Gegevens over Schut, W.F.
  Geboren te Amsterdam op 1920.08.21
  Overleden te Nieuwerkerk aan den IJsse op 2006.08.15
Opleiding: Technische Hogeschool Delft/
Nevenfuncties: Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland/directeur/1945-1967;kabinet De Jong/minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening/1967-1971
Ereblijken: eredoctoraat TH Delft/1982
Werken:
(1)
openen stedebouwkundige studie Zoetermeer (ontwerp werkgroep ontwikkeling Zoetermeer)
Artikelen:
(233)
openen Diversen
openen Stadsuitbreiding <-> landbouw en recreatie
openen Bond van Nederlandsche stedebouwkundigen
openen Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Stad en Landschap van Zuid-Holland
openen Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland
openen Structuurschets Voorne-Putten
openen Spiegel van de week
openen Structuurplan Middelburg-Vlissingen
openen Dubbelstad van 20.000 inwoners op Walcheren
openen Spiegel van de week
openen Verkeer in de woonwijk
openen Plan Westpolder, Papendrecht
openen Boekentafel
openen Welstandsnummer 1961
openen Lezers schrijven ons
openen Structuurplan voor "dam-gemeenten"
openen Streekplan van dertien gemeenten
openen De ontwikkeling der stedebouwkunde
openen U moet weten ...
openen Stedebouwkundig kader van Spijkenisse
openen Verstedelijking
openen Verstedelijking - het probleem en de uitwerking
openen Eclatante stedebouw
openen Zoetermeer wordt stad met 100.000 inwoners
openen [Redactionele inleiding]
openen Het welstandsaspect
openen Het woonmilieu
openen Personalia
openen Spiegel van de week
openen Personalia
openen Boekentafel
openen Ministerieel bezwaar tegen wereldvolkswoning
openen Spiegel van de week
openen Stad en Landschap
openen Spiegel van de week
openen Ruimtelijke ordening over de grenzen heen
openen Regering aanvaardt hoofdlijnen Nota ruimtelijke ordening
openen Spiegel van de week
openen Ruimtelijke ordening over de grenzen heen
openen Regering aanvaardt hoofdlijnen Nota ruimtelijke ordening
openen Derde congres van Bergeyk
openen Spiegel van de week
openen Ruimtelijke problemen van het Gooi
openen Extra overheidssteun bouwnormalisatie
openen Plan Deventer-dubbelstad afgewezen
openen De Tweede Kamer en de Nota ruimtelijke ordening
openen Ruimtelijke ordening in Zeeland
openen Spiegel van de week
openen Financiële en bestuurlijke aspecten van de ruimtelijke ordening
openen Spiegel van de week
openen Minister Schut antwoordt huurders
openen Spiegel van de week
openen Huurliberalisatie gaat verder in 1967
openen Spiegel van de week
openen Streven gericht op uniformering grondkosten
openen Spiegel van de week
openen Huurverhoging woningen met jaarlijkse bijdrage
openen Nieuw woongebied te Soest
openen Spiegel van de week
openen Lezers schrijven
openen Grondprijzen voor de woningbouw
openen Bouwdag 1968
openen De vorm van ons land
openen Voor randgebieden IJsselmeer geen meldingsplicht
openen Spiegel van de week
openen Bouwen op een keerpunt
openen Geen verontrustende ontwikkeling door huurliberalisatie
openen Spiegel van de week
openen Beschermde stads- en dorpsgezichten
openen Ontwikkeling van Deventer
openen Zuidelijk Flevoland
openen Wijziging Huurwet aangenomen
openen Wetsvoorstel huurdersbijdragen woningwetwoningen
openen Geen stagnatie van bouwstromen
openen Spiegel van de week
openen Jhr. mr. M.L. de Brauw voorzitter Bouwcentrum en Ratiobouw
openen Minister Schut opent dienstencentrum
openen Huurprijzen in geliberaliseerde gebieden
openen Oveheid en wooncultuur
openen Bouwnijverheid heeft visie nodig
openen Extra subsdie voor experimentele woningbouw
openen Spiegel van de week
openen De toekomst van Den Haag
openen Ministerieel bezwaar tegen hoogbouw in Hilversum
openen De stand van de woningbouw in de Tweede Kamer
openen Geen extra woningcontingent voor Limburg
openen Ontwikkeling bouwnijverheid tot en met 1970
openen Steden in steigers
openen Bouwplanning
openen Spiegel van de week
openen De toekomst van het oude woningbestand
openen Wetsontwerp Huurdersbijdragen aangenomen
openen Subsidie
openen Meerjarenplanning heeft visie
openen Grondkosten voor woningbouw
openen Verdere huurliberalisatie
openen Houtdag 1968 was een houtskeletbouwdag
openen Minister Schut praat graag over ruimtelijke ordening
openen Bouwkosten
openen Beëindiging meldingsplcht
openen Spiegel van de week
openen Vertragende facoren bij stadssanering
openen Ontwikkelingscycluswoningen
openen Achterstand in woningbouw wordt royaal ingehaald
openen Industrieterrein Moerdijk
openen Regering vóór verhuizing Sociaal Fonds
openen Rijksbijdragen voor reconstructieplannen
openen Nieuwe steden
openen Overweeg invoering C.B.C.-systeem
openen Spiegel van de week
openen Het oude woningbestand
openen Woningbouw door corporaties
openen Spiegel van de week
openen De minister vertelt ...
openen Ir. Schut overlegt met woningbouwverenigingen
openen Meer bejaardenwoningen
openen Meldingsgebieden tijdig in bestemmingsplannen opnemen
openen Spiegel van de week
openen Werkeloosheid in de bouw kan niet uitblijven
openen Uitslag B.N.S.
openen Stimulering stadsgewestelijke opbouw binnen Randstad
openen Het zesde BIBM-congres
openen Spiegel van de week
openen Tweede Kamer minder optimistisch dan minister Schut
openen Opnieuw huurliberalisatie
openen Woonruimtewet buiten werking in vele gemeenten
openen Experimentele woningbouw begonnen
openen Minister Schut onderscheiden
openen Ontwikkeling van het Noorden loopt goed
openen Bouwcentrum Noord-Nederland
openen Individuele huursubsidies in 1970
openen 50.000ste bouwfondswoning
openen Woningverdeling voor 1970
openen Rijn-Maas-Scheldestreekplan
openen Spiegel van de week
openen Gespreid stedelijk wonen
openen Nationale woningraad wenst opvoering bouwprogramma
openen Verzorgingstehuizen voor bejaarden
openen Ontwikkeling Zuidwest-Nederland
openen Bijlmermeer
openen Citaatjes
openen Recreatiewoningen
openen Financiering saneringsplannen
openen Meppel en woonruimtewet
openen Krotopruiming en sanering
openen Spiegel van de week
openen Overleginstituut voor gemeente en corporatie
openen Wijziging wet huurverhoging
openen Adviezen Raad voor de huisvesting
openen Rondom het Binnenhof
openen Rijksbijdragen voor saneringsplannen
openen Weinig belangstelling voor eigen-woningbezit in het noorden
openen Wijziging huurverhogingen
openen Meer aandacht voor milieuhygiëne
openen Spiegel van de week
openen De nabije toekomst van krotopruiming en sanering
openen Beleggers laten verstek gaan bij experimentele bouw
openen Grondgesteldheid en subsidie woningbouw
openen Extra woningwetwoningen voor het westen
openen Woningbouw in de Haagse agglomeratie
openen U moet weten
openen Bejaardencentrum 'de Heemhaven' te Heemstede architect J.P. Kloos
openen personalia
openen Projectteam stadscentrum Zoetermeer
openen Stadsvernieuwing
openen Oud-minister Schut deed vele duiten in het zakje Op (2e) hearing mocht ieder zijn zegje doen over Zoetermeers stadscentrum
openen Welstandsbeleid in de toekomst
openen Hachelijk en verouderd uitgangspunt
openen Spiegel van de Week
openen personalia
openen Welstandsbeleid in de toekomst?
openen spiegel van de week
openen Stadscentrum Zoetermeer
openen Bedrijfsleven
openen Alles over stadvernieuwing
openen Overheid òm met betrekking tot energiebesparing woningen
openen Komt de bouw in oriënteringsnood?
openen Nadruk bij experimentenbeleid op kosten en participatie
openen Een keuze uit op de Bouw-RAI verzamelde uitspraken
openen Grondprijzen verlagen door verdichten en versoberen
openen Architectenbureaus lijden sterk aan kennisverlies
openen De woningnood zal naar mijn berekening zijn opgeheven in ...
openen Overdaad
openen Stichting Nieuwe Woonvormen 1968-1977 of het wel en wee van idealisme (1)
openen Kleur: wordt het rijsje eindelijk een boom?
openen Parlementaire enquête bouwsubsidies
openen Zoetermeer; Een dorp gaat zich verstedelijken
openen Ontwikkelingen in de zogenaamde experimentele woningbouw. Enige tendenties in de eerste jaren
openen Globaal bestemmingsplan stadscentrum Zoetermeer. Nieuwe procedure geeft speelruimte op termijn
openen Plannen maken voor stad en landschap door Arch. J. de Waard en Ir. W.F. Schut
openen Gaat Nijmegen kansen verspelen?
openen Aantekeningen bij oud zeer
openen Hoera nieuwe woonvormen
openen Heya, heya, Priemus
openen Stedebouwkundig kaart lezen
openen Bureau bonensoep en het vermorsen van de publieke middelen
openen Van den Doel: de eisen van de konsument worden genegeerd
openen Woningbouw Ex 68/69 aanbevolen experimentele plannen
openen Wonen
openen De dood van Batman als stedebouwer
openen Woningenwoud in Helmond-City
openen Overheid en de verheerlijking van gezin en bezit
openen Aan de groeve van de Hilversumse Meent: het grote avontuur in het Gooi
openen Stadsvernieuwing en monumentenzorg
openen De dubbele bodem van de BNA en de architectenwet II
openen Autorijden en trammen in Den Haag: waarom en waarheen?
openen Spoorboekje voor stadsvernieuwing zonder gegevens
openen Beeldende kunstenaars bouwen mee in Zoetermeer
openen Dertig jaar plannen maken in Deventer[.] Stadsvernieuwing hoe het niet moet
openen COWON-dag I: mens-mens relatie herstellen
openen Verslag van negen jaar passief beleid[.] Experimentele woningbouw: dromen over een betere omgeving
openen Koekamp I: nog niet uit de gevarenzone
openen Overal toegang voor mensen in rolstoel
openen Zoetermeer: de wrange smaak van dilemma's
openen Ingezonden brief
openen Twaalf procent mag
openen Schut goochelt met de cijfers
openen Rekreatie en wonen
openen Over de voordelen van een objektief onderzoeker
openen Na de verkiezingen?
openen Boeken
openen 25 jaar bouwen
openen Experimenten dragen bij tot leniging van woonnood
openen Boeken
openen De commissie van Tol slaat op hol
openen Bouwen op een keerpunt
openen Gaat Nijmegen een kans verspelen?
openen Betondag 1967
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: W.F. Schut (1920-2006)

Willem Frederik Schut maakte o.a. deel uit van de werkgroep ontwikkeling Zoetermeer die aan de wieg stond van deze groeikern.

NB: het oeuvre van W.F. Schut is niet (volledig) geïnventariseerd; zie ook http://www.parlement.com/9291000/biof/01815
In 3.82 sec.