Gegevens over Pet, A.
  Geboren te Purmerend op 1885.04.28
  Overleden te Den Haag op 1954.9.27
Nevenfuncties: Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting van de Gemeente Den Haag/architect eerste klasse/1919-1930;Dienst Gemeentwerken van de Gemeente Den Haag/architect eerste klasse/1930 tot 1951
Archief: archief familie van A. Pet/
Werken:
(27)
openen Begraafplaats Westduin Den Haag
openen Centraal punt in het IJ-Bosch Amsterdam
openen Contrôlewoningencomplex Zomerweg Den Haag
openen Diverse bruggen (brug Laan van Meerdenvoort, brug Vaillantlaan, witte brug richting Scheveningen, brug Maliebaan) Den Haag
openen Dubbele school (ontwerp A. Pet)
openen Eerste Nederlandse Buitenschool Doorniksche 28 2587 XM Scheveningen
openen Grafsteen voor A. Kuikman en A. Pet Begraafplaats Westduin Den Haag
openen Hoofdingang Zuiderpark Den Haag
openen Openluchtbouwwerk Jaarbeurs 1918 (ontwerp A. Pet)
openen Parkeerterrein Grand Hotel Boulevard Scheveningen
openen Schenkviaduct Den Haag
openen Schoorsteenmantel N.V. 'Tegelfabriek Schiedam' (ontwerp A. Pet)
openen Semi-permanente betonwoningen Westduinweg Scheveningen
openen Semi-permanente woningen Afvoerkanaal-Oost Scheveningen
openen Straatverlichting (ontwerp A. Pet en M. Trooster)
openen Tijdelijk restaurant (ontwerp A. Pet)
openen Tuinstad-wijk (ontwerp A. Pet)
openen Uitbreidingsplan 's-Gravenhage-West (ontwerp A. Pet)
openen Verzorgingshuis Hilversum (ontwerp A. Pet)
openen Woningblok Reinkestraat hoek Kranenburgweg Den Haag (ontwerp A. Pet) in 1927 (motto 'Colonnade')
openen Woningblok Vondelstaat 48-262 Den Haag
openen Woningcomplex Dr. de Visserplein Scheveningen
openen Woningcomplex Duindorp Scheveningen
openen Woningcomplex Laakkwartier-Centraal Den Haag
openen Woningcomplex Magneetstraat Scheveningen
openen Woningcomplex Pieter de Hoochplein Loosduinen
openen Woningcomplex Spoorwijk Den Haag
Artikelen:
(122)
openen Prijsvrage, uitgeschreven door de Fabrieken van nageperste en andere Steenen, voorheen Fr. van de Loo Sr., te Dieren. Rapport der jury.
openen Uit de Nieuwe Rott. Courant
openen Personalia
openen Vergadering van den Betonbond op 11 Maart 1927 te Amsterdam.
openen Gemeente, bouwondernemer en architect. Misstanden in Den Haag
openen Prijsvraag
openen Prijsvraag: Tuinstad-prijsvraag der sociaal-technische vereeniging van democratische ingenieurs en architecten
openen Prijsvragen: Prijsvraag - tuinstadwijk
openen Prijsvragen
openen Prijsvraag ten behoeve van een inzending van natuursteen ter jaarbeurs 1918
openen Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Jury-rapport over de ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor den aanleg van een centraal punt in het IJ-bosch
openen Studie-prijsvraag 1918. Uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te Utrecht
openen Studie-prijsvraag 1918. Een ontwerp voor een tijdelijk restaurant [...]
openen Haagsche verkeersverbeteringen in de omgeving der staatsspoor
openen Prijsvraag pleinombouwing
openen Prijsvraag 'Uitbreiding West'
openen Prijsvraag voor schoorsteenmantels uitgeschreven door de N.V. "Tegelfabriek Schiedam" te Schiedam
openen Prijsvraag schoorsteenmantel voor een arbeiderswoning
openen Prijsvragen, uitgeschreven door de tegelfabriek "Schiedam"
openen Tentoonstelling van ontwerpen voor het uitbreidingsplan 's-Gravenhage-West
openen Jury-rapport van de ideeënprijsvraag voor een straatverlichting
openen Tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen Na-beschouwingen over het internationale architectencongres
openen Nieuw-Den Haag
openen Tentoonstellingen. Haagsche Kunstkring
openen Beschrijvinf dubbel landhuis
openen Prijsvraag voor de bebouwing van het terrein Kranenburgweg, hoek Reinkenstraat
openen Parkeerterrein te Scheveningen
openen Ontwerp voor een buitenschool aan de Doornikschestraat te 's-Gravenhage
openen Ontwerp voor twee woonhuizen aan de Veerstraat te Amsterdam
openen Ontwerp van een zomerverblijf
openen Studieprijsvraag der Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst, te Utrecht
openen Prijsvragen der Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap', te Rotterdam
openen Ontwerp van een landhuis
openen Prijsvragen der Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap', te Rotterdam
openen Prijsvraag ten behoeve eener inzending van natuursteen ter jaarbeurs 1918
openen Prijsvraag voor den aanleg van een centraal punt in het IJbosch te Amsterdam
openen Gevelontwerp voor een woonhuis
openen Studie-prijsvraag voor een ontwerp van een tijdelijk restaurant (Uitgeschreven door de Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst te Utrecht)
openen Prijsvraag voor verkeersvebetering te 's-Gravenhage tusschen Wijk VII en het Bezuidenhoutkwartier
openen Bouwkunst en Kunstnijverheid
openen Prijsvraag voor een tuinstadwijk uitgeschreven door de Sociaal-Technische Vereeniging Democratische Ingenieurs en Architecten
openen Stedebouw 1900/1940 in 's-Gravenhage
openen Bouw en Exploitatie der gemeentewoningen te 's-Gravenhage I
openen Bouw en Exploitatie der gemeentewoningen te 's-Gravenhage II
openen De Eerste Nederlandse Buitenschool
openen
openen Prijsvraag uitbreidingsplan 's-Gravenhage-West
openen Prijsvraag voor de bebouwing van het terrein aan de Reinkestraat, nabij de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen Jury-rapport prijsvraag bebouwing Reinkestraat hoek Kranenburgweg te 's-Gravenhage
openen Prijsvraag voor schoorsteenmantels uitgeschreven door de N.V. 'Tegelfabriek Schiedam' te Schiedam
openen Prijsvraag voor schoorsteenmantels uitgeschreven door de de Tegelfabriek 'Schiedam'
openen Prijsvraag uitgeschreven door de de Tegelfabriek 'Schiedam'
openen Jury-rapport van de ideeënprijsvraag voor een straatverlichting
openen Een ideeënprijsvraag voor straatverlichting
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap' 1916
openen Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap' 1916 vervolg
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' uitgeschreven in 1916
openen Prijsvraag 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Jury-rapport prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Jury-rapport. (Uittreksel). Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Bekroonde antwoorden der prijsvragen uitgeschreven in 1916 door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Jury-rapport prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Studie-prijsvraag 1918.- Een ontwerp voor een tijdelijk restaurant
openen Studie-prijsvraag
openen 'Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst' te Utrecht. Studie-prijsvraag 1918. Een ontwerp voor een tijdelijk restaurant
openen 'Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst' te Utrecht. Studieprijsvraag 1918
openen Studie-prijsvraag 1918. Een ontwerp voor een tijdelijk restaurant uitgeschreven door de 'Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst' te Utrecht
openen Studieprijsvraag 1918. Uitgegeven door de 'Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst' te Utrecht
openen Studie-prijsvraag 1918. Een ontwerp voor een tijdelijk restaurant uitgeschreven door de 'Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst' te Utrecht
openen Prijsvraag oude mannen- en vrouwenhuis te Hilversum
openen Stichting 'Het Verzorgingshuis' te Hilversum
openen Hilversum. Het oude mannen- en vrouwenhuis
openen Prijsvraag de Stichting 'Het Verzorgingshuis' te Hilversum
openen Stichting het Verzorgingshuis te Hilversum
openen Verzorgingshuis te Hilversum
openen Prijsvraag oede mannen- en vrouwenhuis
openen Prijsvraag verzorgingshuis Hilversum. Jury-rapport
openen Prijsvraag voor de aanleg van een centraal punt (ontspanningsplaats) in het IJ-bosch aan de overzijde van het IJ te Amsterdam
openen Jury-rapport over de ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor de aanleg van een centraal punt in het IJ-bosch
openen Prijsvraag voor den aanleg van een centraal punt in het IJ-bosch te Amsterdam. -Jury-rapport (uittreksel)
openen Prijsvraag ten behoeve eener inzending van natuursteen ter Jaarbeurs 1918
openen Jaarbeurs-prijsvraag: bond van steenhouwers-patroons-vereenigingen in Nederland
openen Prijsvraag ten behoeve eener inzending van natuursteen ter Jaarbeurs 1918
openen Nationale studie-prijsvraag voor het ontwerp van een Tuinstad-wijk
openen Een nationale prijsvraag voor een Tuinstad-wijk
openen Nationale prijsvraag voor het ontwerp van een Tuinstad-wijk
openen Nationale studie-prijsvraag
openen Nationale studie-prijsvraag voor het ontwerp van een Tuinstad-wijk
openen Tuinstad-wijk
openen Prijsvraag- Tuinstad-wijk. Jury-rapport
openen Nationale studie-prijsvraag voor het ontwerp van een Tuinstad-wijk
openen De Tuinstad-prijsvraag der Sociaal-Technische Vereeniging
openen Prijsvraag- Tuinstad-wijk
openen Prijsvraag- Tuinstad-wijk. Juryrapport
openen Prijsvraag Tuinstad-wijk
openen De Tuinstad-prijsvraag der Sociaal-Technische Vereeniging
openen Sociaal-Technische Vereeniging van demokratische Ingenieurs en Architecten. Prijsvraag voor het ontwerpen van een Tuinstad-wijk
openen Prijsvraag voor een Tuinstad-wijk, uitgeschraven door de Sociaal-Technische ver. van demokratische Ingenieurs en Architecten
openen Tuinstad-prijsvraag der Sociaal-Technische Vereeniging van demokratische Ingenieurs en Architecten
openen Prijsvraag 'Tuinstad-wijk', uitgeschraven door de Sociaal-Technische ver. van demokratische Ingenieurs en Architecten
openen Prijsvraag ten behoeve eener inzending van natuursteen ter jaarbeurs 1918
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
A. Pet (1885-1954)

Antoon Pet werd op 28 april 1885 in Purmerend geboren. (1) Zijn ouders waren Hendrik Pet en Aaltje Visser. Antoon kwam al snel in aanraking met de bouwkunde aangezien zijn vader Hendrik Pet stadstimmerman van Amsterdam was en zich bezighield met ingewikkeld timmerwerk zoals ... meer

In 4.83 sec.