Gegevens over Rozema, E.
  Geboren te Loppersum op 1892.07.10
  Overleden te Appingedam op 1964.12.21
Adres(sen): Tjamsweer,
Nevenfuncties: Appingedam/gemeente-architect/1930-1946
Werken:
(0)
Artikelen:
(18)
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Vergadering:
openen Concept-notulen van de ledenvergadering gehouden op Woensdag 24 September
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Genootschapsmededeelingen
openen Spaarbankgebouw te Appingedam
openen Architect E. Rozema overleden
openen Prijsvraag ontginningsboerderij
openen Mededelingen van de BNA [samenstelling kringcommissies]
openen Landhuisbouw in het Noorden
openen Landhuisbouw in 't Noorden
openen Examens der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Studie-prijsvraag voor ontwerpen van ontginningsboerderijen
openen Technische vragen
openen Mededeelingen
openen De A.T.I.L. tentoonstelling voor handel, industrie en landbouw te Appingedam
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
E. Rozema (1872-1964)

Van 1930 tot 1946 was Evert Rozema gemeente-architect van Appingedam; daarna werkte hij als particulier architect. Naast veel woningen ontwierp hij o.a. de spaarbank ODG, en het 'Schathoes' te Appingedam, en het dorpscentrum en de pastorie te Tjamsweer.

NB: het oe ... meer

In 2.38 sec.