Gegevens over Vries, H.P.J. de
  Geboren te Rotterdam (Kralingen) op 1895.01.10
  Overleden te Rotterdam op 1965.02.24
Ereblijken: gouden erepenning Prix de Rome 1918 met jaargeld van f 1200/1919
Werken:
(0)
Artikelen:
(34)
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Bouwplannen
openen Voorgenomen werken
openen R.K. kerk te Huizum
openen De prijskamp in de schoone bouwkunst 1918
openen Prix de Rome voor Bouwkunst
openen Tentoonstelling Teekeningen "Prix de Rome"
openen Bij reisschetsen van H.P.J. de Vries, in de Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Een R.K. kapel aan den Veerdam te Papendrecht, gebouwd in 1923
openen Ingezonden
openen Kerk te Huizum, gemente Leeuwarderadeel
openen Drie kerken van H.P.J. de Vries
openen Kerkje en pastorie te Zwijndrecht
openen Reisschetsen door W. Retera Wzn.
openen Meningen: Heden en toekomst
openen Mededeling van overlijden
openen Overzicht "Prix-de-Rome" voor Schone Bouwkunst
openen Mededeelingen van het Gilde
openen Nieuwe kapel in Den Briel
openen "Opgang" (30. 31. 32)
openen Wedstrijd in de schoone bouwkunst 1918
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Voorgenomen Werken
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Afloop Aanbestedingen
openen Voorgenomen Werken
openen Een nieuwe R.K. kerk te Huizum (Fr,)
openen Aanbestedingen
openen De Prix de Rome 1935
openen Prix de Rome Bouwkunst
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
H.P.J. de Vries (1895-1965)

Hermanus Petrus Josephus de Vries was in 1917 de winnaar van de Prix de Rome voor bouwkunst. Hij verkreeg op grond daavan voor 1919 een jaargeld van 1200 gulden om hem tot verdere studie in staat te stellen.

NB: het oeuvre van H.P.J. de Vries is niet (volled ... meer

In 3.02 sec.