Gegevens over Penaat, W.
  Geboren te Deventer op 1875.08.25
  Overleden te Amsterdam op 1957.05.05
Werken:
(1)
openen Kantoor Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie Kortenaerkade 11-12 Den Haag
Artikelen:
(174)
openen "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Tentoonstelling de "Nieuwe Woning" bij Metz & Co.
openen Beschouwing over e tentoonstelling Metz & Co., door architect W. van Tijen
openen Bij het werk van Rietveld
openen Woonhuisje te Tongeren (Gld.)
openen Rede van Jos.W. de Gruyter uitgesproken ter gelegenheid van de opening der meubeltentoonstelling bij de fa. Metz & Co. te Amsterdam[;] Verkort
openen Meubeltentoonstelling bij Metz & Co.
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1112e gewone vergadering gehouden op Woensdag den 26sten Sept. 1900, des avonds om 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, alhier
openen Ledenlijst
openen Ledenlijst [2]
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Berichten
openen Tentoonstelling van kunstnijverheid ion het Gemeentemuseum te Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Berichten
openen De woning
openen Verslag van de 1149ste gewone vergadering, op Woensdag 24 Dec. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Jaarverslag der redactie van het genootschapsorgaan "Architectura"
openen Prijsvraag
openen Maatschappij van Nijverheid. Depoartement Arnhem. Tentoonstelling van toegepaste moderne kunst. 22 Augustus tot 1 October 1903
openen Berichten
openen 1166ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht" te Amsterdam, op Woensdag 30 December 's avonds te half 8 uur
openen Ingezonden
openen Prijsvraag voor een modern ameublement
openen Geen fusie
openen 1172ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 30 Maart 's avonds te 8 uur
openen Berichten
openen Verslag der 1179ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", talhier op Woensdag 12 Oct. 1904
openen "Kunst aan het Volk"
openen Berichten
openen Verslag van de 1184ste gewone tevens 49e algemeene vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, op Woensdag 28 December 1904
openen Verslag van de 1186e (buitengewone) vergadering, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht", alhier, op Woensdag 18 Januari
openen Verslag der 1192ste gewone vergadering, gehouden op Woensdag 5 April 1905, in cafe "Parkzicht"
openen De 1193ste vergadering
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 'n Simpele opmerking naar aanleiding van de meubelen op "A. etA's" tentoonstelling
openen Verslag der 1213de gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal "Parkzicht", op 12 September 1906
openen Ingezonden
openen Wettelijke bescherming van den artistieken eigendom
openen Verslag der 1221ste gewone genootschapsvergadering, gehouden 6 Februari 1907 in Parkzicht
openen Berichten
openen Interieur-kunst op den Haagschen Kunstkring
openen Verslag der vegadering, gehouden op Zaterdag 24 October 1908 's avonds 8 uur, in het genootschapslokaal van Architectura et Amicitia ter bespreking van de oprichting eener afdeeling kunstnijverheid
openen Meubeltentoonstelling in Zürich
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Berichten
openen Verslag der 1286ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 14 DEcember 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen De Nederlandsche interieurkunst op de "Ideal Home Exhibition" te Londen, April 1912
openen Verslag van de 1327ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 26 Maart 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Plaatwerk "De Architect"
openen Van allerlei aard
openen Boekbespreking
openen Een tweetal adressen van de V.A.N.K.
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Tentoonstellingen voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Algemeene ledenvegadering der V.A.N.K. op Zaterdag 1 Juli 1922, te A'dam
openen Nog eens Kopenhagen
openen Een nieuwe serie-uitgave over Nederlandsche kunstnijverheid
openen Een nieuwe bond
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten. Verslag van den tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten over het jaar 1923
openen De kern vasn een museum voor bouwkunst
openen Portefeuille voor sier- en nijverheidskunst
openen Instituut voor sier- en nijverheidskunst te 's-Gravenhage
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen "Art nouveau" omstreeks 1900 - bij de 90ste verjaardag van prof. Henry van de Velde
openen Personalia
openen Zitten in Nederland
openen Nederland meubelontwerp. Bij de verjaardag van Duiker (boekbesprekingen)
openen Verbouwing v/h woonhuis Weteringschans 141, A'dam Architecten: Mevr. Schröder-Schräder en Rietveld.
openen Prijsvragen.
openen Geslaagde moderne winkel-architectuur architecten Rietveld en Penaat
openen Berichten
openen Berichten; De bekroningen op de Brusselsche tentoonstelling
openen Berichten: Nederlandsche meubelkunst te Londen
openen De Nederlandsche interieurkunst op de 'Ideal Home Exhibition' te Londen, April 1912
openen De Nederlandsche interieurkunst op de 'Ideal Home Exhibition' te Londen, April 1912 [II]
openen Het jaarboekje voor Beeldende Kunsten
openen Berichten
openen Het nieuwe Stadhuis van Rotterdam
openen De 'Deutsche Werkbund' en een Hollandsche 'Driebond'
openen Ingezonden. Bouwkunst, Sier- en Nijverheidskunst
openen Tentoonstelling van kunstnijverheid en Volkskunst te Rotterdam
openen De Postzegelprijsvraag
openen Tentoonstellingsraad
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Over de meubelen op de kunstnijverheidstentoonstelling in het Stedelijk Museum
openen K.P.C. de Bazel.+
openen Bij de meubelen van Penaat en Bromberg
openen Tentoonstelling van den Ned. Bond van Kunst en Industrie te Haarlem
openen Jong en oud in het Stedelijk Museum
openen Amsterdams Nieuwe Raadzaal
openen Een praatje over meubelen (vervolg)
openen Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam
openen Een mooie tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Expositie van de dissidenten in het Louvre
openen Boekbespreking: 'Het Hollandsche Interieur'
openen Studieprijsvragen
openen De nieuwe magazijnen voor huisinrichting van Metz & C0 in Den Haag
openen Willem Penaat 60 jaar
openen Meubelexpositie "De Nieuwe Woning" bij Metz & Co.
openen Willem Penaat is op 5 mei, 81 jaar oud, overleden
openen Een wetenswaardigheid van historische en van constructieve aard
openen De moderne nijverheidskunst in Nederland
openen [Meubilair en binnenhuisarchitectuur]
openen Boekbespreking[.] Neue Möbel (2)
openen Rectificatie
openen Eigen of nieuwe banen?
openen De moderne stoel
openen Allerlei. Studieprijsvragen
openen Allerlei. Prijsvraag
openen Studie-prijsvraag
openen Bij het werk van Cornelis van der Sluys
openen Van eenheid tot veelheid en veelheid tot eenheid: Elastische vermeerdering van het meubilair
openen Bij het werk van W. Penaat
openen Versiering. Soberheid en echtheid zijn de eischen
openen Oostersche Kunst in Westersche huizen
openen [Interieurs]
openen Leestafel
openen Prijsvraag N.V. Metz & Co's Magazijnen, houten en stalen meubelen
openen Leestafel
openen Architectuur G. Rietveld Interieurs W. Penaat In samenwerking met den schilder B. van der Leck
openen Kleur en interieur
openen Errata
openen Landhuisje te Tongeren Architect G. Rietveld
openen Meer kleur in het interieur
openen Huisje met atelier van een schilderes Architect C.H. de Bever
openen Meer kleur in het interieur
openen B.K.I. De Nederlandsche Bond voor Kunst in Industrie
openen De Bond voor Kunst in Industrie op de Utrechtsche Jaarbeurs
openen Tentoonstelling van meubelen Metz & Co.
openen In Holland staat een huis Honderdveerrtig jaar interieurkunst in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Ingezonden. Bouwkunst, Sier- en Nijverheidskunst
openen "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Prijsvraag
openen Prijsvraag voor een Modern Ameublement
openen De Vereeniging 'Architectura et Amicitia'
openen Programma voor een prijsvraag van een uithangbord, uitgeschreven door de 'Vereeniging ter bevordering van Vreemdelingenverkeer' en door de Vereeniging 'De Friesche bouwkring', beide te Leeuwarden
openen Prijsvraag Uithangteeken
openen Het beroep van de 'Verzamelcommissie' op de Nederlandsche kunstenaars
openen Prijsvraag voor wandplaten, uitgeschreven door 'De Verzamelcommissie'
openen Tweede prijsvraag voor het ontwerpen van wandplaten-series
openen Boekaankondiging
openen Huisinrichting en Meubelkunst
openen Kunst in Industrie
openen Het Interieur
openen De Bouwkunst der Middeleeuwen
openen Verbond van Nederlandsche Kunstenaars-Vereenigingen
openen Verbo[n]d van Nederlandschen Kunstennaarsvereenigingen
openen Meubelen voor een arbeiderswoning
openen Mededeelingen
openen Een beroep van de "Verzamelcommissie op de Nederlandsche kunstenaars
openen Mededeelingen
openen Nieuwe Raadszaal in het Stadhuis te Amsterdam
openen 25-jarig jubileum van de V.A.N.K.
openen Tentoonstelling voor Kunstnijverheid en Architectuur te Alphen aan den Rijn
openen Moderne architectuur te Utrecht
openen Mededeelingen
openen Oude en nieuwe materialen in het interieur
openen Nederlanders onderscheiden op de Exposition Internationale te Parijs
openen Tentoonstellingsraad voor Bouwkunst en verwante kunsten
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
W. Penaat (1875-1957)

Willem Penaat was naar eigen inzicht een purist: hij wilde een zo eenvoudig mogelijk meubel, functioneel en op grondslag van handwerk-produktie. Later was er meer verfijning en versiering in zijn werk, maar daarna keerde hij toch weer terug tot het simpele, functionele m ... meer

In 4.09 sec.