Gegevens over Pluym, W.A.E. van der
  Geboren te Zierikzee op 1879.08.19
  Overleden te Zeist op 1960.07.22
Nevenfuncties: Rijksmuseumscholen te Amsterdam/leraar kunstgeschiedenis/1910-?;Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam/hoogleraar algemene kunstgeschiedenis en bibliothecaris/1918-?;Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam/docent architectonische vormleer en perspectief voor beeldhouwers en moumentaalschilders/1928-?;cursus H.B.O./docent in de geschiedenis der bouwkunst/1916-1944;Universiteit van Amsterdam/privaatdocent in de geschiedenis der bouwkunst/1922-?;T.H. Delft/buitengewoon leraar aan de afdeling Bouwkunde/1943-1949;Jury Prix de Rome Bouwkunst/lid en secretaris/1918-1953;adviescommissie gouden erepenning Gijsberti-Hodenpijlprijs/voorzitter/1931-?
Ereblijken: ridder orde van de Nederlandse Leeuw/1951;officier in de orde van het Legioen van Eer/;officier in d
Werken:
(0)
Artikelen:
(140)
openen Boekbespreking[.] Onder de gouden zon, door Arthur Staal
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1303de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 13 December 1911 in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1304de gewone ledenvergadering, tevens 56ste algemeene vergadering, gehouden op Woensdag 27 December 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1305de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 10 Januari 1912 in het genootschapslocaal in "Parkzicht"
openen Ingezonden
openen Van allerlei aard
openen De Hollandsche opgravingen in Griekenland onder leiding van Prof. Dr. C.W. Vollgraff
openen De Hollandsche opgravingen in Griekenland
openen Boekbespreking
openen Verslag van de 1317e ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 20 October 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen De lei voor dakbedekking
openen Verslag van de 1320e gewone ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 4 December 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1321e gewone ledenvergadering, tevens 57ste algemeene vergadering, van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 18 December 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Laatste berichten
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1912
openen Boekbespreking
openen Verslag van den bibliothecaris
openen Verslag van de 1322e ledenvergadering, gehouden op Woensdag 15 Januari 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Bouwkunst-onderwijs
openen Verslag van de 1324ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 12 Februari 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Boekbespreking
openen Stadsplan Londen
openen Verslag der 1329ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 23 April 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der buitengewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 30 April 1913 in het Genootschapslokaal in Parkzicht
openen De Boroboedoer-stoepa
openen Bericht over den leescirkel
openen Rectificatie artikel: Boroboedoer-stoepa
openen Het ontslag van een opzichter bij den bouw van het Vredespaleis en wat daarmede verband houdt
openen De Beurs te Amsterdam 1903-1913
openen Bericht aan de deelnemers vanb den leescirkel
openen Tentoonstelling in de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Beurs-bezoek
openen Excursie: Gent
openen Onze zomer-excursie
openen Boekbespreking
openen Gent
openen Regendagen in Gent
openen Eere-prijsvraag 1914, van het genootschap "Architectura et Amcitia" te Amsterdam
openen Genootschapsprijsvragen 1913
openen Boekaankondiging
openen Overzicht van het behandelde ter Vergadering van Woensdag 10 September 1913 in het Genootschapslokaal in Parkzicht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Eenige mededeelingen over het Xe internationale woningcongres [...]
openen Overzicht van het gesprokene ter 1331ste gewone ledenvergadering van het Genootschap op Woensdag 24 September 1913 in het Genootschapslokaal in Parkzicht
openen Overzicht van het gesprokene ter 1332ste gewone ledenvergadering van het Genootschap op Woensdag 8 October 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Boekbespreking
openen Koret verslag van het gesprokene ter 1334ste gewone ledenvergadering op Woensdag 5 November 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Boekaankondiging
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Zou iemand dat gezegd kunnen hebben in 1913; het jaar der z.g. Onafhankelijkheidherdenking?
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1913, uitgebracht in de 58ste Algemeene Vergadering op 17 December 1913
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1913
openen Vereeniging voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst-onderwijs te Amsterdam XIVe. jaarverslag. Cursus 1922-1923
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunst-onderwijs. XVde Jaarverslag 1923-24
openen Veertig jaar V. en H.B.O.
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Veertig jaar V. en H.B.O.
openen Personalia
openen Priijsvragen
openen Personalia
openen Bouwkunsthistorische bevliegingen
openen Bouwverordening en loonregeling vóór 4000 jaar
openen "Art nouveau" omstreeks 1900 - bij de 90ste verjaardag van prof. Henry van de Velde
openen Herrinneringen aan de bouwmeester Auguste Perret
openen Ik dacht zo ...
openen Lezers schrijven ons
openen Ik dacht zo ...
openen Bouwkundige capriolen
openen Ik dacht zo ...
openen Glimpen van de wederopbouw van Warschau
openen Personalia
openen Restauratieprijs
openen Ongelijke kansen bij restauratie
openen Enige principiële beschouwingen over het woonpeil
openen Spiegel van de week
openen Professor Willem van der Pluym tachtg jaar
openen Gijsberti Hodenpijlpenning voor Delft
openen Personalia
openen Boekentafel
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Verslagen van vergaderingen
openen Berichten
openen Vergaderingen; Genootschap Architectura et Amicitia
openen Examens voor bouwkundig Opzichter
openen Officieel Gedeelte
openen Berichten: Prijsvraag A. et A.
openen Jaarverslag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Praeadvies van het hoofdbestuur in zake het Architectuurmuseum
openen Architectuurmuseum
openen Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Vereeniging voor voortgezet- en hooger bouwkunstonderwijs
openen Rapport van de commissie tot bestudering van het vraagstuk van de opleiding van den architect
openen Prix de Rome voor de bouwkunst 1946
openen Welk nut kunnen architecten van de Stichting "Kunst en Bedrijf" hebben?
openen Voorgeschiedenis Architectuurmuseum
openen Liber Amicorum J.P. Mieras
openen Professor Willem A.E. van der Pluym overleden
openen Prix de Rome voor Schone Bouwkunst 1946
openen Stand van zaken
openen Veertig jaar V. en H.B.O.
openen Prix-de-Rome voor Schone Bouwkunst 1950
openen Academie van Bouwkunst V. en H.B.O.
openen 50 Jaar Academie van Bouwkunst Rede van architect A. Komter uitgesproken in de Noorderkerk te Amsterdam op 11 oktober 1958
openen Genootschap A. et A.
openen Stichting Architectuurmuseum
openen Verscheidenheden
openen Boekbespreking
openen Rapport van de commissie tot bestudering van het vraagstuk van de opleiding van den architect
openen Voorgeschiedenis Architectuurmuseum
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en voor Bouwkundig Teekenaar
openen Examens bouwkundig opzichter en bouwkundig teekenaar
openen Verbo[n]d van Nederlandschen Kunstennaarsvereenigingen
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1916
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1917
openen Architectuurmuseum
openen De opleiding van den architect
openen Architect W. Kromhout Czn. gehuldigd
openen Mededeelingen
openen Architectuur-Museum
openen Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, Amsterdam
openen Art nouveau omstreeks 1900
openen Enige meededeelingen over het Xe internationale woningcongres
openen Personalia
openen Professor Willem van der Pluym tachtig jaar
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
W.A.E. van der Pluym (1879-1960)

Willem Alexander Etienne van der Pluym werkte als zelfstandig architect te Groningen rond 1905, en van 1907 tot 1909 als hoofdopzichter onder W. Kromhout Czn. bij de bouw van het gemeenteziekenhuis te Gouda.
Van der Pluym was sinds 1910 vooral actief als do ... meer

In 3.56 sec.