Gegevens over Sterr, P. van der
  Geboren te Texel op 1817.08.17
  Overleden te ... op ...
Werken:
(3)
openen Boerderij met 150 bunders land (ontwerp P. van der Sterr)
openen Uitspanningslokaal Tolhuis Buiksloterweg 7 Amsterdam
openen Zeedijk en sluis van de Prins Hendrikpolder Texel
Artikelen:
(16)
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905
openen Verslag van de tiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Beschrijving van eene landmanswoning of bouwhoeve
openen Verslag van de vijftiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [...] en het verhaqndelde op de algemeene bijeenkomst der leden.
openen Ontwerpen voor bouwhoeven
openen Funderingen
openen Verslag van de zeventiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen De overblijfselen van Ninevé, naar het hoogduitsch [...]
openen Verslag van de tiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de vijftiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [...] en het verhandelde op de algemeene bijeenkomst der leden.
openen Funderingen
openen Verslag van de zeventiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen De razernij der platte lijst gerechtvaardigd
openen Beschrijving van eene landmanswoning of bouwhoeve
openen Ontwerpen voor bouwhoeven
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
P. van der Sterr (1817-?)

Petrus (Pieter) van der Sterr werkte in de jaren veertig van de negentiende eeuw als hoofdopzichter voor kust- en indijkingswerken in Den Helder. Hij maakte bijvoorbeeld in 1846-1847 de begroting, het bestek en het plan voor de aanleg van de zeedijk en de sluis van d ... meer

In 3.12 sec.