Gegevens over Rood, A.H. van
  Geboren te Hilversum op 1885.05.22
  Overleden te Wassenaar op 1947.09.20
Adres(sen): , Maastricht
Gentsestraat 68, Scheveningen
, Velsen
, Wassenaar
Nevenfuncties: Prijsvraag bebouwing Reinkenstraat hoek Kranenburgweg te 's-Gravenhage/jurylid/1927-1930;Prijsvraag reclameplaat De Vries Robbé & Co./jurylid/1933;Beleid Nederlandse regering in ballingschap m.b.t. noodwoningen/adviseur/1940-1943;Beleid militair gezag Eindhoven m.b.t. volkshuisvesting/adviseur/1944
Werken:
(33)
openen Dienstwoningen der Staatsspoorwegen Heerlerweg Maastricht
openen Dienstwoningen der Staatsspoorwegen Meerssenerweg Maastricht
openen Dubbele villa Velsen (ontwerp A.H. van Rood)
openen Elektriciteitscentrale Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland Velsen
openen Elektrische centrale Walsum Waalhaven Rotterdam
openen Fabrieks- en kantoorcomplex MEKOG Velsen
openen Fabriekscomplex Hoogovens Velsen
openen Keukenkast (ontwerp A.H. van Rood)
openen Koninginnebrug Koningshaven Rotterdam
openen Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken Van Gelder Zn. Velsen
openen Landhuis Huygenslaan Amersfoort (ontwerp A.H. van Rood)
openen Landhuis Nieuwe Zeeweg Bloemendaal (ontwerp A.H. van Rood)
openen Landhuis Rhenen (ontwerp A.H. van Rood)
openen Landhuis Sluislaan Bergen (NH) (ontwerp A.H. van Rood)
openen Landhuis Zeeweg Overveen (ontwerp A.H. van Rood)
openen Paleis Volkenbond Genève (ontwerp A.H. van Rood)
openen Provinciale Elektrische Centrale Groningen Helpman
openen reisschetsen Zuid-Limburg, Zwitserland en Italië (A.H. van Rood)
openen Restaurant Buitenhof Den Haag (ontwerp A.H. van Rood)
openen Slakkenverwerkingsfabriek Sinvermij Utrecht
openen Station Maastricht
openen Transformatorstation Gasselte
openen Villa park Marlot Blauwe Kamerlaan Den Haag (ontwerp A.H. van Rood)
openen Villa Zonzij Pieter de Hoochstraat Rotterdam (ontwerp A.H. van Rood)
openen Willemsbrug Rotterdam
openen Woningcomplex Admiraal van Gentstraat Utrecht (ontwerp A.H. van Rood en A. Kool)
openen Woningcomplex Beter Wonen Gooilaan Den Haag
openen Woningcomplex Beter Wonen Wenkebachplein Den Haag
openen Woningcomplex Tuinwijk Utrecht (ontwerp A.H. van Rood en A. Kool)
openen Wooncomplex Hoogovens Velsen
openen Woonhuis Belgische Park Gentsestraat Den Haag
openen Woonhuis dr. M. Blankenstein Wassenaar
openen Woonhuis ir. A.H. van Rood Wassenaar
Artikelen:
(195)
openen De Werkbund-tentoonstelling in Stuttgart
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Op speciaal verzoek
openen Het nieuwe bureau-gebouw der Ned. Spoorwegen te Utrecht
openen Het nieuwe bureaugebouw der Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht
openen Prijsvraag Koninginnebrug
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Ledenvergadering [...]
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Ledenvergadering [...]
openen Vergadering [...]
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Kantoorgebouw voor De Nederlanden van 1845 I
openen Kantoorgebouw voor De Nederlanden van 1845 II
openen Kantoorgebouw voor De Nederlanden van 1845 III
openen De nieuwe Koninginnebrug te Rotterdam
openen First church of Christian Scientist te 's-Gravenhage.
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen [Noodwoningen]
openen Noodwoningen in Nederland
openen Montagebouw voor woningen 1
openen [Redactionele inleiding]
openen Montagebouw voor woningen 2 Maycrete-huizen
openen Woningonderdeelen uit Engeland
openen Experimenten met nieuwe bouwsystemen in Engeland
openen Personalia
openen 1898 - 1948 Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen Uitbreiding van de Mekog
openen De Hoogovens te Velsen
openen De bouwwerken van het Hoogovenbedrijf te IJmuiden
openen Moderne Bouwkunst in Utrecht
openen Voorgenomen werken
openen Vergadering van den Betonbond op 11 Maart 1927 te Amsterdam.
openen Voorgenomen werken.
openen Prijsvraag bebouwing Reinkenstraat hoek Kranenburgweg te 's-Gravenhage.
openen Naschrift.
openen Architect Ir. A.H. van Rood, c.b.i.
openen Prijsvraag
openen Excursie van bouwkundige studenten onder leiding der hoogleeraren H. Evers en J.F. Klinkhamer naar Dresden en Berlijn
openen Reisschetsen
openen Het promoveren van bouwkundige ingenieurs
openen Ambtenaar-architect
openen Ambtenaar-Architect
openen Het uitbreidingsplan en het grondbedrijf te Amersfoort
openen [Twee reisschetsen]
openen Ontbinding gewapend-betoncommissie
openen Het woonhuis van Ir. D. Roosenburg
openen Rotterdamsche post V.
openen Bekroond ontwerp Koninginnebrug, Rotterdam
openen Palazzo Ducale Venetië
openen De Dom te Florence
openen De nieuwe Koninginnebrug twe Rotterdam
openen Rotterdamsche Post XII
openen Landhuis van architect A.H. Wegerif te Wassenaar
openen Tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen De watertoren te Wassenaar
openen Ingezonden
openen Ingezonden: Prijsvraag watertoren te Wassenaar
openen De Werkbund-tentoonstelling in Stuttgart (1)
openen De Werkbund-tentoonstelling in Stuttgart
openen Na-beschouwingen over het internationale architectencongres
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Ontwerp voor een paleis van den Volkenbond
openen First church of Christian Scientist te 's-Gravenhage.
openen Hoogovenhuis en een doorloop in de ertsbunkers
openen Gevel en interieur van een heerenhuis [...]
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Brug over de Koningshaven te Rotterdam
openen De electrische centrale van het P.E.N. te Velsen-Noord
openen Toelichting bij de gebouwen van de M.E.K.O.G.
openen De "Centrale Velsen"
openen Tentoonstelling van bouwkunst in het gebouw van de Haagsche Kunstkring
openen Boekbespreking; Gewapend beton en ijzer in de brugbouw
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Woonhuizen voor ir. A.H. van Rood en dr. M. van Blankenstein te Wassenaar
openen Provinciale electrische centrale te Helpman bij Groningen
openen "Bouwkunst als levensuiting"
openen Jubileumtentoonstelling van de Haagschen Kunstkring
openen De buizengieterij der Hoogovens te Velsen
openen Ir. A.H. van Rood architect B.N.A. [necrologie]
openen Notulen van de ledenvergadering van de bna
openen Kroniek van de B.N.A. over 1947
openen Ambtenaar-architect
openen De nieuwe Koninginnebrug te Rotterdam
openen Boekbespreking. Gewapend beton en ijzer in de brugbouw
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen De watertoren te Wassenaar
openen De Watertoren te Wassenaar
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Allerlei. Prijsvraag De Vries Robbé en Co.
openen Tentoonstellingen. Jubileumtentoonstelling
openen Het verslag van de commissie inzake gewapend betonconstructies
openen Prijsvraag
openen De "Werkbund" tentoonstelling in Stuttgart
openen De prijsvraag voor de bebouwing van het terrein aan de Reinkenstraat en den Kranenburgweg, nabij de Laan van Meerdervoort te Den Haag
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Eenige Landhuizen van Ir. A.H. van Rood
openen De afscheidingen tusschen onze tuinen en de openbare weg
openen Eetkamer of eethoekje?
openen Het promoveren van bouwkundige ingenieurs
openen De Werkbund-tentoonstelling in Stuttgart
openen Reisschetsen
openen De nieuwe Koninginnebrug te Rotterdam
openen Dudoks ontwikkeling tot architect
openen De Elektrische Centrale van het P.E.N. te Velsen-Noord
openen Over mijn werk voor verschillende grootindustrieën in het algemeen en over de M.E.K.O.G. in het bizonder
openen Woonhuizen voor ir. A.H. van Rood en dr. M. van Blankenstein te Wassenaar
openen Provinciale Electrische Centrale te Helpman bij Groningen
openen De Hoogovens te Velsen
openen
openen Noodwoningen in Nederland
openen De Werkbundtentoonstelling in Stuttgart
openen De buizengieterij der Hoogovens te Velsen
openen De bouwkundige werken voor de elektrische centrale van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noordholland te Velsen
openen Brieven over bouwkunst. Kantoorgebouw voor 'De Nederlanden van 1845'
openen De prijsvraag voor de bebouwing van het terrein aan de Reinkenstraat en den Kranenburgweg, nanij de Laan van Meerdervoort te Den Haag
openen Het nieuwe bureau-gebouw der Ned. Spoorwegen te Utrecht
openen Montagebouw voor woningen 1
openen Montagebouw voor woningen 2 Maycrete-huizen
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Examens bouwkundig opzichter en bouwkundig teekenaar
openen Encyclopedie voor stedenbouw en gemeenschapswezen
openen Een nieuwe bouwsteen
openen Programma van de Prijsvraag voor de bebouwing van het terrein aan de Reinkenstraat en den Kranenburgerweg nabij de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1917
openen Mededeelingen
openen Sinvermy metselsteen
openen Mededeelingen
openen Holland krijgt stalen huizen
openen Gunningen
openen Aanbestedingen
openen Constructiehout
openen Mededeelingen
openen Technische vraagbaak
openen De Werkbund-tentoonstelling in Stuttgart
openen Jury-rapport prijsvraag bebouwing Reinkestraat hoek Kranenburgweg te 's-Gravenhage
openen De watertoren te Wassenaar
openen Het woonhuis van Ir. D. Roosenburg
openen Architect ir. A.H. van Rood, c.b.i. Hollandische Architekten der Gegenwart. Dutch Architects of to-day. Architectes hollandais contemporains
openen Ingezonden Prijsvraag Watertoren te Wassenaar
openen Jubileumtentoonstelling van den Haagschen Kunstkring in het Gemeentemuseum te Den Haag van 7 mei tot 19 juni
openen Ir. A.H. van Rood, architect B.N.A.
openen Prijsvraag bebouwing Reinkenstraat hoek Kranenburgweg te 's-Gravenhage
openen Prijsvraag. Reclameplaat De Vries Robbé & Co
openen Prijsvraag De Vries Robbé & Co.
openen Notulen van de ledenvergadering van de BNA
openen Kroniek van de B.N.A. over 1947
openen Ingezonden Prijsvraag Watertoren te Wassenaar
openen Prijsvraag
openen 'Werkbund'
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Personalia
openen Dit zijn 2 reisschetsen van den heer ir. A.H. van Rood
openen Het uitbreidingsplan en het grondbedrijf te Amersfoort
openen Rotterdamsche post V
openen Bovenstaande afdeelding geeft het bekroonde ontwerpen weer ...
openen Palazzo Ducale Venetie. Teekening door Ir. A.H. van Rood
openen De dom te Florence. Reisschets door ir. A.H. van Rood
openen Rotterdamsche Post XII
openen Tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen Hoogovenhuis en een doorloop ...
openen Gevel en interieur van een heerenhuis ...
openen Ontwerpvoor een paleis van den Volkenbond te Genève
openen Brug over Koningshaven te Rotterdam
openen De "Centrale Velsen"
openen Tentoonstelling van Bouwkunst in het gebouw van den Haagsche Kunstkring
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen De bouwwerken van het Hoogovenbedrijf te IJmuiden
openen Tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen Voorgenomen werken
openen Moderne bouwkunst in Utrecht
openen De 100 kV hoogspanningsleiding Groningen-Gasselte
openen De nieuwe centrale van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland te Velsen
openen Indrukken van eenige moderne Engelsche en Duitsche electrische centrales
openen Het Provinciaal Electriciteitsbedrijf te Groningen
openen Transformatorstation Gasselte van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf te Groningen
openen Eenige Landhuizen van Ir. A.H. v. Rood C.B.I.
openen De afscheiding tusschen onze tuinen en de openbare weg
openen Sinvermij Metselsteen
openen Eetkamer of eethoekje?
openen Prijsvraag Koninginnebrug
openen Sinvermy metselsteen
Boeken:
(3)
openen 'Trotse kastelen en lichtende hallen'. Architectuur van elektriciteitsbedrijven in Nederland tot 1960 - een wetenschappelijke proeve op het gebied v
openen Architectuur en stedebouw in oorlogstijd. De wederopbouw van Middelburg 1940-1947
openen Pracht in Prefab. Het Nemavo-Aireysysteem in Amsterdam
Lezingen:
(0)
Essay:
A.H. van Rood (1885-1947)

Inleiding

A.H. van Rood (1885-1947) was één van de eerste gespecialiseerde industriearchitecten in Nederland. Hij volgde de opleidingen tot civiel en bouwkundig ingenieur in Delft en begon zijn loopbaan bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwege ... meer

In 5.63 sec.