Gegevens over Vrijenhoek, M.
  Geboren te Schiedam op 1884.11.08
  Overleden te Den Haag op 1947.03.14
Opleiding: Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam/;Teekenacademie te Den Haag
Nevenfuncties: Gemeenteraad Den Haag/lid/1919-?;College van Burgemeester & Wethouders Den Haag/wethouder Stadsontwikkeling en Volkhuisvesting/1923-?
Werken:
(1)
openen Arbeiderswoningen Vlissingen
Artikelen:
(28)
openen Van allerlei aard
openen Examens voor bouwkundig-opzichter, bouwkundig-teekenaar en uitvoerder van bouwwerken (onderbaas) door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Personalia
openen Woningwetbouw te Leiden
openen Arbeiderswoningbouw architext M. Vrijenhoek
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiƫn der maatschappij
openen Rapport inzake den opbouw van 's-Gravenhage
openen Kroniek van de B.N.A. over 1947
openen Woningbouw te Vlissingen
openen Middelbaar Technische School te 's-Gravenhage
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter, Bouwkundig-teekenaar en Uitvoerder der Bouwwerken, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1912
openen Examens voor Bouwkundig-Opzichter, Bouwkundig-Teekenaar en Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas) ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en voor Bouwkundig Teekenaar
openen Examens bouwkundig opzichter en bouwkundig teekenaar
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1916
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1917
openen Mededeelingen
openen Afloop van aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Examencommissie voor het afnemen van het voorbereidend en definitief Examen voor Bouwkundig Opzichter B.N.A. in 1929
openen Examens Bouwkundig Opzichter B.N.A.
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen. Gunningen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
M. Vrijenhoek (1884-1947)

Machiel Vrijenhoek was als architect voornamelijk betrokken bij de bouw van volkswoningen. Hij was gemeenteraadslid en wethouder te Den Haag, het laatste met de portefeuille Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting.

NB: het oeuvre van M. Vrijenhoek is niet (volle ... meer

In 2.00 sec.