Gegevens over Vrind jr., W. de
  Geboren te Den Haag op 1880.09.08
  Overleden te Den Haag op 1953.01.19
Nevenfuncties: Hollandse Maatschappij van Onroerend Bezit/directeur/...
Werken:
(0)
Artikelen:
(39)
openen Berichten
openen Examens bouwk.-opzichter en teekenaar
openen Verslag betreffende de examens in 1909 voor bouwkundig-opzichter en voor bouwkundig-teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Berichten
openen Van allerlei aard
openen Examens voor bouwkundig-opzichter, bouwkundig-teekenaar en uitvoerder van bouwwerken (onderbaas) door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Personalia
openen Uitbreiding eener vleeschhouwerij met ondergrondsche koelinrichting te 's-Gravenhage
openen Officieel bericht
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiƫn der maatschappij
openen Jaarverslag
openen Jaarverslag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Algemeene Beschouwingen
openen Prijsvraag
openen Het afscheidscollege van prof.ir. Jacob F. Klinkhamer b.i.
openen Boekbespreking. Kennis van bouwstoffen
openen Kalkzandsteen
openen Examen Bouwkundig Opzichter en Teekenaar
openen Examen Bouwkundig Opzichter en Teekenaar 1910
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter, Bouwkundig-teekenaar en Uitvoerder der Bouwwerken, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1912
openen Examens voor Bouwkundig-Opzichter, Bouwkundig-Teekenaar en Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas) ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en voor Bouwkundig Teekenaar
openen Examens bouwkundig opzichter en bouwkundig teekenaar
openen Examens bouwk. opzichter en bouwk. teekenaar
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1916
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1917
openen Mededeelingen
openen Examencommissie voor het afnemen van het voorbereidend en definitief Examen voor Bouwkundig Opzichter B.N.A. in 1929
openen Examencommissie Nijverheidsonderwijs
openen Examens Bouwkundig Opzichter B.N.A.
openen Examens nijverheidsonderwijs Ni, enz.
openen Examens Nijverheidsonderwijs
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: W. de Vrind jr. (1880-1953)

Willem de Vrind was bouwkundig ingenieur en directeur van de Hollandse Maatschappij van Onroerend Bezit.

NB: het oeuvre van W. de Vrind jr. is niet (volledig) geĆÆnventariseerd.
In 2.31 sec.