Gegevens over Verheul Dzn., J.
  Geboren te Rotterdam op 1860.02.14
  Overleden te Rotterdam op 1948.10.19
Adres(sen): Weenastraat, Rotterdam
Diergaardelaan, Rotterdam
Opleiding: Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunst en Technische Wetenschappen/;Polytechnische School Delft/1
Nevenfuncties: Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/bestuurslid/1881-1901;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid/1881-1948;Bouwkundig Weekblad/redacteur/1894-1909;Bouwkunst en Vriendschap/vice-voorzitter/1886-1894;Architectura et Amicitia/lid/;gemeenteraad Rotterdam/lid/1902-1935;Vereeniging tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid/;Vereniging Hendrick de Keyser/lid/;Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/lid/;Nederlands Comite van Volkskunst/lid/;Historisch Genootschap "De Maze"/lid/;Provinciaal Utrechts Genootschap/lid/;Openluchtmuseum Arnhem/lid/;Gevelprijsvraag Haarlem/jurylid/1901-1907;gevelprijsvraag Rotterdam/jurylid/1904;gevelprijsvraag/Leiden/1913-1916;prijsvraag monument De Jongh/jurylid/1907;prijsvraag voor woonhuis/jurylid/1909
Archief: Gemeente-archief Rotterdam/
Werken:
(106)
openen Arbeiderswoningen Rotterdam
openen Bedrijfsgebouw IJsendijk Rotterdam
openen Bedrijfsruimte en woonhuizen IJsclubdwarsstraat 2-8 Rotterdam
openen Bierbrouwerij De Gekroonde Bel Oosterhout
openen Bijbank van de Nederlandse Bank Rotterdam
openen Bijkantoorgebouw De Utrecht Rotterdam
openen Buurthuis Ons Huis Rotterdam
openen Café Caland Rotterdam
openen Concertgebouw Assen
openen Concertgebouw buitensociëteit De Hereeniging Deventer
openen Concertgebouw De Doelen Rotterdam
openen Concertgebouw Hengelo
openen Dortsche Bank Dordrecht
openen Elektriciteitscentrale Gevers Deynootstraat 7 Scheveningen
openen Elektriciteitscentrale Scheveningen
openen Engelse kerk en Zeemansinstituut Rotterdam
openen Filmcabine 'Ons Huis' te Rotterdam
openen Gebouw Rotterdamse Kunstkring Witte de Withstraat 35 Rotterdam
openen Gemeenschapscentrum voor de Remonstrantse gemeente Friedrichstadt an der Eider
openen Gemeentehuis Bolsward
openen Gemeentehuis Bussum
openen Gemeentehuis Sliedrecht
openen Gesticht Rotterdam
openen Grote Schouwburg Rotterdam
openen Handelskamer Ruigeplaatweg Rotterdam
openen Hoofdgebouw ijsclub Kralingen
openen Hoofdkantoor De Utrecht Leidseweg Utrecht
openen Hotel De Twee Steden Den Haag
openen Hotel New Bath Rotterdam
openen Houthandel Abraham van Stolk & Zonen Overschie
openen Huis met de Hoofden Amsterdam
openen Kantoor en magazijn R.S. Stokvis & Zonen LMTD. Keizersgracht Amsterdam
openen Kantoor en magazijn Stokvis & Zonen Amsterdam
openen Kantoor Rotterdams Nieuwsblad Rotterdam
openen Kantoor Van Dantzig & Co. Rotterdam
openen Kantoor Van Rees, Burcksen en Bosman Rotterdam
openen Kantoorgebouw Algemene Levensverzekeringenbank Rotterdam
openen Kantoorgebouw Boekman & Zn. Rotterdam
openen Kantoorgebouw De Utrecht Tilburg
openen Kantoorgebouw Disconto Rotterdam
openen Kantoorgebouw en pakhuis Schaedtler & Co. Rotterdam
openen Kantoorgebouw Het Witte Huis Amsterdam
openen Kantoorgebouw levensverzekeringsmaatschappij Dordrecht Rotterdam
openen Kantoorgebouw Lukwel & Tiele Rotterdam
openen Kantoorgebouw Meerkamp van Embden Rotterdam
openen Kantoorgebouw Stokvis & Zn. Rotterdam
openen Kunstnijverheidsmuseum met school voor een aanzienlijke gemeente
openen Logegebouw De Drie Kolommen Rotterdam
openen Magazijn Stokvis Groningen
openen Nederlands Hervormde kerk Apeldoorn
openen Nederlands hervormde kerk Biezelinge
openen Nederlands hervormde kerk Kapelle
openen Nederlands hervormde kerk Kloetinge
openen Nederlands hervormde kerk Krabbendijke
openen Nederlands hervormde kerk Wemeldinge
openen Nederlands hervormde kerk 's-Heer Arendskerke
openen Nederlandse Handelsmaatschappij agentschap Rotterdam
openen Nederlandse hervormde kerk Middelharnis
openen Pakhuis Koene Rotterdam
openen Regentessekerk Den Haag
openen Sanatorium Heemraadsingel 226 Rotterdam
openen Schietbaan Schietbaanstraat Rotterdam
openen Schouwburg Bezuidenhoutseweg Den Haag
openen Schouwburg Kunstmin Dordrecht
openen Serre Diergaarde Rotterdam
openen Sociëteitsgebouw Eendragt maakt Magt Kralingen
openen Sociëteitsgebouw Thalia Bergen op Zoom
openen Stalgebouw Van Hoboken Rotterdam
openen Stalhouderij met woningen Van der Kuylen Rotterdam
openen Stoomwasserij Strückner
openen Studentensociëteit Eendrachtsweg 35 Rotterdam
openen studietekeningen J. Verheul Dzn.
openen tentoonstellingsvitrines Van Wijk & Co. Rotterdam
openen Verpleeghuis Heilige Geesthuis Rotterdam
openen Villa Maria Geertruida Scheveningen
openen Villa Van Vollenhoven Bosch en Duin
openen Villa Veldheuvel Rotterdam
openen Waalse kerk Rotterdam
openen Waalse school Rotterdam
openen Watertoren en ketelhuis Schiedam
openen Watertoren Leeuwarden
openen Watertoren Nieuwer-Amstel (Amsterdam)
openen Wilhelminakerk Den Haag
openen Winkel West-Nieuwland
openen Winkelmagazijn Cohen en Abrahams Rotterdam
openen Woningbouw Schans Rotterdam
openen Woningen Essenburgsingel-Essenburgstraat Rotterdam
openen Woningen Persoonshaven Rotterdam
openen Woonhuis Bicker Caarten Rotterdam
openen Woonhuis Bloemendaal Wormermeer
openen Woonhuis Muller Rotterdam
openen Woonhuis Schaedtler Rotterdam
openen Woonhuis Schreve Rotterdam
openen Woonhuis Speelman Rotterdam
openen Woonhuis Stahl Rotterdam
openen Woonhuis Stationsweg Rotterdam
openen Woonhuis Van Beekum Rotterdam
openen Woonhuis Van Stolk Rotterdam
openen Woonhuis Van Veen Rotterdam
openen Woonhuizen Westplein 9-10 Rotterdam
openen Zebrastallen Diergaarde Rotterdam
openen Zuid-Hollands Koffiehuis Rotterdam
Artikelen:
(453)
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Bekroningen Parijsche tentoonstelling
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen.
openen Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam
openen Internationale eere-prijsvraag uitgeschreven door de "Maatschappij tot Bevordering der Bouwunst"
openen Berichten
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam uitgeschreven in 1902
openen Prijsvraag voor een paleis.
openen Vergaderingen. Bouwkunst en Vriendschap
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Juryrapport der prijsvragen door de Vereniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1902
openen Prijsvragen, uitgeschreven in het jaar 1905 door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvraag voor een winkelier
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Berichten
openen Prijsvragen
openen Verslag van den toestand van 't genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1905
openen Prijsvraag
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Prijsvragen. Bouwkunst en Vriendschap
openen Nog eens prijskamp in de schoone bouwkunst. (Ingezonden)
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen uitgeschreven door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam. (Rapport der Jury.)
openen Berichten
openen Prijsvraag voor een woonhuis. Uitgeschreven door het weekblad "De Amsterdammer"
openen Raad van arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland
openen Vierde gevelwedstrijd te Haarlem, rapport der jury
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Berichten
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Gevelontwerpen
openen Berichten
openen Prijsvraag van de Binnenlandsche "Exploitatiemaatschappij van onroerende goederen", te Haarlem
openen Berichten
openen Oude dorpskerken in Nederland
openen Programma eener prijsvraag voor een societeitsgebouw in het park te Rotterdam
openen Het nieuwe gebouw van R.S. Stokvis & Zn. Ltd. te Rotterdam. Architecten: J. Verheul Dzn. en C.N. van Goor
openen Het voorontwerp en het nader voorstel betreffende de bouw van een nieuw stadhuis te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen Weekbladen en tijdschriften
openen De toekomst van het gewapend beton
openen Jury-rapport, eerste gevel-wedstrijd Leiden 1911-12
openen Rapport van de Commissie, samengesteld uit afgevaardigden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, den Nederlandschen Aannemersbond en de Bond van Houthandelaren in Nederland, betreffende de bij de keuring van hout te stellen
openen Van allerlei aard
openen De invloed van Dr. Berlage of de ontwikkeling der Nederlandsche Bouwkunst
openen Personalia
openen In memoriam J. Verheul Dzn.
openen Statig en modern verblijf voor ambtenaren
openen Schouwburg in Rotterdam-Zuid
openen Kerkbouw
openen Bezwaar tegen afbraak panden in Utrecht
openen Om het behoud vanb 'De Utrecht'
openen Bond van Nederlandsche Architecten.
openen Voorgenomen werken.
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Nieuwe uitgaven
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Nieuwe uitgaven
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Rapport over de bouwkunst op de Internationale Koloniale- en Uitvoerhandeltentoonstelling te Amsterdam 1883
openen Prijsvraag voor den bouw van eene nieuwe beurs te Amsterdam
openen Kerk der Nederlandsch Hervormde Gemeente te Apeldoorn
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Bekroond ontwerp voor eene kerk met kosterswoning voor de nederduitsch hervormde gemente te 's-Gravenhage
openen Pakhuis en kantoor der firma K. Schaedler en Co. te Rotterdam
openen De restauratie der kerk te Wemeldinge
openen Het hoofdkantoor der levensverzekering-maatschappij "Utrecht" te Utrecht
openen Binnenlandsche Berichten
openen Verslag van de vergadering der afdeeling Rotterdam gehouden 26 januari 1882
openen Stalgebouw voor den weled. Heer J. van Hoboken nabij Rotterdam
openen Binnenlandsche berichten
openen Mededeelingen betreffende de maatschappij
openen Logegebouw 'De Drie Kolommen' in de Oppert no. 72 te Rotterdam
openen Binnenlandsche berichten
openen Prijsvragen
openen Binnenlandsche berichten
openen Bij de plaat
openen Binnenlandsche berichten
openen Schouwburg te Rotterdam
openen Koloniale en Internationale Tentoonstelling van Handel en Nijverheid
openen Bij de plaat [Ontwerp voor een woonhuis]
openen Uittreksel uit de aantekeningen gehouden op de vergadering der commissie van beoordeeling over de vijf ingekomen antwoorden op de tweede prijsvraag, uitgeschreven voor een gebouw voor Permanente Tentoonstellingen
openen Architectura Studio
openen Binnenlandsche berichten
openen Ingezonden [kritiek op juryrapport inzake Beurs Amsterdam]
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Bijbank van de Nederlandsche Bank te Rotterdam
openen Vierde gevelwedstrijd te Haarlem
openen De biijbank van de Nederlandsche bank te Rotterdam
openen De Rotterdamsche schouwburg
openen Prijsvragen
openen Jaarverslag 1906-1907
openen Heerenhuis
openen Heerenhuis te Rotterdam
openen Bijbank van de Nederlandsche Bank te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen Het beursgebouw te Rotterdam
openen De kerk te 's Heer Arendskerke
openen Berichten
openen Prijsvragen
openen Jaarverslag 1905-1906
openen Verslagen van vergaderingen
openen Berichten
openen Prijsvragen
openen Beschildering van het trappenhuis in het koninklijk lustslot 't Loo
openen Kerk te Middelharnis
openen Prijsvraag - 1905- Brug
openen Jaarverslag 1904-1905
openen Het raadhuis te Middelharnis
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Villa te Scheveningen
openen Jaarverslag
openen De nieuwe kantoren, magazijnen en werkplaatsen voor R.S. Stokvis & Zn. Ltd. te Rotterdam
openen De St. Quirinuskerk te Halsteren
openen Berichten
openen Landhuis te Bosch en Duin
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering op woensdag 10 januari j.l.
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen De Toren van he kerkje te Schore
openen Rapport van de commissie [...] betreffende de bij keuring van hout te stellen eischen
openen Gevelwedstrijd te Leiden
openen Berichten. Personalia
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Prijsvraag Kerkgebouw voor de Ned. Herv. Gemeente te Apeldoorn
openen Prijsvraag voor een paviljoen
openen Jaarverslag
openen Jaarverslag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Juryrapport van den 'Tweeden gevelwedstrijd' uitgeschreven door het gemeentebestuur van Leiden
openen Rapport der jury inzake de prijsvraag, uitgeschreven door de 'Centrale' vereeniging tot bevordering van den bloei van Groningen voor het plan van het paviljoen in het stadspark in aanleg aldaar [1]
openen Tentoonstellingen
openen Tentoonstelling van aquarellen van boerenwoningen in Zuid-Holland
openen Prijsvraag voor een omslag "Die Hafen Rotterdams"
openen De Hofstede 'Egmondsoord'
openen C.N. van Goor 70 jaar
openen Kralingen en 's-Gravenweg
openen De nieuwe concertzaal 'De Doele' te Rotterdam
openen Bij den 75en verjaardag van J. Verheul D.Zn. architect B.N.A.
openen Ontvangen boekwerken
openen Boekbespreking: Merkwaardige oude inrijhekken
openen J.C. Speelman, architect in memoriam
openen Jeugdherinneringen
openen Boekbespreking: J. Verheul Dzn., De Rotte met de Bleiswijksche meren [...]
openen Een zeldzaam jubileum in een architectenloopbaan
openen Ontvangen boekwerken
openen Bespreking van het laatstverschenen boek van een jubilaris
openen J. Verheul Dzn.
openen De Rotterdamsche Schie 1340-1940
openen Beschouwingen over hedendaagsche Nederlandse bouwkunst
openen Boekbespreking
openen Kroniek van de B.N.A. over 1948
openen Rotterdam
openen Het Stadhuis te Bolsward
openen Gevelwedstrijd te Leiden
openen Juryrapport van den Tweeden gevelwedstrijd uitgeschreven door het gemeentebestuur van Leiden
openen Boekbespreking
openen Oude inrij- en toegangshekken van buitenplaatsen en boerderijen
openen Binnenlandsche berichten
openen De Rotterdamsche schouwburgprijsvraag
openen Binnenlandsche berichten
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst [vergadering 29/09/1883]
openen De bouwkundige beweging te Rotterdam na 1850
openen Binnenlandsche berichten
openen Ingezonden
openen Een zendbrief
openen Ingezonden
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Beursprijsvraag te Amsterdam
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Afdeeling Rotterdam. Vergadering van Donderdag 15 April 1886
openen De inzending der Nederlandsche architecten te Berlijn
openen Binnenlandsche berichten
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.
openen Rapport van de jury ter beoordeeling der ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een eere-diploma, uitgeschreven door het uitvoerend comité der bakkerij-tentoonstelling te Amsterdam
openen Een Duitsch oordeel over Nederlandsche kunst
openen Nederlandsche architectuur te Berlijn
openen Bouwkunst en Vriendschap. Vergadering van 7 October 1886
openen Binnenlandsche berichten
openen Viering Kroningsfeest
openen Prijsvragen
openen Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
openen Verfraaiïng onzer Steden
openen Gevelwedstrijd te Rotterdam
openen Tentoonstellingen
openen Prijsvragen
openen Als het kalf verdronken is, dempt men de put
openen Nationale Bouwkunst
openen Eene lokale Nijverheids-tentoonstelling
openen Prijsvragen
openen Maatschapppij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvragen
openen Prijsvraag 'Het Westen'
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvragen uitgeschreven door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Ontwerp van een woonhuis. Prijsvraag uitgeschreven door de redactie en uitgevers van de Amsterdammer, weekblad voor Nederland
openen Prijsvraag Reclameplaat
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvraag
openen Prijsvraag. Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen te Haarlem
openen Programma eener Prijsvraag voor een Societeitsgebouw in het Park te Rotterdam
openen De Handelsinrichting R.S. Stokvis & Zoonen, Ltd. te Rotterdam
openen Prijsvraag, Officieren-Sociëteit
openen Nationale Vaktentoonstelling van het Stucadoorsbedrijf
openen De eerste gevel-wedstrijd te Leiden, 1911-1913
openen Pluksel uit verschillende dag- en weekbladen der laatste veertien dagen
openen Prijsvraag voor eene zomer-concertzaal op het terrein der Buiten-Sociëiteit te Deventer
openen [Erratum]
openen Ware verdienste moet beloond worden
openen Gevelwedstrijd te Leiden
openen Prijsvraag voor een paviljoen in het Stadspark te Groningen
openen Watertoren voor de gemeente Nieuwer-Amstel
openen Tentoonstellingen
openen Bavaria-bouw te Frankfort
openen Ontwerp voor een mausoleum
openen Een voorjaarsbloem
openen De zestigste algemeene vergadering der 'Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.' 19 September 1889. - 's Gravenhage
openen Een overzicht van den dag
openen Prijsvragen
openen Woonhuisgevel Oostvestplein, Rotterdam
openen Prijsvragen
openen De prijsvraaggeschiedenis te Apeldoorn
openen Prijsvragen
openen Vereenigingsgebouw
openen Aanbestedingen
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1916
openen Prijsvraag
openen Mededeelingen
openen Bond van Nederl. Architecten
openen Een prijsvraag
openen C.N. van Goor 70 jaar
openen [De Hofstede 'Egmondsoord']
openen Mededeelingen
openen De Tentoonstelling van Heemschut in het Koloniaal Museum te Amsterdam
openen Mededeelingen
openen L.C. van de Vlugt. +
openen Mededeelingen
openen Houdt het bouwbedrijf gaande
openen Prijsvraag uitgeschreven door de vereeniging "rotterdamsche Schouwburg"
openen Sociëteitsgebouw te Kralingen
openen Gevelwedstrijd te Leiden
openen Landhuis Bosch en Duin
openen Logegebouw De Drie Kolommen in de Oppert no. 72 te Rotterdam
openen Bij de plaat
openen Ingezonden
openen Prijsvragen Rapport van beoordeling der antwoorden op de prijsvragen, in 1885 uitgeschreven door de afdeling Rotterdam van de Mij. tot bev. der bouwk.
openen De tentoonstelling in de academie te Rotterdam
openen Een modern meubelstuk
openen Bij de Plaat
openen Gebruik van graniet bij burgerlijke bouwwerken.III antwoord ingezonden door de afdeling R'dam.
openen Bijlage II. Rapport der jury, over de antwoorden binnengekomen op de prijsvragen uitgeschreven door de M.T.B.D.B. in het jaar 1890
openen Adamant en Chromolith. Antwoorden ingezonden door de afdeling Rotterdam I, op de vraag welke resultaten zijn met adamant verkregen?
openen Bijlage II Rapport der jury over de antwoorden ingekomen op de prijsvragen uitgeschreven in het jaar 1882, door de Mij.t.b.d.B.
openen Prae-Adviezen
openen Het raadhuis te Bolsward hersteld
openen Rapport der jury over de ingekomen antwoorden op de prijvragen door de Mij.t.b.d.B. uitgeschreven in het jaar 1894
openen Nieuw protestantsche kerk te 's-Gravenhage
openen Villa te Scheveningen
openen Het Raadhuis te Middelharnis
openen De Kerk te Middelharnis
openen Beschildering van het trappenhuis in het koninklijk lust slot 't Loo
openen Gemeentehuis voor Sliedrecht
openen De kerk te 's Heer Arendskerke
openen Het Remonstrantenhaus te Friedrichstadt an der Eider
openen De hofstede "Egmondsoord"
openen Jeugdherinneringen
openen Houdt het bouwbedrijf gaande
openen Bekroond ontwerp voor eene kerk met kosterswoning voor de Nederduitsch Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage
openen De restauratie der kerk te Wemeldinge
openen Het hoofdkantoor der levensverzekeringsmaatschappij "Utrecht" te Utrecht
openen Het Apeldoorns Onderonsje; Prijsvragen kerk met toren Apeldoorn
openen Prijsvragen. Jury-rapport der prijsvragen door de vereniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam, uitgeschreven in 1902
openen Behoud (de) Utrecht
openen Sloopzucht richt zich op het 'Witte Huis'
openen De gebroeders Kuipers, architectuur in een overgangstijd
openen Friese architectuur in belangstelling
openen De uitdaging van het Schouwburgplein[.] Schouwburgplein Rotterdam: gemeente stelt zich zware opgave
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Personalia
openen Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
openen Botermarkt 25 te Haarlem
openen Een zendbrief
openen Het raadhuis te Middelharnis
openen Binnenlandse berichten
openen Een zendbrief
openen Binnenlandse berichten
openen Prijsvragen
openen Academie van Beeldende Kunsten & Technische Wetenschappen Rotterdam 1851-1901
openen Wedstrijden
openen Het veertigjarig bestaan van de Rotterdamse vereniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid
openen Winkel en bakkerij te Haarlem
openen Mededelingen betreffende de maatschappij
openen Prijsvragen
openen Berichten
openen Rapport van de jury over de ingekomen antwoorden op de internationale ereprijsvraag uitgeschreven door de mij. tot bevordering der bouwk. bij gelegenheid van haar zestigjarig bestaan.
openen Prijsvragen
openen Verslagen van vergaderingen
openen Filiaal te Rotterdam van de naamloze vennotschap "Rutten's Bierbrouwerij "De zwarte ruiter" te Maastricht.
openen Gevelwedstrijd te Rotterdam
openen Een Jubileum
openen Kroniek XXV Rotterdamse parkplannen
openen Personalia
openen Mededelingen betreffende de maatschappij
openen Binnenlandse berichten
openen Mededelingen betreffende de maatschappij
openen Benoemingen en vacante betrekkingen
openen Mededelingen betreffende de maatschappij
openen Bekroningen op de tentoonstelling te Parijs
openen Prae-adviezen van het bestuur der maatschappij over de antwoorden der afdeling op de gestelde vragen. Vraag III Schelpkalk of steenkalk
openen Het springen van spiegelruiten
openen Ingezonden
openen Protestantse kerken. Antwoord ingezonden door de afdeling Rotterdam op de vraag welke kerkgebouwen in ons land speciaal als protestantse kerken zijn gebouwd enz..
openen Berichten
openen Prae-adviezen van het bestuur der Maatschappij
openen Prijsvragen
openen Verslagen van vergaderingen; Bouwkunst en Vriendschap
openen Prijsvragen
openen 2e prijsvraag van de Vereniging Bouwkunst & Vriendschap
openen Prijsvragen Jury rapport II
openen Het internationaal congres te Brussel
openen Berichten
openen De tentoonstelling van Bouwkunst en Vriendschap
openen Mededelingen betreffende de maatschappij
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Prijsvragen 1905
openen Prijsvragen
openen Het beursgebouw te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen Verslagen van vergaderingen. Bouwkunst en Vriendschap
openen Bond van Nederlandse architecten
openen VIIIe internationale congres voor architecten te Wenen
openen Personalia
openen De Grote Doelenzaal te Rotterdam afgekeurd
openen Prijsvraagh Monument De Jongh
openen Bij de 75en verjaardag van J. Verheul Dzn. architect BNA
openen Prijsvragen. Vereniging Bouwkunst en Vriendschap
openen Prijsvragen. Vereniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Prijsvraag van het weekblad "De Amsterdammer"
openen Prijsvragen. Programma eener prijsvraag voor een sociëteitsgebouw in het park te Rotterdam.
openen De vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen De Bouwkundige beweging te Rotterdam na 1850
openen Binnenlandse berichten
openen De Rotterdamse Schouwburgprijsvraag
openen Verslagen van vergaderingen
openen Het hoofdkantoor van de levensverzekering-maatschappij "Utrecht" te Utrecht. Architect J. Verheul Dzn.
openen Berichten
openen Het hoofdkantoor der levensverzekering-maatschappij "De Utrecht" te Utrecht
openen De nieuwe kantoren, magazijnen en werkplaatsen voor R.S. Stokvis & Zn. Ltd. te Rotterdam
openen Brieven uit Rotterdam XIII Maatschappij voor Volkswoningen, woningbouw op een terrein aan de persoonshaven
openen J. Verheul Dzn. 1860-14 februari 1940
openen Binnenlandse berichten
openen Stalgebouw voor den weled. Heer J. van Hoboken nabij Rotterdam
openen Schouwburg te Rotterdam
openen Bij de Plaat
openen Aanbesteding
openen Afloop van aanbestedingen
openen Tentoonstelling van bouwkunst in het maatschappelijk gebouw catalogus
openen Bij de Plaat
openen Afloop van aanbestedingen
openen Binnenlandse berichten
openen Mededelingen betreffende de maatschappij Jaarlijkse tentoonstelling van bouwkunst in het maatschappelijk gebouw
openen Binnen- en buitenlandse berichten
openen Afloop van aanbestedingen
openen Mededelingen betreffende de maatschappij tentoonstelling te Parijs
openen Mededelingen betreffende de maatschappij Jaarlijkse tentoonstelling van bouwkunst
openen Binnenlandse berichten
openen Afloop van aanbestedingen
openen Bij de Plaat
openen Het nieuwe gebouw der vereeniging "Kunstmin" te Dordrecht
openen Prijsvragen [Jury-rapport] uitgeschreven door de commissie van kerkvoogden der Nederlands hervormde gemeente te Apeldoorn
openen De prijsvraag voor de kerk te Apeldoorn
openen Ingezonden
openen Berichten
openen Afloop van aanbestedingen
openen Schouwburg te 's-Gravenhage
openen Afloop van aanbestedingen
openen Bij de Plaat
openen Mededelingen betreffende de maatschappij. Tentoonstelling van bouwkunst [inzendingen]
openen Bij de Plaat
openen Prijsvragen
openen Kunstreis naar Apeldoorn
openen Afloop van aanbestedingen
openen Pakhuis en kantoor der firma K. Schaedtler en Co. te Rotterdam
openen Aankondigingen van bestedingen en afloop van aanbestedingen
openen Aanbesteding
openen Berichten
openen Winkel en kantoorgebouw te Amsterdam
openen Berichten
openen Bijbank van de Nederlandse bank te Rotterdam (1)
openen Heerenhuis te Rotterdam
openen De Rotterdamse schouwburg
openen De Bijbank van de Nederlandse Bank te Rotterdam
openen Bijbank van de Nederlandse Bank te Rotterdam (2)
openen "Ons huis" te Rotterdam
openen Kantoren en magazijnen voor R.S. Stokvis en Zonen Ltd. aan de Keizersgracht te Amsterdam. Architecten J.Verheul Dzn en C.N. van Goor
openen Het nieuwe gebouw voor het Agentschap te Rotterdam van de Nederlandse Handelsmaatschappij
openen De nieuwe concertzaal "De Doelen" te Rotterdam
openen Kerk der Nederlandsch Hervormde gemeente te Apeldoorn
openen Pakhuis en kantoor der Firma K.Schaedler en co. te Rotterdam.
openen Regentessekerk
openen Binnenlandse berichten
openen De nieuwe schouwburg te Rotterdam
openen De tentoonstelling van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen De voorjaarstentoonstelling van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Binnenlandse berichten
openen Prijsvragen. Kerk te Apeldoorn
openen De kerk te Apeldoorn
openen Zevende kerk voor de Nederlands hervormde gemeente te 's Gravenhage
openen Bouwkunst op de vierjaarlijksche
openen De Zevende kerk te 's-Gravenhage
openen Het nieuwe gebouw van R.S. Stokvis & Zn Ltd te Rotterdam. Architecten J.Verheul Dzn en C.N. van Goor
openen De 8ste kerk der Nederlandsch hervormde gemeente te 's-Gravenhage. Architect J.Verheul Dzn te Rotterdam.
openen Rotterdam. Het nieuwe hoofdgebouw der firma R.S. Stokvis & Zonen Ltd. Architecten J.Verheul Dzn en C.N. van Goor
openen Rotterdam. Het etablissement van de firma R.S. Stokvis & Zonen Ltd
openen Watertoren voor de gemeente Nieuwer-Amstel
openen Bouwkunst Woonhuisgevel Oostvestplein, Rotterdam. J.Verheul Dzn, architect
openen De Nieuwe Engelsche kerk en het Seamen's institute te Rotterdam. Architect J.Verheul Dzn
openen Sloopzucht richt zich op het "Witte Huis"
openen Schouwburgplein Rotterdam: gemeente stelt zich zware opgave. De Uitdaging van het schouwburgplein
openen Ontwerp faculteit letteren Amsterdam door bureau van Eyck en Bosch. Architectuur ten dienste van het stedelijk milieu
openen Tentoonstellingen J. Verheul en de schoonheid van Rotterdam
openen Restauratie N.H. kerk te Wemeldinge
openen Kunstmin Dordrecht
openen Geslaagde renovatie kunstmin
Boeken:
(29)
openen De Architect Jan Giudici 1746-1819. Beschouwingen over enkele nog bestaande bouwwerken door Giudici ontworpen tijdens zijn verblijf van 1770 tot 1819
openen De Oud-Katholieke gemeente en haar oude kerkgebouw aan de Lange Torenstraat te Rotterdam
openen De Schotse gemeente en haar oude kerkgebouw te Rotterdam
openen De Doopsgezinde gemeente en haar kerkgebouw te Rotterdam
openen De Waalse gemeente te Rotterdam en haar kerkgebouwen voorheen en thans
openen De Nederlandsch Israelitische gemeente en hare oude synagoge te Rotterdam
openen De Evangelisch Lutherse gemeente en haar oude kerkgebouw te Rotterdam
openen Oude Boerenhofsteden in Zuid-Holland
openen Merkwaardige oude bouwwerken aan het jaagpad van Overschie naar Delft
openen Oude Boerderijen aan de Dordtschestraatweg in de gemeente Rotterdam
openen Bouwkundige herinneringen aan oud-Rotterdam
openen Historische gebouwen van Rotterdam (eerste serie)
openen Historische gebouwen van Rotterdam (tweede serie)
openen Oostelijk Rotterdam Kralingscheveer en Capelle aan den Ijsel met verdwenen en bestaande merkwaardigheden aan Schieland's hoogen zeedijk
openen Kralingen en 's Gravenweg alsmede de oude merkwaardige buitenhuizen en boerenhofsteden aan dien weg
openen Het voormalige Charlois en Katendrecht alsmede het verdwijnend landelijk schoon in en om den Charloisschen polder te Rotterdam
openen Pernis Hoogvliet Poortugal en Rhoon, almede verdwenen en bestaande merkwaardigheden in het westelijk gedeelte van het eiland IJselmonde
openen IJsselmonde, Ridderkerk en Barendrecht alsmede verdwenen en nog bestaande merkwaardigheden in het oostelijk gedeelte van het eiland Ijselmonde
openen Het Aesthetisch genootschap te Rotterdam, opgericht in 1877 ontbonden in 1903. Een herinnering aan den werkkring van het genootschap gedurende de 25 j
openen De Rotte met de Bleiswijkschemeren en de omliggende gemeenten Hillegersberg, Bergschenhoek, Bleiswijk, Moercapelle en Zevenhuizen.
openen De Rotterdamse Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de schiekaden
openen Merkwaardige inrijhekken alsmede poort- en hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam
openen Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam
openen Rotterdam in de twintigste eeuw. De ontwikkeling van de stad voor 1940
openen Rotterdam en hoe het bouwde
openen Nos Contemporains. Album illustré biographique
openen Moderne architectuur in Nederland 1900-1940
openen De Architect J. Verheul Dzn. Een reconstructie van zijn oeuvre (ongepubliceerde doctoraalscriptie VU Amsterdam)
openen Waarheid en karakter. Het debat over de bouwkunst
Lezingen:
(0)
Essay:
J. Verheul Dzn (1860-1948)

Johannes Verheul Dzn. leverde als geboren en getogen Rotterdammer een wezenlijke bijdrage aan het vooroorlogse gezicht van Rotterdam en aan het behoud van historische plekken in de snel veranderende stad. Het bombardement van mei 1940 deed het leeuwendeel van Verheu ... meer

In 8.60 sec.