Gegevens over Reinalda, L.
  Geboren te ... op 1891.03.13
  Overleden te Leeuwarden op 1954.02.05
Nevenfuncties: Proninciale Schoonheidscommissie/lid/
Werken:
(0)
Artikelen:
(37)
openen Lezers schrijven ons:
openen Studieprijsvraag Friese Bouwkring
openen Boerderijbouw en architectenwet
openen Prijsvragen
openen Personalia
openen G.A.K. in Dordrecht
openen Voorgenomen werken.
openen Volksch bouwen op het platteland
openen Het nieuwe uitbreidingsplan van Leeuwarden
openen Boerderijbouw in het 'Buitenveld' onder Veenwouden
openen Boerderij te Warga
openen Rusthuis "Sickenga-Oord" te Wolvega
openen In memoriam L. Reinalde, Architect B.N.A.
openen In memoriam Arjen Witteveen, architect B.N.A. te Leeuwarden
openen Het Friesche boerenhuis
openen Examen voor bouwkundig-opzichter en bouwkundig-teekenaar ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden in 1917
openen Examen voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar ingesteld door de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst in 1917
openen Voorgenomen Werken
openen Afloop Aanbestedingen
openen [School te Leeuwarden]
openen [Chr. schipperschool te Leeuwarden]
openen Aanbestedingen
openen Afloop Aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen. Gunningen
openen Afloop aanbestedingen
openen Gunningen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Voorgenomen werken
openen Afloop aanbestedingen
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: L. Reinalda (1891-1954)

L. Reinalda ontwierp veel scholen, o.a. kweekschool 'Marienburg' te Leeuwarden, en rusthuizen te Wolvega en te Makkum.

NB: het oeuvre van L. Reinalda is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.07 sec.