Gegevens over Suijver, H.E.
  Geboren te ... op ...
  Overleden te Den Haag op 1949
Nevenfuncties: dienst Stadsontwikkeling en Volkshuivesting Den Haag/directeur/?-1949;Gemeentelijke Woningdienst Den Haag/diecteur/1949-1949
Werken:
(0)
Artikelen:
(16)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Van allerlei aard
openen U moet weten:
openen Int. demonstratie ambachts- en nijverheidskunst
openen Britten bezochten Nederland
openen Personalia
openen Ontvangen boeken en tijdschriften
openen Het Gevangenpoortvraagstuk
openen Prijsvraag
openen De maatschappelijke positie van den ingenieur
openen Een bouw-prijsvraag voor Den Haag
openen Programma van de prijsvraag voor een uitbreidingsplan 's Gravenhage West
openen Programma van de Prijsvraag voor de bebouwing van het terrein aan de Reinkenstraat en den Kranenburgerweg nabij de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
H.E. Suyver (?-1949)

Ir. H.E. Suyver was tot in 1949 directeur van de dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting te Den Haag, en tot zijn overlijden kort daarna nog directeur van de Gemeentelijke Woningdienst aldaar.

NB: het oeuvre van H.E. Suyver is niet (volledig) geïnventariseerd ... meer

In 2.30 sec.