Gegevens over Thunnissen, A.W.P.
  Geboren te Den Haag op 1921.03.13
Adres(sen): Nachtegaallaan 16, 2566 Den Haag
Werken:
(22)
openen Aanleunwoningen Badhuisweg Den Haag
openen Bejaardenhuis met aanleunwoningen Rotterdam
openen Flatwoningen Morgenstond Den Haag
openen Jozef Sterre der Zee-kerk Luttelgeest
openen Kantoorgebouw De Nederlanden van 1845 Den Haag
openen Kantoorgebouw Nederlandse Christelijke Werkgeversvereniging Den Haag
openen Kantoorgebouw Nezifo Den Haag
openen Kapel voor de Zusters Karmelietessen
openen Kerk Maria Sterre der Zee Middenmeer
openen Psychiatrisch Centrum Willibrord Heiloo
openen Psychiatrische inrichting en medisch centrum Rosmalen
openen R.K. Bonaventura College Leiden
openen School voor HAVO-VWO Goes
openen School voor L.T.O. Steenbergen
openen School voor Lager Onderwijs Voorschoten
openen School voor Middelbaar Beroeps Onderwijs Nijmegen
openen Sint Michaëlcollege Zaandam
openen Sint Victorschool Utrecht
openen Twee scholen voor Lager Onderwijs Dordrecht
openen Verpleegsterhuis Sint Lidwinahuis Den Helder
openen Winkel met appartementen Buitenhof Den Haag
Artikelen:
(122)
openen Gelijkgerichte wegen?
openen Bestuur "Stylos"
openen Studiedagen over Volkshuisvesting
openen Grote bouwopdrachten
openen Prijsvragen
openen Wijkcentrum Morgenstond
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Klein Seminarie te Noordwijkerhout
openen Gebouw voor werktherapie en gymnastiekzxaal voor Sint Willibrordus-stichting te Heiloo
openen R.k. u.l.o.-school te Etten (N.B.)
openen Bouwplannen
openen De Bouwkundige Contactcommissie stelt zich voor
openen Bouwplannen
openen Kantoorgebouw Nezifo te 's-Gravenhage
openen Klein Seminarie te Noordwijkerhout
openen St. Michaëlcollege te Zaandam architectenbureau Thunnissen - v. Kranendonk - Becka ontwerp ir. A.W.P. Thunnissen
openen Alleenstaanden en hun huisvesting
openen [Stadhuis te Amersfoort]
openen Lood
openen Twee T.K. Kerken in de N.O. Polder
openen Mededelingen
openen Ambtsaanvaarding Prof. ir. A. van Kranendonk;Over de relaties tussen de architect, het gebouw als kunstwerk en het publiek
openen Mededeling
openen Don Bosco-kerk te Alkmaar
openen Bungalows, door W. Betting en J.J. Vriend
openen Industrie-fabriek
openen Het studieweekend te Bouvigne
openen Twee kerkjes de N.O. Polder. Architectenbureau: irs. H. en A. Thunnissen - ir. A. v. Kranendonk. Ontwerper: ir. A. v. Kranendonk
openen Kerk te Middenmeer. Architecten: Thunnissen, Van Kranendonk en Thunnissen
openen R.K. Kerk en pastorie te Middenmeer
openen De doopkapel
openen Nijverheidsonderwijs en ramen
openen Betonkirchen door Ferdinand Pfammatter
openen Stockholms stadhuis
openen Architectonische variaties
openen Nieuwe tendenzen bij de Nederlandse koepelkerken
openen Wereldpaleizen
openen Het huis een gezicht op de straat?
openen Bij twee kerken
openen Het menselijk ongeduld en het experiment
openen Het probleem van de meervoudige bestemming. Kerk en recreatiecentrum te Sonnevanck. Architect G. westerhout
openen Het definitieve ontwerp van de kathedraal te Liverpool
openen Nawoord
openen Het silhouet van een nieuwe kerk
openen Bungalows - eerherstel en onmacht
openen Bouwen voor een open samenleving
openen Aanekeningen over hedendaagse r.k. kerkbouw in Nederland
openen Schouwburgen
openen Verkenningen 2
openen Ridderkerk, Hoogvliet, Pendrecht, Morgenstond, Wassenaar, Schiedam
openen Ankerplaatsen
openen Prof. ir. M.J. Granpré Molière tachtig jaar
openen Over gevels
openen Bewuste en gewilde onzekerheid
openen Nederlandse stedebouw na 1900 [boekbespreking]
openen Plastisch hoger onderwijs
openen 6 kerken. Op zoek naar een visie
openen Kantongerecht te Eindhoven
openen Over een kerk te Amsterdam-Slotervaart
openen Porta Coeli
openen Spel van massa en ruimte. Een nieuwe kerk te Breda
openen De kerk te Meyel en iets over gewelven
openen Technische installaties van de technische school te Steenbergen
openen De nieuwe Don Bosco-kerk in Alkmaar
openen De aula van de T.H.-Delft
openen Het huis een gezicht op de straat?
openen De Tomado fabrieken en Etten
openen Twee kerken - een tendenz
openen Bouwen voor een open samenleving
openen
openen Betonkirchen door Ferdinand Pfammatar
openen Ronchamp
openen Lood
openen Stockholms stadhuis
openen De Kerk van het Heilig Graf te Jeruzalem
openen De toren van 'Perret' te Amiens
openen Een torenspits gaat de lucht in!
openen Bouwen voor een open samenleving
openen Gelijkgerichte wegen?
openen Het probleem van de meervoudige bestemming. Kerk en recreatiecentrum te Sonnevanck. Architect G. Westerhout
openen Een kerk te Haarlem van ir. H. Nefkens
openen Naoorlogse bouwkunst in Nederland
openen Lood
openen Ronchamp
openen De Kerk van O.L. Vrouwe van Fatima in Den Haag. Arch. N. Molenaar - medewerker W. Sips
openen Kerkraam te Lugano
openen De Tomado fabrieken en Etten
openen Het Seminarie 'La Clarté Dieu' te Orsay
openen Een torenspits gaat de lucht in!
openen The Modern Church
openen 10 jaar bouwen. Hoe kunnen wij de kerkenbouw critisch beschouwen?
openen Een nieuwe kerk te Meerssen
openen Gelijkgerichte wegen?
openen Klein Seminarie te Noordwijkerhout. Architecten Irs. H. en A. Thunnissen, Prof. Ir. A. van Kranendonk
openen Wereldtentoonstelling 1958 Brussel
openen Straat en huis
openen Twee ruimtebeelden
openen Ste. Anne te Saint-Nazaire
openen Architectuur. Algemeene beschouwingen, door F.J. van Gool
openen Twee kerken - een tendenz
openen Een nabeschouwing over de Expo 1958
openen De Kerk van Onze Lieve Vrouwe Visitatie te Schiedam
openen Bungalows
openen Kerk te Bologna
openen Experimenten
openen Kapel te Nieuwveen
openen Boekbespreking
openen Het kerkovaal
openen De nieuwe kerk te Meerssen. Arch. Charles Eyck en H. Koene
openen Braziliaanse kerkenbouw
openen Kapel te Haaren. Architect J. Bedaux
openen Kapel te Haaren
openen studiedagen over plannen voor volkshuisvesting
openen Wereldpaleizen
openen Henri Thunnissen 19 juni 70 jaar
openen Interieurs van de St. Willibrordusstichting te Heiloo. Ida Falkenberg-Liefrinck, int. arch.
openen St. Sint Michaëlcollege Zaandam, architecten Thunnissen-v. Kranendonk-Becka, ontwerp ir. A.W.P. Thunnissen
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
Hendricus Johannes Wilhelmus Thunnissen (sr.) (1890-1978) en André Wilhelmus Petrus Thunnissen (1921-)

Henri J. W. Thunnissen werd op 19 juni 1890 te Nijmegen geboren, volgde de H.B.S. en studeerde in 1914 af als bouwkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool te Delft. Thunnissen begon zi ... meer

In 4.49 sec.