Gegevens over Schill, Th.G.
  Geboren te Den Haag op 1852
  Overleden te Huis ter Heide op 1914
Adres(sen): Jan Luykenstraat 20, Amsterdam
Opleiding: Polytechnische School Delft/
Werken:
(26)
openen Bijgebouw Villa Canton Baarn
openen Emma kinderziekenhuis Amsterdam
openen Fietsenstalling van Villa Canton Baarn
openen Gebouw van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Amsterdam
openen Gebouw voor de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Marnixstraat Amsterdam
openen Havenstation Vlissingen
openen Kantoor Brusse en Grasberg Amsterdam
openen Kinderziekenhuis Wijk aan Zee
openen Koetshuis van Villa Canton Baarn
openen Landhuis Rusthoek Baarn
openen Portierswoning van Rusthoek
openen Protestantse kerk Purmerland
openen Restaurant Van Laar Amsterdam
openen Schouwburg Haarlem
openen Sociëteit De Harmonie Groningen
openen Sociëteitsgebouw De Groote Club Amsterdam
openen Verzekeringsgebouw Kosmos Amsterdam
openen Villa Canton Baarn
openen Villa Castanea Baarn
openen Villa Eemnesserweg 14 Baarn
openen Villa Liliane Baarn
openen Villa Museumplein 19 Amsterdam
openen Villa te Hilversum
openen Villa Van Eeghenstraat 112 Amsterdam
openen Winkel Spyer Koningsplein 1 Amsterdam
Artikelen:
(99)
openen Prijskamp in de schoone bouwkunst
openen "Prix de Rome"
openen Berichten
openen 25-Jarig bestaan Quellinus-school
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Boekbespreking
openen De hedendaagsche nieuwbouw te Amsterdam
openen Kerk der Nederlandsch Hervormde Gemeente te Apeldoorn
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Binnenlandsche berichten
openen Verslag van de vergadering der afdeeling Amsterdam, gehouden 12 Januari 1883
openen Verslag van de vergadering der afdeeling Amsterdam, gehouden 2 februari 1883
openen Binnenlandsche berichten
openen Villa te Baarn
openen Mededeelingen betreffende de maatschappij
openen Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling [lijst van bekroningen]
openen Nog eens art. 52 der wet
openen Uittreksel uit de aantekeningen gehouden op de vergadering der commissie van beoordeeling over de vijf ingekomen antwoorden op de tweede prijsvraag, uitgeschreven voor een gebouw voor Permanente Tentoonstellingen
openen Vergadering belegd door de afdeeling Rotterdam [...] naar aanleiding van het door den heer Schill geopperd denkbeeld [...]
openen Bij de plaat [bekroond ontwerp van een gebouw voor de Maatschappij tot Bevordering der bouwkunst
openen Een vraag [nar aanleiding van het ontwerp van Schill & Haverkamp voor een gebouw voor de Maatschappij]
openen Het gebouw voor permanente tetoonstellingen
openen Afdeeling Arnhem
openen De inwijding van het maatschappelijk gebouw en de algemeene vergadering
openen Rapport der Commisie [inzake ambachtsscholen]
openen Berichten: De Groote Club te Amsterdam
openen De Dam te Amsterdam. Het nieuwe gebouw van 'De Gtoote Club'
openen Kroniek XXXII. De bebouwing van den Dam te Amsterdam
openen Preadvies van het hoofdbestuur [...]
openen Th.G. Schill (necrologie)
openen Legaat Th.G. Schill
openen Het nieuwe gebouw van 'De groote club' te Amsterdam
openen Binnenlandsche berichten
openen Binnenlandsche Berichten
openen Binnenlandsche berichten
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst [vergadering 29/09/1883]
openen Binnenlandsche berichten
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Afdeeling Amsterdam. Vergadering van Maandag 26 Mei
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Harmonie-prijsvraag te Groningen
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Afdeeling Amsterdam. Vergadering van Vrijdag 22 Januari
openen Besloten prijsvraag voor de witte sociëteit te 's-Gravenhage
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.
openen Prijsvragen
openen Th.G. Schill (necrologie)
openen Van Gendt's Bouwkalender met bijlage
openen Nieuwe uitgaven
openen Vereeniging tot veredeling van het Ambacht
openen Prijsvragen
openen Van Gendt's Bouwkalender
openen De Bouwkalender
openen De kern van Amsterdam
openen Bouwen en sloopen
openen Een geillustreerd bouwkundig woordenboek
openen 18den Jaargang van den bouwkalender
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Tentoonstelling
openen Ontwerp Winkelgebouw met kantoren
openen Prijsvragen
openen Ingang Maison Stroucken Amsterdam
openen De Tol-grenzen van de architectenpraktijk
openen Het Museumplein en de architectuur van de gebroeders Van Gendt
openen Nog eens art. 52 der wet
openen Th.G.Schill
openen Th.G.Schill (overlijdingsbericht)
openen Aan de gemeenteraad van Amsterdam
openen Prae-adviezen
openen Een geïllustreerd bouwkundig woordenboek
openen Th.G.Schill (overlijdingsbericht)
openen Aan den heer dr. P.J.H.Cuypers
openen Legaat Th.G. Schill
openen De Dam te Amsterdam. Het nieuwe gebouw van De Groote Club
openen Het nieuwe gebouw van De Groote Club te Amsterdam
openen Landhuis Rusthoek te Baarn
openen Amsterdam, De Groote Club
openen Bekroond ontwerp van een gebouw voor de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen De inwijding van het Maatschappelijk gebouw en de algemene vergadering
openen Winkel in het gebouw van de heer I.C. van Laar te Amsterdam
openen Gesloopte fundeering van den ouden kerktoren te Purmerland
openen Villa te Hilversum
openen Ontwerp winkelgebouw met kantoren. Architecten Schill, Haverkamp, Amsterdam
openen Haarlem
openen Utrecht
openen Het nieuwe havenstation te Vlissingen
openen Berichten
openen Brieven uit Groningen
openen Een 'waardig' gebouw voor de Maatschappij
openen Harmonie prijsvraag te Groningen
openen Prijsvraag van de vereniging 'De Harmonie' te Groningen
openen Verslag der algemeene vergadering der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst op Dinsdag 22 december ten 10/5 ure v.m. in het gebouw der Mij.
openen Dambebouwing
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
Th.G. Schill (1852-1914) en D.H. Haverkamp (1855-1920)

TH.G. Schill (1852-1914)

Theodoor Gerard Schill werd geboren in 1852 te Den Haag. Zijn opleiding kreeg hij aan de Polytechnische school in Delft, waar hij zowel het diploma van civiel ingenieur behaalde als dat van bouwkundig ingen ... meer

In 4.65 sec.