Gegevens over Roodbaard, L.P.
  Geboren te Rolde op 1782
  Overleden te ... op 1851
Werken:
(57)
openen Algemene Begraafplaats Spanjaardslaan Leeuwarden
openen Bolwerk Harlingen
openen Bolwerk Sneek
openen Borniastate Weidum
openen Brink Assen
openen Buitenplaats familie Van Heloma Wolvega
openen Buitenplaats Lyndenstein Beetsterzwaag
openen De Braak Hoofdweg 268 Paterswolde
openen De Duinen Eelde
openen De eerste steen Assen
openen De Klinze Van Sminiaweg 32-36 Oudkerk
openen Ekenstein Alberdaweg 64a Tjamsweer (bij Appingedam)
openen Epemastate Epemawei 8 Ysbrechtum
openen Fockensstate Beetsterzwaag
openen Fogelsanghstate Kleasterwei 1 Veenklooster
openen Fraeylemaborg Hoofdweg 32 Slochteren
openen Groot Terhorne Beetgum
openen Haersmastate Buitenpost
openen Harinxmastate Harinxmaweg 1, Beetsterzwaag
openen Harstastate Harstawei 25 Hogebeintum
openen Herenhuis D.H. Andreae Voorstraat 87 Kollum
openen Herenhuis J. Bieruma Oosting Nieuwestad Leeuwarden
openen Herenhuis J. Bieruma Oosting Tweebaksmarkt 36 Leeuwarden
openen Herenhuis J. Bieruma Oosting Weerd 18 Leeuwarden
openen Herenhuis J.M. Riedel Voorstraat 62 Kollum
openen Heringastate of Poptaslot Marssum (Kok)
openen Heringastate Slotleane 1 Marssum
openen Het Witte Huis Vaart 36 N.Z. Assen
openen Huis Overcingel Oostersingel 27 Assen
openen Jagtlust Oudeschoot
openen Martenahuis Franeker
openen Middelstein Midlum
openen Nienoord Leek 1 Leek
openen Nieuwe Plantage of Nieuwe Aanleg Steenwijkerweg Wolvega
openen Oenemastate Heerenveen
openen Oldehoofsterdwinger Leeuwarden
openen Oldehoofsterkerkhof Leeuwarden
openen Ontwijk en Brouwershave Oranjewoud
openen Oosterbroek Vosbergerlaan Eelde
openen Oranjestein Oranjewoud
openen Portret Anna Habina Alberda van Ekenstein (L.P. Roodbaard) 1820
openen Portret J. Steen (L.P. Roodbaard) 1816
openen Portret Jan Bieruma Oosting (L.P. Roodbaard) 1822
openen Portret Jilles Egidius Collard (L.P. Roodbaard) 1820
openen Portret mevrouw Steen (L.P. Roodbaard) 1816
openen Prinsentuin Groeneweg Leeuwarden (ontwerp L.P. Roodbaard)
openen Roptastate Hoarnestreek 3 Wijnaldum
openen Stadsverswatervijver Drinkwaterreservoir Leeuwarden
openen Staniastate Oenkerk
openen Tournooiveld Leeuwarden
openen Twee poorthuisjes tot stadsbegraafplaats Leeuwarden
openen Verlaatsdwinger Leeuwarden
openen Vijversburg Zwartewegsend 2 Rijperkerk
openen Vreewijk Folgeren 14 Drachten
openen Wirdumerpoorts- en Hoeksterpoortsdwinger Leeuwarden
Artikelen:
(19)
openen Het landschap als speelruimte voor de stad
openen De landschapsstijl - de natuur is bedwongen en mag de tuin in[.] Vormontwikkeling van parken, tuinen en buitenplaatsen
openen Macramé-architectuur in Leeuwarden
openen Historische tuinen en de liefhebber. Notities bij een tentoonstelling over Lucas Pieters Roodbaard
openen Een vergeten tuinkunstenaar
openen Roodbaards canon
openen Lucas Pieters Roodbaard en Gijsbert van Laar, architecten van landschappen in miniatuur
openen Museum Stania-State te Oenkerk
openen Ornaminten oan Fryslâns kroan. Tún en parksieraden yn Beetstersweach en Olterterp
openen Oranjestein te Oranjewoud
openen Nieuwbouw stadhuis Franeker in historisch stadscentrum
openen Staniastate in Oenkerk. Romantische buitenplaats in het hoge noorden
openen De tuinen van Heringastate en het Poptagasthuis te Marssum
openen De geschiedenis van tuinen, parken en buitenplaatsen in Drenthe
openen Ropta State: Een belangrijk werk van Lucas Pieters Roodbaard in ere hersteld
openen De oude landschaps-tuinkunst in Nederland (II)
openen Overcingel te Assen
openen Geschiedenis van Oenemastate. Van moestuingebruik tot Roodbaardontwerp, van Warmoezerij tot Roodbaardwandeltuin (I)
openen Geschiedenis van Oenemastate. Van moestuingebruik tot Roodbaardontwerp, van Warmoezerij tot Roodbaardwandeltuin (slot)
Boeken:
(7)
openen Bolwerken als stadsparken. Nederlandse stadswandelingen in de 19e en 20e eeuw
openen Magazijn van tuinsieraden
openen Lucas Pieters Roodbaard, architect van buitengoederen
openen Nederlandsche kastelen en hun historie [deel 1]
openen Nederlandsche kastelen en hun historie [deel 2]
openen Nederlandsche kastelen en hun historie [deel 3]
openen L.P. Roodbaard. Tuinen van de Friese adel
Lezingen:
(0)
Essay:
Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851)
Een tuinarchitect met schildersogen

drs Rita Mulder-Radetzky

Voorwoord

Drs Rita Mulder-Radetzky heeft op uitnodiging van de Stichting BONAS de resultaten van recent onderzoek naar Roodbaards oeuvre verwerkt. Rita Mulder-Radetzky houdt zich ... meer

In 4.94 sec.