Gegevens over Fels, H.
  Geboren te Rotterdam op 1882.03.20
  Overleden te Garderen op 1962.01.24
Nevenfuncties: Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst/bestuurslid/1910-1914 (omstreeks);Bond van Nederlandse Architecten/bestuurslid/1910-1914 (omstreeks);Meubelfabriek Labor Omnia Vincit, Oosterbeek/vrije medewerker/1916-1935
Archief: NAi/SMIT;Gelders Archief/Archief Provinciale Gelde
Werken:
(49)
openen Atelier Domhoff Herengracht 414 Amsterdam
openen Buffet van eikenhout en coromandel
openen Centrale Gelderland Weurtseweg 460 Nijmegen
openen Centrale Merwedehaven Kerkeplaat Dordrecht
openen Districtskantoor met winkel Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij Doetinchem
openen Districtskantoor Provinciale Gelderse Electriciteits-Maatschappij Apeldoorn
openen Eetkamerameublement in eikenhout LOV 1921
openen Elektriciteitscentrale Waalkade Nijmegen
openen Herenhuis Javastraat Den Haag
openen Hoofdkantoor Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij in villa Kraton Utrechtsestraat 55 Arnhem
openen Hoofdkantoor Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij Utrechtsestraat 47 Arnhem
openen Hotel Pomona Molenstraat 53 Den Haag
openen Interieur- en meubelkunst (ontwerp H. Fels)
openen KEMA-complex Utrechtseweg 310 Arnhem
openen Koninklijk Paleis (ontwerp A.P. Smits en H. Fels)
openen Laboratorium KEMA Utrechtsestraat Arnhem
openen Landhuis Duynrose Pompstationweg Scheveningen
openen Landhuis Kismet Vondellaan-Juliana van Stolberglaan Aerdenhout
openen Landhuis Meyendelseweg Wassenaar
openen Landhuis Theodora Carnegielaan 9 Den Haag
openen Landhuizen A. de Miranda Noolseweg Blaricum
openen Onderstation Apeldoorn Talingweg, Oude Beekbergerweg Apeldoorn
openen Onderstation Dodewaard Gesperdensestraat Dodewaard
openen Onderstation Doetinchem Keppelseweg, Energieweg Doetinchem
openen Onderstation Ede Knuttelweg Ede
openen Onderstation Het Broek Van Oldenbarneveldtstraat, Broekstraat Arnhem
openen Onderstation Kootwijk Radioweg Radio Kootwijk
openen Onderstation Lent Oosterhoutsedijk Lent
openen Onderstation Neerijnen
openen Onderstation Nijkerk Nachtegaalsteeg, Greshoflaan Nijkerk
openen Onderstation Nijmegen Winselingseweg 400 Nijmegen
openen Onderstation Nunspeet Elektraweg Nunspeet
openen Onderstation Tiel Wethouder Schootslaan Tiel
openen Onderstation Wapenveld Kanaaldijk Wapenveld
openen Onderstation Winterswijk
openen Onderstation Zutphen Voorsterallee, Wijnhofstraat Zutphen
openen Schakelstation Lochem
openen School Sneeuwbalstraat Den Haag (ontwerp H. Fels)
openen School voor lager onderwijs voor jongens en meisjes Den Haag
openen Standaardontwerp transformatorstation rechthoekig (ontwerp H. Fels?)
openen Standaardontwerp transformatorstation vierkant (ontwerp H. Fels?)
openen Verdeelstation Hemmen
openen Villa Dalvey Badhuisweg Den Haag
openen Villa Eikenrode Rijksstraatweg 390-394 Wassenaar
openen Villa Groenhove Tolweg 1 Den Haag
openen Woonhuis De Elshorst Burgemeester De Texlaan 12 Aerdenhout
openen Woonhuis De Spranck Tapijtweg 1 Scheveningen
openen Woonhuis K.J. Wijsman Koninginneduinweg Bloemendaal
Artikelen:
(115)
openen Prijsvraag voor een paleis.
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Interieur-kunst op den Haagschen Kunstkring
openen Architectuur-tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen Bij het plaatje in den tekst
openen Ingezonden
openen [Naschrift]
openen Prijsvragen. Woonhuysprijsvraag 1911
openen De Nederlandsche interieurkunst op de "Ideal Home Exhibition" te Londen, April 1912
openen Plaatwerk "De Architect"
openen Van allerlei aard
openen Algemeene ledenvegadering der V.A.N.K. op Zaterdag 1 Juli 1922, te A'dam
openen Personalia
openen De bouwkundige vormgeving van electrische centrales
openen U moet weten
openen Personalia
openen De nieuwe gebouwen van de K.E.M.A. te Arnhem architecten prof. ir. R.L.A. Schoemaker, H. Fels en G. Hamerpagt
openen De nieuwe gebouwen van de K.E.M.A. te Arnhem architecten prof. ir. R.L.A. Schoemaker, H. Fels en Hamerpagt
openen De nieuwe gebouwen van de K.E.M.A. te rnhem architecxten Prof. Ir. R.L. A. Schoemaker, H. Fels en G. Hamerpagt [...] III.
openen De nieuwe gebouwen van de K.E.M.A. te rnhem architecxten Prof. Ir. R.L. A. Schoemaker, H. Fels en G. Hamerpagt [...] IV.
openen Berichten
openen Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen De Nederlandsche interieurkunst op de 'Ideal Home Exhibition' te Londen, April 1912 [II]
openen Berichten
openen Een gedenkboek
openen Officieel gedeelte
openen Lijst van Architecten voor Volkswoningbouw
openen Algemeene Architecten-Associatie
openen De Ideal Home Exhibition
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen Na-beschouwingen over het internationale architectencongres
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen Jaarverslag van de Architectenraad
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Fabriekscomplex van de D.A.F. te Eindhoven
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Willem Penaat is op 5 mei, 81 jaar oud, overleden
openen Mededelingen
openen J. Postma 4 januari zeventig jaar
openen Th.J. van Elsberg 3 augustus 70 jaar
openen Mededelingen
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1962
openen J. Postma 4 januari zeventig jaar
openen Fabriekscomplex van de D.A.F. te Eindhoven
openen Een gedenkboek
openen Fabriekscomplex van de D.A.F. te Eindhoven
openen Willem Penaat is op 5 mei, 81 jaar oud, overleden
openen J. Postma 4 januari zeventig jaar
openen Th.J. van Elsberg 3 augustus 70 jaar
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen [Mededeelingen]
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen De nieue gebouwen van de "K.E.M.A." te Arnhem. Architecten Prof. R.L.A. Schoemaker en H. Fels te Den Haag
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Tentoonstellingen
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Berichten
openen Kroniek XVIII; De architectuurtentoonstelling van A. et A.
openen Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Jaarverslag van de Architectenraad
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Mededelingen
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1962
openen De architectuurtentoonstelling
openen Villa's nabij Den Haag
openen Haagsche woonhuis-architectuur (II)
openen Internationale Eereprijsvraag uitgeschreven door de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst bij gelegenheid van haar zestigjarig bestaan in 1902 [en] Rapport der Jury
openen Het villapark 'Zorgvliet'
openen De nieuwe gebouwen van de K.E.M.A. te Arnhem architecten prof. ir. R.L.A. Schoemaker, H. Fels en G. Hamerpagt
openen De nieuwe gebouwen van de K.E.M.A. te Arnhem architecten prof. ir. R.L.A. Schoemaker, H. Fels en Hamerpagt
openen De nieuwe gebouwen van de K.E.M.A. te Arnhem architecten Prof. Ir. R.L.A. Schoemaker, H. Fels en G. Hamerpagt [...] III.
openen De nieuwe gebouwen van de K.E.M.A. te Arnhem architecten Prof. Ir. R.L.A. Schoemaker, H. Fels en G. Hamerpagt [...] IV.
openen Een Electriciteits-Tentoonstelling te Arnhem
openen Centrale 'Gelderland' wordt in gebruik gesteld
openen Centrale
openen Het schakel- en transformatorstation der N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij
openen De nieuwe centrale der N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits Mij. aan den mond van het Maas-Waalkanaal te Nijmegen
openen Constructie en bouw van de gewapend beton-schoorsteenen van de centrale Gelderland. Voordracht gehouden voor de Betonvereeniging op 16 Mei 1936 te Amsterdam
openen De bouw- en waterbouwkundige werken van de centrale 'Gelderland'. Inleiding tot het bezoek van het Kon. Instituut van Ingenieurs aan de Centrale op 29 October
openen De N.V. tot Keuring van Electrotechnische Materialen K.E.M.A. Arnhem
openen Schoorstenen van gewapend beton
openen Ons nieuwe hoofdgebouw
openen De Inbedrijfstelling van het Centrale Schakelstation voor Ultra-Hooge Spanning van de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij door den Minister van Waterstaat
openen Een Kortsluitlaboratorium van groote capaciteit voor Nederland (I)
openen Een kortsluitlaboratorium van groote capaciteit voor Nederland (II)
openen De nieuwe KEMA-laboratoria te Arnhem
openen Het nieuwe kantoorgebouw van de P.G.E.M. te Arnhem
openen Er komt thans tekening in de Bouw der Centrale Gelderland II
openen De 50.000-10.000 Volt-transformatorstations te Lent en Apeldoorn
openen Landhuisbouw te Wassenaar II
openen De nieuwe gebouwen van de 'KEMA'te Arnhem. Architecten Prof. R.L.A. Schoemaker en H. Fels te Den Haag
openen Mededeelingen
openen De bouwkundige vormgeving van electrische centrales
Boeken:
(2)
openen Nederland bouwt in baksteen 1800-1940
openen 'Trotse Kastelen en Lichtende Hallen'. Architectuur van elektriciteitsbedrijven in Nederland tot 1960
Lezingen:
(0)
Essay:
A.P. Smits (1881-1957), H. Fels (1882-1962) en C. van de Linde (1886-1941)

Het gezamenlijke oeuvre van Anthonie Pieter Smits en Hendrik Fels bestaat grotendeels uit landhuizen en villa's in Den Haag en omgeving. Vanaf 1920 gingen beide architecten hun eigen weg. Smits bleef in de eerste plaat ... meer

In 6.52 sec.