Gegevens over Sijmons, H.F.
  Geboren te Amsterdam op 1881.12.26
  Overleden te Vreeland op 1961.02.02
Nevenfuncties: Kring Hilversum van BNA/voorzitter/;gemeentelijke schoonheidscommissie te Hilversum/voorzitter/;diverse Gooise schoonheidscommissies/lid/
Werken:
(5)
openen Apostolische kerk Witte de Withstraat Amsterdam
openen Houten landhuis Erven Dorens Vredelaan 16 Laren
openen Landhuis Hoogeynd Eikenlaan 25 Hilversum
openen Twee dubbele woonhuizen Naarderstraat Huizen
openen Woonhuis Bruyn Eikenlaan Hilversum
Artikelen:
(72)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1300ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1 November 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De excursie naar Gent
openen Typisch Hollandsch!
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1913
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Ingekomen periodieken
openen [De afgevaardigde leden]
openen [Schoonheidscommissies]
openen Reclame!
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Architecten Commissies
openen Plan voor hotel in Amsterdam Zuid
openen Personalia
openen Atelierwoningen met inzicht en respect behandeld
openen Stalen ramen dikwijls te restaureren
openen Voorgenomen werken.
openen De prijsvraag in Amsterdam "Zuid".
openen ''t Houdt geen steek'
openen Architecten met de pen
openen Lijst van Architecten voor Volkswoningbouw
openen Algemeene Architecten-Associatie
openen School met den bijbel te Laren N.-H.
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Kroniek van de week
openen Ontwerp voor een raadhuis te Enschede
openen Tentoonstelling van den kring Hilversum van den B.N.A.
openen Apostolisch vereenigingsgebouw te Bussum van H.F. Symons
openen Tentoonstelling van den 'Gooisch Kring' van de BNA te Bussum
openen Bouwkunst tentoonstelling Gooische Kring van den B.N.A.
openen J.C. van Epen 60 jaar; 1880 - 14 maart- 1940
openen Samenstelling Raden van Orde in de Districten
openen Aan d' Amstel en het IJ daar doet zich heerlijk ope....
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Twee tachtigjarige architecten
openen Over de tentoonstelling "Collectie Van der Steur"
openen Mededeling van overlijden
openen J.C. van Epen 60 jaar, 1880 - 14 maart - 1940
openen Rapport over de projecten, ingezonden op de prijsvraag voor het maken van een voorlopig ontwerp voor de afbouw van de St. Martinitoren te Weert
openen Tentoonstellingen. Haagsche Kunstkring
openen Over Baksteenbouw [...] (Slot)
openen Gebouw Hersteld Apostolische Gemeente, Amsterdam
openen Emma-Apotheek te Hilversum
openen Algemeene Architecten-Associatie
openen Het Gebouw voor de Tweede Kamer
openen Architectura's twaalfde lustrum
openen Emma-apotheek te Hilversum
openen Landhuis te Overveen. H.F. Symons Jr., architect
openen Landhuisje te Blaricum, architect H.T. Sijmons, Laren N.-H.
openen Gebouw "Batavia". Prins Hendrikkade te Amsterdam. Architect H.F. Sijmons
openen Gebouw "Batavia". Prins Hendrikkade te Amsterdam. Architect H.F. Symons
openen De bijlage
openen Tentoonstelling van den Kring Hilversum B.N.A.
openen Afloop Aanbestedingen
openen De Kring 'Het Gooi' van den B.N.A.
openen Architectuur-Tentoonstelling te Bussum
openen Amsterdamsche Architectuur. Het Noord-Oostelijk deel van den Watergraafsmeer
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Twaalf lustra
openen Lustrumtentoonstelling van 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het genootschap
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: H.F. Sijmons (1881-1961)

Hermanus Franciscus Sijmons ontwierp o.a. enkele Amsterdamse woonwijken, en kerkgebouwen voor hersteld apostolische gemeenten in Amsterdam, Bussum, Hengelo, Rotterdam.

NB: het oeuvre van H.F. Sijmons is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 3.48 sec.