Gegevens over Tol, J. van
  Geboren te ... op 1926.06.13
  Overleden te ... op 2008.01.02
Nevenfuncties: Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen/erelid/;Stedebouw, afd. Bouwkunde TH Delft/hoogleraar/1967-1991;Bouwkunde TU Delft/decaan/1987-1991
Ereblijken: officier Orde van Oranje-Nassau/
Werken:
(0)
Artikelen:
(33)
openen Bestuursrechtelijke indeling en stedebouwkundige wetgeving van Engeland
openen Lezers schrijven ons
openen Splitsing architectenbureau
openen Bewoning en beleving van patiowoningen
openen Wet op de ruimtelijke ordening
openen Spiegel van de week
openen Ir. J. van Tol hoogleraar
openen Pandora en Doornroosje
openen De vorm van de vrijheid
openen Diepenveen bouwt wijk voor de Deventenaren
openen Positie akademies van bouwkunst
openen Postie akademies van bouwkunst wordt herzien
openen Bouwkunstacademies en de gelijkstelling met andere vormen van w.o. Een interview met een insider
openen Experimenteel project
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1961
openen Personen
openen De Rotterdamse woonwijk Pendrecht
openen Voorgenomen werken
openen De Tol-grenzen van de architectenpraktijk
openen Discussienota positie Academies van Bouwkunst: een dikke onvoldoende
openen LOB geeft commissie Van Tol veeg uit de pan
openen De dubbele bodem van de BNA en de architectenwet I
openen Stadsvernieuwing en monumentenzorg
openen De dubbele bodem van de BNA en de architectenwet II
openen SOS: een hoogleraar stedebouwkundig ontwerpen
openen De commissie van Tol slaat op hol
openen De Rotterdamse woonwijk Pendrecht
openen Familieberichten. Jacobus van Tol
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: J. van Tol (1926-2008)


Jacobus van Tol was stedenbouwkundige en directeur van het bureau KuiperCompagnons. Hij was hoogleraar aan de TH te Delft.

N.B.: het oeuvre van J. van Tol is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 3.47 sec.