Gegevens over Slothouwer, D.F.
  Geboren te Manjong (Java) op 1884.11.05
  Overleden te Amsterdam op 1946.12.03
Adres(sen): P.C. Hooftstraat 143, 1071 BT Amsterdam
Nevenfuncties: Technische Hogeschool Delft/hoogleraar architectuur/1926.09.02-1946.05.01;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (MBVA)/bestuurslid/1915.07.26-1919.01.11;BNA/bestuurslid en secretaris/1919.01.11-1920;BNA/bestuurslid en secretaris/1922-1923;Bouwkundig Weekblad/voorzitter redactie/1917-1926;XIe Internationaal Architectencongres/voorzitter/1927;XIVe Internationaal Architectencongres/Nederlands afgevaardigde/1937;XVe Internationaal Architectencongres/Nederlands afgevaardigde/1939;Dagelijks bestuur Bond Heemschut/lid/1931 (afgetreden);Schoonheidscommissie Amsterdam/lid/1924 (vanaf);Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Commissie tot het verzamelen van stukken geschikt ter opname in de uitgaven der Maatschappij/1907 (vanaf);Prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen te Alkmaar (Karenhuizen) uitgeschreven door de Vereeniging Volkshuisvesting Alkmaar/jurylid/1917;Prijsvraag voor een tijdelijk restaurant, uitgeschreven door de MBVA/jurylid/1918;Commissie ter voorlichting van de Regeering of de inrichting van een Rijks Architectuurmuseum gewenscht is/lid/1918;Commissie voor de Bibliotheek van de MBVA/lid/1917.05.23-1921;Commissie inzake particuliere opdrachten aan ambtenaren-architecten (BNA)/lid/1921;Prijsvraag voor een kerkgebouw der gereformeerde kerk te Amsterdam/jurysecretaris/1924;Royal British Institute of Architects (RIBA)/Honorary Corresponding Member/1924 (vanaf);Eerecomité voor de Architectuurtentoonstelling in de Statenzaal van het Prinsenhof te Haarlem/lid/1927;Prijsvraag boekband voor Geschiedenis van Amsterdam (Uitgeverij 'Joost van den Vondel')/jurylid/ 1930;Commissie voor Intellectueele Samenwerking (Volkenbond)/lid/1931 (vanaf);Commissie voor de Stedebouwkundige Leergang van de Technische Hogeschool Delft en het Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw/lid/1937-1938;Commissie van advies van het Fonds Gysberti Hodenspijl/lid/1933
Ereblijken: Prix de Rome, Gouden Medaille/1909;Commandeur in de Danebrog-orde/;Orde van de Witte Leeuw van Tsjec
Werken:
(33)
openen Bankgebouw Amsterdam (verbouwing door D.F. Slothouwer)
openen Chauffeurswoning landhuis Rustenhoven Maartensdijk
openen Clubgebouw Amsterdamsche IJsclub met ijsbanen Amsterdam
openen Comenius Mausoleum Naarden
openen Domkerk Domplein Utrecht
openen Gebouw Havenarbeidsreservedienst Amsterdam
openen Gebouw voor een Academie van Beeldende Kunsten (ontwerp D.F. Slothouwer)
openen Gemeentehuis voor een kleine gemeente (ontwerp D.F. Slothouwer)
openen Heilig Hartkerk Utrecht
openen Landhuis Aanlegsteeg 4 Maartensdijk
openen Landhuis De Neude Nijkerk (ontwerp D.F. Slothouwer)
openen Landhuis Hattem (ontwerp D.F. Slothouwer)
openen Nederlands paviljoen Wereldtentoonstelling New York 1939 (ontwerp D.F. Slothouwer)
openen Oranjekerk Utrecht
openen Pand der Liefde Adelaarshoek 3 Hattem
openen Prijsvraagontwerp kantoorgebouw Chicago Tribune
openen Prijsvraagontwerp Wagner-Operagebouw Amsterdam (ontwerp D.F. Slothouwer)
openen Prinselijk verblijf op een duin (ontwerp D.F. Slothouwer)
openen Reisschetsen Scandinavië en Duitsland (door D.F. Slothouwer)
openen Reisschetsen Zuid-Europa (door D.F. Slothouwer)
openen Royaards Schouwburg Amsterdam
openen Schoolgebouw Domplein Utrecht
openen Sociëteitsgebouw De Groote Club Amsterdam
openen Stadhuis Amsterdam (ontwerp D.F. Slothouwer)
openen Stands Delftse fabrieken 3e Jaarbeurs Utrecht
openen Vredespaleis en bibliotheek Carnegieplein 2 Den Haag
openen Vredespaleis en bibliotheek Den Haag
openen Woningbouwcomplex Banstraat, Nicolaas Maesstraat, Frans van Mierisstraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Waverstraat Amsterdam
openen Woonhuis Rijnsbugerweg hoek Oegstgeestlaan Leiden (ontwerp D.F. Slothouwer)
Artikelen:
(420)
openen Theorie en praktijk
openen Meer openbaarheid! De bouw van het Nederlandsch paviljoen op de Wereldtentoonstelling te New York
openen Aan alle Nederlandsche kunstenaars[.] Aan alle Nederlandsche architecten[.] Aan allen die de ontwikkeling van de Nederlandsche kunst na aan het hart ligt
openen Slothouwer
openen Kunst en maatschappij
openen An American tragedy
openen Makkink, J.H.
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1195ste gewone vergadering gehouden op 6 September 1905 in "Parkzicht"
openen Verslag van de 1196ste genootschaps-vergadering, gehouden op 13 September 1905 in cafe "Parkzicht"
openen Prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap
openen De prijskamp in de schoone bouwkunst. (Prix de Rome)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1218e gewone tevens 51ste algemeene genootschapsvergadering gehouden in "Parkzicht" op Woensdag 19 Dec. 1906
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Kunstgewerbe und Architektur
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia" over het jaar 1907. Uitgebracht in de 52ste Algemeene Vergadering van 18 December 1907
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Berichten
openen Prix de Rome
openen Berichten
openen Ontwerp voor een Rijks-Akademie van Beeldende Kunsten
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Architectuur tentoonstelling
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Tentoonstelling Slothouwer
openen Tentoonstelling-Slothouwer
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Van allerlei aard
openen Tentoonstelling teekeningen-Slothouwer
openen Tentoonstelling in de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen [Uit het Bouwkundig Weekblad ...]
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over 1921
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over het jaar 1922
openen De nieuwe schoonheidscommissie te Amsterdam [...]
openen Het operagebouw der WAgnervereeniging
openen Aan H.H. bestuurderen der stichting "De Wagnervereeniging"
openen Toelichting. Motto: "Lohengrin-motief". Ontwerp arch. Dr. Ir. D.F. Slothouwer
openen Prof. Dr. Ir. D.F. Slothouwer
openen Ir. D.F. Slothouwer over de Architectonische Compositie
openen De invloed van Dr. Berlage of de ontwikkeling der Nederlandsche Bouwkunst
openen De Algemeene Stedenbouwtentoonstelling te Berlijn
openen Tentoonstelling van den wederopbouw te Brussel
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Dr. Jan Kalf
openen Jury-rapport over de openbare prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen te Alkmaar (Karenhuizen)
openen Prof. dr D.F. Slothouwer overleden
openen Lezers schrijven ons:
openen Personalia
openen Directie Spoorweg Bouwbedrijf
openen Veertig jaren 'Hendrick de Keyser'
openen Jacobus Roman, architect, 1640-1716
openen B.W.H. Ziesenis
openen Kerkbouw
openen Monumenten
openen Nieuwe Boeken.
openen Voorgenomen werken.
openen Nieuwe uitgaven.
openen Voorgenomen werken.
openen Nieuwe uitgaven.
openen Congres voor religie en bouwkunst
openen Voorgenomen
openen Voorgenomen werken
openen Nieuwe uitgaven
openen Internationaal woningcongres
openen Verslagen van vergaderingen
openen Prijsvragen:Gemeentehuis te Zeist
openen De excursie van de Technische Hoogeschool naar Engeland
openen De excursie der Technische Hoogeschool naar Engeland (vervolg van vlz. 556)
openen De excursie der Technische Hoogeschool naar Engeland (vervolg van blz. 581. Slot)
openen Personalia
openen Prix de Rome- onwerp academie van beeldende kunsten
openen De Algemeene Stedenbouwtentoonstelling te Berlijn
openen Het ontwerp van Alfred Messel voor een nieuw Museum op het Museum-eiland te Berlijn
openen Huldiging Prijswinnaar 'Prix de Rome' te Delft
openen Kopenhagen, de stad der koperen torens
openen Berichten
openen Teekeningen van D.F. Slothouwer
openen Prix de Rome-Bouwkunst
openen Gamle bygninger paa landet i opmaaling, fotografi og beskrivelse, udgivet af Foreningen af 3Dcbr 1912 Köbenhavn 1911
openen Tentoonstelling opmetingen van D.F. Slothouwer (Prix de Rome)
openen Th.G. Schill (necrologie)
openen Het nieuwe gebouw van 'De groote club' te Amsterdam
openen Jury-rapport over de openbare prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen te Alkmaar (Karenhuizen)
openen Jaarverslag
openen Prijsvragen
openen Ingekomen stukken:Prijsvraag Karenhuizen Alkmaar
openen Gamle bygninger paa landet. II
openen Jaarverslag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Studieprijsvraag
openen Berichten
openen Onze musea
openen Over M.H. Baillie Scott
openen Studie-prijsvraag 1918. Een ontwerp voor een tijdelijk restaurant [...]
openen Zuinig Bouwen
openen N. Eekman
openen Ledenvergadering
openen Architectuurmuseum
openen Stand der Delftsche Fabrieken
openen
openen Indrukken van het stedenbouwkundig congres te Parijs
openen Naar aanleiding van het stedenkundig congres te Parijs
openen Interieurkunst
openen De Amsterdamsche schoonheidscommissie
openen Tentoonstelling van den wederopbouw te Brussel
openen Ivan Mestrovic
openen Over bouwbeeldkunst en nog wat
openen Indrukken uit Londen (1)
openen Indrukken uit Londen (2)
openen Uit Denemarken
openen Het pand der liefde te Hattem
openen Tentoonstelling van middenstandswoningen in de kon. school voor techniek en ambacht te 's-Hertogenbosch
openen Wat zijn de geveolgen?
openen Ter herinnering [aan Leliman]
openen Martin Nyrop [in memoriam]
openen Plaatwerk
openen Stockholms Enskildabank
openen Notities over het raadhuis van Stockholm
openen Liljevalchs Kunsthal te Stockholm
openen Ontvangen tijdschriften
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Verslag der schoonheidscommissie te Amsterdam over 1921
openen De Masthuggskerk te Göteborg
openen Situatie Amstels Bouwvereeniging
openen De prijsvraag der Chicago Tribune
openen Verslag der schoonheidscommissie te Amsterdam [...] 1922
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen De Zuidkant van Amsterdam
openen Gotenborgs tentoonstelling; de architectuur
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen De tentoonstelling te Gothenborg
openen De toegepaste kunst en haar pavilloen te Göteborg
openen Schoonheidscommissie III
openen Lezing Dr. Ir. D.F. Slothouwer te Londen
openen Eerste promotie van een bouwkundig ingenieur te Delft
openen Prijsvraag voor een kerkgebouw der gereformeerde kerk te Amsterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen Het stadhuis van Stockholm
openen Allerlei Berichten [...]
openen Bouwkunst der Nederlandsche Renaissance in Denemarken
openen "Old domestic architecture of Holland"
openen Over Zweedsche kasteelen (I)
openen Over Zweedsche kasteelen
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen Berichten: het operagebouw der Wagnervereeniging
openen Tentoonstelling plannen opera-gebouw
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Beschouwingen over de plannen voor het nieuwe operagebouw te Amsterdam
openen Mededeelingen; Voordracht [...] Det gamle Amsterdam
openen Wat kunnen wij van de oude monumenten leeren?
openen Wat kunnen we van de oude monumenten leren
openen Berichten
openen Een vreemde beslissing
openen Bestuur en commissies van den BNA
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1926
openen Congresnummer
openen Architectuur tentoonstelling kring "Haarlem"
openen Kroniek van de week
openen Religie en Bouwkunst
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Kroniek van de week
openen Het vraagstuk tot het bouwen van het Leidsche Raadhuis
openen Studieprijsvraag voor een kerkgebouw
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Het theater Pigalle te Parijs
openen Prijsvraag "boekband"
openen Indrukken van de kunstnijverheidstentoonstelling te Stockholm
openen De Masaryk tehuizen te Praag
openen Indrukken van de conferentie te Athene
openen Venetiaansche Bruggen
openen Brescia
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Eenige indrukken uit Praag
openen De lijst ingevolge de monumentenverordening van Amsterdam
openen Verslag van het XIIIe internationale architectencongres te Rome, september 1935
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Perceel 168 Heerengracht te Amsterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1935
openen Ned. gedelegeerde op het XIVe Internationale Architectencongres
openen Het nederlandsche paviljoen op de wereldtentoonstelling te New York in 1939
openen Wereldtentoonstelling te New York 1939
openen Rondom New York
openen 15e internationaal architecten-congres te Washington
openen Dr. Jan Kalf
openen Het Nederlandsche paviljoen op de New York World's Fair 1939
openen De restauratie van de Domkerk te Utrecht
openen Het restaureren van oude monumenten
openen In memoriam E.Gunnar Asplund
openen Studiekring restauratie van oude gebouwen
openen Notulen van de ledenvergadering van den B.N.A. op 14 december 1946, I.
openen Voorgeschiedenis Architectuurmuseum
openen "De mise en scène van de architectuur"-Plan the impossible'
openen Jury-rapport over de openbare prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen te Alkmaar (Karenhuizen)
openen De klassieken in de architectuuropleiding
openen Overzicht "Prix-de-Rome" voor Schone Bouwkunst
openen Uit onze lectuur
openen Nieuwe uitgaven. Bouwkunst
openen Allerlei. Stedebouwkundige leergang
openen Prof. dr. D.F. Slothouwer +
openen Van den Architectonische redacteur
openen J.H.W. Leliman +
openen Boekbespreking
openen Dr. Jan Kalf
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Dr. Jan Kalf
openen Jury-rapport over de openbare prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen te Alkmaar (Karenhuizen)
openen Theorie en praktijk
openen De excursie van de Technische Hoogeschool naar Engeland
openen De excursie der Technische Hoogeschool naar Engeland (vervolg van blz. 556)
openen De excursie der Technische Hoogeschool naar Engeland (vervolg van blz. 581 Slot)
openen De Algemeene Stedenbouwtentoonstelling te Berlijn
openen Het ontwerp van Alfred Messel voor een nieuw Museum op het Museum-eiland te Berlijn
openen Kopenhagen, de stad der koperen torens
openen Gamle bygninger paa landet
openen Gamle bygninger paa landet. II
openen Jury-rapport over de openbare prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen te Alkmaar (Karenhuizen)
openen Onze musea
openen Over M.H. Baillie Scott
openen Studie-prijsvraag 1918. Een ontwerp voor een tijdelijk restaurant [...]
openen Zuinig Bouwen
openen N. Eekman
openen Stand der Delftsche Fabrieken
openen Adres ingevolge besluit van de Alg. Verg. van den Gemeenteraad van Amsterdam
openen Indrukken van het stedenbouwkundig congres te Parijs
openen Naar aanleiding van het stedenkundig congres te Parijs
openen Interieurkunst
openen De Amsterdamsche schoonheidscommissie
openen Tentoonstelling van den wederopbouw te Brussel
openen Ivan Mestrovic
openen Indrukken uit Londen (1)
openen Indrukken uit Londen (2)
openen Uit Denemarken
openen Wat zijn de gevolgen?
openen Ter herinnering [aan Leliman]
openen Martin Nyrop [in memoriam]
openen Stockholms Enskildabank
openen Notities over het raadhuis van Stockholm
openen Liljevalchs Kunsthal te Stockholm
openen De Masthuggskerk te Göteborg
openen De prijsvraag der Chicago Tribune
openen Gotenborgs tentoonstelling; de architectuur
openen Schoonheidscommissie III
openen Prijsvraag voor een kerkgebouw der gereformeerde kerk te Amsterdam
openen Het stadhuis van Stockholm
openen Over Zweedsche kasteelen (I)
openen Over Zweedsche kasteelen
openen Wat kunnen wij van de oude monumenten leeren?
openen Wat kunnen we van de oude monumenten leren
openen Het theater Pigalle te Parijs
openen Indrukken van de kunstnijverheidstentoonstelling te Stockholm
openen De Masaryk tehuizen te Praag
openen Indrukken van de conferentie te Athene
openen De tentoonstelling te Gothenborg
openen De toegepaste kunst en haar pavilloen te Göteborg
openen Venetiaansche Bruggen
openen Brescia
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Eenige indrukken uit Praag
openen De lijst ingevolge de monumentenverordening van Amsterdam
openen Verslag van het XIIIe internationale architectencongres te Rome, september 1935
openen Het nederlandsche paviljoen op de wereldtentoonstelling te New York in 1939
openen Dr. Jan Kalf
openen Het restaureren van oude monumenten
openen In memoriam E.Gunnar Asplund
openen Toelichting. Motto: 'Lohengrin-motief'. Ontwerp arch. Dr. Ir. D.F. Slothouwer
openen Opmerkingen over Theaterbouw
openen Zweedsche kunstnijverheid
openen Dr. Jan Kalf
openen Prijskamp - Bouwkunst
openen Prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen te Alkmaar
openen Studie-prijsvraag voor een ontwerp van een tijdelijk restaurant
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Massa-fabricage van woningen
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Op en om de Dam te Amsterdam (Vervolg en Slot)
openen De Bouwkunst der Middeleeuwen
openen Architectuurmuseum
openen [Mededeelingen]
openen Mededeelingen
openen Internationaal Architectencongres
openen Mededeelingen
openen Nieuwe werken
openen Gunningen
openen Internationaal architectencongres
openen Een technische excursie
openen Internationaal Architecten-Congres
openen 12e Internationale Architectencongres
openen Moderne architectuur te Utrecht
openen Internationale organisatie van architecten
openen Bouwkunst en vormleer
openen Architect W. Kromhout Czn. gehuldigd
openen Dr. H.P. Berlage +
openen Mededeelingen
openen Prof. van der Steur zeventig jaar
openen Mededeelingen
openen Het Nederlandsch paviljoen op de Wereldtentoonstelling te New York in 1939. Architect Prof. Dr. Ir. D.F. Slothouwer, B.N.A.
openen Technische vraagbaak
openen Mededeelingen
openen Architectuur-Museum
openen De Prix de Rome 1935
openen Mart Stam
openen Theorie en praktijk
openen Oude architectentekeningen
openen Studie-prijsvraag 1918. Een ontwerp voor een tijdelijk restaurant uitgeschreven door de 'Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst' te Utrecht
openen Eenige vondsten in de Utrechtsche Domkerk
openen Theorie en praktijk
openen De Prix de Rome 1935
openen Meer openbaarheid! De bouw van het Nederlandsch paviljoen op de Wereldtentoonstelling te New York
openen Slothouwer
openen Verslagen van vergaderingen
openen Personalia
openen Jaarverslag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Ingekomen stukken
openen Prijsvragen
openen Jaarverslag
openen Studieprijsvraag
openen Berichten
openen Ledenvergadering
openen Architectuurmuseum
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Verslag der schoonheidscommissie te Amsterdam over 1921
openen Verslag der schoonheidscommissie te Amsterdam [...] 1922
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Eerste promotie van een bouwkundig ingenieur te Delft
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen Allerlei Berichten [...]
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen Bestuur en commissies van den BNA
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1926
openen Architectuur tentoonstelling kring 'Haarlem'
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Prijsvraag 'boekband'
openen Perceel 168 Heerengracht te Amsterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1935
openen Ned. gedelegeerde op het XIVe Internationale Architectencongres
openen 15e internationaal architecten-congres te Washington
openen De klassieken in de architectuuropleiding
openen Overzicht 'Prix-de-Rome' voor Schone Bouwkunst
openen Allerlei. Stedebouwkundige leergang
openen Prof. dr. D.F. Slothouwer +
openen [Uit het Bouwkundig Weekblad ...]
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over 1921
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over het jaar 1922
openen De nieuwe schoonheidscommissie te Amsterdam [...]
openen Mededeelingen van het bestuur
openen Prof. Dr. Ir. D.F. Slothouwer
openen Architectuur-Museum
openen 's Rijks Architectuurmuseum
openen Rijks-Architectuur Museum
openen Ledenlijst
openen Algemene vergadering van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond
openen Ledenlijst
openen Onderscheiding voor den architect H. van der Kloot Meijburg
openen Lijst der leden en correspondeerende leden van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond
openen Rede van de voorzitter Jhr. Dr. D.P.M. Graswinckel
openen 'Als de Phoenix uit de assche herrezen'. De prijsvraag en herbouwplannen voor het raadhuis van Leiden 1929-1933
openen Prof. dr D.F. Slothouwer overleden
openen Amsterdam, De Groote Club
openen An American tragedy
openen Kerkbouw
openen Monumenten
openen Voorgenomen werken
openen Voorgenomen
openen Voorgenomen werken
openen Nieuwe uitgaven
openen Bouwkunst en Vriendschap. Prijsvraag 1905
openen Prix de Rome - onwerp academie van beeldende kunsten
openen Berichten
openen Teekeningen van D.F. Slothouwer
openen Prix de Rome-Bouwkunst
openen Th.G. Schill (necrologie)
openen Het nieuwe gebouw van "De groote club" te Amsterdam
openen Het pand der liefde te Hattem
openen Situatie Amstels Bouwvereeniging
openen De Zuidkant van Amsterdam
openen Berichten: het operagebouw der Wagnervereeniging
openen Tentoonstelling plannen opera-gebouw
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Beschouwingen over de plannen voor het nieuwe operagebouw te Amsterdam
openen Berichten
openen Een vreemde beslissing
openen Congresnummer
openen Wereldtentoonstelling te New York 1939
openen Rondom New York
openen Het Nederlandsche paviljoen op de New York World's Fair 1939
openen De restauratie van de Domkerk te Utrecht
openen Prof. Dr. Ir. D.F. Slothouwer 5 november 1884 - 3 december 1946
openen De Dam te Amsterdam. Het nieuwe gebouw van De Groote Club
openen Aan H.H. bestuurderen der stichting 'De Wagnervereeniging'
openen Prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap
openen De prijskamp in de schoone bouwkunst. (Prix de Rome)
openen De staatsbegroting
openen De restauratie van de Dom te Utrecht
openen De Utrechtsche Dom
openen Lotgevallen van monumenten. Utrecht. Opgravingen op het Domplein
openen Lotgevallen van monumenten in Nederland. Naarden
openen Boekbespreking. Dr. E.J. Haslinghuis en C.J.A.C. Peeters, De Dom van Utrecht, Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst I 1, tweede aflevering
openen De idee-fixe van 'oude'luister: het Vijf Kerken Restauratieplan voltooid
openen Boekbespreking. M.Th. van Thoor, Het gebouw van Nederland. Nederlandse paviljoens op de wereldtentoonstellingen 1910-1958
openen Het Nederlandsch paviljoen op de Wereldtentoonstelling te New York in 1939. Architect Prof. Dr. Ir. D.F. Slothouwer, B.N.A.
Boeken:
(10)
openen Ontwerpen van de verbouwing en uitbreiding van het gebouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal
openen Religie en Bouwkunst
openen Amsterdamsche huizen 1600-1800
openen De paleizen van Frederik Hendrik
openen Bouwkunst der Nederlandsche Renaissance in Denemarken
openen Het kasteel Amerongen en zijn bewoners
openen Religie en bouwkunst
openen Deensche architectuur
openen Old domestic architecture of Holland
openen Wat kunnen wij van oude monumenten leeren?
Lezingen:
(3)
openen Eenige kerken van den laatsten tijd in Zweden
openen Modern Dutch Architecture
openen Det gamle Amsterdam
Essay:
D.F. Slothouwer (1884-1946)

Opleiding

Dirk Frederik Slothouwer werd op 5 november 1884 geboren te Manjong in de residentie Japara op Java. Hij studeerde van 1900 tot 1905 aan de Technische Hogeschool te Delft en behaalde in 1905 zijn diploma als bouwkundig ingenieur. Slothouwer werkte ... meer

In 4.95 sec.