Gegevens over Tétar van Elven, M.G.
  Geboren te Amsterdam op 1803.01.30
  Overleden te Oirschot op 1882.05.30
Opleiding: Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunst Antwerpen/1818-1823
Nevenfuncties: Rijkswaterstaat Zuidelijke Nederland/opziener/1823;kanaal Pommereuil-Antoing Henegouwen/opziener/1829;Rijkswaterstaat in de Zuidelijke Nederlanden//1830;Bouwkundige klasse aan de Stadstekenschool Harderwijk/directeur/1832;Harderwijk/stedelijk architect/1832-1836;Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam/directeur bouwkunst/1836-1869;Arti et Amicitiae/lid/1839;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid/1842;Genootschap Architectura et Amicitia Zes schetsprijsvragen/jurylid/1866
Ereblijken: Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten/lid der vierde klasse afdeling b
K:4B O:6F N:6E I:69 N:6E K:6B L:6C I:69 J:6A K:6B :20 I:49 N:6E S:73 T:74 I:69 T:74 U:75 U:75 T:74 :20 V:76 A:61 N:6E :20 W:57 E:65 T:74 E:65 N:6E S:73 C:63 H:68 A:61 P:70 P:70 E:65 N:6E ,:2C :20 L:4C E:65 T:74 T:74 E:65 R:72 E:65 N:6E :20 E:65 N:6E :20 S:53 C:63 H:68 O:6F O:6F N:6E E:65 :20 K:4B U:75 N:6E S:73 T:74 E:65 N:6E /:2F L:6C I:69 D:64 :20 D:64 E:65 R:72 :20 V:76 I:69 E:65 R:72 D:64 E:65 :20 K:6B L:6C A:61 S:73 S:73 E:65 :20 A:61 F:66 D:64 E:65 L:6C I:69 N:6E G:67 :20 B:62
Werken:
(34)
openen Bagijnhofkerk
openen Boompjeskerk Amsterdam
openen Brentanogesticht
openen Buitenplaats Hartelust Bloemendaal
openen Buitenplaats Heuven Rheden
openen Buitenplaats Spaarnhout Haarlem
openen Buitenplaats 'Hartenlust' Bloemendaal
openen Casinolokaal
openen Concertzaal Middelburg
openen Concertzaal Odeon Amsterdam
openen Dierenbehuizing Artis Amsterdam
openen Doopsgezinde kerk Het Lam
openen Fransche kerk
openen Gebouw Mutua Fides Katwijk
openen Genootschapsgebouw De Harmonie Groningen
openen Genootschapsgebouw De Vriendschap Amsterdam
openen Genootschapsgebouw Natura Artis Magistra Amsterdam
openen Henriëttehofje Amsterdam
openen Kerk Batavia
openen Kunstzaal genootschap Arti et Amicitiae Amsterdam
openen Lutherse wees- en oudemannenhuis
openen Medaille ter gedachtenis van de voltooiing van het droogmaken van het Haarlemmermeer
openen Monument voor de hoogleraar J.H. van der Palm Pieterskerk Leiden
openen Museum Koning Willem I
openen Pakhuizen De Eyckeboom en de Lindeboom Amsterdam
openen Paleis der Wereldtentoonstelling 1851 Londen
openen Plattegrondtekening van Artis Natura Magistra Amsterdam
openen Protestantse kerk Heerenveen
openen RK. Oude Mannen- en Vrouwengesticht Den Haag
openen Tekening stal en koetshuis van landhuis Elswoutshoek Bloemendaal
openen Vluchtheuvel bij overstroming der Nederlandse hoofdrivieren
openen Voetstuk en hekwerk standbeeld Michiel Adriaansz. de Ruyter Vlissingen
openen Voetstuk van het monument van Laurensz. Coster Haarlem
openen Zes lantaarns bij Paleis op de Dam Amsterdam
Artikelen:
(42)
openen De kunstzaal van het gebouw der Maatschappij: Arti et Amicitiae te Amsterdam
openen Binnen- en buitenlandsche berigten
openen Verslag van de zesde algemeene vergadering der Maatschappij, Tot bevordering der Bouwkunst
openen Het landhuis Hartelust te Bloemendaal, boven Haarlem
openen Verslag van de negende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Over de inrichting van gebouwen tot het bewaren en tentoonstellen van schilderijen en kunstwerken. Door H. Gemmel. Overgenomen uit het Deutsche Kunstblatt, no. 17, Jaarg. 1851
openen Verslag van de tiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de zevende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de achtste algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [...]
openen Verslag van de dertiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen oude samenstelling van stucco of pleister
openen De nieuwe overdekte zeevismarkt, op de Nieuwe-Markt en Geldersche-kade te Amsterdam
openen Ketelhuis, machinekamer en stoomschorsteen van eene suikerraffinaderij
openen Verslag van de vier-en-dertigste algemeene vergadering en de acht-en-twintigste algemeene bijeenkomst van leden,[...] 1876
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Binnenlandsche berichten
openen Beschouwingen over hedendaagsche Nederlandse bouwkunst
openen "Het Boompje" te Amsterdam
openen Het landhuis Hartelust
openen De kunstzaal van het gebouw der Maatschappij: Arti et Amicitiae te Amsterdam
openen Het Odeon te Amsterdam
openen Aan de redactie
openen
openen Jan David Zocher jr. 1791-1870
openen Ontwerpen van het gebouw voor de tentoonstelling van voortbrengselen der nijverheid te Londen door de leden Tétar van Elven, F.W. Conrad en C. Outshoorn
openen Het landhuis Hartelust te Bloemendaal, boven Haarlem
openen De maatschappij ter bevordering der bouwkunst van 1842 tot 1892.
openen Vergeten bouwmeesters
openen
openen Binnen- en buitenlandsche berigten
openen Het Boompje in Amsterdam
openen Twee beoordelingen van den gevel der kerk 'de Boom' te Amsterdam
openen De eer der vaderlands te handhaven: Costerbeelden als argumenten in de strijd
openen Amsterdam Woensdag 24 oktober 1838
openen
openen Gebouw voor de wereldtentoonstelling te Londen in 1851
openen Tentoonstelling bij gelegenheid van het vijfentwintigjarige bestaan der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Linksom draaiende engeltjes
openen
Boeken:
(13)
openen De regelen der vijf bouworden naar J. Barozzio de Vignola
openen De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot heden.
openen De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd. Strekken
openen De regelen der vijf bouworden naar J. Barozzio de Vignola
openen Woningbouw voor arbeiders in het 19de-eeuwse Amsterdam
openen Genootschap Architectura et Amicitia, 1855-1990
openen Waarheid en karakter. Het debat over de bouwkunst 1840-1900
openen De Rijksbouwmeesters:Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers
openen Monumenten in Nederland Noord-Holland
openen Hoofdstad in gebreke : manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901
openen Ambacht kunst wetenschap : bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-1880)
openen J.D. Zocher jr. 1797-1870 rchitect en tuinarchitect
openen Amsterdam en het Beurzenspektakel
Lezingen:
(0)
Essay:
M.G. Tétar van Elven (1803-1880)

door Maartje Taverne (1995) / Radboud van Beekum (2009)

De familie Tétar van Elven (1803-1883)

Marinus Gerardus Tétar van Elven werd op 20 januari 1803 te Amsterdam geboren. Hij was de oudste zoon van Henri Louis van Elven, die hoofdcommissari ... meer

In 7.59 sec.