Gegevens over Stuyt, G.C.
  Geboren te Amsterdam op 1909.03.14
  Overleden te Wassenaar op 1955.10.12
Nevenfuncties: Staat der Nederlanden/gevolmachtigd minister te Parijs/
Werken:
(0)
Artikelen:
(25)
openen Personalia
openen In memoriam Ir. G.C. Stuyt
openen NIeuwe leden, geproclameerd op de Jaarvergadering van het Gilde, op 24 April 1928, te Utrecht gehouden
openen St. Bernulphusgilde Lijst van leden op 1 April 193
openen Z.H. de paus aanvaardt het boek "Jan Stuyt"
openen Mutaties in de redactie
openen Het plan voor een nieuwe bedevaartskerk te Heilooo
openen Moderene paramentiek en textielkunst Bij het werk van Wally Kraemer en Fr. H. Randag O.F.M.
openen Jaarverslag van het St. Bernulphus_Gilde, uitgebracht op de jaarvergadering van 14 November 1934
openen De weeke wansmaak
openen Jan Hul's "Prix de Rome" De vlucht naar Egypte
openen L'Orante. - een nieuwe Fransche uitgave op liturgisch gebied [Boekbespreking]
openen Bij den kruisweg van Frans Hamer
openen P. Paul Doncoeur S.J. over "De religieuze kunst in het land van Vermeer van Delft"
openen Naar een nieuwe bouwkunst in Italië? De internationale Vredeskerk van Christus-koning te Rome
openen Allerlei. Cursus voor architektenopleiding
openen Van de vereeniging. Groep bouwkunst
openen De Sint Pauluskerk te Utrecht in het Tuindorp
openen De afdeeling architektuur op P.A.C.
openen Kentering in het Architectuurinzicht
openen Mededeelingen
openen Nederlanders onderscheiden op de Exposition Internationale te Parijs
openen In memoriam G.C. Stuyt b.i.
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
G.C. Stuyt (1909-1955)

Giacomo Constantin Stuyt was de zoon van Jan Stuyt (1868-1934), met wie hij tot zijn vaders dood samenwerkte. Daarna was hij van 1934 tot 1937 architect te Den Haag, en tot 1940 verbonden aan het Volkenbondssecretariaat te Genève, waar hij o.m. belast was met de voltoo ... meer

In 2.56 sec.