Gegevens over Tabak, H.D.
  Geboren te ... op 1882 (ca.)
  Overleden te Amsterdam op 1952
Werken:
(0)
Artikelen:
(32)
openen Personalia
openen De behangselpapierfabriek van Rath & Doodeheefver
openen Ontwerp voor eene villa
openen Ontwerp eener Villa
openen Dubbel woonhuis te Laren
openen Station Gooische Stoomtram
openen Bouwfragmenten
openen Kerk met kosterswoning te Breukelen
openen Villa te Baarn
openen Plan tot verbouwing Perceel Nieuwendijk, No. 140 en 138 gedeeltelijk te Amsterdam
openen Dubbele villa te Laren
openen Bij de tekstfiguren
openen Amsterdam aan de overzijde van het IJ
openen Ontwerp voor een lokaliteits-gebouw te Laren
openen Bij de tekstfiguren
openen Melksalon
openen Bij de tekstfiguren
openen Dubbel landhuis te Bussum
openen Hoekhuis te Amsterdam
openen Nationaal congres voor vakopleidings-vraagstukken
openen Aanbestedingen
openen Koninklijke Onderscheidingen
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Villa "de Hinde" te Laren (N.-H.). - Architecten Tabak en Repko, Amsterdam
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: H.D. Tabak (1882 (ca.) - 1952)

H.D. Tabak overleed in 1952, te Amsterdam, 70 jaar oud.

NB: het oeuvre van H.D. Tabak is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.49 sec.