Gegevens over Schenk, D.J.
  Geboren te ... op 1916.12.07
  Overleden te ... op ...
Nevenfuncties: gemeente Hengelo/gemeentearchitect/?-1953;gemeentewerken Utrecht/architect/1953-?
Werken:
(0)
Artikelen:
(13)
openen Belastingkantoor te Kampen
openen Diploma H.B.O. en V.B.O.
openen Personalia
openen Spinozaschool te Utrecht
openen Prof. Dr. Kohnstamm-school te Utrecht
openen Zwembad Den Hommel te Utrecht
openen Publicatie van de Eindprojecten H.B.O. Cursus 1949-1950
openen Prof. Dr Ph. Kohnstammschool in uitbreidingsplan "Krommerijn" te Utrecht
openen Het uitbreidingsplan 'Kanaleneiland' te Utecht
openen Mededeelingen
openen School voor Buitengewoon Onderwijs te Hengelo
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: D.J. Schenk

Dirk Jacobus Schenk was tot 1953 gemeente-architect te Hengelo; daarna werkte hij als architect bij de dienst van gemeentewerken te Utrecht.

NB: het oeuvre van D.J. Schenk is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 1.88 sec.