Gegevens over Vries, J. de
Nevenfuncties: Gemeente Utrecht/hoofdarchitect/?-1959
Ereblijken: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau/1959
Werken:
(0)
Artikelen:
(25)
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Aula c.a. op een dorpsbegraafplaats
openen Overpeinzingen
openen Woningen te Zandvoort-Noord
openen Goedgekeurde goedkope bouwplannen
openen Personalia
openen Geslaagden V.B.O. en H.B.O.
openen Cadeau voor Delft
openen Woningen te Dordrecht
openen Vier oude Dordtse kerken kunnen weer een tijdje mee
openen Officieele Mededeelingen: Prijsvragen
openen Jubilarissen
openen Korte Berichten
openen L'Artisan Liturgique": (Juni 1933)
openen Lijst van voorgenomen werken
openen Examens Teekenen M.O.
openen Examens van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Mededeelingen
openen Voorgenomen Werken
openen PBNA-Examens
openen Aanbestedingen
openen Enorme ontwikkeling in toepassingsmogelijkheden van bouwstaalnetten nu geleid door de G.B.V. 1962
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J. de Vries

J. de Vries werkte tot zijn pensionering als architect bij de gemeente Utrecht; daarna werkte hij zelfstandig

N.B.: het oeuvre van J. de Vries is niet geïnventariseerd; onder zijn naam komen vele architecten voor, van wie de werken te gemakkelijk verward zouden worden. Gez ... meer

In 3.26 sec.