Gegevens over Sevenhuijsen, F.
  Geboren te Haarlem op 1916.12.19
  Overleden te ... op 1987
Nevenfuncties: Rijksgebouwendienst/architect/1953-1972;Rijkgebouwendienst/rijksbouwmester ad interim en adjunct-rijksbouwmeester/1972-1981
Werken:
(0)
Artikelen:
(57)
openen Inleiding gehouden door F. Sevenhuysen
openen Een uitzichttoren voor den geest van Doorn
openen Resumé causerie F. Sevenhuysen
openen A et A. Mededelingen
openen Inleiding gehouden door F. Sevenhuysen
openen Studiecommissie bouwkundige voorzieningen voor het gevangeniswezen
openen U moet weten
openen Tentoonstellingen
openen Personalia
openen Prijsvragen
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Conferentieoord aan het IJsselmeer
openen Spiegel van de week
openen Overdracht 10.00ste naoorlogse woning in Arnhem
openen Personalia
openen Bouwplannen
openen U moet weten ...
openen Ontwerp voor paleis van justitie te Den Haag
openen Paleis van Justitie in Den Haag
openen Quist krijgt A.J. van Eckprijs
openen Een bouwwerk te selecteren ... Toespraak van ir. F. Sevenhuysen bij de uitreiking van de A.J. van Eckprijs aan prof. W.G. Quist
openen tentoonstellingen
openen Betonvereniging
openen Medespeler in de totstandkoming van de gebouwde omgeving
openen Rijksgebouwendienst en toegepaste kunst
openen Vormgeving sociaal-culturele centra
openen In memoriam J.J.M. Vegter
openen Uitbreiding gerechtshof
openen Lustrum-studieprijsvraag voor een boerderij met theeschenkerij
openen Studieprijsvraag, uiteschreven door het genootschap "Architectura et Amicitia"
openen Studieprijsvraag, uitgeschreven door het genootschap 'architectura et amicitia
openen studieprijsvraag
openen Ir. G, Friedhoff: Rijksbouwmeester
openen Ontwerp voor Paleis van Justitie te Den Haag
openen Toepassing van natuursteen
openen Medespeler in de totstandkoming van de gebouwde omgeving
openen Werkgroep prijsvraag
openen Architectura et Amicitia - Academie.
openen Ere-comité, samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging voor Voortgezet en Hoger Bouwkunst Onderricht 1908-1958
openen Architectura et Amicitia - Academie
openen Jubileum-prijsvraag
openen A et A. Mededelingen
openen Rede van Ir. F. Sevenhuijsen bij de aanvaarding van het voorzitterschap van het Genootschap Architectura et Amictia
openen Genootschap A. et A.
openen Academie van Bouwkunst Amsterdam
openen Van het bestuur van A et A.
openen Bij het verscheiden van Ben Merkelbach
openen Prof. Granpré Molière, de hoogleraar
openen Ter inleiding
openen Nieuw Paleis van Justitie te Arnhem
openen Architectuur en Konstructie
openen Inleiding gehouden door F. Sevenhuysen
openen Rede van Ir. F. Sevenhuijsen bij de aanvaarding van het voorzitterschap van het Genootschap Architectura et Amictia
openen Brief aan minister:wijziging monumentenwet dringend nodig
openen Bij het verscheiden van Ben Merkelbach
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
F. Sevenhuijsen (1916-1987)

Frank Sevenhuijsen ontwierp als architect bij de Rijksgebouwendienst o.a. het Paleis van Justitie aan Markt te Arnhem.

NB: het oeuvre van F. Sevenhuijsen is niet (volledig) geïnventariseerd; zie Corjan van der Peet & Guido Steenmijer (red), 'De Rijksbouwmee ... meer

In 2.11 sec.