Gegevens over Steur, J.A.G. van der
  Geboren te Haarlem op 1865.10.30
  Overleden te Oosterbeek op 1945.02.07
Adres(sen): , Haarlem
, Den Haag
, Oosterbeek
Nevenfuncties: Rijkscommissie voor de Monumentenzorg/lid/1918-1945;bestuur Vereniging Haerlem/lid/;Jury prijsvraag raadhuis 's-Gravenhage/lid/1929-1934;Jury prijsvraag raadhuis Doetinchem/lid/1939;Jury prijsvraag raadhuis Eindhoven/lid/1938;Bestuur Vereeniging voor Beroepsonderwijs Haarlem/lid/;Assurantie Cie. van 1771 te Amsterdam/assuradeur te Haarlem/;Schutterij Haarlem - Landweer/officier/;Frans Hals Comité/lid/;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg/algemeen secretaris/1918-1945;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, afdeling B (behoud)/voorzitter/1924-1945;Restauratiecommissie Sint-Laurenskerk Rotterdam/lid/;Restauratiecommissie Delftse Poort Rotterdam/lid/;Restauratiecommissie Domtoren Utrecht/lid/;Jury prijsvraag Beurs Rotterdam/lid/1926-1929;Commissie van advies voor de uitbreidingsplannen in Zuid-Holland/lid/;Gewestelijke Commissie Noord-Holland van de Vereeniging tot Veredeling van het Ambacht/lid/1900;Jury prijsvraag diploma Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur/lid/1905;Jury D.A. Thiemefonds voor Kunstnijverheid/1905;Jury voor de prijsvragen van Bouwkunst en Vriendschap in Rotterdam/lid/1908;TH Delft, Commissie van voorbereiding voor de stedebouwkundige voordrachten/lid/1926;Technische Hogeschool Delft, Afdeling Bouwkunde/voorzitter/;Commissie van Arbitrage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid/1908 (vanaf);Afdeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/vice-voorzitter/1910;Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid/1912 (vanaf);Commissie voor onderzoek naar de bruikbaarheid van de bestaande Schouwburg in Den Haag/lid/1913;Schoonheidscommissie Den Haag/lid/1915 (vanaf);Raadhuis-Dam-Commissie te Amsterdam/lid/1923;Commissie van goedkeuring voor de Tentoonstelling van gebruiksvoorwerpen van de N.V. Nederlandsche Fabriek van Bronswerken, voorheen Becht en Dyserinck/lid/1922;Commissie in zake de opleiding tot tuin- en landschaparchitect/lid/1931
Ereblijken: Erelid van de BNA/1938;Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau/;Huisorde Oranje-Nassau/;Ridder in de
E:45 R:72 E:65 L:6C I:69 D:64 :20 V:76 A:61 N:6E :20 D:64 E:65 :20 B:42 N:4E A:41 /:2F 1:31 9:39 3:33 8:38 ;:3B C:43 O:6F M:6D M:6D A:61 N:6E D:64 E:65 U:75 R:72 :20 I:69 N:6E :20 D:64 E:65 :20 O:4F R:72 D:64 E:65 :20 V:76 A:61 N:6E :20 O:4F R:72 A:61 N:6E J:6A E:65 -:2D N:4E A:61 S:73 S:73 A:61 U:75 /:2F ;:3B H:48 U:75 I:69 S:73 O:6F R:72 D:64 E:65 :20 O:4F R:72 A:61 N:6E J:6A E:65 -:2D N:4E A:61 S:73 S:73 A:61 U:75 /:2F ;:3B R:52 I:69 D:64 D:64 E:65 R:72 :20 I:69 N:6E :20 D:64 E:65
Werken:
(94)
openen 14 eengezinswoningen Orvelterbrink Emmen
openen 39 herenhuizen op Het Overstegen Doetinchem
openen 39 woningen Stevinlaan Doetinchem
openen 40 premiekoopwoningen Geuzingerbrink Emmen
openen 56 woningen Gemeente Vries (ontwerp Architectengroep Emmerhout)
openen 72 woningen Rondweg-Houtweg-Laan van de Iemenhees Emmerhout Emmen
openen Achter de Smidse KNTU-complex Haaksbergen
openen Analyse Emmen-Zuid Emmen
openen Apotheek De Vriendschap Noorderstraat 21 Emmen
openen Bejaardencentrum De Schans Laan van Kwekebos 118 Emmen
openen Boerderij C. Kuiken Stortweg 1 Emmen
openen Brongebouw Haarlem
openen Bungalows met garages B2 Emmerhout Emmen
openen Buurtoren Steenweg 6 Utrecht
openen Café Bentlage Hoofdkanaal 76 Emmercompascuum
openen Christelijke School Bakenessergracht 79-81 Haarlem
openen Columbarium voor Crematorium Westerveld Velsen
openen Combinatieschool L.O. en K.O. EF Laan van het Kinholt Emmerhout Emmen
openen Dagverblijf geestelijk gehandicapten Laan van de Bork Emmerhout Emmen
openen Dagverblijf gehandicapten Laan van de Bork Emmerhout Emmen
openen Dagverblijf oudere geestelijk gehandicapten d'Eig'n Stee Ravelijn Emmen
openen Doopsgezind Kerkcomplex Frankestraat, Peuzelaarsteeg, Gote Houtstraat Haarlem
openen Dubbel winkelhuis Grote Houtstraat Haarlem (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Fabrieksgebouw Fa. H. Pander & Zonen Den Haag
openen Gebouw De Nederlandsche Bank Amsterdam (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Gebouw De Nederlandsche Bank Leiden (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Gebouw Technische Hogeschool, Afdeling Bouwkunde Delft (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Gereformeerd of Burgerweeshuis Olieslagerslaan Haarlem
openen Glaspakhuis Spaarne 75 Haarlem
openen Grand Hotel Central Den Haag
openen Groepspraktijk Emmerhout Lemzijde Emmerhout Emmen
openen Grote of Sint-Bavokerk Haarlem
openen Hotel Duin en Daal Bloemendaal
openen Huize Dalhoeve Bloemendaal
openen Huize Dennenoord Bloemendaal (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Huize Dunenburg Bloemendaal
openen Huize Engelenburg Brummen
openen Huize Karmel Bloemendaal
openen Huize Sonne Hoeck Bentveld
openen Huize Vrede-Oord Bloemendaal
openen Huize Waterland Velsen
openen Jacobitoren Jacobikerkhof 22 Utrecht
openen Kantoor Architectengroep Emmerhout Hoofdstraat Emmen
openen Landhuis Bergen (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Luthers Weeshuis Haarlem (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Martinikerk Groningen
openen Nederlands-Hervormde Kerk Schagen (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Nicolaaskerk Nicolaaskerkhof 8 Utrecht
openen Noorder Dierenpark Hoofdstraat 9 Emmen
openen Nutsspaarbank Gedempte Nieuwsloot Alkmaar (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Oost-Indisch Huis Delft
openen Oosterkerk Haarlem (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Overzichten Emmerhout Emmen
openen Raadhuis Bergen (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Reisschetsen (J.A.G. van der Steur)
openen Stadsschouwburg Wilsonplein Haarlem (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Stedenbouwkundig ontwerp Park Zorgvliet Den Haag
openen Toonzaal F.W. Braat Engelsestraat Delft
openen Vier flatgebouwen met 199 premiewoningen en een winkelcentrum Emmerhout Emmen
openen Villa A.D. van Lennepweg Scheveningen (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Villa Andries Bickerweg Den Haag (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Villa Berkhoeve Bentveld
openen Villa De Boekhorst Bloemendaal
openen Villa G.S. de Clercq Bloemendaalse Park Bloemendaal
openen Villa Hoogh Heem Koninginneweg Haarlem
openen Villa Irene Bloemendaal (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Villa Jeannette Zijlweg Haarlem (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Villa mej. De Petit Haarlem (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Villa N. Vas Visser Bennebroek
openen Villa Nieuw Landfort De Genestetweg 1 Bloemendaal
openen Villa Zijlweg Haarlem (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Villa 't Kopje Bloemendaal (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Vredespaleis en bibliotheek Den Haag
openen Wijkcentrum Het Bintholt Emmerhout Emmen
openen Winkel Fa. A. van der Laan Barteljorisstraat 11-17 Haarlem
openen Winkelhuis Haarlem (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Winkelhuis Warmoesstraat 2-4 Haarlem
openen Winkelhuis Warmoesstraat Haarlem (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Woningbouw De Maten Apeldoorn
openen Woningbouwproject De Bouwmeester Haaksbergen
openen Woningbouwproject Molenvliet Papendrecht
openen Woningen Woningbeheer Inter Pares deelplan Erica-West Emmen
openen Woonhuis Baan 11 Haarlem (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Woonhuis Emmastraat Alkmaar (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Woonhuis Koninginneweg 1 Haarlem
openen Woonhuis Midden Duin en Daalseweg 7 Bloemendaal
openen Woonhuis Nassaustraat Haarlem (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Woonhuis Pinellaan 7-7a Bloemendaal
openen Woonhuis Wassenaarsekade Den Haag (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Woonhuizen Kleverpark Haarlem (ontwerp J.A.G. van der Steur)
openen Woonomgeving van woningbouwprojecten Architectengroep Emmerhout
Artikelen:
(319)
openen De oorzaak der reactie
openen De vereeniging tot veredeling van het ambacht
openen Ledenlijst [3]
openen Berichten
openen Prijsvraag
openen Berichten
openen Prijsvraag voor het Gereformeerde of Burgerweeshuis te Haarlem
openen Berichten
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Nieuwe uitgaven
openen Prijsvragen, door de vereeninging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1908
openen Berichten
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Berichten
openen Rapoort der commissie, benoemd ter beoordeeling van de prijsvragen, uitgeschreven door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Vredespaleis 's-Gravenhage
openen Overzicht van de week. Het Vredespaleis
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Overzicht van de week
openen Van allerlei aard
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Van allerlei aard
openen Een meubel-prijsvraag
openen Programma voor de prijsvraag van den Bond van Meubelfabrikanten in Nederland
openen Van allerlei aard
openen Het ontslag van een opzichter bij den bouw van het Vredespaleis en wat daarmede verband houdt
openen Van allerlei aard
openen De Van Karnebeekbron
openen Nagekomen berichten
openen [Nuchterheid]
openen Een nieuw columbarium op Westerveld
openen Technische Hoogeschool. Afdeeling der bouwkunde.
openen Programma van de voordrachten op stedebouwkundig gebied, te houden van Dinsdag 30 Maart tot en met Donderdag 1 April 1926 te DElft
openen Wijkcentrum Emmerhout te Emmen
openen De eere-promotie van Dr. H.P. Berlage
openen Behoud en ontwikkeling van het Landschapsschoon
openen Ontginningsboerderijen
openen Benoemingen Architecten-Commissies
openen Onderzoek naar de abnormale stijging van de bouwkosten
openen Kon. Instituut van Ingenieurs
openen In memoriam ir G.C. Bremer
openen Vóór alles vakmanschap!
openen Amer-centrale
openen R.J. Hoogeveen 50 jaar architect
openen Jubilea
openen Nieuw T.N.O.-complex
openen Personalia
openen Architect moet zijn nieuwe positie begrijpen en aanvaarden
openen Personalia
openen Het reactorcomplex nabij Petten
openen Boekentafel
openen Staalbouwkundig genootschap houdt eerste vergadering
openen Drie lezingen over staalconstructies
openen Utrechts universiteitscomplex 'De Uithof'
openen Het reactorcomplex nabij Petten
openen Bouwnijverheid heeft grote behoefte aan speurwerk
openen Wensen op het gebied van bouwspeurwerk
openen Ir. J.A. Kuyper adviseur
openen Herinnering in episoden aan architect Wieger Bruin
openen De eere-promotie van Dr. H.P. Berlage
openen De lezingen aan de Technische Hoogeschool over stedebouwkunde
openen Behoud en ontwikkeling van het Landschapsschoon
openen De Amsterdamse paleis-raadhuis-kwestie
openen Professor N. Lansdorp
openen 's Gravenhage's raadhuisplannen
openen De prijsvraag voor een nieuw stadhuis te Doetinchem
openen De nieuwe Protestantsche Kerk te Schagen
openen Villa van den heer Lefebre te Duin en Dal
openen Tuinbaaswoning op het landgoed van mevr. Visser van Hazerswoude
openen Villa van den heer G.S. de Clercq in het Bloemendaalsche Park
openen De Eerste-steenlegging voor het vredespaleis
openen Het Nieuwe Burgerweeshuis te Haarlem
openen Berichten
openen Prijsvragen
openen Verslagen van vergaderingen
openen Gevelwedstrijd
openen Prijsvragen:uitslag van den derden gevelwedstrijd
openen Jaarverslagen der afdeelingen 1908-1909
openen Verslag van de 102de algemeene vergadering [...]
openen Actueele onderwerpen
openen Officieel Gedeelte;afdeeling 's Gravenhage
openen Jaarverslag van de Maarschappij ter bevordering der Bouwkunst 1909-1910
openen Berichten; 's-Gravenhage
openen Jaarverslagen afdelingen 1910-1911
openen Villa's nabij Den Haag
openen Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen De uitgenodigde architecten voor den raadhuisbouw te Rotterdam
openen Berichten
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Verslag der algemene septembervergadering-excursie naar Dusseldorf
openen Algemeene September vergadering-excursie te 's-Gravenhage op Woensdag 20 September en Donderdag 21 September
openen Haagsche Schouwburg
openen Berichten. Personalia
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Personalia
openen Vijfde gevelwedstrijd, uitgeschreven door de afd. Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Berichten
openen Verkiezing hoofdbestuur
openen De nieuwe Haarlemsche Schouwburg
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst
openen Personalia
openen De opleiding van den architect behoort uitsluitend te geschieden aan de technische hoogeschool; Rede, uitgesproken [...] bij de aanvaarding van het ambt van Buitengewoon Hoogleraar aan de Technische Hoogeschool te Delft op 25 Septemeber 1914
openen De opleiding van den architect behoort uitsluitend te geschieden aan de technische hoogeschool
openen De rede van professor Van der Steur
openen Ingezonden
openen Instituut voor bouwkunst
openen Vergadering van het Hoofdbestuur
openen Verslag der algemeene vergadering der Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst
openen Officieel gedeelte
openen Nederlandsche legatiehotels
openen Waar het om gaat [elektrische tram door Delft]
openen Tentoonstelling van ontwerpen voor het uitbreidingsplan 's-Gravenhage-West
openen De Raadhuis-Dam-Commissie te Amsterdam
openen Rotterdamsche Post XIV
openen Congresnummer
openen Kroniek van de week
openen Rapport van de commissie in zake het beursplan concours
openen Advies van de afdeeling B. der Rijkscommissie vor monumentenzorg over den herbouw van het Leidsche Stadhuis
openen Boekbespreking
openen Ideeënprijsvraag stadhuis en hoofdbureau politie te 's-Gravenhage
openen Prof. Lansdorp
openen Bouwkundig Weekblad
openen De huisvesting der afdeeling Bouwkunde van de Technische Hoogeschool te Delft
openen Rapport van de commissie van advies inzake den stadhuisbouw te 's-Gravenhage
openen Berlage en de monumentenzorg
openen Rapport inzake het onderwijs in Bouw- en waterbouwkunde op middelbare technische scholen in Nederland
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1934
openen Prof. J.A.G. van der Steur zeventig jaar
openen De opening der jubileumtentoonstelling van het genootschap architectura et amicitia in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Het Amsterdamsche Raadhuis; Tweede overzicht
openen Prof. Ir. J.A.G. van der Steur, Dr. Jan Kalf en Prof. R.N. Roland Holst eereleden van den B.N.A.
openen Uitreiking van de eerelidmaatschapsdiploma's aan de heeren Prof. Ir. J.A.G. van der Steur, Dr. Jan Klaf en Prof. R.N. Roland Holst
openen Dr. Jan Kalf
openen Zij die vielen...
openen In memoriam prof. ir. J.A.G. v.d. Steur
openen Toelichting bij twee boerderijen in het Land van Vollenhove
openen Prof. Dr. Ir. D.F. Slothouwer 5 november 1884-3 december 1946
openen Rapport omtrent de oorzaken van de abnormale stijging van de kosten van het bouwen
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1954
openen Watertoren van de N.V. Organon te Oss
openen Architectuurfotografie
openen
openen Het nieuwe fabriekscomplex van de N.V. Papierfabriek " Gelderland" aan de Industriehaven te Nijmegen
openen Samenstelling van Bestuur en Commissies van de BNA
openen Reactor Centrum Nederland te Petten
openen In memoriam
openen Restauratie museum 'Catharina Gasthuis', te Gouda
openen Studiedag "Bouwen" van N.C.D.
openen Personen
openen Prijsvragen
openen Rapport der commissie, benoemd ter beoordeeling van de prijsvragen, uitgeschreven door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen De eere-promotie van Dr. H.P. Berlage
openen Vorstelijk onderdak voor Internationaal Hof van Justitie
openen Gebouwen in Bergen (N-H) 1900-1980
openen Over de Antieke Cultuur en de Architectonische vormleer
openen De Amer-Centrale
openen N.V. Organon Oss Cortisonfabriek
openen Lijst van gebouwen in Art Nouveau in enkele steden van ons land
openen Monumentenzorg
openen Allerlei. Het herstel van de Delftsche Markt
openen Ideeënwedstrijd voor een stadhuis te 's-Gravenhage
openen Allerlei
openen Allerlei. Prijsvraag Raadhuis te Doetinchem
openen Na de prijsvraag voor het nieuwe raadhuis te Eindhoven [met uittreksel juryrapport]
openen Dr. H.P. Berlage, Eere-doctor
openen Gedeelte van een lezing indertijd gehouden door Willem Brouwer, voor de leden der Rotterdamsche academie
openen Rapport der commissie, benoemd ter beoordeling van de prijsvragen
openen Linnaeus en de Hartekamp
openen Rapport omtrent de oorzaken van de abnormale stijging van de kosten van het bouwen
openen Ir. Zwiers antwoordt wèl.
openen Rapoort der commissie, benoemd ter beoordeeling van de prijsvragen, uitgeschreven door de vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Technische Hoogeschool. Afdeeling der bouwkunde
openen De eere-promotie van Dr. H.P. Berlage
openen Le Palais de la Paix à la Haye
openen Behoud en ontwikkeling van het Landschapsschoon
openen De nieuwe Protestantsche Kerk te Schagen
openen Villa van den heer Lefèbvre te Duin en Daal
openen Tuinbaaswoning landgoed van mevr. Visser van Hazerswoude
openen Villa van den heer G.S. de Clercq in het Bloemendaalsche Park
openen De opleiding van den architect behoort uitsluitend te geschieden aan de technische hoogeschool. Rede, uitgesproken [...] bij de aanvaarding van het ambt van Buitengewoon Hoogleraar aan de Technische Hoogeschool te Delft op 25 September 1914
openen De opleiding van den architect behoort uitsluitend te geschieden aan de technische hoogeschool
openen Waar het om gaat [elektrische tram door Delft]
openen Rapport van de commissie in zake het beursplan concours
openen Advies van de afdeeling B. der Rijkscommissie vor monumentenzorg over den herbouw van het Leidsche Stadhuis
openen Rapport van de commissie van advies inzake den stadhuisbouw te 's-Gravenhage
openen Berlage en de monumentenzorg
openen Dr. Jan Kalf
openen Villa te Bennebroek van den heer N. Vas Visser
openen Mastix-cement
openen Wedstrijd Thieme fonds
openen Prijsvragen
openen Prijsvraag. Uitgeschreven door de Vereeninging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam, in 1908
openen Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap
openen Raadhuis te Rotterdam
openen Prijsvraag Raadhuis Rotterdam
openen Programma voor de Prijsvraag, van den Bond van Meubelfabrikanten in Nederland
openen Vredespaleis-Tapijten
openen Vijfde gevelwedstrijd
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Haarlem's prijsvraag hertenkamp
openen Voorgevel van het ontwerp voor eene polytechnische school
openen Ingang voor een ontspanningsoord op het terrein genaamd 'De Hertenkamp' te Haarlem
openen Woonhuisgevel
openen Woonhuis te Haarlem
openen Ontwerp voor een Woonhuis
openen Schets voor een Wachthuisje Stoomtram
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Een beroep van de "Verzamelcommissie op de Nederlandsche kunstenaars
openen Tentoonstelling van Bouwkunst in de laatste 25 jaren te 's-Gravenhage
openen Internationaal architectencongres
openen Technische Hoogeschool te Delft
openen Mededeelingen
openen Het nieuwe Haagsche stadhuis
openen Mededeelingen
openen Ter nagedachtenis aan Dr. H.P. Berlage
openen Het onderwijs in Bouw- en Waterbouwkunde op Middelbare Technische scholen in Nederland
openen Prof. van der Steur zeventig jaar
openen Ordening van de woning-producten
openen Mededeelingen
openen Installatie van eereleden door de B.N.A.
openen Mededeelingen
openen Prijsvraag voor een Stadhuis voor de Gemeente Eindhoven
openen Verbouwing van een pakhuis tot winkelpand te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen Verslagen van vergaderingen
openen Prijsvragen
openen Een greep uit het werk van wijlen ir. F.M. Oswald
openen De vereeniging tot veredeling van het ambacht
openen Berichten
openen Prijsvragen, door de vereeninging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam, uitgeschreven in 1908
openen [Nuchterheid]
openen De projecten voor de Beurs te Rotterdam
openen Kroniek van de week
openen Professor N. Lansdorp
openen 's-Gravenhage's raadhuisplannen
openen De prijsvraag voor een nieuw stadhuis te Doetinchem
openen Verslagen van vergaderingen
openen Jaarverslagen der afdeelingen 1908-1909
openen Officieel Gedeelte;afdeeling 's Gravenhage
openen Jaarverslag van de Maarschappij ter bevordering der Bouwkunst 1909-1910
openen Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen De uitgenodigde architecten voor den raadhuisbouw te Rotterdam
openen Berichten
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Verslag der algemene septembervergadering-excursie naar Dusseldorf
openen Berichten/Personalia
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Personalia
openen Berichten
openen Verkiezing hoofdbestuur
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst
openen Personalia
openen De rede van professor Van der Steur
openen Verslag der algemeene vergadering der Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst
openen Vergadering van het Hoofdbestuur
openen Instituut voor Bouwkunst
openen Nederlandsche legatiehotels
openen De Raadhuis-Dam-Commissie te Amsterdam
openen Rotterdamsche Post XIV
openen Boekbespreking
openen Ideeënprijsvraag stadhuis en hoofdbureau politie te 's-Gravenhage
openen Prof. Lansdorp
openen Bouwkundig Weekblad
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1934
openen Prof. J.A.G. van der Steur zeventig jaar
openen Prof. Ir. J.A.G. van der Steur, Dr. Jan Kalf en Prof. R.N. Roland Holst eereleden van den B.N.A.
openen Uitreiking van de eerelidmaatschapsdiploma's aan de heeren Prof. Ir. J.A.G. van der Steur, Dr. Jan Klaf en Prof. R.N. Roland Holst
openen Zij die vielen...
openen In memoriam prof. ir. J.A.G. v.d. Steur
openen Over de Antieke Cultuur en de Architectonische vormleer
openen Ideeënwedstrijd voor een stadhuis te 's-Gravenhage
openen Allerlei. Prijsvraag Raadhuis te Doetinchem
openen Na de prijsvraag voor het nieuwe raadhuis te Eindhoven [met uittreksel juryrapport]
openen Prijsvraag
openen Kunstnijverheidstentoonstelling
openen Congresnummer
openen Ir. Zwiers antwoordt wèl
openen Berichten
openen Prijsvraag voor het Gereformeerde of Burgerweeshuis te Haarlem
openen Berichten
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Berichten
openen Vredespaleis 's-Gravenhage
openen Overzicht van de week. Het Vredespaleis
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Overzicht van de week
openen Van allerlei aard
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Een nieuw columbarium op Westerveld
openen Gevelwedstrijd
openen Prijsvragen:uitslag van den derden gevelwedstrijd
openen Verslagen van vergaderingen
openen Prijsvragen
openen Berichten
openen De Eerste-steenlegging voor het vredespaleis
openen Actueele onderwerpen
openen Villa's nabij Den Haag
openen Haagsche Schouwburg
openen Vijfde gevelwedstrijd, uitgeschreven door de afd. Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen De nieuwe Haarlemsche Schouwburg
openen De huisvesting der afdeeling Bouwkunde van de Technische Hoogeschool te Delft;
openen Gebouwen in Bergen (N-H) 1900-1980
Boeken:
(5)
openen Ad van der Steur (1893-1953)
openen Prof. ir. J.A.G. van der Steur, architect 's-Gravenhage: uitgevoerde gebouwen, projecten enz.
openen Rapport van de Commissie in zake de opleiding tot tuin- en landschaparchitect
openen Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele monumentenzorg. handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium, Leuven 13-14 september 1996
openen Bouwen aan Bloemendaal. Architectuur en bouwhistorie vanaf 1883
Lezingen:
(0)
Essay:
J.A.G. van der Steur (1865-1945)

Johan Adrianus Gerard van der Steur werd op 30 oktober 1865 geboren in Haarlem. Zijn vader Adrianus van der Steur (1836-1899) begon zijn loopbaan als landmeter en werd later gemeentearchitect van Wageningen (1858-1861) en vervolgens van Zaltbommel (1861-1865). ... meer

In 5.47 sec.