/1902;Bestuur Architectura et Amicitia/eerste secretaris/1901;Bestuur Architectura et Amicitia/tweede secretaris/1902-1907;Redactie Architectura/lid/1902-1907;Redactie Architectura/hoofdredacteur/1904;Commissie tot onderzoek naar de mogelijkheid van invoering van wettelijke bekwaamheidsakten voor technici/lid/1907;Examencommissie Bouwkundig Opzichter en Teekenaar, Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid/1908;Prijsvraag voor het reclamebiljet van de ENTOS/jurylid/1912;Kunstnijverheidsschool Haarlem/laraar/1902-1912;Commissie voor de Erfpachtterreinen Amsterdam/lid/1904;Commissie voor beoordeling van de bouwplannen (Schoonheidscommissie) Amsterdam/lid/1905;Schoonheidscommissie Amsterdam/lid/1913;Vahâna-cursus/docent/1897-1902
Archief: NAi/WALE;NAi/CUYP;NAi/VOOV
Werken:
(52)
openen Academie voor Beeldende Kunsten (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Affiche Belgische Tegel- en Ceramiek-fabriek (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Affiche De Nederlanden van 1845
openen Affiche motto Dank (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Affiche motto 'Dante' (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Affiche voor de Hudson Fulton herdenking (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Affiche voor een tentoonstelling van Architectura et Amicitia (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Algemeen Bibliotheekgebouw (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Badhotel Egmond aan Zee (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Centrale Werkgevers Risicobank Amsterdam
openen Dambebouwing Amsterdam (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Diploma Landbouw (ontwerp H.J.M. Walenkamp en H. Molkenboer)
openen Diploma voor de Internationale Bakkerijtentoonstelling 1894 (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Diploma voor de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Nijverheid (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Diverse tekeningen (door H.J.M. Walenkamp)
openen Diversen typografie (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Eetkamer in mahoniehout (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Fontein (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Gedenkteken (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Glazen vloertegels tapijtglas
openen Het Huis met Kolommen Herengracht 502 Amsterdam
openen Hoofdgebouw voor de ENTOS (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Hotel aan de Dam Amsterdam (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Hotel Schmidt Gravenstraat 22 Amsterdam
openen Illustratie Anarchie (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Kalender Architectura et Amicitia (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Kantoorgebouw Fouragehandel aan het IJ Amsterdam (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Kantoorgebouw Keizersgracht 213 Amsterdam
openen Kantoorgebouw Singel 126-130 Amsterdam
openen Kerkgebouw (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Koloniaal Instituut Amsterdam (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Koninklijk Paleis (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Koopmansbeurs Amsterdam
openen Kunstkabinet Keizersgracht 513-517 Amsterdam
openen Landhuis Blaricum (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Monument op de Dam Amsterdam (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Omslag voor De Architect (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Omslag voor De Architect XVI (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Omslag voor De Architect XVII (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Oorkonde (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Paviljoen Nederlandse afdeling Wereldtentoonstelling Brussel
openen Reclameplaat De Nederlanden van 1845
openen Titelpagina van 'Over hedendaagsche en toekomstige bouwkunst'
openen Titelvignet Architectura jaargang I t.m. III (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Turngebouw Amsterdam (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Vredespaleis en bibliotheek Den Haag (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Woningbouwcomplex aan het Wertheimplantsoen (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
openen Woningbouwcomplex Mercatorplein Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Tasmanstraat, Bontekoestraat, Roggeveenstraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Zaanhof Amsterdam
openen Woonhuis Herengracht 458 Amsterdam
openen Woonhuis met atelier (ontwerp H.J.M. Walenkamp)
Artikelen:
(722)
openen Grootheid
openen [Werk van H.P. Berlage, W.C. Bauer, H.J.M. Walenkamp]
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Het voormalig buitengasthuis, eertijds "'t Pesthuis" te Amsterdam. A.D. 1630
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1112e gewone vergadering gehouden op Woensdag den 26sten Sept. 1900, des avonds om 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, alhier
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1116e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 28en Nov. 1900, des avonds om 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, alhier
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1119e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 30sten Jan. 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Verslag van de 1120e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 13den Febr. 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Ledenlijst
openen Verslag van de 1122e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 13 Maart 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Ledenlijst [2]
openen Ledenlijst [3]
openen Plaatwerk "De Architect"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1124e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 24 April 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Verdwenen pracht
openen Ingezonden
openen [Antwoord aan Thela]
openen Mosterd na den maaltijd
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De stem eens roependen in de woestijn?
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Waarde Walenkamp
openen [Naschrift]
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De positie der teekenaars
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1127ste gewone vergadering op 25 Sepot. jl. gehouden in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Iets over restaureeren van oud-hollandsche bouwwerken
openen Verslag van de 1128ste gewone vergadering op 9 Oct. j.l. gehouden op in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Amsterdam in de toekomst. Algemneene beschouwingen naar aanleiding van de aanstaande uitbreiding der stad aan de overzijde.
openen Verslag van de 1129ste gewone vergadering op 23 Oct. j.l. gehouden in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Ingezonden. Speculatief bouwen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1132ste gewone vergadering, op 4 Dec. j.l. gehouden in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen "Speculatie-bouw"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1133ste gewone vergadering, op 18 Dec. j.l. gehouden in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Genootschap "Architectura et Amicitia". Jaarverslag over 1901, uitgebracht in de algem. vergadering van 18 December j.l.
openen Verslag van de redactie
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Plaatwerk "De Architect"
openen Een nieuw Koninklijk Paleis te Amsterdam
openen Tentoonstelling van kunstnijverheid ion het Gemeentemuseum te Amsterdam
openen Stedenschennis
openen Verslag van de 1136ste gewone vergadering op Woensdag 12 Feb. 1902 gehouden in het genootschapslokaal Parkzicht
openen Een verblijdend teeken. Oprichting van den Amsterdamschen woningraad
openen De prijsvraag voor een Bismarck-monument te Hamburg
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Tentoonstelling van werken door M. Bauer
openen Een Nederlandsch-Vlaamsche "studio"
openen Verslag van de 1139ste gewone vergadering op Woensdag 26 Mrt. 1902 gehouden in het genootschapslokaal Parkzicht
openen De wijding van het oude
openen Amsterdam in de toekomst
openen De af-god van Eizos. Een herinnering
openen Ingezonden. Christelijke symboliek
openen Over de beteekenis der Fransche revolutie voor de kunstontwikkeling
openen Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Een vraag
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1142ste gewone vergadering op Woensdag 4 Sept. 1902, gehouden in het genootschapslokaal cafe "Parkzicht"
openen Verslag van de 1143ste gewone vergadering, op Woensdag 17 Sept. 1902 gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Een gemeente-architect voor Amsterdam
openen [Adres aan den Gemeenteraad verzonden]
openen Verslag van de 1144ste gewone vergadering op Woensdag 1 Oct. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De eere-prijsvraag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen ?
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1147ste gewone vergadering op Woensdag 26 Nov. 1902, gehouden in het genootschapslokaal cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1150ste gewone vergadering, op Woensdag 14 Jan. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1151ste gewone vergadering, op Woensdag 28 Jan. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Jaarverslag van den 1en secretaris van het Genootschap over het jaar 1902
openen Verslag van de 1152ste gewone vergadering, op Woensdag 11 Febr. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1153ste gewone vergadering, op Woensdag 25 Febr. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1154ste gewone vergadering, op Woensdag 11 Maart 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Verslag van de 1155ste gewone (tevens buitengewone) vergadering, op Woensdag 18 Maart 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Verslag van de 1156ste gewone vergadering, op Woensdag 24 Maart 1903, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Berichten
openen Verslag van de 1158ste gewone vergadering, op Woensdag 22 April 1903 gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1903
openen Museum en school te Haarlem
openen Exploitatie der terreinen aan de overzijde van het IJ
openen De nieuwe Beurs
openen 1159ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 23 September, 's avonds te 8 uur
openen 1160ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 7 October, 's avonds te 8 uur
openen Natuur en kunst
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1164ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 2 December, 's avonds te 8 uur
openen Bouw- en woningtoezicht te Amsterdam
openen 'n Opmerking over de bouwkunst van Rembrandt
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1166ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht" te Amsterdam, op Woensdag 30 December 's avonds te half 8 uur
openen Aan het bestuur der vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Jaarverslag over den toestand van het Genootschap, gedurende het jaar 1903
openen Over "artistiek eigendom"
openen Jaarverslag betreffende het genootschapsorgaan "Architectura"
openen 1167ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 20 Januari 's avonds te half 8 uur
openen 1168ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 3 Februari 's avonds te 8 uur
openen 1169ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 17 Fenruari 's avonds te 8 uur
openen Enkele beschouwingen over kunstonderricht en de plaats die het bekleedt in het hedendaagsche leven
openen Stedenbouw
openen De bebouwing van het oude beursterrein
openen De tentoonstelling der Quelliniusschool
openen 1172ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 30 Maart 's avonds te 8 uur
openen 1173ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 13 April 's avonds te 8 uur
openen Symboliek. Kunst en kennis.
openen Bloemvelden
openen 1174ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 27 's avonds te 8 uur
openen Programma der prijsvragen voor het jaar 1904, uitgeschreven door het genootschap "Architectura et Amicitia"
openen 1175ste (buitengewone) vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 22 Juni 's avonds te 8 uur
openen Het "materialisme" der moderne bouwkunst
openen 'n Paar kantteekeningen bij "Een paar kantteekeningen"
openen Antwoord aan den heer Walenkamp
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1177ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier, op Woensdag 14 Sept. 1904
openen Bericht
openen Verslag der 1178ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier, op Woensdag 28 Sept. 1904
openen Bericht
openen P.S.
openen Verslag der 1179ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", talhier op Woensdag 12 Oct. 1904
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Aan de leden!
openen Een belangrijke tentoonstelling van litho's in het Kunstnijverheidsmuseum te Haarlem
openen Over den oorsprong der mathematische wetenschappen
openen Duitsche boerenkunst
openen Verslag der 1180ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier op Woensdag 26 Oct. 1904
openen De zin voor humor onder bouwkunstenaars
openen Vóór-historische wijsheid
openen De nieuwe uitbreidingsplannen der stad Amsterdam 1. Het plan Amstel-Schinkel
openen Brand in de Vondelkerk te Amsterdam
openen Voordracht over het nieuwe uitbreidingsplan van Amsterdam
openen Vóór-historische wijsheid
openen De tempels van Zimbabwe
openen De prijsvraag voor de Vredes-Tempel
openen Verslag der 1181ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier. Op Woensdag 9 Nov. 1904
openen Voordracht Berlage over het nieuwe uitbreidingspan van Amsterdam
openen Vóór-historische wijsheid
openen Verslag der 1182ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier. Op Woensdag 23 Nov. 1904.
openen Jury-rapport van de ontwerpen voor de Genootschaps-Kalender 1905
openen De Boroboedoer
openen Correspndentie
openen De nieuwe uitbreidingsplannen van Amsterdam (De voordracht Berlage)
openen Overkapping van den Boro-Boedoer?
openen Verslag der 1183ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier. Op Woensdag 's 7 Dec. 1904
openen Samenwerking
openen De inhoud van het orgaan
openen De heer Van Hylckama Vlieg en het nieuwe uitbreidingsplan
openen Verslag van de 1184ste gewone tevens 49e algemeene vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, op Woensdag 28 December 1904
openen Rectificatie
openen Het uitbreidingsplan-Berlage
openen "Architectura et Amicitia". Verslag over het jaar 1904
openen Jaarverslag genootschapsorgaan "Architectura"
openen Verslag der 1185ste gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht", alhier, op Woensdag 11 Jan. 1905
openen Het Vredepaleis
openen Verslag van de 1186e (buitengewone) vergadering, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht", alhier, op Woensdag 18 Januari
openen Inleiding tot de Rreis door de eeuwen"
openen Verslag der 1187ste gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht", alhier, op 25 Jan. Woensdag 1905
openen Een advertentie
openen Moderne Bauformen
openen Een Praxiteles
openen Verslag der 1192ste gewone vergadering, gehouden op Woensdag 5 April 1905, in cafe "Parkzicht"
openen De 1193ste vergadering
openen Het Koningsplein
openen Een hôtel op het voormalig Beursterrein
openen Het oude-Beursterrein en de man vanb het gebouw met de zestig-duizend flesschen ...
openen Vóór-historische wijsheid. II.
openen Xe lustrum genootschap Architectura et Amicitia
openen Nu of nooit! Het Damvraagstuk opgelost
openen Het Hooglied van Salomo [Boekbespreking]
openen De prijsvraag voor het Vredespaleis
openen Den geachten jubilaris
openen Xe lustrum. - Tentoonstelling
openen Rapport der jury over de prijsvragen, uitgeschreven door A. et A. in 1904
openen Ingezonden
openen Niet om geld of naam, maar om het bestaan.++
openen Ingezonden
openen Verslag van de 1195ste gewone vergadering gehouden op 6 September 1905 in "Parkzicht"
openen Ingezonden
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [3]
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [4]
openen Het gouden eeuwfeest van A. et A.
openen Verslag van de 1197ste genootschaps-vergadering, gehouden op 27 September 1905 in cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1199ste genootschaps-vergadering, gehouden op 11 October 1905 in cafe "Parkzicht"
openen Jury-rapport. Prijsvraag VI.
openen Verslag van de 1200ste genootschaps-vergadering, gehouden op 25 October 1905 in cafe "Parkzicht"
openen Navolging?
openen Praat voor de vaak
openen Verslag van de 1201ste genootschaps-vergadering, gehouden op 8 November 1905 in cafe "Parkzicht"
openen Ingezonden
openen 'n Simpele opmerking naar aanleiding van de meubelen op "A. etA's" tentoonstelling
openen Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De prijsvraag van het Vredespaleis in de afd. Amsterdam der M.t.B.d.B.
openen Zinrijkheid. Kort verslag van een college-les van Prof. Moppus.
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1204de gewone, tevens 50ste algemeene genootschaps-vergadering, gehouden op Woensdag 20 December 1905 in "Parkzicht"
openen Het ontwerpen van ornament op systeem maar natuurvormen door W. Bogtman, leeraar A.B.S. en S.T.S. te Steenwijk [Boekbespreking]
openen Verlag der 1206e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 1906 in "Parkzicht"gewone genootschapsvergadering gehouden iop Woensdag 10 Januari 24 Januari 1906, in "Parkzicht"
openen Verslag van den toestand van 't genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1905
openen Het redactie-jaar 1905
openen Jury-rapport der prijsvraag kalender-omslag 1906
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Over uitersten, elkaar rakend
openen 1207 te gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 7 Februari 1906 in "Parkzicht"
openen 1208ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 21 Februari 1906, in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Plaatwerk "De Architect"
openen 1209ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 7 Maart 1906, in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1210de gewone genootschapsvergadering, gehouden in "Parkzicht", Woensdag 21 Maart 1906. Over steden-verminking
openen Wat nu? Over vakonderwijs.
openen 1211de gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 4 April 1906, in "Parkzicht"
openen De 1212e gewone genootschapsvergadering, gehouden in "Parkzicht" op Woensdagavond 18 April 1906
openen De ramp te SAn-Francisco met betrekking tot de bouwkunst
openen Een congres voor baksteen
openen Na-zang
openen Plaatwerk "De Architect"
openen De prijsvraag voor het Vredespaleis
openen Verslag der 1213de gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal "Parkzicht", op 12 September 1906
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Van de toekomdst der bouwkunst. (Fragment)
openen Verslag der 1215de gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal op 12 October 1906
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1217e gewone genootschapsvergadering gehouden in "Parkzicht"op Woensdag 21 November 1906
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Het redactie-jaar 1906
openen Het plaatswerk "De Architect"
openen Verslag der 1218e gewone tevens 51ste algemeene genootschapsvergadering gehouden in "Parkzicht" op Woensdag 19 Dec. 1906
openen Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1906
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Omzwervingen. Parijs
openen Voordrachten over bouwkunst
openen Populaire voordrachten der bouwkunst
openen Verslag der 1219de gewone genootschapsvergadering, gehouden in het genootschapslokaal op 9 Jan. 1907
openen Verslag der 1220e gewone genootschapsvergadering, gehouden in het genootschapslokaal op Woensdag 23 Jan. 1907
openen [Bericht]
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Berichten
openen Een wereldtentoonstelling in 1908?
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Omzwervingen over dak-tuinen
openen Verslag der 1225e vergadering, gehouden in het genootschapslokaal op 3 April 1907
openen Haus "Rheingold" te Berlijn. "Ga zoo voort"
openen Adresverandering
openen Van een reizend Verdespaleis-ontwerp
openen Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het Vredespaleis
openen Ingezonden
openen Noot.
openen Provincialisme
openen Internationaal congres voor goedkoope woningen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Het drukkers-jaarboek
openen Verslag der 1227ste gewone genootschapsvergadering, gehouden Woensdag 11 Sept. 1907 in "Parkzicht"
openen Verslag v.h. Gemeentelijk Bouw- en Woning-toezicht te Amsterdam over 1906
openen De medailles der vier-jaarlijksche
openen Verslag der 1230ste gewone vergadering, gehouden iop Woensdag 23 October 1907 in "Parkzicht"
openen [Naschrift]
openen De medailles der vierjaarlijksche
openen Verslag der 1231ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 8 Nov. 1907
openen Populaire voordrachten over bouwkunst
openen Verslag der 1232e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 20 November 1907 in "Parkzicht"
openen Over lettervormen. Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 52ste algemeene vergadering van den 18 December 1907 in het genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Buitengewone huishoudelijke vergadering van Maandag den 16 December 1907, des avonds ten 8 uur, in het American-hotel te Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia" over het jaar 1907. Uitgebracht in de 52ste Algemeene Vergadering van 18 December 1907
openen Jaarverslag van den secretaris van het genootschapsorgaan
openen Ingezonden
openen Verslag der 1235e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 8en Januari 1908, des avonds 8 uur, in het genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Examens voor bouwkundig opzichter en teekenaar der Mij. tot Bev. der Bouwkunst
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam. Afdeeling: Voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen "Architectura et Amicitia", afdeeling "Voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht". Vergadering van docenten en leden van het genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Zaterdag 28 Maart 1908, des namiddags te 2 ure, in de bibliotheek van de Rijks-Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ingezonden
openen Verslag der 1243e ledengewone vergadering, gehouden op Woensdag 29 April 1908, des avonds, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Genootschapsprijsvragen 1908
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam. Lesrooster van den cursus van "Voorgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht". 1908-1909
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1249ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 18 November ll., des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1251ste gewone, tevens 53ste algemeene ledenvergadering, gehouden op Woensdag 16 DEcember 1908 in Parkzicht
openen Verslag van den toestand en der handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1908, uitgebracht op de 53ste algemeene vergadering, op 16 December 1908
openen Jury-rapport prijsvragen omslag "Architect" en initialen voor het orgaan
openen Verslag der 1252ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 6 Januari 1909, in de bovenzaal van "Parkzicht"
openen Genootschaps-prijsvragen
openen Voordracht met illustraties betreffende onderzoekingen over verhouding, lijn, vorm en hunne tegenstellingen bij ceramische, sculpturale en architectonische composities met toepassingen van modernen aard
openen Verslag der 1254ste gewone ledenvergadering, op Woensdag 3 Februari 1909, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1256ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 3 Maart 1909, in genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1257ste gewone leden- tevens openbare vergadering, op Woensdag 17 Maart 1909, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen De toekomst der jonge Nederlandsche architecten
openen Overzicht van de week. Eene recapitulatie
openen Oud of nieuw? Archeologen of architecten?
openen Een ander chapiter
openen Van de afdeeling: Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht [...]
openen Verslag der 1263e gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 29 September 1909
openen Verslag der 1264ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 13 October 1909
openen Verslag der 1268ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 8 DEcember 1909
openen Kaarverslag van de redactie van het weekblad "Architectura" gedurende 1909
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1269ste ledenvergadering, tevens 54ste algemeene vergadering, gehouden op Woensdag 22 DEcember 1909
openen Populaire voordrachten over bouwkunst
openen Verslag van de 1270ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 5 Januari 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Ons blad in 1910
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1271ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 19 Januari 1910
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Openbare vergadering, gehouden op Dinsdag 15 Februari 1910 in de groote zaal van "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Populaire voordrachten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Populaire voordrachten
openen Zomerexcursie 1910
openen Rede door den heer W. Kromhout Czn., gehouden op Vrijdag 15 Juli te Brussel voor het Kon. Instituut van Ingenieurs
openen Onze excursie naar Brussel
openen Rectificatie
openen Berichten
openen Verslag der 1282ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 19 October 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Berichten
openen Verslag der 1283ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 2 November 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Begrafenis van den eere-voorzitter J.H. Leliman
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Veregadering op 28 December 1910
openen Verslag der 1287ste gewone ledenvergadering, tevens 55e algemeene vergadering, gehouden op Woensdag 28 DEcember 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Vergadering op 28 December 1910
openen Woninginrichting
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1290ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag, 8 Februari 1911 in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Rapport van de beoordeeling der ingezonden antwoorden op de Prijsvraag voor het ontwerpen van een "Heerenkamer", uitgeschreven door de Naamlooze Vennootschap "'t Woonhuys" te Amsterdam
openen [Leliman-prijsvragen]
openen Het koloniaal instituut op de oude Oosterbegraafplaats?
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam, afdeeling: Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht
openen De Perseus van Benvenuto Cellini
openen Cocept-Statuten
openen Van de oude aarde en het nieuwe weten
openen [Naschrift]
openen Verslag van de 1297ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 20 September 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1299ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 18 October 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ingezonden. Beschouwingen
openen Verslag van de 1300ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1 November 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Ingezonden
openen Verslag van de 1304de gewone ledenvergadering, tevens 56ste algemeene vergadering, gehouden op Woensdag 27 December 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Correspondentie
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand en handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1911, uitgebracht op de 56ste Algemeene vergadering op 27 December 1910
openen Verslag van de 1305de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 10 Januari 1912 in het genootschapslocaal in "Parkzicht"
openen Juryrapport - J.H. Leliman-prijsvraag B. Afsluiting van het Leidscheplein
openen Van allerlei aard
openen De Berlage avond en Berlage's voordracht over Amerika
openen
openen Nationale bouwkundige studie-prijsvraag met algemeene mededinging, uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten
openen Tentoonstelling
openen Nationale bouwkundige studie prijsvraag "Landelijke Woning". UItgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten. Jury rapport
openen De tentoonstelling van baksteen en andere producten 1912
openen Prijsvraag voor een aanplakbiljet voor de E.N.T.O.S. te Amsterdam Juni - September 1913
openen Verslag van de 1315e ledenvergadering gehouden op Woensdag 18 September 1912 in het Genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Verslag van de 1316e ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 9 October 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Jury-rapport prijsvraag reclamebiljet E.N.T.O.S.
openen Verslag van de 1317e ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 20 October 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Vierde jaarverslag afdeeling voortgezet- en hooger bouwkunst-onderricht. Cursus 1911-'12 (Kalenderjaar 1912)
openen Verslag van de 1321e gewone ledenvergadering, tevens 57ste algemeene vergadering, van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 18 December 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Laatste berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1912
openen Verslag van de 1322e ledenvergadering, gehouden op Woensdag 15 Januari 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van de 1324ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 12 Februari 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van de 1325stee ledenvergadering, gehouden op Woensdag 26 Febr. 1913 in de zaal van de Nederl. Amateur-Fotografen-Vereeniging. Reguliersdwarsstraat 108-114
openen Constantinopel en inzonderheid de Aya Sophia. Voordracht gehouden door den Heer H.J.M. Walenkamp in 1325ste Gewone Ledenvergadering van het Genootschap
openen Verslag van de 1326ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 12 Maart 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1327ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 26 Maart 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van de 1328ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 9 April 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1329ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 23 April 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der buitengewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 30 April 1913 in het Genootschapslokaal in Parkzicht
openen De Beurs te Amsterdam 1903-1913
openen De gebouwen der E.N.T.O.S. "Alle dingen naar hun aard."
openen De E.N.T.O.S.
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Beurs-bezoek
openen Tentoonstelling te San Francisco
openen Van allerlei aard
openen De E.N.T.O.S.
openen Overzicht van het behandelde ter Vergadering van Woensdag 10 September 1913 in het Genootschapslokaal in Parkzicht
openen Afdeeling voorgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Eenige mededeelingen over het Xe internationale woningcongres [...]
openen Overzicht van het gesprokene ter 1332ste gewone ledenvergadering van het Genootschap op Woensdag 8 October 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Kort verslag der 1333ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 22 October 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Koret verslag van het gesprokene ter 1334ste gewone ledenvergadering op Woensdag 5 November 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Kort verslag van het gesprokene ter 1334ste gewone ledenvergadering van het Genootschap op Woensdag 19 November 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Nagekomen berichten
openen Kort verslag der 1334ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 3 December 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1337e Gewone Ledenvergadering, tevens 58e Algemeene Vergadering, gehouden op Woensdag 17 December 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1913, uitgebracht in de 58ste Algemeene Vergadering op 17 December 1913
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1913
openen De kring van beeldhouwers verzond onderstaand adres aan B. en W. van Amsterdam
openen De kern vasn een museum voor bouwkunst
openen het nieuwe gebouw der Nederlandsche Handel Maatschappij
openen K.P.C. de Bazel (Jeugdherinneringen)
openen Het nieuwe gebouw der Nederlandsche Handel-Maatschappij
openen Dr. P.J.H. Cuypers en zijn beteekenis voor de moderne bouwkunst
openen De nieuwe Beurs I
openen De nieuwe Beurs V Het interieur
openen Dr. H.P. Berlage zeventig jaar
openen De ontwerpen voor het gebouw der Tweede Kamer
openen De nieuwe uitbreidingsplannen van Amsterdam. De voordracht van Berlage.
openen De nieuwe uitbreidingsplannen der Stad Amsterdam I. Het plan Amstel-Schinkel
openen Het Mercatorplein in Amsterdam-West. Moderne stedebouw
openen Berichten
openen Dr. P.J.H. Cuypers en zijn beteekenis voor de moderne bouwkunst. Slot
openen Chr. Bartels, Architect N.I.V.A.
openen Een mislukt instituut [...] II
openen De nieuwe Hollandsche architectuur
openen Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Verslagen van vergaderingen
openen Berichten
openen Populaire voordrachten over bouwkunst
openen Berichten
openen Berichten; De bekroningen op de Brusselsche tentoonstelling
openen Berichten
openen Vergaderingen: Bouwkunst en Vriendschap
openen De woning
openen Berichten
openen Het Koloniaal Instituut te Amsterdam
openen Juryrapport J.H. Leliman Prijsvraag B. Aansluiting van het Leidseplein
openen Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag 'landelijke woning' uitgeschreven door de vereeniging van Nederl. baksteenfabrikanten
openen Kroniek XLIV:De Prijsvraag voor het reclamebiljet van ENTOS
openen Vooraanzicht van de hoofdgebouwen der Eerste Nederl. Tentoonstelling op Scheepvaartgebied
openen Afdeeling Haarlem en omstreken van de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst
openen Schoonheidscommissie te Amsterdam
openen Vergadering van architect-leden der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op 30 Juni j.l. in het gebouw der Maatschapppij
openen De prijsvraag voor het Nederlandsch paviljoen op de Internationale Tentoonstelling te San Francisco
openen Volkshuisvesting. De architecten en de woningbouw (VII)
openen Volkshuisvesting en de woningbouw (VI)
openen Volkshuisvesting. De architect en de woningbouw (V)
openen Volkshuisvesting de architecten en de woningbouw (II)
openen Officiële mededeelingen
openen H.J.M. Walenkamp +
openen Architect G.J. Rutgers 75 jaar
openen Juryrapport - J.H. Leliman-prijsvraag B. Afsluiting van het Leidscheplein
openen Rapport van de beoordeeling der ingezonden antwoorden op de Prijsvraag voor het ontwerpen van een "Heerenkamer", uitgeschreven door de Naamlooze Vennootschap "'t Woonhuys" te Amsterdam
openen Juryrapport J.H. Leliman Prijsvraag B. Aansluiting van het Leidseplein
openen De moderne nijverheidskunst in Nederland
openen Het nieuwe gebouw der Nederlandsche Handel Maatschappij
openen Misleiding in de kerkelijk-liturgische kunst
openen Canon 1164 van den nieuwen "Codex Juris Canonici"
openen Allerlei. H. Walenkamp +
openen Het Hooglied Salomo
openen Over baksteen en haar toepassing
openen Nationale bouwkundige studie-prijsvraag met algemeene mededinging, uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten
openen Rapport der Jury in zake onze prijsvraag
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin"
openen "de Beurs van Berlage"
openen Tentoonstelling van architectuur en beeldhouwkunst in het gebouw van de Academie van Beeldende Kunst te 's-Gravenhage
openen Het Koloniaal Instituut op de oude Oosterbegraafplaats?
openen J.J. van Nieukerken
openen De toekomst van Amsterdam
openen Architectura et Amicitia en de gemeente Amsterdam
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen De Vereeniging van Nederl. Bouwk. Opzchters en Teekenaars
openen Prijsvragen
openen Lustrum, Architectura et Amicitia
openen De Vereeniging 'Architectura et Amicitia'
openen De Prijsvraag van het Vredespaleis
openen Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond
openen Examen Bouwkundig Opzichter Teekenaar
openen Hooger Bouwkunst-onderricht
openen De Tentoonstelling in Brussel
openen Rapport van beoordeeling der ingezonden antwoorden op de Prijsvraag voor het ontwerpen van een 'Heerenkamer', uitgeschreven door de Naamlooze Vennootschap "'t Woonhuis" te Amsterdam
openen Leliman-prijsvragen
openen Juryrapport. J.H. Leliman. Prijsvraag B. Afsluiting van het Leidscheplein
openen Nationale Bouwkundige Studie-Prijsvraag
openen Prijsvraag Landelijke woning, uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteen-fabrikanten
openen Nationale Vaktentoonstelling van het Stucadoorsbedrijf
openen Prijsvraag voor een Aanplakbiljet voor de E.N.T.O.S. te Amsterdam
openen Prijsvraag E.N.T.O.S.
openen E.N.T.O.S.
openen Prijsvraag 'Nederlandsch Paviljoen'
openen Prijsvragen. Afdeeling Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Vijfde gevelwedstrijd
openen Amsterdamsche grachten
openen Prijsvragen
openen H. Walenkamp Czn. +
openen Moderne Technische Problemen
openen Grootheid
openen Het voormalig buitengasthuis, eertijds ''t Pesthuis' te Amsterdam. A.D. 1630.
openen Verdwenen pracht
openen [Antwoord aan Thela]
openen Mosterd na den maaltijd
openen De stem eens roependen in de woestijn?
openen [Naschrift]
openen De positie der teekenaars
openen Iets over restaureeren van oud-Hollandsche bouwwerken
openen Amsterdam in de toekomst. Algemeene beschouwingen naar aanleiding van de aanstaande uitbreiding der stad aan de overzijde.
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Speculatie-bouw
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Genootschap 'Architectura et Amicitia'. Jaarverslag over 1901, uitgebracht in de algem. vergadering van 18 December j.l.
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Een nieuw Koninklijk Paleis te Amsterdam
openen Stedenschennis
openen Een verblijdend teeken. Oprichting van den Amsterdamschen woningraad
openen De prijsvraag voor een Bismarck-monument te Hamburg
openen Tentoonstelling van werken door M. Bauer
openen Een Nederlandsch-Vlaamsche 'studio'
openen De wijding van het oude
openen Amsterdam in de toekomst
openen De af-god van Eizos. Een herinnering
openen Ingezonden. Christelijke symboliek
openen Over de beteekenis der Fransche revolutie voor de kunstontwikkeling
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Een vraag
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1142ste gewone vergadering op Woensdag 4 Sept. 1902, gehouden in het genootschapslokaal cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen [Adres aan den Gemeenteraad verzonden]
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen ?
openen Berichten
openen Juryrapport J.H. Leliman Prijsvraag B
openen Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag 'landelijke woning' uitgeschreven door de vereeniging van Nederl. baksteenfabrikanten
openen Rapport der Jury in zake onze prijsvraag
openen Een oud Amsterdamsch patriciërshuis, Heerengracht 502
openen Bij de plaat
openen Nieuwe arbeiderswoningen
openen Ingezonden
openen Exploitatie van de terreinen aan de overzijde van het IJ
openen Natuur en Kunst
openen 'n Opmerking over de bouwkunst van Rembrandt
openen Het metaalwerk van Jan Eisenloeffel
openen Over 'artistiek eigendom'
openen Enkele beschouwingen over kunstonderricht en de plaats die het bekleedt in het hedendaagsche leven
openen Stedenbouw
openen Bloemvelden
openen Het 'materialisme in de moderne kunst'
openen 'n Paar kantteekeningen bij een 'paar kantteekeningen'
openen Vóór-historische wijsheid
openen De nieuwe uitbreidingsplannen der stad Amsterdam
openen De prijsvraag voor den Vredestempel
openen De nieuwe uitbreidingsplannen van Amsterdam
openen Overkapping van den Boro-Boedoer
openen Samenwerking
openen De heer van Hylckama Vlieg en het nieuwe uitbreidingsplan
openen Inleiding tot de 'Reis der eeuwen'
openen Enkele nieuwe werken van Jan Eisenloeffel
openen Een Praxiteles?
openen Bouwkunst-kritiek in den Amsterdamsche raad
openen Vóórhistorische wijsheid
openen Nu of nooit! Het Damvraagstuk opgelost
openen De prijsvraag voor het Vredespaleis
openen De gedachten jubilaris
openen Praat voor de vaak
openen ´n Simpele opmerking naar aanleiding van A. et A.´s tentoonstelling
openen Zinredelijkheid
openen Over uitersten, elkaar aanrakend
openen De ramp te San-Francisco met betrekking tot de komende bouwkunst
openen Een congres over baksteen
openen Omzwervingen. Over dak-tuinen
openen Medailles der vierjaarlijksche
openen De toekomst der jonge Nederlandsche architecten
openen Rectificatie. Het Nederlandsch Paviljoen te Brussel
openen Berichten. Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
openen Het koloniaal instituut op de oude Oosterbegraafplaats
openen De Perseus van Benvenuto Cellini
openen Het koloniaal instituut te Amsterdam
openen De prijsvraag voor het Rotterdamsche raadhuis
openen Constantinopel en inzonderheid de Aya Sofia
openen De gebouwen der E.N.T.O.S.
openen Het nieuwe raadhuis voor Rotterdam
openen Herziening honorariumtabel
openen K.P.C. de Bazel +. Jeugd-herinneringen
openen Over de Handelmaatschappij
openen W. Kromhout Czn.
openen [Tekst bij plaat 319]
openen [Betreft hotelplan Dam]
openen [Betreft plan Koloniaal Instituut]
openen Architectuurexposities in monumentenjaar
openen Architectura 1893-1918
openen Amsterdamse School in halve eeuw amerikaanse kritiek
openen De architectuurtentoonstelling
openen Berlage's ontwerp voor het kunstmuseum in Den Haag
openen Woord, Muziek en Architectuur
openen Utrecht's oudere en nieuwere bouwkunst
openen Het Damvraagstuk opgelost? (1)
openen Het Damvraagstuk opgelost? (2, slot)
openen Rectificatie: het Nederlandsch paviljoen te Brussel
openen W. Kromhout Czn; architect geboren 1864
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1112e gewone vergadering gehouden op Woensdag den 26sten Sept. 1900, des avonds om 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, alhier
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1116e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 28en Nov. 1900, des avonds om 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, alhier
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1119e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 30sten Jan. 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Verslag van de 1120e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 13den Febr. 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Ledenlijst
openen Verslag van de 1122e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 13 Maart 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Ledenlijst [2]
openen Ledenlijst [3]
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1124e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 24 April 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1127ste gewone vergadering op 25 Sepot. jl. gehouden in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Verslag van de 1128ste gewone vergadering op 9 Oct. j.l. gehouden op in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Verslag van de 1129ste gewone vergadering op 23 Oct. j.l. gehouden in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Verslag van de 1132ste gewone vergadering, op 4 Dec. j.l. gehouden in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Verslag van de 1133ste gewone vergadering, op 18 Dec. j.l. gehouden in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Verslag van de redactie
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1136ste gewone vergadering op Woensdag 12 Feb. 1902 gehouden in het genootschapslokaal Parkzicht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1139ste gewone vergadering op Woensdag 26 Mrt. 1902 gehouden in het genootschapslokaal Parkzicht
openen Verslag van de 1143ste gewone vergadering, op Woensdag 17 Sept. 1902 gehouden in het genootschapslokaal, cafe 'Parkzicht'
openen Verslag van de 1144ste gewone vergadering op Woensdag 1 Oct. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen De eere-prijsvraag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1147ste gewone vergadering op Woensdag 26 Nov. 1902, gehouden in het genootschapslokaal cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Berichten
openen Verslagen van vergaderingen
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur
openen Berichten
openen Berichten. De bekroningen op de Brusselsche tentoonstelling
openen Berichten
openen Vergaderingen: Bouwkunst en Vriendschap
openen Kroniek XLIV. De Prijsvraag voor het reclamebiljet van E.N.T.O.S.
openen Schoonheidscommissie te Amsterdam
openen Officiële mededeelingen
openen H.J.M. Walenkamp +
openen Allerlei. H. Walenkamp +
openen Nationale bouwkundige studie-prijsvraag met algemeene mededinging, uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten
openen Jaarverslag der redactie van het genootschapsorgaan 'Architectura'
openen Personalia
openen [Werk van H.P. Berlage, W.C. Bauer, H.J.M. Walenkamp]
openen Berichten
openen Het Koloniaal Instituut te Amsterdam
openen De moderne nijverheidskunst in Nederland.
openen Amsterdam-West
openen Beoordeeling der prijsvraag voor diploma's bij gelegenheid van een tentoonstelling te Winschoten
openen Rapport betreffende de ingekomen antwoorden op de prijsvraag van een reclamebiljet voor een bouwkunst-tentoonstelling
openen Berichten
openen Verslagen van vergaderingen. De regeling van prijsvragen naar aanleiding van den prijsvraag voor het Vredespaleis
openen De E.N.T.O.S.
openen Anarchie
Boeken:
(6)
openen Over hedendaagsche en toekomstige bouwkunst
openen Anfänge einer neuen Architektur. Berlages Beitrag zur architektonischen Kultur der Niederlande im ausgehenden 19. Jahrhundert
openen Architectura. Nederlandse architectuur 1893-1918
openen Genootschap Architectura et Amicitia
openen Moderne architectuur in Nederland 1900-1940
openen Waarheid en karakter. Het debat over de bouwkunst 1840-1900
Lezingen:
(11)
openen Over Kunst
openen Egyptische Bouwkunst
openen De versierende elementen der woning
openen Woninginrichting
openen Mistoestanden
openen Amsterdam in de toekomst
openen Stedenbouw
openen Het kunstonderricht
openen Oud-Duitse en Noorse wandtapijten
openen Het ontstaan van vormen
openen Constantinopel, in het bijzonder de Aya Sophia
Essay:
H.J.M. Walenkamp (1871-1933)

Opleiding

Hermanus Johannes Maria Walenkamp werd in 1871 in Weesp geboren. In de jaren 1887-1889 kreeg hij zijn opleiding aan de Kunstnijverheidsschool Quellinus in Amsterdam. Deze school werd opgericht op initiatief van P.J.H. Cuypers, die bij de bouw van ... meer

In 5.35 sec.