Gegevens over Sandhövel, W.J.
  Geboren te Amsterdam op 1883.05.19
  Overleden te Maastricht op 1962.10.03
Adres(sen): , Amby
Nevenfuncties: BNA/hoofdbestuurslid en districtscommissaris/;Limburgse academie voor bouwkunst/mede-oprichter/
Ereblijken: ridder in de Orde van Oranje-Nassau/
Werken:
(2)
openen Fabriek, kantoor, woonhuizen Maastrichtse Zinkwit Maatschappij Eijsden
openen Klooster en school Zusters Ursulinen Grote Gracht 74 Maastricht
Artikelen:
(76)
openen Adres van de vakgroep Bouwkunst der algemeene R.K. kunstenaarsvereeniging aan de raad der gemeente Amsterdam
openen De Maasbrug te Maastricht
openen De verdeeling der opdrachten over de architecten
openen Benoemingen Architecten-Commissies
openen Limburgse school voor bouwkunst
openen Limburgse Academie voor Bouwkunst
openen Benoemingen Architecten Commissies
openen Te weinig ernst bij de studie?
openen Hoger bouwkunst-onderwijs te Maastricht
openen Koninklijke onderscheidingen
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Personalia
openen Bezwaren tegen Maastrichts nieuwe Wilhelminabrug
openen Restauratie kasteel Schaesberg
openen Personalia
openen Verlangens inzake geschillen bij aanneming van werken
openen Architecten-commissies voor den wederopbouw
openen Het toekomstig stadsbeeld
openen Middenstandswoningen te Maastricht
openen De Maasbrug te Maastricht
openen De Maasbrug te Maastricht II.
openen De Maasbrug te Maastricht
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Jaarverlagen van de Gewestelijke Kringen van den B.N.A. over 1929
openen Adres van de vakgroep "Bouwkunst" der algemeene R.K. kunstenaarsvereeniging aan de raad der gemeente Amsterdam
openen Zuid Limburg
openen Hanrath, J.W.
openen Nachrift [op ingezonden brief]
openen Het zwembad te Sittard
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1933
openen Rapport inzake het onderwijs in Bouw- en waterbouwkunde op middelbare technische scholen in Nederland
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1934
openen Rapport van de studie-commissie van den B.N.A. inzake ordening van het bouwvak
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1935
openen Samenstelling van het bestuur en de permanente commissies in 1939
openen Jaarverslag van den BNA over 1938
openen In memoriam mr. M.A. van Booven
openen Beschikbaarstelling van de referaten en verslagen Studiekring Corporatieve Orde
openen Federatie van beroepsverenigingen van kunstenaars
openen Het werkcomité, comissie voor de wijziging van de statuten van den B.N.A
openen Mededelingen van B.N.A.
openen Rede van de Heer W.J. Sandhövel gehouden op 2 September 1950, ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Limburgse Academie voor Bouwkunst te Maastricht
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Jules Kayser 50 jaar architect
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Mededelingen
openen Woningen te Amby
openen Mededelingen
openen W.J. Sandhövel 75 jaar
openen Samenstelling van Bestuur en Commissies van de BNA
openen Mededeling
openen Mededelingen
openen De Maasbrug te Maastricht (I deel)
openen De Maasbrug te Maastricht (II deel)
openen De Maasbrug te Maastricht (slot)
openen Mededeling
openen Het V.B.O. te Maastricht
openen De Limburgse Academie voor Bouwkunst
openen Bebouwingsplan van het Wijckerveld te Maastricht
openen [Naschrift]
openen Adres van de vakgroep "Bouwkunst" der algemeene R.K. kunstenaarsvereeniging aan de raad der gemeente Amsterdam
openen Rapport van de studie-commissie van den B.N.A. inzake ordening van het bouwvak
openen Bond van Nederl. Architecten
openen Maastrichtsche bouwplannen
openen Mededeelingen
openen Eenige belangrijke bouwkunst-monumenten in Nederland. Oude gebouwen in Brabant en Limburg
openen Mededeelingen
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Gebrek aan waardering van ons beroep
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: W.J. Sandhövel (1883-1962)

Wilhelmus Josephus Sandhövel werkte o.a. aan restauratieprojecten, zoals Kasteel Schaesbergen en de Schouwburg te Maastricht.

NB: het oeuvre van W.J. Sandhövel is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 3.00 sec.