Gegevens over Verhey, B.A.
  Geboren te Den Helder op 1883.05.02
  Overleden te ... op 1947.10.07
Nevenfuncties: Bouwcentrum Rotterdam/bestuurslid namens Orde van Raadgevende Ingenieurs/;Rijksbureau voor Voedselvoorziening (centrale keukens)/hoofd bouwbureau/ooorlogsjaren WO2;ingenieursbureau Dwars, Heederik & Verhey/directeur/30 jaar lang;Orde van Raadgevende Ingenieurs/afgevaardigd bestuurslid Bouwcentrum Rotterdam/
Werken:
(0)
Artikelen:
(65)
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Een nieuw technisch tijdschrift
openen Boekbespreking
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbewerking
openen Het Bouwcentrum komt!
openen Nederlandsch Bouwcentrum
openen Het Nederlandsche Bouwcentrum
openen Personalia
openen Huis van het bouwwezen ingewijd
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Hoe B.D.B. onstond en wat daaruit is voortgevloeid
openen Normalisatie.
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbereiding
openen Studieboeken gewapend beton
openen Officieele mededeelingen van den Betonbond
openen eerste Nederlandsche congres voor warmte-techniek
openen Officieele mededeelingen van den Betonbond
openen Normaalvoorwaarden voor hinderwet-inrichtingen
openen Officieele mededeelingen van den Betonvereeniging
openen Voorgenomen werken.
openen Ontwerp-normaalbladen.
openen Officieele mededeelingen van de Betonvereeniging.
openen Normalisatie van de keuringsvoorschriften voor lijnolie. droge verfstoffen en bereide verven.
openen Voorgenomen werken.
openen Officieele mededeelingen Hinderwetvereeniging
openen Ned. Instituut voor lifttechniek
openen Twee kerkgebouwen arch. B.W. Plooy (N.I.V.A.)
openen Officieele mededeelingen Hinderwetvereeniging
openen Adviesbureau voor technische en technisch-economische voorlichting van gemeenten
openen Arbeiders-coƶperaties
openen Installatie bestuur bouwcentrum
openen Staat van bestuurders van den B.N.A.
openen Ir. B.A. Verhey [necrologie]
openen Notulen van de ledenvergadering van de bna
openen Kroniek van de B.N.A. over 1947
openen Allerlei. Regelen voor stedebouwkundig werk
openen Allerlei. De N.V.L. en het schuilplaatsenvraagstuk
openen Het maken van pijpwellen
openen Gewapend Beton
openen 'Bouwstoffen'
openen Technische vragen
openen Boekbeoordeeling
openen Technische vragen
openen Boekbeoordeeling
openen Technische vragen
openen [Mededeelingen]
openen Ontvangen boekwerk
openen Technische vragen
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen De G.B.V. 1925
openen Mededeelingen
openen Ontwerp der Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland
openen Normalisatie in Nederland
openen Technische vragen
openen Technische vraagbaak
openen Boekbespreking
openen Technische vraagbaak
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
B.A. Verhey (1883-1947)

Bastiaan Adrianus Verhey was 30 jaar directeur van ingenieursbureau Dwars, Heederik & Verhey (Amersfoort). Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij hoofd van het bouwbureau van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening (centrale keukens).

NB: het oeuvre van B.A. Ver ... meer

In 1.93 sec.