Gegevens over Sutterland, H.
  Geboren te Koudekerk aan de Rijn op 1889.02.19
  Overleden te Rotterdam op 1964.09.21
Adres(sen): Rotterdam,
Nevenfuncties: Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Rotterdam/leraar/;gemeentewerken Overschie/directeur/
Werken:
(2)
openen R.K. Hogere Burgerschool Sint Franciscus Rotterdam
openen Raadhuis Doetinchem (ontwerp A. van der Steur)
Artikelen:
(65)
openen [Inleiding]
openen Raadhuis-prijsvraag Doetinchem
openen Prijsvragen-rubriek. Prijsvraag bebouwing voormalig Pekingbosch te Baarn
openen Hoe Rotterdam in oorlogstijd bouwde
openen "Een Nederlandse smeltkroes"
openen Van de boekentafel
openen Huis voor Johan Bodegraven
openen Nederlandse ontwerpen voor een paleis voor keizer Haile Selassie
openen Roosendaals scouwburg wordt vernieuwd
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Schoonheidsbehandeling voor Rotterdamse Schouwburg
openen Bouwplannen
openen Boekentafel
openen Personalia
openen Kantorencomplex aan de Westblaak te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen Uittreksel uit het jury-rapport betreffende de prijsvraag tot bebouwing van het voormalig Pekingbosch te Baarn
openen Voorgenomen werken.
openen Negen heerenhuizen en een dubbele villa te Rotterdam Architect J.C. Henri v. Ingen, N.I.V.A.
openen Voorgenomen werken.
openen Prijsvragen Raadhuis voor Doetinchem
openen De prijsvraag voor een nieuw stadhuis te Doetinchem
openen Prijsvraag Ontwerp woningbouw in het groot
openen Ontwerpen voor een kerk der gereformeerde gemeente te Den Haag
openen De nieuwe R.K. Hoogere Burgerschool te Rotterdam
openen Prijsvraag bebouwing voormalig Pekingbosch te Baarn
openen Toelichtingen door de ontwerpers bij de bekroonde ontwerpen
openen Prijsvraag Houtvoorlichtingsinstituut, Zie ook B.W. nrs. 20 en 29/30
openen Boekbespreking[.] Geschiedenis der Bouwkunst door H. Sutterland
openen Allerlei. Prijsvraag voor een nieuw stadhuis te Doetinchem
openen Prijsvraag voor den bouw van een raadhuis te Doetinchem
openen De '8' en de Gothische mode
openen Nieuwe uitgaven. Geschiedenis der bouwkunst
openen School voor G.L.O. te Overschie. Architect H. Sutterland
openen Prijsvraag Molenwieken
openen Kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam Architect H. Sutterland
openen 1940 Programma van de vijfjaarlijksche prijsvraag van het Koninklijk genootschap "Mathesis Scientiarum Genitrix" te Leiden
openen Ontwerp van een dubbel landhuis
openen Prijsvraag 'Mathesis Scientarum Genitrix' te Leiden
openen Prijsvraag beveiliging tegen molenwieken
openen Boekbeoordeeling
openen Technische vragen
openen Mededeelingen
openen Technische Vragen
openen Mededeelingen
openen Examencommissie voor het afnemen van het voorbereidend en definitief Examen voor Bouwkundig Opzichter B.N.A. in 1929
openen Afloop Aanbestedingen
openen Prijsvraag
openen Examens Bouwkundig Opzichter B.N.A.
openen Voorgenomen Werken
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Prijsvraag van het Nieuwe Raadhuis te Doetinchem
openen Technische vraagbaak
openen De uitdaging van het Schouwburgplein[.] Schouwburgplein Rotterdam: gemeente stelt zich zware opgave
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
H. Sutterland (1889-1964)

Hendrik Sutterland was onder meer de architect van één der eerste bouwblokken met woningen vanaf 1932 tot stand gekomen in de uitbreidingwijk Blijdorp (Schepenstraat - Statensingel - Loeffstraat - Nolensstraat).
Sutterland had twee zonen, beide eveneens H. Sutte ... meer

In 1.96 sec.