Gegevens over Schmidt, P.
  Geboren te Rotterdam op 1888.03.26
  Overleden te Rotterdam op 1955.04.24
Werken:
(0)
Artikelen:
(54)
openen Bericht. Bouwkunst en Vriendschap
openen Prijsvraag van de Binnenlandsche "Exploitatiemaatschappij van onroerende goederen", te Haarlem
openen J.H. Leliman-prijsvragen 1911
openen Verslag van de 1313de gewone ledenvergadering, tevens gecombineerde vergadering van de Afd. Amsterdam dser Maatschasppij tot Bevordering der Bouwkunst en van het Genootschap Architectura et Amicitia, gehouden op Woensdag 1 mei 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Het Hofplein van Dr. Berlage
openen Rotterdam startklaar
openen Bouwplannen
openen Personalia
openen Woningblok in "Spangen" en theater "scala" te Rotterdam van architect L.C. v.d. Vlugt
openen Rotterdam's nieuwe beurs
openen Voorgenomen wertken.
openen Voorgenomen werken.
openen Bouwkunst en vriendschap
openen Prijsvraag door de binnenlandsche exploitatie-maatschappij van onroerende goederen te Haarlem [...]
openen Prijsvraag van de N.V. Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij van onroerende Goederen te Haarlem
openen Prijsvragen; J.H. Leliman-prijsvraag
openen J.J. Leliman-prijsvraag voor een kunstnijverheids-museum
openen De tentoonstelling van de ontwerpen voor een Rijksacademie van beeldende kunsten
openen Prijsvraag tot verfraaiing Stationsplein te Leeuwarden
openen Het Hofplein-centrum te Rotterdam
openen Rapport van de Aesthetische Commissie van 'Bouwkunst en Vriensdschap': Welke maatregelen moeten door de overheid getroffen worden bij het uitgeven aan particulieren van terreinen [...]
openen Gemeentelijke Volkswoningen, polder "Spangen", Rotterdam
openen Mededeelingen van het bestuur:omslag van het Bouwkundig Weekblad
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Prijsvragen voor de vereeniging "Bouwkunst en vrienschap" uitgeschreven in 1922
openen Vereeniging Bouwkunst en vriendschap te Rotterdam; Juryrapport [..] 1922
openen Vereeniging Bouwkunst en vriendschap te Rotterdam; Jury rapport [...] 1922
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam; Jury rapport [...] 1922
openen Bestuur vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Rokin Prijsvraag te Amsterdam
openen Uitspraak van den Eereraad van den B.N.A.
openen Mededelingen der B.N.A. [overlijdensberichten]
openen Rotterdams Beurs
openen Prijsvraag Maatschappij de Volharding te Rotterdam
openen Verzorging van het stadsbeeld te Rotterdam. I
openen Vereeniging Bouwkunst en vriendschap te Rotterdam; Juryrapport [..] 1922
openen Bouwkunst en vriendschap te Rotterdam
openen Prijsvraag. Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen te Haarlem
openen Prijsvragen der Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvraag voor de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop Aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Prijsvraag Maatschappij de Volharding te Rotterdam
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
P. Schmidt (1888-1955)

Pieter Schmidt vormde vanaf 1917 met J.C. Meischke (1889-1966) een architectenbureau, dat vooral in Rotterdam actief was. Het bureau Meischke & Schmidt realiseerde woningbouw in Spangen, de Mathenesserkerk aan de Van Citterstraat (nu een moskee), de Algemeene Levensverz ... meer

In 2.80 sec.