Gegevens over Pek, J.E. van der
  Geboren te Amsterdam op 1865.10.05
  Overleden te Amsterdam op 1919.03.23
Adres(sen): Kalverstraat 28, 1012PD Amsterdam(1865-1885)
, Delft(1885-1889)
Sweelinckstraat 51, Amsterdam (1890)
Ringkade 31, Nieuwer Amstel(1895)
Wilhelminalaan 17, Hillegom(1898-1902)
Joh. Verhulststraat 72, Amsterdam(1902-1912)
Weteringschans 231, 1017XH Amsterdam(1912-1919)
Wüstelaan 75, 2082AB Santpoort-Zuid(omstreeks 1901-
Opleiding: Polytechnische School Delft/1885-1889
Nevenfuncties: Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/1888-1919/;Genootschap Architectura et Amicitia//1887-1918;Bond van Nederlandse Architecten/1908-1919/;Bond van Nederlandse Architecten/bestuurslid/1913;Volksbond tegen Drankmisbruik/bestuurslid/omstreeks 1893;Burgerlijk Armbestuur/bestuurslid/;School voor Maatschappelijk Werk/docent/1901-1916;Prijsvraag Rochdale/jurylid/1910;Afdeling Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht van het genootschap Architectura et Amicitia/docent/1912-1919;Prijsvragen genootschap Architectura et Amicitia/jurylid/1913;Eereprijsvraag voor een Indisch Museum/jurylid/1914;Enquêtecommissie schouwburg Den Haag/lid/1918;Internationale School voor Wijsbegeerte Amersfoort/lid/
Werken:
(55)
openen Amsterdams Tehuis Voor Arbeiders
openen Arbeidershuizen Agatha Dekenstraat 7-21 Amsterdam
openen Arbeidershuizen Rochdale Van Beuningenstraat 97-109 Amsterdam
openen Arbeiderswoningen Lindengracht-Goudsbloemstraat Amsterdam
openen Armenhuis Roeterstraat Amsterdam
openen Baanwachterswoning 51 Loenen
openen Baanwachterswoning 61 Nieuwkoop
openen Baanwachterswoningen 33 A-B Amstelveen
openen Baanwachterswoningen 37 A-B Amstelveen
openen Baanwachterswoningen 38 A-B Amstelveen
openen Baanwachterswoningen 40 A-B Uithoorn
openen Baanwachterswoningen 41 A-B Aalsmeer
openen Baanwachterswoningen 47 A-B Wilnis
openen Baanwachterswoningen 48 A-B Vinkeveen
openen Baanwachterswoningen 49 A-B Vinkeveen
openen Baanwachterswoningen 52 A-B Loenen
openen Baanwachterswoningen 54 A-B Mijdrecht
openen Baanwachterswoningen 59 A-B Nieuwveen
openen Baanwachterswoningen 63 A-B Aarlanderveen
openen Baanwachterswoningen 64 A-B Alphen aan den Rijn
openen Badhuis Goudsbloemstraat Amsterdam
openen Bouwkundige fantasieën
openen Bouwkundige fantasieën en ideaal-ontwerpen ATVA 1
openen Bouwkundige fantasieën en ideaal-ontwerpen ATVA 2
openen Bouwkundige fantasieën en ideaal-ontwerpen ATVA 3
openen Dagloonerswoningen Buiten-Haag Den Haag
openen Dagloonerswoningen Polanenstraat 54-60 Amsterdam
openen Haagsch Tehuis voor Ongehuwden Rijswijkseweg Den Haag
openen Hotel Garni
openen Interieur Bodega Ferwerda en Tieman Amsterdam
openen Landhuis De Merel Bilthoven
openen Ontwerp voor een Artisten-sociëteit
openen Parkwachters-woning
openen Pentekening Kraan in de St. Jacobsgang in Amsterdam
openen Pentekening van landschap langs het Gein?
openen Pentekeningen woonsituaties Jordaan Amsterdam
openen Schilderij Aan de Ringvaart
openen Schilderij Lijnbaansgracht
openen Schilderij Straat in de Jordaan te Amsterdam
openen School voor Maatschappelijk Werk Pieter de Hoochstraat Amsterdam
openen Uitbreidingsplan Dordrecht-Zuid
openen Verbouwing Laurierstraat 122 Amsterdam
openen Winkelhuis aan Kalverstraat 28 Amsterdam
openen Winkelhuis met kantoorlokalen Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Borgerstraat-Tweede Kostverlorenkade-Jacob van Lennepstraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Hasebroekstraat-Tweede Kostverlorenkade Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Van Beuningenstraat-Fannius Scholtenstraat
openen Woningbouwcomplex Van der Pekbuurt Buiksloterham Amsterdam
openen Woningcomplex Eerste Atjehstraat-Balistraat Amsterdam
openen Woningcomplex Eerste Atjehstraat-Balistraat-Molukkenstraat Amsterdam
openen Woningcomplex Hasebroekstraat 53-67 Amsterdam
openen Woningcomplex Van der Pek Amersfoort
openen Woningcomplex Van der Pek Haarlem
openen Woonhuizen Weteringschans 231-233 Amsterdam
Artikelen:
(356)
openen Schets van een Winkelhuis met kantoorlokalen. J.E. van der Pek. Arch.
openen Ledenlijst
openen Ledenlijst [2]
openen De wijziging van artikel 62 der wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs, betreffende het examen voor toekomstige architecten
openen [Redactionele inleiding]
openen Gewijzigde waardeering
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Boeken
openen Voor de vergaderingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" in 1905 zijn de volgende bijdragen toegezegd
openen De hoogheid van het beroep
openen Een oud "privaet-gedicht", opnieuw op te dragen aan den ingenieur-architect J.E. van der Pek
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1200ste genootschaps-vergadering, gehouden op 25 October 1905 in cafe "Parkzicht"
openen Verslag van den toestand van 't genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1905
openen Gezondheidscongres te Genève
openen Verslag der 1213de gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal "Parkzicht", op 12 September 1906
openen Verslag der 1216e gewone genootschapsvergadering gehouden in "Parkzicht"op Woensdag 24 October 1906
openen Voordrachten over bouwkunst
openen Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het Vredespaleis
openen Populaire voordrachten over bouwkunst
openen Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia" over het jaar 1907. Uitgebracht in de 52ste Algemeene Vergadering van 18 December 1907
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Coöperatieve bouwvereeniging "Rochdale"
openen Verslag der 1264ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 13 October 1909
openen Populaire voordrachten over bouwkunst
openen Populaire voordrachten
openen Prijsvraag "Rochdale", uitrgeschreven door de Coöperatieve Bouwvereeniging "Rochdale" te Amsterdam. - April 1910
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Prijsvraag "Rochdale"
openen De vroolijke avond van ons lustrumfeest
openen Reorganisatie der schoonheidsccommissie
openen De geestelijke waarde van stelselmatig ontwerpen
openen Verslag van de 1309de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 6 Maart 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Ingezonden
openen Correspondentie
openen Nog eens; "U jokt, meneer, U jokt!"
openen Verslag van de 1310de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 20 Maart 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen De bebouwing van den Dam
openen Ingezonden
openen Van allerlei aard
openen Verslag van de 1312de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 17 April 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Bond van Ned. Architecten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1314e ledenvergadering gehouden op Woensdag 11 September 1912 in het Genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Genootschaps prijsvragen 1912
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1317e ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 20 October 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen De architect en het woningvraagstuk
openen Het "Handelsblad" van j.l. Donderdagmorgen bevat [...]
openen Vierde jaarverslag afdeeling voortgezet- en hooger bouwkunst-onderricht. Cursus 1911-'12 (Kalenderjaar 1912)
openen Verslag van de 1320e gewone ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 4 December 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen De Amsterdamsche schoonheidscommissie
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1912
openen I. Rapport van de jury voor de genootschapsprijsvraag van 1912
openen Verslag der buitengewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 30 April 1913 in het Genootschapslokaal in Parkzicht
openen Wat overheid en burgerij voor ons stadsschoon kunnen doen
openen Van allerlei aard
openen Eere-prijsvraag 1914, van het genootschap "Architectura et Amcitia" te Amsterdam
openen Genootschapsprijsvragen 1913
openen Afdeeling voorgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen Eenige mededeelingen over het Xe internationale woningcongres [...]
openen Overzicht van het gesprokene ter 1331ste gewone ledenvergadering van het Genootschap op Woensdag 24 September 1913 in het Genootschapslokaal in Parkzicht
openen Kort verslag van het gesprokene ter 1334ste gewone ledenvergadering van het Genootschap op Woensdag 19 November 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Kort verslag der 1334ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 3 December 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1913, uitgebracht in de 58ste Algemeene Vergadering op 17 December 1913
openen Naar aanleiding van Park-Wijck
openen
openen Gijsbrecht van Amstel
openen Antwoord
openen Over beeldhouwkunst
openen De invloed van Dr. Berlage of de ontwikkeling der Nederlandsche Bouwkunst
openen Mijnheer de Redacteur!
openen Nog eens: de Schoonheidscommissie
openen Enquête: hoe wilt gij wonen?
openen "Art nouveau" omstreeks 1900 - bij de 90ste verjaardag van prof. Henry van de Velde
openen Minister Witte over architectuur en stedebouw
openen Nederlands Insitituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 1918-1968
openen Julianakerk te Dordrecht Arch. A. Bakker en L. van Herwijnen
openen Als de pot den ketel verwijt
openen Bijkantoor van het fonds Ziekenzorg architect Jac Bot, B.N.A.
openen Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur
openen Berichten
openen Congressen
openen Vergaderingen
openen De coöperatieve bouwvereeniging: "Rochdale"
openen Berichten
openen Populaire voordrachten over bouwkunst
openen Prijsvraag uitgeschreven door de Coöperatieve Bouwvereniging 'Rochdale' te Amsterdam
openen Mededeeling inzake prijsvraag 'Rochdale'
openen Berichten
openen Kongress für Städtewesen te Dusseldorf [1]
openen Berichten
openen 110e Alg. Meivergadering [...]
openen Officieel Gedeelte [jaarverslagen etc.]
openen Schoonheidscommissie en Openbaar Bouwkundig Advies Bureau
openen Ingezonden
openen Ingezonden [polemiek met Van der Pek]
openen Vergadering van archtiect-leden der mij. [...]
openen Conflict Schoonheidscommissie te Amsterdam
openen Berichten: Prijsvraag A. et A.
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Volkshuisvesting; De architecten en de woningbouw; IX. De binnenruimte van het woningblok als gemeenschappelijke tuin
openen Volkshuisvesting; De architecten en de woningbouw
openen Volkshuisvesting en de woningbouw
openen Volkshuisvesting de architecten en de woningbouw (II)
openen Volkshuisvesting en de woningbouw
openen Gevraagde kritiek op: Dr. H.P. Berlage en zijn werk
openen Ir. J.E. van der Pek B.I. (necrologie)
openen J.E. van der Pek +
openen Het uitbreidingsplan van Dordrecht
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Bouwkunsttentoonstelling 1898-1923 te Amsterdam
openen Veertig jaar V. en H.B.O.
openen Een halve eeuw bouwen
openen Architectuur in de woningbouw
openen 50 Jaar Academie van Bouwkunst Rede van architect A. Komter uitgesproken in de Noorderkerk te Amsterdam op 11 oktober 1958
openen De woningwet 1902-1929
openen Van der Pek
openen Berichten
openen Haagsch tehuis voor ongehuwden, H.T.O. + architect K.G.C. de Bazel.
openen Rapport van de jury
openen Rapport van de Jury voor de genootschapsprijsvraag van 1912
openen Arbeiderswoningen te Amsterdam
openen Parkwachterswoning
openen Een opmerkelijke geschiedenis
openen Prijsvraag, Coöperatieve Bouwvereeniging 'Rochdale' te Amsterdam
openen Prijsvraag Rochdale
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen van het genootschap Architectura et Amicitia
openen Prijsvragen van het Genootschap 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen Volkshuisvesting
openen Eere-Prijsvraag der Vereeniging Architectura et Amicitia
openen Architectura's twaalfde lustrum
openen Encyclopedie voor stedenbouw en gemeenschapswezen
openen De zestigste algemeene vergadering der 'Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.' 19 September 1889. - 's Gravenhage
openen Een overzicht van den dag
openen Prijsvragen
openen Technische vragen
openen Afloop van aanbestedingen
openen Conflict Schoonheidscommissie te Amsterdam
openen De volkshuisvesting in de nieuwe stad te Amsterdam
openen De wijziging van artikel 62 der wet tot regeling van het middelbaar onderwijs, betreffende het examen voor toekomstige architecten.
openen Gewijzigde waardering
openen Reorganisatie der Schoonheidscommissie te Amsterdam
openen Rapport van de Jury voor de genootschapsprijsvraag van 1912
openen Genootschapsprijsvragen 1913
openen Eere-prijsvraag 1914, van het Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam
openen Architectura et Amicitia
openen De geestelijke waarde van stelselmatig ontwerpen
openen Ingezonden
openen Getuigenissen aangaande Dr. Cuypers’ arbeid
openen Wijze van aanbesteden
openen Aannemer of uitvoerder?
openen Over bouwbeeldhouwkunst
openen Een wetswijziging
openen Antwoord Geachte heer Gosschalk
openen Fransche Kunst
openen Iets over ontwerpen en architectuur
openen Iets over Dr. P.J.H.Cuypers
openen Over Ambachtskunst
openen Professor Eugen Gugel
openen Gijsbrecht van Amstel
openen De Weledelen heer Jan Veth
openen De architecten en de Polytechnische School
openen De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
openen Over de plaatsing van de Nachtwacht
openen Mijnheer de Redacteur
openen Rapport van de jury betreffende het ontwerp van een watertoren
openen Antwoord aan den heer A.R. Freem
openen Bouwkunst voor jonge architecten
openen Een nieuwe gevel
openen Reorganisatie der Schoonheidscommissie te Amsterdam
openen Bij de plaat
openen Doctor Cuypers en de jongeren
openen De nieuwe Beurs
openen Het negende lustrum van A. et A.
openen Bouwende schilders
openen De architectuur in hare hoofdtijdperken door Henri Evers
openen Urbs antiqua ruit
openen Over de bewoners en de huurprijzen der Amsterdamsche krotwoningen
openen Woningnood en zedelijkheid
openen Woningnood en volksgezondheid
openen Eene bijdrage op het gebied van het woningvraagstuk
openen Geboorte van de volkshuisvesting - een moeizame bevalling
openen Gemeente als vliegwiel voor volkshuisvesting
openen Verwarring over huisvesting
openen Ingezonden: U jokt meneer, U jokt
openen Ingezonden
openen Jubileum tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Berichten Prijsvraag A. et A.
openen Verslag van de 1051ste gewone vergadering
openen Verslag van de 1053ste gewone vergadering
openen Is de bouw van lagere dan vier-verdiepings arbeiderswoonhuizen in Amsterdam mogelijk?
openen De zorg voor de arbeiderswoningen
openen Coöperatieve Bouwvereenigingen
openen Nogmaals de Coöperatieve Bouwvereenigingen
openen Over architectuur
openen Ons Huis in de Jordaan
openen Een ploertig werkstuk
openen Wiskundekoppen contra gevoelmenschen
openen Het Stedelijk Museum
openen Ingezonden Het Stedelijk Museum
openen Over bouwbeeldhouwkunst
openen Twaalf lustra
openen Namen van straten
openen Ingezonden
openen De Amsterdamsche Schoonheidscommissie
openen Architectura et Amicitia
openen De Dambebouwing
openen Kunst en Letteren, J.E. van der Pek †
openen Ir. J.E. van der Pek B.I.
openen J.E. van der Pek †
openen Jan Ernst van der Pek
openen J.E. van der Pek
openen Naamlijst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslagen van vergaderingen
openen Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het Vredespaleis
openen Verslagen van vergaderingen. Bond van Nederlandsche Architecten
openen Acht voordrachten over bouwkunst
openen Loon en arbeidsuur
openen De nasleep van de schouwburgverbouwing te 's-Gravenhage
openen Populaire voordrachten. De woning
openen Ledenlijst
openen Voor de vergaderingen van het genootschap 'Architectura et Amicitia' in 1905 zijn de volgende bijdragen toegezegd:
openen Architect Van der Pek en beeldhouwer Zijl
openen Uit het vierde jaarverslag der afdeling Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht van het genootschap A. et A.
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Architectura et Amicitia
openen Hulp voor slachtoffers
openen Aanbestedingen
openen Aan den heer J.E. van der Pek
openen Letteren en Kunst J.E. van der Pek †
openen Brieven over Bouwkunst Architect Ir. J.E. van der Pek †
openen Naar aanleiding van Park-Wijck
openen 50 jaar Academie van Bouwkunst
openen De hoogheid van het beroep
openen Een oud "privaet-gedicht", opnieuw op te dragen aan den ingenieur-architect J.E. van der Pek
openen Gezondheidscongres te Genève
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Populaire voordrachten over bouwkunst
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Volkshuisvesting De architecten en de woningbouw
openen Prijsvraag "Rochdale", uitgeschreven door de Coöperatieve Bouwvereeniging "Rochdale" te Amsterdam.
openen Technische vragen
openen Verslag van de 1200ste genootschaps-vergadering gehouden op 25 october in cafe Parkzicht
openen De vroolijke avond van ons lustrumfeest
openen Art nouveau omstreeks 1900
openen Minister Witte over architectuur en stedebouw
openen Congressen
openen Berichten:voordrachten
openen Berichten: Vredespaleis
openen Berichten: populaire voordrachten
openen Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur
openen Een wegwijzer. Het Oriëntalisme in de westersche architectuur;door H. Evers
openen Een presentje. Thomas à Kempis-monument
openen De zeven landen. Dat kan leelijk worden. Een architectonische grapje
openen Dat dit het laatste ware!
openen Het Gemeente-museum te Amsterdam
openen Het Stedelijk Museum
openen Besluit
openen Niet Amerikaansch, Wel Amerikaansch, Leerrijke uitgaven
openen Gevraagde kritiek op: Dr. H.P. Berlage en zijn werk
openen De Amsterdamse schoonheidscommissie
openen Populaire voordrachten over bouwkunst
openen Genootschapsprijsvragen 1912
openen De architect en het woningvraagstuk
openen Enige meededeelingen over het Xe internationale woningcongres
openen Afdeeling Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht
openen Een halve eeuw bouwen
openen Architectuur in de woningbouw
openen Van der Pek
openen De architectuur der volkshuisvesting
openen Schoonheidscommisie en openbaar bouwkundig adviesbureau
openen De fontijn op het Frederiksplein
openen Artiest zijn
openen Bouwen-in-stijl
openen J.E. van der Pek R.I.P.
openen Het architecten-honorarium bij woningbouw in het groot en de prijsvraag van “Rochdale”
openen Johanna Elisabeth ter Meulen (geboren 11 augustus 1867, overleden 11 februari 1937)
openen Gij echtpaar, vol van deugd: huwelijk en sociaal werk rond 1900
openen Een nieuw bouwwerk
openen Een heerlijk stadsgezicht
openen Massa’s vrouwen hunkeren naar een sociale opleiding. 100 jaar onderwijs in maatschappelijk werk
openen Bouwkunsttentoonstelling 1898-1923 te Amsterdam
openen Een nieuwe methode voor stadsuitbreiding
openen Drang naar schoonheid
openen Woningwetwoningen
openen Het woningvraagstuk III Over slaapnissen
openen Coöperatief bouwen
openen Binnenlandsch nieuws
openen Uit de afdeelingen Amsterdam
openen Gemeentelijke Woningbouw
openen Gemeente-arbeiderswoningen
openen Koninklijk bezoek aan Amsterdam
openen Arbeiderswoningen (Bouwonderneming Jordaan)
openen Eenige nieuwe bouwwerken te Amsterdam
openen Daglooners-woningen te Amsterdam
openen De Coöperatieve Bouwvereeniging "Rochdale"
openen Arbeiderswijken in de groote steden
openen Volkshuisvesting. De architecten en de woningbouw.
openen Een geschil in de bouwbedrijven te Amsterdam
openen Woningwet-woningen
openen Het "Amsterdamsch Tehuis Voor Arbeiders". Architect J.E. van der Pek.
openen Arbeiderswoningen
openen Wat de gemeente Amsterdam bouwen gaat
openen Arbeiderswoningen te Amsterdam
openen Hoe Amsterdam in den woningnood voorziet
openen Bij de plaat
openen Tentoonstelling van bouwkunst
openen Doel en werken der bouwvereeniging"Jordaan"
openen De verbetering der volkshuisvesting te Amsterdam
openen Volkshuisvesting. De architecten en de woningbouw
openen Volkshuisvesting en de woningbouw
openen Prijsvraag. Uitgeschreven door de coöperatieve bouwvereeniging"Rochdale" te Amsterdam. April 1910
openen De prijsvraag van Rochdale
openen De prijsvraag van "Rochdale"
openen Uitbreidingsplan - Dordrecht
openen Buiten-Haag in Den Haag
openen Haagsch Tehuis voor Ongehuwden, H.T.O.
openen Een nieuwe Stichting te Amsterdam
openen Weekbladen
openen 75 jaar volkshuisvesting
openen Bouwonderneming Jordaan. Voorgevels van 32 woningen aan de Lindengracht
openen Uitslag verkoopingen, aanbestedingen enz.
openen De arbeiderswoningen aan de gedempte Lindengracht
openen Parkwachters-woning
openen Arbeiderswoningen in Amsterdam
openen Schets van een Winkelhuis met kantoorlokalen
openen Volkshuisvesting en de woningbouw
openen Uitbreidingsplan Dordrecht
openen De school voor Maatschappelijk Werk
openen Berichten:
openen Enquete: hoe wilt u wonen
openen Coöperatieve bouwvereeniging Rochdale
openen Het uitbreidingsplan van Dordrecht
openen Haagsch Tehuis voor Ongehuwden, H.T.O.
openen Nieuwe gebouwen in de Marnixstraat
openen Landelijke Bouwkunst
openen Haagsch tehuis voor ongehuwden, H.T.O.
openen Het Amsterdamsch Tehuis Voor Arbeiders
openen In memoriam J.E. van der Pek
openen Een nieuwe verbetering van olkshuisvesting te Amsterdam
Boeken:
(43)
openen Over het begrip en het wezen der bouwkunst
openen Doel en werken der bouwonderneming 'Jordaan', eene bijdrage op het gebied van het woningvraagstuk
openen Rapport over de Volkshuisvesting in de Nieuwe Stad te Amsterdam
openen Woningbouw voor arbeiders in het 19de eeuwse Amsterdam
openen Werken en wonen in de Buiksloterham
openen Aan de bakermat van de Amsterdamse volkshuisvesting. Louise Went (1865-1951)
openen De volkshuisvesting onder de woningwet
openen De bouwonderneming Jordaan
openen Van sinaasappelkistje tot kangoeroe-woning
openen Amsterdam in de 20e eeuw Deel 1 (1919-1945)
openen Amsterdam, het mekka van de volkshuisvesting, Sociale woningbouw 1909-1942
openen S. de Clercq (1876-1962) smaakvol, kloek en bescheiden : A. Broese van Groenou (1880-1961)
openen Wonen. Woning. Wet : wij wonen - 100 jaar Woningwet
openen G.F. la Croix 1877-1923 Amsterdamse School architect
openen Waarheid en Karakter. Het debat over de bouwkunst 1840-1900
openen Z.D.J.W. Gulden (1875-1960), M. Geldmaker (1874-1930) : specialisten in volkshuisvesting
openen J.C. van Epen, 1880-1960 : van villabouw tot volkshuisvesting
openen J.J.P. Oud poëtisch functionalist 1890-1963
openen Willem Kromhout Czn. 1864-1940
openen Anfänge einer neuen Architektur : Berlages Beitrag zur architektonischen Kultur der Niederlände im ausgehenden 19. Jahrhundert
openen Ik moet naar een kleinere woning omzien want mijn gezin wordt te groot : 125 jaar sociale woningbouw in Amsterdam
openen Het idee van de Hollandse stad
openen Visies op vormgeving Het Nederlandse ontwerpen in teksten 1874-1940
openen Michel de Klerk Bouwmeester en tekenaar van de Amsterdamse School 1884-1923
openen Amsterdamse school 1910-1930
openen Muurvast en gebeiteld. Beeldhouwkunst in de bouw 1840-1940
openen Moderne architectuur in Nederland 1900-1940
openen Genootschap Architectura et Amicitia
openen Het XYZ van Amsterdam
openen Housing design and society in Amsterdam : reconfiguring urban order and identity, 1900-1920
openen Academie van Bouwkunst : Amsterdam 1908-2008
openen Straatmeubilair Amsterdamse School 1911-1940
openen De modernisering van de stad : De opkomst van de planmatige stadsontwikkeling in Nederland
openen Voor volkshuisvesting en stedebouw
openen Kunst aan de straat : Behoud van Amsterdamse beelden op bruggen en gebouwen uit het interbellum
openen Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
openen De woningwet. Herdenkingsrede bij het 12½-jarig bestaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Verslag van een onderzoek naar den toestand der arbeiderswoningen te Amsterdam (oude stad, gehouden door de Afdeeling Amsterdam van den Volksbond
openen De Kroniek van P.L. Tak, brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw
openen Kunstonderwijs in Nederland
openen J.H. Leliman (1828-1910) Eclecticisme als ontwerpmethode voor een nieuwe bouwkunst
openen The art of building from Classicism tot Modernity: The Dutch architectural debate 1840-1900
openen Arie Keppler, Woninghervormer in hart en nieren
Lezingen:
(10)
openen Hollandsche Renaissance
openen Volkshuisvesting
openen Bouwkunst
openen Inleiding debat over de brochure van H.P. Berlage
openen Over het wezen der Bouwkunst
openen De Woning, historisch overzicht
openen Toelichting bij drie hoofdwerken van Michelangelo
openen Een les in kunstgeschiedenis
openen De ontwikkeling van de bouwkunst in verband met de
openen Voordracht met lichtbeelden
In 9.04 sec.