Gegevens over Salm, G.B.
  Geboren te Amsterdam op 1831
  Overleden te Amsterdam op 1897.04.05
Opleiding: Instituut voor Teekenkundig Onderwijs/1844-1848;akte voor het uitoefenen van het beroep van landmete
Nevenfuncties: Maatschappij voor den Werkenden Stand/docent/1861-1877;Architectura et Amicitia/bestuurslid/1860-1864;Architectura et Amicitia/voorzitter/1864-1869;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/bestuurslid/1866-1869;Bouwkundige Bijdragen/medewerker/1869-1870,1875-1876;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/vice-voorzitter/1874-1876;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/voorzitter/1876;Koninklijk Zoölogisch Genootschap/lid/;Prijsvraag voor een circus/jurylid/1873;Prijsvraag voor een grafsteen/jurylid/1873;Prijsvraag voor een verhandeling over de verhouding tussen het ambacht en het kunstonderwijs/1873;Prijsvraag Vervoerbaar gebouw voor muziekfeesten, tentoonstellingen en vergaderingen van 300 personen/jurylid/1868
Ereblijken: Stanislasorde tweede klasse/1893
S:53 T:74 A:61 N:6E I:69 S:73 L:6C A:61 S:73 O:6F R:72 D:64 E:65 :20 T:74 W:77 E:65 E:65 D:64 E:65 :20 K:6B L:6C A:61 S:73 S:73 E:65 /:2F 1:31 8:38 9:39 3:33
Archief: Gemeentearchief Amsterdam, waar de volgende deelar
Werken:
(93)
openen Achterhuis Herengracht 200 Amsterdam
openen Achttien woningen Bloemstraat 129-131 Amsterdam
openen Amersfoortsche Beiersch Bierbrouwerij Amersfoort
openen Amsterdamsche Omnibus Maatschappij (AOM) Roeterseiland Amsterdam
openen Bankgebouw Maatschappij voor Handel en Nijverheid Keizersgracht Amsterdam
openen Bankgebouw Singel 546 Amsterdam
openen Bierbrouwerij De Amstel Amsterdam
openen Bierbrouwerij De Gekroonde Valk Amsterdam
openen Bijkantoor De Nederlandsche Bank Oude Boteringestraat 17 Groningen
openen Blindeninstituut Vossiusstraat 56 Amsterdam
openen Bouwwerken Beuker of Hope
openen Brood- en meelfabriek Ceres Amsterdam
openen Café-Restaurant Krasnapolsky Amsterdam
openen Combinatiegebouw raadhuis en kantongerecht Kerkbrink 6 Hilversum
openen Concertgebouw Amsterdam (ontwerp G.B. Salm)
openen Czaar Peterhuisje Krimp Zaandam
openen Dames kleeder- en mantelmagazijn Aux Quatre Saisons Kalverstraat Amsterdam
openen De Yzerstaven Grote Bickerstraat 20-46 Amsterdam
openen Dierentuin Artis Amsterdam
openen Directeurswoning Plantage Middenlaan 60 Amsterdam
openen Drukkerij, winkel en woning firma Blikman & Sartorius Amsterdam
openen Eerste Ambachtsschool Weteringschans 165 Amsterdam
openen Fabriek Maatschappij van Meel- en Broodfabrieken Vijzelgracht 28 Amsterdam
openen Fabriek Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken Zoutkeetsgracht 2 Amsterdam
openen Heren- en kinderkleding De Phenix Kalverstraat Amsterdam
openen Het West-Indisch Huis Haarlemmerstraat-Herenmarkt Amsterdam
openen Hoofdsynagoge Uilenburgerstraat 91 Amsterdam
openen Jongensweeshuis Megadle Jethamin Amstel-Zwanenburgerstraat AMsterdam
openen Kantoorgebouw Groenburgwal 16 Amsterdam
openen Kerk Doopsgezinde Gemeente Boomberglaan Hilversum
openen Kerk Doopsgezinde Gemeente Haarlem
openen Kerk Nederduits Gereformeerde Doolerende Gemeente Keizersgracht Amsterdam
openen Kerkgebouw voor de Vrije Gemeente Weteringschans 6 Amsterdam
openen Kweekschool voor machinisten Oostenburgermiddenstraat 60 Amsterdam
openen Meel- en Broodfabriek Zoutkeetsgracht Amsterdam
openen Nederlandsche Bank Oude Turfmarkt Amsterdam
openen Openbaar toilet Amsterdam
openen Pakhuis Oudezijds Voorburgwal-Sint Barberenstraat Amsterdam
openen Pakhuis, stal en bovenwoning Yzerstaven Niewezijds Voorburgwal-Oude Braak Amsterdam
openen Pakhuizen Fa. Van der Vliet en De Jonge Grote Bickersstraat 20-46 Amsterdam
openen Panoramagebouw (ontwerp G.B. Salm)
openen Plantage Bewaarschool Plantage Middenlaan Amsterdam
openen Remise AOM Linnaeusstraat 30 Amsterdam
openen Remise AOM Schinkelhaven Amstelveenseweg 134 Amsterdam
openen Remise Schulpenburg Weesperzijde 144 Amsterdam
openen Rozenhofje Rozengracht 149-181 Amsterdam
openen Stal en koetsierswoning Haarlemmerweg 41 a/b Amsterdam
openen Stalgebouw AOM Overtoom 37 Amsterdam
openen Stalgebouw en koetshuis Plantage Muidergracht 107 Amsterdam
openen Steenfabriek Lijnbaansgracht Amsterdam
openen Suikerraffinaderij Firma Beuker & Hulshoff Lauriergracht Amsterdam
openen Suikerrafinaderij De Granaatappel Lijnbaansgracht Amsterdam
openen Synagoge Beth Hamidrash Etz Chagiem Rapenburgstraat Amsterdam
openen Synagoge Lange Houtstraat 9 Amsterdam
openen Synagoge Uilenburg Nieuwe Uilenburgerstraat 91 Amsterdam
openen Twee pakhuizen Nieuwezijds Voorburgwal 28 Amsterdam
openen Twee panden Spuistraat Amsterdam
openen Twee woonhuizen Plantage Middenlaan 23-25 Amsterdam
openen Veilinggebouw Keizersgracht 365-367 Amsterdam
openen Vier woonblokken Marnixplein 2-8 Amsterdam
openen Vier woonhuizen Prinsengracht 1011-1017 Amsterdam
openen Villa Heuvelhoeve Hilversum
openen Villa Middelwijk Soest
openen Villa Rijnvliet Oudenrhijn
openen Villa Swaenenburgh 's-Gravenland
openen Wachthuisje Prinseneiland 72a Amsterdam
openen Werkplaats Grote Bickerstraat 7-9 Amsterdam
openen Werkplaats, bergplaats en woonhuis Gebroeders van der Vliet Spuistraat Amsterdam
openen Wester Suikerraffinaderij met pakhuis Van Noordtkade Amsterdam
openen Winkel Oude Doelenstraat 4 Amsterdam
openen Winkelpand Kalverstraat 181-Olieslagersteeg Amsterdam
openen Winkelpand Maatschappij voor de Vleeschhouwerij Vijzelstraat 30-34 Amsterdam
openen Winkelpand Palmdwarsstraat 23 Amsterdam
openen Woningen Westeinde Amsterdam
openen Woonblok Tweede Jan van der Heijdenstraat-Hemonystraat Amsterdam
openen Woonhuis Bezuidenhoutseweg 3 Den Haag
openen Woonhuis Groenburgwal 5 Amsterdam
openen Woonhuis Herengracht 123 Amsterdam
openen Woonhuis Herengracht 88 Amsterdam
openen Woonhuis Keizersgracht 239 Amsterdam
openen Woonhuis Keizersgracht 473 Amsterdam
openen Woonhuis Keizersgracht 482 Amsterdam
openen Woonhuis Keizersgracht 527 Amsterdam
openen Woonhuis Kerkstraat 21 Amsterdam
openen Woonhuis met koetshuis en stalling Amstel 344 Amsterdam
openen Woonhuis Plantage Westermanlaan 15 Amsterdam
openen Woonhuis Sarphatikade 1 Amsterdam
openen Woonhuis Westeinde 26 Amsterdam
openen Woonhuis Westermarkt 19 Amsterdam
openen Woonhuis Zwanenburgerstraat 10 Amsterdam
openen Woonhuizen De Wittenkade Amsterdam
openen Ziekenhuis Vereeniging voor ziekenverpleging Amsterdam
openen Ziekenhuis Vereeniging voor Ziekenverpleging Prinsengracht 769 Amsterdam
Artikelen:
(60)
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [3]
openen De kern vasn een museum voor bouwkunst
openen Brug over de Delfshavensche Schie
openen De arbeiderswoning; ontwerp van 48 zoodanige woningen, gebouwd voor de vereeniging SALERNO, te Amsterdam, op een terrein gelegen aan de Jacob-Van-Campenstraat aldaar.
openen Verslag van de twee-en-dertigste algemeene vergadering en de vier en twintigste algemeene bijeenkomst Van leden [...] benevens de vijf-en-twintigate algemeene bijeenkomst van leden. [...][=Bijlage bij Jg. 21, stuk 5]
openen Afloop van aanbestedingen
openen Binnenlandsche berichten
openen Architecten en hun werk. V. G. van Arkel
openen Paradiso op monumentenlijst
openen Rapport der Kommissie van Beoordeeling over de Ontwerpen
openen Protest tegen de Samenstelling der Commissie van Beoordeeling voor het Nationaal Huldeblijk
openen Medeelingen van het Genootschap
openen Binnenlandsche berichten
openen Het blinden-instituut te Amsterdam
openen Rapport der Commissie, benoemd tot beoordeeling der ontwerpen, ingezonden op de prijsvragen, uitgeschreven door het Genootschap "architectura et Amicitia" in 1884-'85
openen Architectura et Amicitia.30ste Algemeene, tevens 856ste gewone vergadering, gehouden 20 Januari 1886
openen De inzending der Nederlandsche architecten te Berlijn
openen Binnenlandsche berichten
openen Een Duitsch oordeel over Nederlandsche kunst
openen Nederlandsche architectuur te Berlijn
openen
openen Rapport der Commissie, benoemd tot beoordeeling der ontwerpen, ingezonden op de prijsvragen, uitgeschreven door het Genootschap "architectura et Amicitia" in 1884-'85
openen G.B. Salm
openen Een bouwmeestersfonds. Een beroep op onze bouwmeesters
openen Vrije Gemeente / Paradiso moet blijven
openen Instituut tot onderwijs van blinden
openen Instituut tot onderwijs van Blinden
openen
openen Aan Hare Majesteit de Koningin
openen Bijeenkomst
openen Verslag van het verhandelde op de Algemeene Vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen
openen Panorama's op papier. Twee prijsvraagontwerpen van G.B. Salm en A. Salm GBzn
openen J.H. Leliman 1828-1898
openen J.H. Leliman
openen Een typologische verkenning
openen
openen Een bankgebouw van Cuypers
openen Honderd jaar Raadhuisstraat
openen De geschiedenis van de Raadhuisstraat
openen De Maatschappij voor den werkenden stand
openen Het nieuwe hospitaal
openen
openen Vrije Gemeente/Paradiso moet blijven
openen Het Blindeninstituut te Amsterdam
openen Het begon met drie kinderen
openen
openen Het Rozenhofje in Amsterdam
openen Het blinden-instituut te Amsterdam
Boeken:
(3)
openen G.B. Salm & A. Salm GBzn Bouwmeesters van Amsterdam
openen The Art of Building. From Classicism to Modernity: The Dutch Architectural Debate 1840-1900
openen Ambacht Kunst Wetenschap Bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-1880)
Lezingen:
(0)
Essay:
G.B. Salm (1831-1897)

G.B. Salm sloot met zijn praktische aanpak aan bij de wensen en behoeften van zijn opdrachtgevers. De in de negentiende eeuw opkomende industrie eiste een doelmatig ontwerp waardoor het rendement van de investeringen van de industriëlen optimaal zou zijn. Geoefend door ... meer

In 7.28 sec.