Gegevens over Vliet, W.N. van
  Overleden te Den Haag op 1929.04.05
Nevenfuncties: Architectura et Amicitia te Amsterdam/bestuurslid/1907-1914
Archief: Bibliotheek NAi/tijdschriftencollectie
Werken:
(2)
openen Hoofdkantoor verzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1845 Groenhovenstraat 2 - Raamweg 36 - Burnierstraat 2 Den Haag
openen Kantoorgebouw de Nederlanden Raamweg Den Haag
Artikelen:
(100)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1112e gewone vergadering gehouden op Woensdag den 26sten Sept. 1900, des avonds om 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, alhier
openen Ledenlijst
openen Ledenlijst [2]
openen Ledenlijst [3]
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den penningmeester over 1901
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1150ste gewone vergadering, op Woensdag 14 Jan. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Rapport der verificatie-commissie
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Jaarverslag over den toestand van het Genootschap, gedurende het jaar 1903
openen Jaarverslag over de bibliotheek
openen 1169ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 17 Fenruari 's avonds te 8 uur
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1170ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 2 Maart 's avonds te 8 uur
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1182ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier. Op Woensdag 23 Nov. 1904.
openen Concept-wet van het Genootschap "Architectura et Amicitia"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1184ste gewone tevens 49e algemeene vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, op Woensdag 28 December 1904
openen "Architectura et Amicitia". Verslag over het jaar 1904
openen Jaarverslag over de bibliotheek
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De gebouwen der Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente aan het Damrak te Amsterdam. H.P. Berlage Nz., architect
openen Xe lustrum. - Tentoonstelling
openen Makkink, J.H.
openen Bericht
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [3]
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [4]
openen Het gouden eeuwfeest van A. et A.
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1204de gewone, tevens 50ste algemeene genootschaps-vergadering, gehouden op Woensdag 20 December 1905 in "Parkzicht"
openen Verslag van den toestand van 't genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1905
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Jaarverslag over de bibliotheek
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De excursie
openen Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1906
openen Jaarverslag over de bibliotheek
openen Ingezonden. Aan de leden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 52ste algemeene vergadering van den 18 December 1907 in het genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia" over het jaar 1907. Uitgebracht in de 52ste Algemeene Vergadering van 18 December 1907
openen Jaarverslag over de bibliotheek
openen Verslag der 1235e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 8en Januari 1908, des avonds 8 uur, in het genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1236e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 22 Januari 1908, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1243e ledengewone vergadering, gehouden op Woensdag 29 April 1908, des avonds, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1279ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 7 September 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van den toestand en handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1911, uitgebracht op de 56ste Algemeene vergadering op 27 December 1910
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der buitengewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 30 April 1913 in het Genootschapslokaal in Parkzicht
openen Kort verslag der 1334ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 3 December 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1337e Gewone Ledenvergadering, tevens 58e Algemeene Vergadering, gehouden op Woensdag 17 December 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Uitvoerder en Hoofduitvoerder Wegenbouw
openen Van de boekentafel
openen Permanente commissie verletbestrijding bouwbedrijf
openen Stichting Verletbestrijding Bouwnijverheid heeft grote plannen
openen Naschrift.
openen Het nieuwe gebouw van de Nederlanden in Den Haag
openen Ontwerp van een annoncebord
openen W.N. van Vliet +
openen Mededeelingen
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: W.N. van Vliet (1869 (omstreeks)-1929)

W.N. van Vliet was 31 jaar medewerker van H.P. Berlage. Hij ontwierp o.a. een complex woningen voor de Amsterdamse woningbouwvereniging Eigen Hulp.

N.B.: het oeuvre van W.N. van Vliet is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 3.03 sec.