Gegevens over Posthumus Meyjes sr., C.B.
  Geboren te Eemnes-Buiten op 1858.06.11
  Overleden te Huis ter Heide op 1922.10.27
Adres(sen): Amstel 244, Amsterdam
Herengracht 560, Amsterdam
Opleiding: Polytechnische School Delft/1877-1880
Nevenfuncties: Weekblad De Amsterdammer/medewerker/1880;De Opmerker/hoofdredacteur/1883-1887;Architectura et Amicitia/secretaris/1885;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst afdeling Amsterdam/voorzitter/1893;Bouwkundig Weekblad/redacteur/1893;Honorarium Commissie Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/voorzitter/1908;Christelijke Historische Unie/lid/;Amsterdamse gemeenteraad/lid/1906;Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland/oprichter/1907;Provinciale Staten Noord-Holland/lid/;Rijksmonumentencommissie/lid/1918;
Ereblijken: Officier de l'Instruction Public Wereldtentoonstelling Parijs/1889
Archief: NAi/archief POSX 114-127 (projecten) 128-141 (docu
Werken:
(66)
openen Abris station Vogelenzang
openen Acht woonhuizen Amstelveensweg Amsterdam
openen Administratiekantoor H.IJ.S.M. Amsterdam
openen Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering Amsterdam
openen Arbeiderswoningen Egelantiersstraat Amsterdam
openen Arbeiderswoningen Willemsstraat Amsterdam
openen Bankgebouw Associatie Cassa Amsterdam
openen Bankgebouw Mees en Zn. Rotterdam
openen Blindeninstituut Huis ter Heide
openen Blindeninstituut Huis ter Heiden
openen Catharinahofje Amsterdam
openen Christelijk opvoedingsgesticht Eikenhof Hoenderloo
openen Cunerakerk Rhenen
openen Diaconessenziekenhuis Amsterdam
openen Diaconieweeshuis Nederduitsche Hervormde Gemeente Amsterdam
openen Eusebiuskerk Arnhem
openen Falckshuis Amsterdam
openen Herenhuis aan de Amstel
openen Hervormd diaconessenhuis Overtoom Amsterdam
openen Hervormde kerk Eemnes-Buiten
openen Huishoudschool Amsterdam
openen Huize Aardenburg Doorn
openen Koninklijk Weeshuis Buren
openen Kroonvilla Leiden
openen Landhuis Belvedere Overveen
openen Leesmuseum Amsterdam
openen Loketten Nederlandsche Bank Utrecht
openen Middelbare School voor Meisjes Amsterdam
openen Militair Invalidenhuis Leiden
openen Modemagazijn Peek & Cloppenburg
openen Nederlandse Bank Amsterdam
openen Nieuwe Kerk Amsterdam
openen Nieuwe Kerk Utrecht
openen Nieuwe Zijdskapel Amsterdam
openen Opvoedingsgesticht Valkenheide Maarsbergen
openen Oranjekerk Amsterdam
openen Oude Kerk Amsterdam
openen Paviljoen Sanatorium Ruitenberglaan Arnhem
openen Paviljoen Van Houten Nederlandse afdeling wereldtentoonstelling Parijs
openen Perrongebouw station Den Haag
openen Planten- en vogeltuin Velperweg Arnhem
openen Prinsessekerk Amsterdam
openen Schweer bey der Beckehof Dieren
openen Snouck van Loosenhuis Enkhuizen
openen Snouck van Loosenpark Enkhuizen
openen Spaarbank voor de stad Amsterdam
openen Stalgebouw Houttuinen Amsterdam
openen Station Delft
openen Stoomdrukkerij Spuistraat Amsterdam
openen Tuinkoepel Zeist-Driebergen
openen Tuinmanswoning Velsen
openen Verenigingsgebouw fabriek Stork en Co. Hengelo
openen Verenigingsgebouw Ons Huis Amsterdam
openen Villa Bosch en Duinzigt Bennebroek
openen Villa De Reehorst Driebergen-Zeist
openen Villa Paulus Potterstraat Amsterdam
openen Villa Stameren Maarn
openen Volkspark Almelo
openen Winkel Nieuwezijds Voorburgwal Amsterdam
openen Winkel Rozengracht Amsterdam
openen Woningen Van Limmikstichting Amsterdam
openen Woonhuis Grote Markt Delft
openen Woonhuis Zandpad 6 Amsterdam
openen Ziekenhuisbarakken Deventer
Artikelen:
(88)
openen Nieuwe bouwwerken aan de grachten
openen Zusterhuis en ziekenhuis voor de Nederlandsch Hervormde Diaconesseninrichting op de Overtoom te Amsterdam
openen Protestantisme
openen Bankgebouw Associatie Cassa Amsterdam
openen Restauratie Hervormde kerk Eemnes-Buiten
openen Zusterhuis en ziekenhuis voor de Nederlandsch Hervormde Diaconesseninrichting op de Overtoom te Amsterdam
openen De Schweer bey der Beckestichting Dieren
openen De Barokstijl (I)
openen De Barokstijl (II)
openen Bouwkundig ingenieur of architect?
openen Reis-indrukken (I)
openen Reis-indrukken (II)
openen Reis-indrukken (III)
openen Het Paleis van Justitie in Brussel (I)
openen Het Paleis van Justitie in Brussel (II)
openen De Renaissance in Duitschland (I)
openen De Renaissance in Duitschland (II)
openen Onze Villa
openen Bouw N.Z. Kapel te Amsterdam
openen De inzending der Nederlandsche architecten te Berlijn
openen De Nieuwe Zijdskapel
openen Diaconie-weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam
openen Tentoonstelling van bouwkunst
openen Viering Kroningsfeest
openen Prijsvragen
openen De N.Z. Kapel te Amsterdam
openen Nieuwe Zijds Kapel
openen Wat is leelijk en wat mooi
openen Aanbestedingen
openen Diakonie-weeshuis te Amsterdam
openen Op en om de Dam te Amsterdam (Vervolg en Slot)
openen Prijsvragen
openen Een belangrijke herstelling
openen De Nieuwe Kerk te Amsterdam
openen Hervormden bij duivel te biecht
openen Hervormden in onroerend goed
openen De arbeidersklasse heeft zijn eigen monumenten
openen In memoriam C.B. Posthumus Meyjes senior
openen Administratiekantoor H.IJ.S.M. Amsterdam
openen Het nieuwe station te Delft
openen Gevel
openen Diaconieweeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente
openen Proeflokaal Van Houten wereldtentoonstelling Parijs
openen Villa Paulus Potterstraat 2 Amsterdam
openen Verenigingsgebouw Ons Huis Amsterdam
openen Winkelpand Rozengracht Amsterdam
openen Verenigingsgebouw Stork en Co. Hengelo
openen Restauratie Nieuwe Kerk Amsterdam
openen Amsterdamse Huishoudschool
openen Snouck van Loosenpark Enkhuizen
openen Hervormde gemeente is 400 jaar onstaan na alteratie van 26-5-1578
openen Restauratie interieur Eusebiuskerk Arnhem
openen Restauratie Sint-Cunerakerk Rhenen
openen Huize De Reehorst Driebergen-Zeist
openen Leesmuseum Amsterdam
openen Bankgebouw Mees en Zn. Rotterdam
openen Catharinahofje Amsterdam
openen Opvoedingsgesticht Eikenhof Hoenderloo
openen Nieuwe Kerk Amsterdam
openen Restauratie Nieuwe Kerk Amsterdam
openen Enige opmerkingen over de voltooide restauraties van de Nieuwe Kerk te Amsterdam
openen Diaconessenziekenhuis Amsterdam
openen Prins Alexanderstichting Huis ter Heide
openen Schweer bey der Beckestichting Dieren
openen Restauratie Koninklijk Weeshuis Buren
openen Ziekenhuisbarak Deventer
openen Leesmuseum te Amsterdam
openen Falckshuis Keizersgracht Amsterdam
openen Oude paalfunderingen te Amsterdam in het algemeen en die van de voormalige N.Z. kapel
openen Princessekerk Amsterdam
openen De restauratie van de Oude Kerk te Amsterdam
openen Funderingsherstel van woningen in het Snouck van Loosenpark
openen Mededeelingen
Boeken:
(3)
openen Snouck van Loosenpark Enkhuizen: bestek en voorwaarden, waarnaar door Heeren Beheerders van het Snouck van Loosen-Fonds te Enkhuizen, zal worden aanbe
openen Banken in de binnenstad: van bankpaleis tot bankkolos. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de bank als gebouwtype in de context van de Amsterdamse
openen Waarheid en karakter. Het debat over de bouwkunst 1840-1900
Lezingen:
(0)
Essay:
C.B. Posthumus Meyjes (1858-1922)

Architect Christiaan Bernard Posthumus Meyjes senior werd geboren in Eemnes-Buiten op 11 juni 1858 in een Nederlands hervormd milieu (dit overzicht is gebaseerd op de inleiding van D.C. Posthumus Meyjes, 'C.B. Posthumus Meyjes als bouwmeester van Protestantse ... meer

In 6.33 sec.