Gegevens over Pierson, A.C.
  Geboren te Alkmaar op 1801.09.14
  Overleden te Den Haag op 1870.01.30
Nevenfuncties: Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/penningmeester/1846-1857;Adviescommissie verbouwing Kunstzaal genootschap Arti et Amicitiae Amsterdam/lid/1841
Archief: Gemeentearchief Amsterdam/Archief van Stadswerken
Werken:
(8)
openen Cellengebouw Tweede Gesticht Oude Gracht 30 Veenhuizen
openen Gevangenis Noordsingel Rotterdam
openen Huis van Arrest en Bewaring Goes
openen Huis van Arrest en Bewaring Pollartstraat 3 Roermond
openen Huis van Arrest en Bewaring Steegoversloot 40 Dordrecht
openen Rijksopvoedingsgesticht Klootsemastraat Doetinchem
openen Schets van een gedeelte der Waterkom van het Entrepot Dok aan de zijde der Lijnbaansgracht
openen Standaardschema voor een Huis van Bewaring annex Kantongerecht op het platteland
Artikelen:
(11)
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905
openen Verslag van het voorgevallene op de tweede algemeene vergadering der Maatschappij: Tot bevordering der Bouwkunst' [...]
openen Verslag van de tiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij
openen Verslag van de zevende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de vier-en-dertigste algemeene vergadering en de acht-en-twintigste algemeene bijeenkomst van leden,[...] 1876
openen Verslag van het voorgevallene op de tweede algemeene vergadering der Maatschappij: Tot bevordering der Bouwkunst' [...]
openen Verslag van de tiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij
openen Verslag van de zevende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de vier-en-dertigste algemeene vergadering en de acht-en-twintigste algemeene bijeenkomst van leden,[...] 1876
Boeken:
(2)
openen Hoofdstad in gebreke, manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901
openen Rapport aan Z.E. d. Minister van Justitie der door hen opgedane opneming van eenige buitenlandsche gevangenissen,met daaruit voortvloeijende beschouwi
Lezingen:
(0)
Essay:
A.C. Pierson (1801-1870)

Allard Cornelis Pierson werd op 20 augustus 1801 in Alkmaar geboren. Zijn ouders waren de predikant Allard Pierson (1770-1836) en Johanna Elisabeth Gregorij. Pierson werd opgeleid aan de Artillerie- en Genieschool in Delft. In 1820 legde hij het ingenieursexamen af en ... meer

In 3.02 sec.