Gegevens over Springer, J.B.
  Geboren te Amsterdam op 1854
  Overleden te Laren op 1922
Nevenfuncties: Dienst Publieke Werken, Afdeling Gebouwen, gemeente Amsterdam/architect en hoofd/(?)-1915
Werken:
(1)
openen Stadsschouwburg Leidseplein Amsterdam
Artikelen:
(34)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1129ste gewone vergadering op 23 Oct. j.l. gehouden in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Johannes Petrus Springer. +
openen Bouw- en woningtoezicht te Amsterdam
openen Berichten
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [2]
openen Verslag van den toestand van 't genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1905
openen Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1906
openen Verslag v.h. Gemeentelijk Bouw- en Woning-toezicht te Amsterdam over 1906
openen Berichten
openen Verslag van den toestand en der handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1908, uitgebracht op de 53ste algemeene vergadering, op 16 December 1908
openen Weekbladen en tijdschriften
openen J.H. Leliman
openen Verslag van de drie-en-dertigste algemeene vergadering en de zes-en-twintigste algemeene bijeenkomst van Leden [...] benevens de zeven-en-twintigste algemeene bijeenkomst van Leden [van de] maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst, 1875 [=bijlage bij dl. 22, stuk 3)
openen Bij de platen, betreffende het nieuwe station te Groningen
openen 94ste Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
openen Berichten
openen H. Leguyt
openen Het ontleedkundig laboratoriumgebouw de gemeentelijke universiteit te Amsterdam
openen Bij den dood van architect C. Muysken
openen Stadsschouwburg te Amsterdam
openen Architectura et Amicitia. Achthonderdste vergadering
openen Bij de plaat
openen Architectura et Amicitia. Jaarlijksch feest van 19 Januari 1884
openen Beursprijsvraag te Amsterdam
openen Mededeelingen van het genootschap
openen Boekaankondiging
openen Architectura et Amicitia.30ste Algemeene, tevens 856ste gewone vergadering, gehouden 20 Januari 1886
openen Faillisementen
openen Van alles wat
Boeken:
(1)
openen Straatmeubilair Amsterdamse School 1911-1940
Lezingen:
(0)
Essay:
J.B. Springer (1854-1922)

Jacobus Bernardus Springer was een zoon van architect Willem Springer (1815-1907) en een broer van architect Johannes Ludovicus Springer (1850-1915). J.B. Springer was jarenlang als architect in dienst van de Afdeling Gebouwen van de Dienst der Publieke Werken Gebouw ... meer

In 1.93 sec.