Gegevens over Scheffer, L.S.P.
  Geboren te Batavia op 1887.04.02
  Overleden te ... op 1974
Nevenfuncties: Internationale Federatie voor Volkshuisvesting en Stedebouw/voorzitter/1952-?;Nederlands instituut voor volkshuisvesting en stedebouw/lid dagelijks bestuur/;afdeling stadsontwikkeling- en uitbreiding te Amsterdam/hoofd/1928-1952
Ereblijken: officier on de orde van Oranje Nassau/1948;Hudigmedaille/1950
Werken:
(2)
openen Dubbel huis Singel 524-516 Amsterdam (Kok)
openen Woningbouw Officiers Bouwvereniging Jutphaasweg Utrecht
Artikelen:
(55)
openen Stedebouw en supervisie
openen [Foto]
openen ir L.S.P. Scheffer onderscheiden
openen Hygiëne der Volkshuisvesting
openen Britten bezochten Nederland
openen 50 jaren stedebouw
openen Herziening van de Woningwet
openen Hudig-medaille voor irs van Tijen en Scheffer
openen Vaste commissie Nationale Plan
openen Personalia
openen 50 jaar Woningwet
openen Personalia
openen Herdenkings-bijeenkomst
openen Internationaal overleg te Lissabon
openen Buitenlandse visie op onze stedebouw
openen Commissie van overleg voor de wegen
openen Spiegel van de week
openen Stedebouwkundige adviescommissie voor de IJsselmeerpolders
openen Personalia
openen Conclusies congres I.F.H.P.
openen Moderne Bouwkunst in Utrecht
openen Warmte-isolatie
openen Officieele mededeelingen van den Betonbond.
openen Voorgenomen
openen Bijzondere stalen overspannings-constructies
openen Nieuwe uitgaven
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Berichten
openen Kroniek van de week
openen Berichten
openen Na-oorlogse Amsterdamse woningbouw
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen De woningwet 1902-1929
openen Allerlei.Hedendaagsche stedebouw. Een cursus te Delft
openen Allerlei. Regelen voor stedebouwkundig werk
openen Allerlei. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Comité van aanbeveling [voor tentoonstelling 'De functionele stad, Stedelijk Museum te Amsterdam, 1-23 Juni 1935]
openen Moderne architectuur te Utrecht
openen Mededeelingen
openen Hoog bouwen in Amsterdam
openen Mededeelingen
openen Stedebouwkundige leergang
openen Mededeelingen
openen Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Pleidooi voor een naïef realistische stedebouw
openen Utrechtsche woningcomplexen en der laatste jaren
openen Twee nieuwe buurten van Amsterdam
openen Personalia
openen ir L.S.P. Scheffer onderscheiden
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
L.S.P. Scheffer (1887-1974)

Louis Suzon Pedro Scheffer was van 1928 tot zijn pensionering in 1952 hoofd van de afdeling stadsontwikkeling en -uitbreiding te Amsterdam, waar hij de voorbereiding leidde van de grote uitbreidingsplannen. Hij was lid van het dagelijks bestuur van het Nederlands i ... meer

In 2.73 sec.