Gegevens over Tollus, A.
  Geboren te 's-Gravenhage op 1782.01.17
  Overleden te 's-Gravenhage op 1847.01.01
Adres(sen): Nieuwe Haven, 's-Gravenhage
Opleiding: opgeleid tot timmerman en landmeter door vader Hendrik Tollis in 's-Gravenhage/-1801
Archief: Nationaal Archief/'s-Gravenhage;gemeentearchief/Ut
Werken:
(20)
openen Arbeiderswoningen Kerkplein 1-9 Driebergen-Rijsenberg
openen Armenhuis ter plaatse van voormalig klooster Wijk bij Duurstede
openen Begraafplaat Sint Petrus Banden 's-Gravenhage
openen Dubbel woonhuis Van Oosthuyse Driebergen-Rijsenburg
openen Gasthuis 's-Gravenhage
openen Herberg Het Wapen van Rijsenberg Driebergen-Rijsenburg
openen Kapel op de begraafplaats Sint Petrus Banden 's-Gravenhage
openen Kerk Sint Antonius Abt 's-Gravenhage
openen Kerk Sint Johannes de Doper (Havenkerk) Schiedam
openen Kerk Sint Johannes de Doper Wijk bij Duurstede
openen Kerk Sint Michael Schalkwijk
openen Kerk Sint Willibrordus 's-Gravenhage
openen Landkaart landgoederen Petrus van Oosthuyse in en om Driebergen
openen Nederlands Hervormde kerk 's-Gravenzande
openen Paleis Noordeinde 's-Gravenhage
openen Pastorie Sint Antonius Abtkerk Scheveningen
openen Pastorie Sint Johannes de Doperkerk Wijk bij Duurstede
openen Pastorie Sint Willibrorduskerk 's-Gravenhage
openen Poortgebouwen en toegangshek begraafplaats Sint Petrus Banden 's-Gravenhage
openen Taxatierapport grond en gebouw Korte Voorhout-Casuariestraat 's-Gravenhage
Artikelen:
(16)
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Redevoering. Uitgesproken in de gehoorzaal DILIGENTIA op den 28sten September 1837, ter gelegenheid van de bekrooning der verdienstelijke leerlingen, welke bij den wedstrijd in Teeken-, Bouw-, Meet- en Doorzigtkunden, bij de respective afdeelingen der 's Gravenhaagsche Teeken-Akademie prijzen had verworven
openen De Nederlandse bouwkunst in het begin van de negentiende eeuw
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892: 'De "Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde", en de toestand der bouwkunst in den aanvang der 19e eeuw'
openen De waterstaatskerken
openen Ontstaan en wedervaren van kerk en parochie Rijsenburg
openen Vroeg-19e eeuwse bouw in 's-Gravenhage
openen 1972 Rampjaar voor onze architectuur 1820-1940
openen De instorting van de kerk te 's-Gravenzande in 1890
openen De St. Willibrorduskerk te 's-Gravenhage
openen Het Kerkplein van Rijsenburg
openen Havenkerk (1824-1964)
openen Mooi is de Havenkerk niet maar zij is het monument van het reveil van katholiek Schiedam
openen De orgels in de Havenkerk
openen De buitenplaats Sparrendaal te Driebergen
openen De restauratie van Sparrendaal
Boeken:
(10)
openen Catalogus van de tentoonstelling Nederland bouwt in baksteen 1800-1940
openen Choix des monumens, edifices et maisons les plus remarquables du royaume des pays-bas
openen Wat er staat is zelden Waterstaat. Deel I. Overheid en kerkenbouw in Gelderland 1795-1853
openen Architectuurgids van Den Haag 1800-1940
openen Allgemeines Lexikon der Bildenden Kunstler von der Antike bis dur Gegenwart, deel XXXIII
openen De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot op de h
openen Inventaris van het archief van het Huis Sparrendaal te Driebergen
openen Landmeters van de kadastrering van Nederland
openen Materiaal tot de geschiedenis van het ontstaan van tekenacademies en -scholen en hun aantal in de bouwkundige vorming in het bijzonder met betrekking
openen Repertorium van oud-Nederlandse Landmeters, 14e tot 18e eeuw (3 dln.)
Lezingen:
(0)
Essay:
A. Tollus (1782-1847)

Adrianus Tollus werd in 's-Gravenhage geboren als zoon van Elisabeth Gezellen en de timmerman Hendrik Tollus op 17 januari 1782. Hij werd diezelfde dag gedoopt in de Rooms Katholieke kerk aan de Assendelftstraat. Op 12 augustus 1818 trouwde hij met Maria Johanna Adriana ... meer

In 5.06 sec.