Gegevens over Plate, A.
  Geboren te Rotterdam op 1881.02.18
  Overleden te Oegstgeest op 1953.06.08
Werken:
(0)
Artikelen:
(65)
openen Over baksteen en bouwen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen [Redactionele inleiding]
openen Over het schoonheidsbegrip bij ingenieursbouwwerken
openen Ontvangen tijdschriften
openen Onderstaand request werd ter plaatsing in "Architectura" gezonden.
openen Bebouwingsplan voor het Gemeentelijk Heuvelterrein in Semarang
openen Over baksteen en bouwen
openen Rotterdam en het Hofplein. Een vergelijking
openen Rotterdam en het Hofplein. Berlage-Witteveen
openen Rotterdams Beurs
openen Richtlijnen voor een nieuwe woningpolitiek
openen Flatgebouw Rotterdam-Zuid
openen Flatgebouw te Rotterdam-Zuid in gebruik
openen Personalia
openen Naar een samenlevingsarchitectuur
openen Volkshuisvestingsaspecten
openen Nederlands Insitituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 1918-1968
openen Schoonheidsbegrip bij Ingenieurswerken
openen Officieel Gedeelte [personalia]
openen Bebouwingsplan voor het gemeentelijk heuvelterrein in Semarang (IV)
openen Bebouwingsplan voor het gemeentelijk heuvelterrein in Semarang (III)
openen Bebouwingsplan voor het gemeentelijk heuvelterrein in Semarang (II)
openen Bebouwingsplan voor het gemeentelijk heuvelterrein in Semarang
openen Schoonheidscommissies I.
openen Overzicht van tijdschriften
openen Rotterdamsche Post. IV.
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen Rotterdamsche problemen
openen Boekbespreking; Richtlijnen voor een nieuwe woningpolitiek
openen Over baksteen en bouwen
openen Rotterdams Beurs
openen Een huis in Spangen voor 270 families
openen Gemeentelijke volkswoningbouw te Rotterdam
openen Welke maatregelen kunnen door de Overheid der Stad Rotterdam genomen worden om te bevorderen, dat voldaan wordt aan rededelijke architectonische eischen
openen Over baksteen en bouwen
openen 'Het uitbreidingsplan der Indische gemeenten'
openen Het uitbreidingsplan der Indische Gemeenten
openen Het uitbreidingsplan der gemeente Semarang
openen Het uitbreidingsplan der Indische gemeenten
openen Comité van aanbeveling [voor tentoonstelling 'De functionele stad, Stedelijk Museum te Amsterdam, 1-23 Juni 1935]
openen Schoonheidsbegrip bij Ingenieursbouwwerken
openen Mededeelingen
openen Industrialisatie van den woningbouw
openen Industrialisatie in den woningbouw
openen Woningbouw in korrelbeton
openen Mededeelingen
openen Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Mededeelingen
openen Dr. H.P. Berlage +
openen Woningen Van Tijen eerste strokenbouw in Nederland[.] De Pol in kaart gebracht
openen Volkswoningbouw in Rotterdam 1918 - 1940[.] Voorbeeldige projecten in een tijdperk van behoudzucht en alkovenstrijd
openen Jaap Bakema
openen Over baksteen en bouwen
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
A. Plate (1881-1953)

Auguste Plate bekleedde vele functies waaronder die van directeur van de Woningdienst te Rotterdam. Hij was initiatiefnemer van baanbrekende flatbouw in Rotterdam: Bergpolder, Kralingseplaslaan, Zuidplein.

NB: het oeuvre van A. Plate is niet (volledig) geïnventari ... meer

In 2.79 sec.