Gegevens over Ranitz, J. de
  Geboren te Breda op 1909.01.21
  Overleden te Rotterdam op 1993.12.04
Nevenfuncties: Dienst Volkshuisvesting in Zeeland/inspecteur/1938-?;Provinciale Dienst voor Wederopbouw en Volkshuisvesting in Zeeland/hoofdingenieur-directeur/?-1947;tijdschrift Bouw/redactielid/
Archief: NAi/KGRA
Werken:
(2)
openen Structuurplan Drechtsteden
openen Uitbreidingsplan gemeente Havelte
Artikelen:
(160)
openen Ruimtekunde in Drente
openen Een eigen gebouw voor U.N.O.
openen Nederland in de UNO-architecten-commissie
openen Prov. directies Volkshuisvesting
openen Van de boekentafel
openen "The Culture of Cities"
openen Lezers schrijven ons:
openen Berekening van grondoppervlakken voor bebouwde kernen
openen [Redactionele inleiding]
openen Int. Conferentie over Sociaal werk
openen Combinatie Wederopbouw - Volkshuisvesting
openen Benoemingen Architecten-Commissies
openen Bouwplannen
openen Personalia
openen Architectencommissie in Zeeland
openen Bouw- en woningtoezicht
openen Hygiëne der Volkshuisvesting
openen Jubileum-impressies
openen Toekomstig Den Helder
openen De ambtenaar-architect
openen Lezers schrijven ons:
openen Industrialisatie en woningbouw
openen Ronde tafel-conferentie in het Bouwcentrum
openen Lezers schrijven ons
openen Regionale bouwcommissie voor de Zaanstreek
openen Spiegel van de week
openen In Memoriam dr ir P. Verhagen Lzn.
openen De façade der burgerlijkheid
openen Nogmaals: de architect in het vrije beroep en de ambtenaar-architect
openen Herziening van de Woningwet
openen Architectuur of industriële vormgeving
openen Van de boekentafel
openen Eén uitbreidingsplan, twéé gedachten
openen Het hoofd koel bij hoogbouw
openen Naschrift
openen Enkele kanttekeningen over onze volkshuisvesting
openen Zaans streekplan
openen Eengezinshuis - meergezinshuis
openen Nederland-nummer van "Der Aufbau"
openen Woningbouw moet geloof in de toekomst ademen
openen Ruimtekunde in Drente
openen Lezers schrijven ons
openen Breda's Heuvelkwartier
openen De volkshuisvesting in Zweden
openen Woonwijk Gellert te Bazel
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Eén schiereiland, twee werelden
openen Nieuwe taken voor architecten
openen Kernverbetering en kropopruiming
openen Lezers schrijven ons
openen Spiegel van de week
openen Witte en Bergen op Zoom
openen Kernverbetering en krotopruiming
openen Lezers schrijven ons
openen Van de boekentafel
openen Minder uniformiteit in bouwvormen
openen Ik dacht zo ...
openen Centrale verwarming in volkswoningen
openen Hoog- en laagbouw
openen Architect en welstandscommissie
openen Spiegel van de week
openen De practijk van het welstandstoezicht
openen Jaarvergadering Federatie Welstandstoezicht
openen Welstandstoezicht
openen Welstandstoezicht verkreeg burgerrecht
openen Wederopbouw van verwoeste steden
openen Plan voor nieuwe Zuidhollandse stad
openen Nieuwe steden in Engeland
openen Technische deskundigheid rechtvaardigt niet zelfverheffing en exclusiviteit
openen 1018 woningen in Voorschoten
openen Spiegel van de week
openen Structuurschets Voorne-Putten
openen Bijzonder woningtype in Hendrik-Ido-Ambacht
openen Plan-Egelshoek door Hilversums gemeentebestuur goedgekeurd
openen Bevolkingsdichtheid, bebouwingsdichtheid
openen De taak van het welstandstoezicht
openen Lezers schrijven ons
openen Hilversum heeft haast met plannen
openen Verkeersverbetering te Heerenveen
openen Het regeringsstandpunt inzake ruimtelijke ordening
openen Uitbreidingsplan Oranjewoud
openen Spiegel van de week
openen Commissie prijsontwikkeling bouwgrond ingesteld
openen Federatie Welstandstoezicht
openen Spiegel van de week
openen Federatie Welstandstoezicht bestaat 30 jaar
openen Welstandsnummer 1961
openen Lezers schrijven ons
openen Uitbreidingsplan Smallingerland
openen Kernplan voor Drachten
openen Brinkplan voor Assen
openen Bouwplannen
openen Spiegel van de week
openen Ir. De Ranitz ontwierp kernplan voor Assen
openen Laag of hoog bouwen en wonen?
openen Enkele kwaliteiten van de woning en woonomgeving uit medisch oogpunt
openen Nieuw wegenplan voor Haarlem
openen Tuinarchitecten jubileren
openen Federatie Welstandstoezicht
openen Federatie welstandstoezicht
openen De open ruimte als vormgevend stedebouwkundig element
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Bezoek aan Gorinchem
openen De stedelijke ontwikkeling
openen De stedelijke ontwikkeling in Nederland
openen Planologische mogelijkheden van Groot-Amersfoort
openen Amsterdam moet hoofdcentrum blijven
openen Structuurplan voor de gemeente Assen
openen Het congres van Bergeijk
openen Stedebouwkundige visies
openen Enkele stedebouwkundige visies
openen Spiegel van de week
openen Planologie, voorzichtige, vermetele vormgeving
openen Derde congres van Bergeyk
openen Boekentafel
openen Instituut en institutionalisering
openen Een ander Deventer
openen Voortschrijdende verstedelijking
openen Kritieke ruimtelijke ordening: kritische planologie
openen Woningbouw in Linschoten
openen Sanering in Hoorn
openen Tussen Schut en Schoonheid
openen Experimentele woningprojecten Predikaat voor twee ontwerpen
openen bijeenkomsten
openen prijsvragen
openen Uitbreidingsplan Leeuwarden
openen Diepenveen bouwt wijk voor de Deventenaren
openen Diepenveense woningen voor Deventer
openen Methodische ontwikkeling van bestemmingsplannen Beschrijving van een werkwijze gevolgd bij het ontwikkelingsplan 'Zeist-West', het ontwerpbestemmingsplan 'Batau' en het 'Bebouwingsvoorstel voor de Zuid-Bijlmer'
openen Experimentele woningbouw in Westervoort ontwerper J.H. van Ardenne
openen Woonhuis te Hilversum architect ir. G.J. van der Grinten van Van der Grinten, Heijdenrijk en Manche Environmental Design N.V. projectleider P. Strijker
openen Hachelijk en verouderd uitgangspunt
openen Experimenteel project
openen Experimentele woningbouw voor Alphewn a/d Rijn Architectenbureau ir. H.P. Ahrens, in overleg met het bureau voor Ruimtelijke Ordening en Architectuur Kuiper, De Ranitz, Van de Ree en Van Tol
openen Zusterhuis en zusterschool te Leiden architecten J.W.H.C. Pot en J.F. Pot-Keegstra te Amsterdam
openen Architecten-commissies voor den wederopbouw
openen Besloten prijsvraag ontwerp stadhuis te Dordrecht
openen De nieuwe stad in het IJmond gebied
openen De uitbreiding van Eindhoven
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen De Rotterdamse woonwijk Pendrecht
openen De prijsvraag Experimentele Woningbouw van de B.N.A.
openen Gymnasium en H.B.S. te Zutphen
openen Naschrift van de redactie [bij artikel J.H. Mulder]
openen Woningbouw systeem "Welschen"
openen Gymnasium en H.B.S. te Zutphen
openen De vijf Experimentele Woningbouwplannen
openen Gymnasium en H.B.S. te Zutphen
openen [verbindende teksten bij bijdragen studiedag]
openen De ligging der bijzondere gebouwen als functie van het stedebouwkundige plan
openen Bouw niet voor overmorgen
openen Witte en Bergen op Zoom
openen Stedebouwkundig kaart lezen
openen Fietsen naar Zandvoort a/ Zee
openen Streep door wegen naar Zandvoort
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J. de Ranitz (1909-1993)

Jonkheer Jan de Ranitz werkt tot 1948 tien jaar voor de Provincie Zeeland, voor de dienst Volkshuisvesting die later wordt omgevormd tot de dienst voor Wederopbouw en Volkshuisvesting, als inspecteur respectievelijk ingenieur-directeur.
J.A. Kuiper (1907–2003), F. ... meer

In 4.03 sec.