Gegevens over Schaap, W.F.C.
  Geboren te Delft op 1870.02.12
  Overleden te Arnhem op 1933.03.15
Adres(sen): Van Lawick van Pabststraat 5, Arnhem
Nevenfuncties: Gelders Genootschap/ondervoorzitter/1920-1933;Commissie tot voorlichting van het Nijverheidsonderwijs (Gelderland)/lid/1924;Geldersche Schoonheidscommissie/voorzitter/1920-1933;Nederlands Opeluchtmuseum/bestuurslid/1912-1933;Nationale Woningraad/bestuurslid/1913-1933;Coöperatieve Keuken Arnhem/secretaris/1920;Streekplancommissie voor de Veluwezoom/lid/1928-1933;Streekplancommissie voor de Achterhoek/lid/1931;Bouwverordeningen-commissie van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid/1911;Voorbereidingscommissie 10de Internationaal Woningcongres/lid/1912;Vijfde gevelwedstrijd, uitgeschreven door de Afd. Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/jurylid/1913;Tuinstadprijsvraag der Sociaal-Technische Vereeniging van Democratische Ingenieurs en Architecten/jurylid/1914;Monumentencommissie Zaltbommel/lid/1929-1933;Besloten prijsvraag Nederlands-Hervormde Kerk Apeldoorn/jurylid/1928;Prijsvragen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (Eengezins-arbeiderswoning)/jurylid/1908;Prijsvragen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (Bioscooptheater, tramwachthuisje, pentekening van beeldhouwwerk)/jurylid/1911;Commissie voor het Uitbreidingsplan van Groningen/lid/1919;Prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap/jurylid/1913;Bruggen-Commissie/lid/1930 (omstreeks)
Werken:
(51)
openen Algemeen Plan van Uitbreiding Arnhem
openen Autoweg Arnhem-Nijmegen (ontwerp W.F.C. Schaap)
openen Bedrijfscomplex G.A.A. van de Wall & Co. Korenmarkt 25-25a Arnhem
openen Bioscoop Palace-Theater Bakkerstraat 56 Arnhem
openen Complex 100 arbeiderswoningen Eigen Haard Arnhem (ontwerp W.F.C. Schaap)
openen Confectiemagazijn A. Kreymborg & Co. Beeklaan Den Haag
openen Confectiemagazijn A. Kreymborg & Co. Jansstraat Arnhem
openen Confectiemagazijn A. Kreymborg & Co. Molenstraat, Ziekerstraat Nijmegen
openen Drie woningen Izaäc Evertslaan 44-48 Arnhem
openen Drie woningen Van Ruisdaelstraat 37-41 Arnhem
openen Gemeentelijk slachthuis Arnhem
openen Gemeentelijke elektriciteitscentrale Arnhem
openen Herziening Uitbreidingsplan Apeldoorn
openen Industrieterrein Het Broek Arnhem
openen Kantoor en drukkerij van de Nieuwe Arnhemsche Courant Arnhem
openen Landhuis Zijpendaalseweg 147 Arnhem
openen Noordelijk bruggenhoofd Rijnbrug Arnhem
openen Raadhuis Almelo
openen Raadhuis Gemeente Rheden Hoofdstraat 8 De Steeg
openen Schouwburg met bioscoop Leidseveer Utrecht
openen Slachthuis Borculo
openen Stadsuitbreiding Kampen (1930-1942)
openen Stedenbouwkundig plan Geitenkamp Arnhem
openen Stedenbouwkundig plan Gulden Bodem Arnhem
openen Stedenbouwkundig plan Mussenbuurt Arnhem
openen Stedenbouwkundig plan Ruimzicht en De Braamberg Arnhem
openen Stedenbouwkundig plan Talmaplein Arnhem
openen Stedenbouwkundig plan Van Goeman Borgesiusplein Arnhem
openen Stedenbouwkundig plan Van Verschuerbuurt Arnhem
openen Streekplan voor de Achterhoek
openen Streekplan voor de Veluwezoom
openen Tentoonstellingsgebouw voor de industrietentoonstelling 1930 Arnhem
openen Tramremise Gemeente Electrische Tram Arnhem
openen Uitbreidingsplan Aalten (ontwerp W.F.C. Schaap)
openen Uitbreidingsplan Borculo (ontwerp W.F.C. Schaap)
openen Uitbreidingsplan Breda (ontwerp W.F.C. Schaap)
openen Uitbreidingsplan Enkhuizen (ontwerp W.F.C. Schaap)
openen Uitbreidingsplan Franeker (ontwerp W.F.C. Schaap)
openen Uitbreidingsplan Lichtenvoorde (ontwerp W.F.C. Schaap)
openen Uitbreidingsplan Rijssen (W.F.C. Schaap)
openen Uitbreidingsplan Venlo
openen Uitbreidingsplan Zutphen (ontwerp W.F.C. Schaap)
openen Villa's te Doetinchem (ontwerp W.F.C. Schaap)
openen Wasserij Arnhem
openen Winkelpand Ketelstraat 20-21 Arnhem
openen Winkelpand Rijnstraat 36 Arnhem
openen Woningbouwcomplex Frans Halslaan en Rembrandtlaan Arnhem (ontwerp W.F.C. Schaap)
openen Woningbouwcomplex op de Hoogkamp Arnhem (ontwerp W.F.C. Schaap)
openen Woningbouwcomplex Van Pallandtstraat en omgeving Velp (Gld.)
openen Woningen Gulden Bodem Arnhem (ontwerp W.F.C. Schaap)
openen Woonhuis Rembrandtlaan Arnhem (verbouwing door W.F.C. Schaap)
Artikelen:
(167)
openen Berichten
openen Rapport van de beoordeelings-commissie Prijsvraag Winkelhuis en Magazijn aan de Roiggestraat No. 24 te Arnhem, voor de firma Zijlstra en Rupp.
openen Prijsvraag reclame-plaat
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Prijsvragen door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam, uitgeschreven in 1912
openen Prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap
openen Jury-rapport-prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap-1912
openen Xe internationaal woningcongres
openen Nationale studie-prijsvraag voor het ontwerp van een tuinstad-wijk, uitgeschreven door de Sociaal-Technische Vereeniging van Democratische Ingenieurs en Architecten
openen Nagekomen berichten
openen De herbouw in den Achterhoek
openen De tuinarchitectuur en haar moeilijkheden
openen Voorgenomen werken
openen De kerkgebouwen te Apeldoorn en te Veenendaal voor de Nederlandsch Hervormde Kerk Architecten: J.J. & P.K. Mensink
openen Voorgenomen werken.
openen Voorgenomen werken
openen Eapport der jury inzake prijsvraag voor ééngezins-arbeiderswoningen
openen Professor E. Gugel herdacht
openen Prijsvragen
openen Ingezonden stukken
openen
openen Vergaderingen
openen Vergadering van het hoofdbestuur op woensdag 12 mei
openen Jaarverslagen der afdeelingen 1908-1909
openen Jaarverslag van de Maarschappij ter bevordering der Bouwkunst 1909-1910
openen Herziening der bouwverordeningen
openen Het slachthuis te Arnhem
openen Voordrachten Meivergadering
openen Schoonheidscommissie en inrichting voor M.T.O. te Arnhem
openen Jaarverslag
openen Jaarverslagen afdelingen 1910-1911
openen Het huis van gewapend beton
openen Personalia: V.G.A. Bosch †
openen De St. Quirinuskerk te Halsteren
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Kongress für Städtewesen te Dusseldorf [1]
openen Kongres für Städtewesen te Düsseldorf [2]
openen Prijsvragen: Prijsvraag voor een reclameplaat
openen Afd. 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Bijeenkomsten
openen Installatie van de Bouwverordeningen-commissie
openen Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Jaarverslag 1911.
openen Woningcongres
openen Jury-rapport der prijsvragen van 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Nationale studie-prijsvraag voor het ontwerp van een tuinstad-wijk
openen Afdeeling Haarlem en omstreken van de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst
openen Wie is de stedenbouwer?
openen Wie is de stedenbouwer
openen Nogmaals 'Wie is de stedenbouwer'
openen Prijsvraag: Tuinstad-prijsvraag der sociaal-technische vereeniging van democratische ingenieurs en architecten
openen Het uitbreidingsplan te 's-Hertogenbosch
openen Volkshuisvesting en de woningbouw (VI)
openen Promoveeren van bouwkundig ingenieurs
openen Het woningvraagstuk
openen Noodwoningen, een overzicht
openen Misschien was ik die jongen wel!
openen Uitbreidingsplan van Groningen
openen Geldersch genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land
openen Ontwerpen voor Post- en Telegraafkantoren te Venlo en te Sittard
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Excursie naar Apeldoorn
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen Beschouwing van den kring Groningen van den Bond van Nederlandsche Architecten inzake het plan van uitleg voor Groningen van 1928
openen Ir. W.F.C. Schaap c.b.i.+
openen De Hoogere Burgerschool voor meisjes te Arnhem
openen Technisch nieuws. Gebruik van ouden steen
openen Mededeelingen over proeven ter verbetering van klinkerwegen
openen Wie is de stedenbouwer?
openen Nogmaals wie is de stedenbouwer?
openen Het huis van beton
openen V.G.A. Bosch [necrologie]
openen Kongress für Städtewesen te Dusseldorf. Arbeiderswijken in groote steden.
openen Kongress für Städtewesen te Dusseldorf [1]
openen Kongress für Städtewesen te Dusseldorf [2]
openen Promoveeren van bouwkundig ingenieurs
openen Herziening der bouwverordeningen
openen Jury-rapport der prijsvragen van 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Nationale studie-prijsvraag voor het ontwerp van een tuinstad-wijk
openen Het woningvraagstuk
openen Misschien was ik die jongen wel!
openen Noodwoningen, een overzicht
openen Mededeelingen over proeven ter verbetering van klinkerwegen
openen Prijsvragen
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam, uitgeschreven in 1912
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap
openen Nationale Studie-Prijsvraag voor het ontwerpen van een Tuinstad-Wijk uitgeschreven door de Sociaal-Technische Vereeniging van Demokratische Ingenieurs en Architekten
openen Prijsvragen. Afdeeling Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Vijfde gevelwedstrijd
openen De fusie der architectenbond mislukt
openen Afloop van aanbestedingen
openen Openluchtmuseum
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1917
openen Bouwt te Doetinchem [advertentie]
openen Bouwt in 1927 te Doetinchem [advertentie]
openen Ir. W.F.C. Schaap +
openen Jaarverslag 1932 van het Geldersch Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van Stad en Land
openen Mededeelingen
openen Arbeiderswijken in de groote steden
openen Mededeelingen
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Het uitbreidingsplan te 's-Hertogenbosch
openen Verslag vergadering afdeeling Arnhem van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Voordrachten Meivergadering
openen Schoonheidscommissie en inrichting voor M.T.O. te Arnhem
openen Installatie van de Bouwverordeningen-commissie
openen Woningcongres
openen Vijfde gevelwedstrijd, uitgeschreven door de Afd. Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvragen. Tuinstadprijsvraag der Sociaal- Technische Vereeniging van Democratische Ingenieurs en Architecten
openen Ir. W.F.C. Schaap
openen De kerkgebouwen te Apeldoorn en te Veenendaal voor de Nederlandsch Hervormde Kerk Architecten: J.J. & P.K. Mensink
openen Prijsvragen
openen Rapport der jury inzake prijsvraag voor ééngezins-arbeiderswoningen
openen Prijsvragen: Prijsvraag voor een reclameplaat
openen Afdeeling Haarlem en omstreken van de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst
openen Uitbreidingsplan van Groningen
openen Beschouwing van den kring Groningen van den Bond van Nederlandsche Architecten inzake het plan van uitleg voor Groningen van 1928
openen Ir. W.F.C. Schaap c.b.i.+
openen Berichten
openen Ir. W.F.C. Schaap +
openen Afd. 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Jaarverslag 1911.
openen Voorgenomen werken
openen Electrische centrale te Arnhem
openen Volkshuisvesting en de woningbouw (VI)
openen Ontwerpen voor Post- en Telegraafkantoren te Venlo en te Sittard
openen Excursie naar Apeldoorn
openen Tentoonstelling van het werk van de ledenkring B.N.A. te Arnhem
openen Het ontwerp voor de Rijnbrug te Arnhem
openen Electrische centrale te Arnhem
openen Afloop aanbestedingen
openen Twintig jaar 'Publieke Werken'
openen Aanbestedingen
openen Bouwt te Doetinchem [advertentie]
openen Bouwt in 1927 te Doetinchem [advertentie]
Boeken:
(6)
openen Op het kruispunt van oud en nieuw. Het Gelders Genootschap 1919-1994: 75 jaar op de bres voor de schoonheid van Gelderland
openen 100 jaar werk in uitvoering 1887-1987. Gedenkboek Gemeentewerken Arnhem
openen Twee eeuwen bouwen aan Arnhem. De stedebouwkundige ontwikkeling van de stad
openen Toppers 2. Arnhemse bedrijfspanden met een eigen gezicht
openen Toppers 3. Smaakmakende etablissementen. Arnhemse cafés en restaurants
openen Monumenten in Nederland. Gelderland
Lezingen:
(0)
Essay:
W.F.C. Schaap (1870-1933)

Jeugd en opleiding

Willem Frederik Carel Schaap werd op 12 februari 1870 in Delft geboren. Hij ging daar naar de HBS en trad later in dienst bij zijn vader, die aannemer was. Op 25-jarige leeftijd begon Schaap een studie aan de aan de Polytechnische School in ... meer

In 5.67 sec.